โรคต่างๆในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ความรู้ สาเหตุ อาการและการรักษา

โรคต่างๆ ความผิดปรกติของร่างกายมีสาเหตุจากอะไร สามารถแบ่งชนิดของโรคได้อย่างไร ลักษณะอาการ แนวทางรักษาโรคและการป้องกันโรค ความรู้พื้นฐานเพื่อการดูแลตัวเอง

โรค โรคต่างๆ การรักษาโรค อาการของโรค

โรคในปัจจุบันมีมากมาย การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจโรคต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ ภาวะความผิดปรกติของร่างกายมีกี่ชนิด สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรค แนวทางการป้องกันโรค เพื่อการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน

ความหมายของโรค

 • โรค ( Disease ) คือ ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย ความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค มีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ
 • อาการ ( Symptom ) คือ ความรู้สึกทางด้านร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อ ลักษณะอาการ เช่น อาการปวดศีรษะ อาการปวดท้อง อาการไอ ซึ่งอาการนี้ไม่ได้หมายถึงความผิดปรกติของร่างกายอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงความผิดปรกติของจิตใจด้วย
 • ภาวะ ( Condition ) สภาพความผิดปกติของอวัยวะของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการต่างๆ เช่น ภาวะเบื่ออาหาร คำว่า ภาวะ กับ โรค มีความหมายเหมือนกัน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

สำหรับปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆนั้น บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจาก 3 ส่วน คือ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผิดปรกติ

ความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรคด้วยตนเอง

โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแล้ว การเกิดโรคหากมีความรุนแรง มีการระบาดในวงกว้าง จะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจด้วย ซึ่งการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค และ แนวทางการป้องกันโรค จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตของทุกๆคน ซึ่งความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรค มีดังนี้

 • ป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นในชุมชน เนื่องจากความเจ็บป่วยส่งผลกระทบ เศรษฐกิจ หน้าที่การงาน และ ครอบครัวของชุมชน
 • ช่วยลดอัตราการตายของประชาชน
 • ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ และ การไร้สมรรถภาพของร่างกาย เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • ทำให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เอื้อต่อการเกิดโรค ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากแหล่งนำโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ทำให้ประชาชนมีความรู้และเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพของตน ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ทำให้ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายด้วยโรคติดต่อ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
 • สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ตนเองและผู้อื่นที่เรารับผิดชอบเกิดความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

ประเภทของโรค

การแบ่งประเภทของโรค เราแบ่งโรคตามอวัยวะที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค หรือ ความผิดปรกติของการทำงานในอวัยวะในร่างกาย โรคต่างๆสามารถแบ่งชนิดของโรค ได้ดังนี้

โรคไม่ติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรคโรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคติดต่อ
ภาวะติดเชื้อโรค โรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัส ติดเชื้อแบคทีเรีย โรคติดเชื้อ
โรคตา โรคสายตา โรคหนังตา โรคเกี่ยวกับตา โรคตา
โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคฮอร์โมน โรคต่างๆ โรคไม่ติดต่อ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน
โรคระบบประสาท โรคการควบคุมร่างกาย โรคไม่ติดต่อ โรคระบบประสาท
โรคสมอง โรคเกี่ยวกับความจำ โรคไม่ติดต่อ โรคเกี่ยวกับสมอง
โรคในช่องปาก โรคเหงือก โรคฟัน โรคเกี่ยวกับฟัน โรคในช่องปาก
โรคข้อและกระดูก โรคเกี่ยวกับข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคข้อและกระดูก
โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับตับ
โรคทางเดินอาหาร โรคลำไส้ โรคในช่องท้อง โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต โรคระบบขับถ่าย โรคเกี่ยวกับไต โรคต่างๆกั โรคไต
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหูคอจมูก โรคหู โรคคอ โรคจมูก โรค หู คอ จมูก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคผิวหนัง โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับผิวหนัง โรคไม่ติดต่อ โรคผิวหนัง
โรคเด็ก โรคเกิดกับเด็ก โรคติดเชื้อ โรคเด็ก

เราได้รวบรวมโรคต่างๆให้เพื่อนๆได้ศึกษาถึงสาเหตุและอาการของโรค เพื่อรู้เท่าทัน ความรู้เบื่องต้นสำหรับการป้องกันและรักษาโรค ตามประเภทของโรค มีรายละเอียด ดังนี้

โรคเกี่ยวกับตา คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติในการทำงานของระบบสายตาและการมองเห็น

ตาบอดสี
โรคต้อหิน
ภาวะความดันตาสูง
ต้อกระจก
โรคตาแดง
โรคตากุ้งยิง
พังผืดที่จอตา
ตาแห้ง
เลือดออกในวุ้นตา
จอประสาทตาลอก
เยื่อบุตาอักเสบ
เบาหวานขึ้นตา
ตาเหล่
ต้อเนื้อ
ต้อลม
ริดสีดวงตา

โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติของการทำงานของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง

โรคกระดูกพรุน
โรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
โรคข้ออักเสบจากการติดเชื้อ
โรครูมาตอยด์
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
โบทูลิซึม
 โรคเก๊าท์
 โรคข้อเสื่อม
โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรคคาวาซากิ
โรคไขสันหลัง
ข้อหลุด
ข้ออักเสบรูมาตอย์

โรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ คือ อาการของโรคที่มีสาเตุจากการติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือ เชื้อรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ผิดปรกติของร่างกาย

ไข้หวักนก H7N9
ไข้หวัดนก H5N1
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัด
ไข้ไทฟอยด์
โรคมือเท้าปาก
โรคซาร์ส (SARS)
ไข้หวัดมรณะ
โรคฉี่หนู
โรคไตอักเสบ
โรคหนองใน
ไข้กาฬหลังแอ่น
โรคปอดบวม
โรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
โรคเลปโตสไปโรซิส
โรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคพยาธิใบไม้ในปอด
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคฝีที่สมอง
หนองในเทียม
ติดเชื้อราในช่องคลอด
โรคหัดเยอรมัน
โรคแคนดิไดอะซิส
โรคพยาธิในช่องคลอด
โรคไวรัสโคโลน่า
คางทูม
ชิคุนกุนยา
ไทฟอยด์
ติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไล ( E.Coli )
โรคหัดญี่ปุ่น
โรคฝีดาษ
โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
วัณโรค
ไข้กาฬนกนางแอ่น
โรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA
โรคซิฟิลิส ( Syphilis )
โรคบาดทะยัก
ไข้รากสาดน้อย
กาฬโรค
โรคเท้าช้าง
หลอดลมอักเสบ
ไข้ทรพิษ
โรคหูด
โรคติดเชื้อHPVs
โรคกาลี
โรคแอนแทรกซ์
โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
โรคฝีตับ
แผลเริมอ่อน
หูดหงอนไก่
กลาก
โรคฮีสโตพลาสโมสิส
โรคเอดส์
โรคไวรัสอีโบล่า
ไข้หวัดนก
ไข้ปวดข้อ
ติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส (MRSA)

โรคหัวใจและหลอดเลือด คือ โรคที่เกี่ยวกับการทำงานผิดปรกติของระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกาย

โรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ
โรคหัวใจโต
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดตีบ
หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน
ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
โลหิตเป็นพิษ (Sepsis
โรคอัมพาต
เส้นเลือดสมองแตก
โรคหัวใจวาย
ภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคชั้นประหยัด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเส้นเลือดขอด
โรคไขมันโลหิตสูง
ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว
โรคริดสีดวงทวาร
ภาวะสมองขาดเลือด

โรคระบบประสาทและสมอง คือ โรคที่เกี่ยวกับการทำงานผิดปรกติของระบบสมองและระบบประสาทของร่างกาย

โรคพาร์กินสัน
ภาวะสมองขาดเลือด
ปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด
โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว
โรคงูสวัด
อาการโคม่า
โรคอัมพฤกษ์
โรคประสาท
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ภาวะสมองขาดเลือด
โรคกลัวน้ำ
โรคเหน็บชา
โรคลมชัก
โรคสมองพิการในเด็ก
โรคออทิสติก
โรคสมองฝ่อ
โรคเนื้องอกในสมอง
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรควัวบ้า
โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
โรคหลอดเลือดสมอง
อาการเจ้าชายนิทรา
โรคซึมเศร้า
โรคอัลไซเมอร์
โรคสมองอักเสบ
โรคอัมพาต
ฝีในสมอง
โรคไฮเปอร์
โรคลมบ้าหมู
โรคซีพี
เส้นเลือดสมองแตก
โรคระบบประสาทถูกทำลาย
โบทูลิซึม (Botulism)

โรคระบบต่อมไร้ท่อ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของต่อมไร้ท่อ ที่เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมน เพื่อการใช้ประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

ภาวะขาดสารไอโอดีน
ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
โรคกลุ่มอาการ คุชชิ่ง
โรคเบาหวาน
โรคไทรอยด์
โรคเท้าช้าง
โรคอ้วน
ภาวะน้ำหนักตัวเกิน
โรคเบาหวาน
โรคคอพอก
โรคแอดดิสัน
ถุงน้ำดีอักเสบ
โรคกลุ่มอาการซีแฮน
ภาวะอ้วนลงพุง
โรคนอนไม่หลับ
โรคเอสแอลอี

โรคระบบหู คอ จมูก คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติในการทำงานของระบบหู ระบบคอ ระบบจมูก

โรคคอตีบ
โรคหูน้ำหนวก
ต่อมทอนซิลอักเสบ
นิ้วต่อมน้ำลาย
โรคริดสีดวงจมูก
โรคหูดับฉับพลัน
โรคคออักเสบ
แก้วหูทะลุ
โรคเวียนศรีษะ
ไซนัสอักเสบ
โรคเจ็บคอสเตรปโธรท
ท่อน้ำลายอุดตัน
หลอดลมอักเสบ
โรคหูชั้นกลางอักเสบ
โรคกรดไหลย้อน
การนอนกรน

โรคไต คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบความผิดปรกติของไต ซึ่งไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกรองของเสียในเลือดและขับออกมาทางท่อปัสสาวะ โรคไตจึงเป็นส่วนหนึ่งของโรคระบบทางเดินปัสสาวะด้วย

ไตวายเรื้อรัง
โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ
โรคถุงน้ำในไต
โรคไตรั่ว
โรคไตอักเสบ
ไตวายเฉียบพลัน
โรคนิ่วในไต
ไตอักเสบเนโฟรติก

โรคระบบทางเดินอาหาร คือ ความผิดปรกติของอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

ช่องท้องอักเสบ
โรคกรดไหลย้อน
โรคแผลเพปติก
โรคแผลลำไส้เล็กส่วนต้น
โรคลำไส้อักเสบ
โรคลำไส้กลืนกัน
โรคฝีที่ทวารหนัก
โรคลำไส้เน่า
โรคไส้ติ่งอักเสบ
โรคริดสีดวงทวาร
โรคท้องผูก (Constipation)
ตับอักเสบ
โรคท้องมาน
ภาวะการไม่ดูดซึมสารอาหาร
โรคแผลกระเพาะอาหาร
โรคอะคาเลเซีย
โรคลำไส้ขาดเลือด
โรคลำไส้เล็กอุดตัน
โรคฝีคัณฑสูตร
โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
โรคหลอดอาหารอักเสบ
โรคกระเพาะอาหาร
โรคแผลจียู
โรคไส้เลื่อน
ฝีที่ตับ
โรคท้องร่วง
นิ่วในถุงน้ำดี
อหิวาตกโรค
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ

โรคระบบทางเดินหายใจ คือ ภาวะการเกิดโรคที่ปอดและอวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจทั้งหมด เช่น ลำคอ หลอดลม ปอด เป็นต้น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีดังนี้

โรคพยาธิใบไม้ในปอด
โรคถุงลมโปร่งพอง
ลิ่มเลือดอุดตันในปอด
หลอดลมอักเสบ
โรคหืดหอบ
โรคปอดอักเสบ
โรคปอดบวม

โรคเกี่ยวกับผิวหนัง คือ ภาวะการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังของคน ความผิดปรกติของผิวหนังจากสาเหตุต่างๆ มีดังนี้

โรคท้าวแสนปม
โลน
โรคหิด
เกลื้อน
โรคน้ำกัดเท้า
แผลร้อนใน
สิว
เริม
กลาก

โรคมะเร็ง คือ ภาวะการเกิดเนื้อร้ายในอวัยวะต่างๆในร่างกาย เป็นโรคอันตราที่มีอัตราการรอดชีวิตน้อย โดยโรคมะเร็ง มีดังนี้

มะเร็งช่องปาก
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งตับ
มะเร็งปอด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคมะเร็งลำไส้เล็ก
โรคมะเร็งกล่องเสียง
มะเร็งต่อมไทรอยด์

โรคอื่นๆที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ตามที่กล่าวมาข้างต้น เช่น โรคเกี่ยวกับตับ โรคเกี่ยวกับภาวะทางจิต

โรคโบทูลินั่ม
ตับอ่อนอักเสบ
คราบหินปูน
ตกขาวผิดปรกติ
ไขมันพอกตับ
วิกฤติวัยกลางคน ( midlife crisis )
โลลิคอน
โรคเหงือกอักเสบ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
โรคแอสเปอร์จิลโลซิส
โรคทีไอเอ
โรคตับแข็ง
อุ้งเชิงกรานอักเสบ
ตับวาย
โรคสมาธิสั้น
พีโดฟีเดีย
ริมฝีปากแห้ง
เหงือกร่น

การป้องกันและควบคุมโรค

ในการควมคุมและป้องกันโรคนั้น เราสามารถ แบ่งการควบคุมและป้องกันโรคได้ เป็น 3 ระดับ ซึ่ง ประกอบด้วย

 • ระดับแรก การควบคุมและป้องกันโรคล่วงหน้า ภาษาทางการแพทย์ เรียก Primary Prevention คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค การควบคุมระดับนี้ถือเป็นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราก็ควบคุมให้ปัจจัยทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาข้างต้มไม่ให้มีเหตุให้เกิดโรค
 • ระดับที่สอง คือ การควบคุมและป้องกันโรคในระยะการมีโรค ภาษาการแพทย์ เรียก Secondary Prevention
 • ระดับที่สาม คือ การควบคุมและป้องกันโรคในระยะที่จะไม่ทำให้เกิดการไร้สมรรถภาพ ภาษาการแพทย์เรียก Tertiary Prevention

โรคและการป้องกัน รวมเรื่องราว ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรค โรคต่างๆที่น่าสนใจในปัจจุบัน ว่าสาเหตุของโรคเป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค และการป้องกันโรค ซึ่งเพื่อนๆสามารถตรวจสอบอาการเกี่ยวกับโรค ได้ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคภูมิแพ้ โรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคซิฟิลิส หนองใน มะเร็งปากมดลูก อาการไข้เลือดออก โรคกระเพาะ เราสามารถแบ่งโรคต่างๆได้เป็นหลายประเภท

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก