สมุนไพร สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ ประโยชน์และโทษ


สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ พืชที่ใช้ทำเป็นยา สมุนไพร กำเนิดมาจากธรรมชาติและ มีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ ด้านสุขภาพ หากคิดถึง พืชสมุนไพร พืชสมุนไพรรักษาโรค ก็คือการรักษาโรคด้วยสมุนไพร สมุนไพรจากพืช พืชสมุนไพร ได้แก่  ชะพลู ทับทิม สะระแหน่ ขิงจีน ผักกระเฉด ชะมวง งาดำ ผักบุ้ง ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สะเดาดิน มะกรูด เป็นต้น

สมุนไพร สมุนไพร พืชสมุนไพร สมุนไพรมีอะไรบ้าง

ผลไม้สมุนไพร หมายถึง ผลไม้ที่คนสามารถรับประทานได้ ซึ่งผลไม้ต่างๆ สามารถช่วยในการรักษาโรค บำรุงร่างกายต่างๆได้ ผลไม่แต่ชนิด มีรสชาติที่แตกต่างกับ หวาน เปรี้ยว หรือจืดๆ ซึ่งทุกผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลักๆผลไม่จะให้วิตามินสูง วิตามินส่วยใหญ่แล้วจะช่วยบำรุงร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

อะโวคาโด ลูกเนย สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโดหม่อน ใบหม่อน สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อนตะลิงปลิง สมุนไพรรสเปรี้ยว สมุนไพร ผลไม้ตะลิงปลิง
มะดัน ผลมะดัน สมุนไพร สรรพคุณของมะดันมะดันแห้ว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแห้วแห้วเผือก สมุนไพร หัวเผือก สรรพคุณของเผือกเผือก
มะขามป้อม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณมะขามป้อมมะขามป้อมทุเรียน ราชาผมไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียนทุเรียนมะเฟือง ผลมะเฟือง ผลไม้ สมุนไพรมะเฟือง
มะละกอ ผลมะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอมะพร้าว ลูกมะพร้าว สมุนไพร สรรพคุณของมะพร้าวมะพร้าวอ้อย ต้นอ้อย สมุนไพร สรรพคุณของอ้อยอ้อย
ขนุน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของขนุนขนุนกระท้อน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของกระท้อนกระท้อนส้้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของส้มโอส้มโอ
มังคุด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมังคุดมังคุดเดือย ลูกเดือย สมุนไพร สรรพคุณของลูกเดือยลูกเดือยมะขาม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะขามมะขาม
ทับทิม ผลทับทิม สมุนไพร สรรพคุณของทับทิมทับทิมกล้วยน้ำว้า สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกล้วยกล้วยน้ำว้าฝรั่ง ผลฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของฝรั่งฝรั่ง
กระเจี๊ยบ ดอกกระเจี๊ยบ สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสับปะรด สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของสับปะรดสับปะรดเสาวรส สมุนไพร สรรพคุณของเสาวรส ต้นเสาวรสเสาวรส
ส้มแขก ต้นส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณส้มแขกส้มแขกเงาะ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเงาะเงาะฟักข้าว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักข้าวฟักข้าว
แก้วมังกร สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแก้วมังกรแก้วมังกรมะตูม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะตูมมะตูมมะยม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะยมมะยม

ผักสมุนไพร หมายถึง ผัก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำมาใช้รับประทาน นำมาทำเป็นอาหาร ทั่วไป เป็นพืชที่นำมาทำเป็นอาหาร ลักษณะของผักสมุนไพร คือ ผักต่างๆตามครัวเรือน ผักเหล่านี้จะมีประโยชน์ทางสมุนไพร สามารถนำมาบำรุง และรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้

คื่นฉ่าย สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของคื่นฉ่ายคื่นฉ่ายกระเพรา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระเพรากระเพราสะเดา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะเดาสะเดา
มะกรูด ต้นมะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรมะกรูดผักโขม ต้นผักโขม สมุนไพร สรรพคุณของผักโขมผักโขมขิง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของขิงขิง
ต้นแตงกวา แตงกวา สมุนไพร สรรพคุณของแตงกวาแตงกวาสะเดาดิน ผักขวง สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินผักขวงผักบุ้ง ต้นผักบุ้ง สมุนไพร สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้ง
มะระ ผลมะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระมะระมะรุม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะรุมมะรุมฟักทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักทองฟักทอง
ผักคะน้า คะน้า สมุนไพร สรรพคุณของคะน้าคะน้ามะนาว น้ำมะนาว สมุนไพร สรรพคุณของมะนาวมะนาวสะระแหน่ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของสะระแหน่สะระแหน่
กุยช่าย ใบกุบช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่ายแครอท สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแครอทแครอทเห็ดหอม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดหอมเห็ดหอม
ฟักเขียว สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของฟักเขียวฟักเขียวมะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือเทศ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศมะเขือเทศ
ถั่วแดง สมุนไพร ธัญพืช สรรพคุณของถั่วแดงถั่วแดงข่า สรรพคุณของข่า สมุนไพร พืชสวนครัวข่าหอมแดง ต้นหอม สมุนไพร สรรพคุณของหอมแดงหอมแดง
พริก พริกขี้หนูสวน สมุนไพร สรรพคุณของพริกพริกถั่วเหลือง ต้นถั่วเหลือง สมุนไพร ธัญพืชถั่วเหลืองถั่วเขียว ต้นถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณของถั่วเขียวถั่วเขียว
ใบบัวบก บัวบก สมุนไพร สรรพคุณของใบบัวบกบัวบกผักชีฝรั่ง ผักชีใบเลื่อย สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักแพว ผักแพรว ผักไผ่ สมุนไพรผักแพรว
มะเขือยาว ผลมะเขือยาว สมุนไพร สรรพคุณของมะเขือยาวมะเขือยาวพริกไทย สมุนไพร สรรพคุณของพริกไทย สมุนไพรไทยพริกไทยตะไคร้ พืชสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของตะไคร้ตะไคร้
ผัดกระเฉด กระเฉด สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเฉดผักกระเฉดขมิ้น สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของขมิ้นขมิ้นกระเทียม สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของกระเทียมกระเทียม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร สรรพคุณของตำลึงตำลึงชะอม ใบชะอม สมุนไพร สรรพคุณของชะอมชะอมชะพลู ใบชะพลู สมุนไพร สรรพคุณของชะพลูชะพลู
งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ สมุนไพรไทยงาดำกระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรไทยกระเจี๊ยบเขียวกระชาย ขิงจีน สมุนไพร สรรพคุณของกระชายกระชาย
กระถิน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระถินกระถินหอมใหญ่ หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ผักชี ต้นผักชี สมุนไพร ผักสวนครัวผักชี
อบเชย เครื่องเทศ สมุนไพร สรรพคุณของอบเชยอบเชยบอน ตูน สมุนไพร สรรพคุณของบอนบอนชะคคราม ใบชะคราม สมุนไพร สรรพคุณของชะครามชะคราม
ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพร ธัญพืชถั่วเขียวใบแมงลัก เม็ดแมงลัก สมุนไพร สรรพคุณของแมงลักแมงลักโหระพา ใบโหระพา สมุนไพร ผักสวนครัวโหระพา

พืชสมุนไพร หมายถึง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ทำยารักษาโรค ซึ่งพืชต่างๆมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน และประโยชน์แตกต่างกันออกไป พืชเหล่านี้สามารถนำมารักษาอาการของโรคต่าง ๆ เพื่อใช้การส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและหายจากโรค

 
ยางนา ต้นยางนา ไม้เศรษฐกิจ สมุนไพรยางนาหญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งเก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ สมุนไพร สมุนไพรจีนเก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
รากสามสิบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของรากสามสิบรากสามสิบกัญชง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกัญชงกัญชงยี่หร่า ใบยี่หร่า สมุนไพร สรรพคุณของยี่หร่ายี่หร่า
ชะมวง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณชะมวงชะมวงจันทร์กระพ้อ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของจันทร์กระพ้อจันกระพ้อต้นเข็ม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยขี้เหล็กเทศดีปลี สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของดีปลีดีปลีกระดังงา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระดังงากระดังงา
ว่านมหาหงส์ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของว่านมหาหงส์ว่านมหาหงส์สะแกแสง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะแกแสงสะแกแสงว่านหางจระเข้ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้
ว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูด สมุนไพร สรรพคุณว่านชักมดลูกว่านชักมดลูกปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเดียงปอผีบอระเพ็ด ต้นบอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ดบอระเพ็ด
ถั่งเช่า หญ้าหนอน สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่าถั่งเช่าปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบปีบกานพลู ต้นกานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลูกานพลู
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรบุก ต้นบุก สมุนไพร สรรพคุณของบุกบุกเก็กฮวย ดอกเก็กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก็กฮวยเก๊กฮวย
อัญชัน ดอกอัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของดอกอัญชันอัญชันแคนา ต้นแคนา สมุนไพร สรรพคุณของแคนาแคนาโสน สะโหน สมุนไพร ดอกโสนโสน
สุวรรณพฤกษ์ ขี้เหล็กอเมริกัน สมุนไพร สรรพคุณของสุวรรณพฤกษ์ขี้เหล็กอเมริกันเตย ใบเตย สมุนไพร สรรพคุณของใบเตยเตยพวงชมพู สมุนไพร ดอกพวงชมพู สรรพคุณของพวงชมพูพวงชมพู
ข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อยบัว บัวหลวง สมุนไพร สรรพคุณของบัวบัวหลวงโหราเดือยไก่ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่
ว่านโด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้มกวาวเครือขาว กวาวเครือ สมุนไพร สรรพคุณของกวาวเครือกวาวเครือขาวจำปา ดอกจำปา สมุนไพร สรรพคุณของจำปาจำปา
ต้นยอ ลูกยอ ใบยอ สมุนไพรต้นยอชิงชัน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชิงชันต้นชิงชันขี้ไก่ย่าน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของขี้ไก่ย่านขี้ไก่ย่าน
ดาวเรือง ดอกดาวเรือง สมุนไพร สรรพคุณของดาวเรืองดาวเรืองรางจืด สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืดรางจืดซ่อนกลิ่น ดอกซ่อนกลิ่น สมุนไพร สรรพคุณของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น
ไมยราบ สมุนไพรไทย วัชพืช สรรพคุณของไมยราบไมยราบอินทนิล ดอกอินทนิล สมุนไพร สรรพคุณของอินทนิลอินทนิลหญ้าคา สมุนไพร วัชพืช สรรพคุณของหญ้าคาหญ้าคา
กระทือ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระทือกระทือชมจันทร์ ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ชมจันทร์มะลิ ดอกมะลิ สมุนไพร สรรพคุณของมะลิมะลิ
ชะมดต้น สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชะมดต้นชะมดต้นหมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร สรรพคุณของหมามุ่ยหมามุ้ยหญ้าขัด หญ้าขัดมอญ สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าขัดหญ้าขัด
สมอพิเภก สมุนไพรตรีผลา สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมอพิเภกสมอพิเภกพลูคาว สมุนไพรไทย สมุนไพร สรรพคุณของพลูคาวพลูคาวจำปูน ดอกจำปูน สมุนไพร สรรพคุณของจำปูนจำปูน
ตรีผลา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณช่วยขับสารพิษตรีผลาทองพันชั่ง สมุนไพร สรรพคุณของทองพันชั่ง โทษของทองพันชั่งทองพันชั่งสมอไทย ลูกสมอ สมุนไพร ราชาสมุนไพรสมอไทย
มะกอก สมุนไพร สมุนไพรไทย น้ำมันมะกอกมะกอกท้าวยายม่อม แป้งท้าวยายม่อม สมุนไพร สรรพคุณของท้าวยายม่อมท้าวยายม่อมกระวาน สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศกระวาน
ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศดอกกระเจียว กระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของดอกกระเจียวกระเจียวนุ่น สมุนไพร สรรพคุณของนุ่น โทษของนุ่นต้นนุ่น ต้นงิ้ว
กระจับ ต้นกระจับ สมุนไพร สรรพคุณของกระจับกระจับต้นกาแฟ เมล็ดกาแฟ สมุนไพร สรรพคุณของกาแฟกาแฟต้นย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณของใบย่านางย่านาง

รูปแบบของสมุนไพร

สมุนไพร นั้นไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ เวลาบริโภคนั้นจะต้องนำสมุนไพร มาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรักษาโรคได้ เราสามารถจำแนกรูปแบบของสมุนไพร ดังนี้

สมุนไพรรูปแบบของเหลว เป็นการนำเอาสมุนไพรมาต้มกับน้ำ หรือ คั้นเอาน้ำจากสมุนไพร หรือนำเอามาดองกับสุรา เป็นยาดอง
สมุนไพรรูปแบบของแข็ง เป็นลักษณะของยาลูกกลอน คือ การนำเอาสมุนไพรไปตากแห้ง และนำมาบดเป้นผล และ นำมาผสมกัยน้ำผึ้งและปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพื่อให้กินง่าย
สมุนไพรรูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นลักษณะของยกที่ใช้พอก โดยนสมุนไพรมาดตำให้แหลกหรือเหลว และนำมาพอก
สมุนไพรรูปแบบอื่นๆ เช่น การรำมารมควัน เพื่อใช้ในการสูดดมกลิ่น เพื่อรักษาแผล หรือ โรคเดี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

การปรุงยาสมุนไพร

สำหรับการนำยาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ด้วยการปรุงเพื่อรับประทาน ทา หรือประคบ นั้นมีรูปแบบการปรุงสมุนไพร ประกอบด้วย

การต้ม เป็นการนำเอาสมุนไพรผ่านการแปรรูป ต้ม เพื่อสกัดนำสารที่มีประโยชน์มาใช้รักษาโรค
ยาชง เป็นการนำเอาสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบผง มาผสมกับน้ำร้อน เพื่อนำมาดื่มกิน
ยาดอง เป็นการนำเอาสมุนไพร มาดอง เนื่องจากสมุนไพรบางอย่างไม่เหมาะสมต่อการทานสด การดองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้กินง่ายและได้ประโยชน์
ยาลูกกลอน เป็นการบดเป็นผงและผสมกับน้ำผึ้ง และปั้นเป็นก้อนให้รับประทานได้ง่าย
การคั้นน้ำ เป็นอีกรูปแบบ ที่นิยมใช้กับสมุนไพรสด คั้นเอาน้ำจากผล หรือ ใบของสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
ยาพอก เป็นลักษณะของการรักษาภายนอก เช่น แผลสด แผลติดเชื้อ เป็นต้น

ประเภทของสมุนไพร

สำหรับการแบ่งประเภทของสมุนไพร สามารถแบ่งได้หลายลักษณะ เช่น แบ่งประเภทตามลักษณะของตำหรับยา แบ่งประเภทตามลักษณะของที่มาของสมุนไพร และ แบ่งต่างลักษณะของรสชาติของสมุนไพร โดย ประเภทของสมุนไพร มีดังนี้

แบ่งตามลักษณะของตำรับยา

สำหรับการแบบประเภทของสมุนไพรไทย นั้น เราใช้การแบ่งประเภทของสมุนไพร ออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรแผนโบราณ และสมุนไพรแผนปัจจุบัน ซึ่ง รายละเอียด แตกต่างกันอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้

สมุนไพรแผนโบราณ คือ สิ่งที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จาก พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งลักษณะการใช้งานในการรักษา เช่น ใช้ทำเป็นส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง ซึ่งสมุนไพรแผนโบราณ เป็นความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด จากอดีตสู่ปัจจุบัน สำหรับสมุนไพรไทย ตามแบบฉบับแพทย์แผนไทย นั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สมุนไพรไทยแผนโบราณ และสมุนไพรจีนแผนโบราณ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สมุนไพรไทยแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งแพทย์ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องสำอาง
 • สมุนไพรจีนแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่ใช้ในการรักษาโรค โดยเป็นสมุนไพร ที่มีอยู่ในประเทศจีน เป็นความรู้และภูมิปัญญาการรักษาโรคที่ได้จากชนชาติจีน และสมุนไพรเหล่านี้ ส่วนใหญ่หาได้ที่ประเทศจีน หรือประเทศที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศจีน

สมุนไพรแผนปัจจุบัน คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่ทางการแพทย์และเภสัชกร สมัยใหม่ ได้ศึกษา และทดลองแล้ว ให้การยอมรับถึงผลของสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งสมุนไพรแผนปัจจุบัน สามารถสกัดพืช สัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบผง เม็ด น้ำ หรือ ครีม เป็นต้น เรียกลักษณะนี้ว่าการสกัดเอาสารบางชนิดจากสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

แบ่งตามลักษณะของที่มีของสมุนไพร

สำหรับประเภทของสมุนไพร ตามแบบเภสัชกร นั้น เราแบ่งสมุนไพรออกเป็นชนิดต่างๆ ตามความแตกต่างของวัตถุดิบ ประกอบด้วย พืช สุตว์และแร่ธาตุ รายละเอียดของสมุนไพรที่แบ่งตามหลักเภสัชศาสตร์ มี ดังนี้

พืชสมุนไพร สมุนไพรชนิดพืช สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเถท ซึ่งประกอบด้วย  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

 • ชนิดต้นไม้ อาทิ เช่น ต้นพิกุล ต้นขี้เหล็ก ต้นมะตูม เป็นต้น
 • ชนิดเถาหรือเครือ อาทิ เช่น บอระเพ็ด เถาคันแดง เป็นต้น
 • ชนิดหัวหรือเหง้า อาทิ เช่น ข่า ขิง กระชาย กวาวเครือ เป็นต้น
 • ชนิดผัก อาทิ เช่น ผักบุ้ง ผักชี ผักกาด เป้นต้น
 • ชนิดหญ้า อาทิ เช่น หญ้าแพรก หญ้าคา ตะไคร้ เป็นต้น

สัตว์สมุนไพร เป็นสมุนไพรที่ได้จากสัตว์ต่างๆ  สามารถแบ่งประเภทของสัตว์สมุนไพรออกเป็น 3 ประเภท คือ สัตว์บกสมุนไพร สัตว์น้ำสมุนไพร และสัตว์ปีกสมุนไพร รายละเอียด ดังนี้

 • สัตว์บกสมุนไพร อาทิ เช่น ควายเผือก หมีควาย เสือ ตุ๊กแก งู เป็นต้น
 • สัตว์น้ำสมุนไพร อาทิ เช่น ปลาฉลาม เต่า ปลาหมึก หอยสังข์ เป็นต้น
 • สัตว์ปีกสมุนไพร อาทิ เช่น นกนางแอ่น ผึ้ง เป็นต้น

แร่ธาตุสมุนไพร เป็นสมุนไพร ที่ได้จากแร่ะาตุต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรแร่ธาตุที่สลายตัวยาก และสมุนไพรแร่ธาตุที่สลายตัวเร็ว รายละเอียด ดังนี้

 • ชนิดสลายตัวยาก อาทิ เช่น เหล็ก ทองคำ เงิน เป็นต้น
 • ชนิดสลายตัวเร็ว อาทิเช่น สารส้ม พิมเสน เกลือ เป็นต้น

แบ่งตามรสชาติของสมุนไพร

การแบ่งชนิดของสมุนไพร ยังมีการแบ่งตามรสชาติของสมุนไพร ชนิดนั้นๆ ด้วย ซึ่ง สมุนไพร ที่มีรสชาติต่างกัน ให้สรรพคุณในการรักษาดรคที่ต่างกัน รสชาติจึงสามารถบ่งบอกประโยชน์ด้านการรักษาโรคได้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของสมุนไพรรสชาติ ต่างๆ สามารถแบ่งได้ มี 9 รสชาติ ประกอบด้วย รสฝาด รสหวาน รสเมา รสขม รสเผ็ด รสมัน รสหอม รสเค็ม และรสเปรี้ยว รายละเอียดดังนี้

สมุนไพรรสฝาด จะมีประโยชน์ด้านการรักษาแผล ช่วยสมานแผล ได้ดี
สมุนไพรรสหวาน จะมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยเพิ่มกำลังวังชา ให้กระชุ่มกระชวย เป็นต้น
สมุนไพรรสเมาเบื่อ จะช่วยให้ขัยของเสียออกจากร่างกายได้ดี แก้พิษ ได้
สมุนไพรรสขม สมุนไพรรสขม ช่วยทำให้เจริญอาหาร กระตุ้นน้ำลาย แก้กระหายน้ำ และบำรุงเลือด เป็นต้น
สมุนไพรรสเผ็ดร้อน จะมัีประโยชน์ช่วยบำรุงธาตุขัน ช่วยขับลม บำรุงระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
สมุนไพรรสมัน ช่วยในการแก้อาการปวดเมื่อย บำรุงเส้นเอ็น แก้ปวดเข่าปวดข้อ เป็นต้น
สมุนไพรรสหอมเย็น ช่วยบำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ เป็นต้น
สมุนไพรรสเค็ม ช่วยรักษาโรคผิวหนัง แก้ลมพิษ ได้ดี เป็นต้น
สมุนไพรรสเปรี้ยว ช่วยแก้ไอ ขัเสมหะ บำรุงระบบการทำงานของเลือด ได้ดี เป็นต้น

คำแนะนำการใช้สมุนไพร

สำหรับการใช้สมุนไพร ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย เป็นเสมือนดาบสองคม สามารถให้คุณและโทษได้ ซึ่งการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง และ ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม จึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับการใช้สมุนไพร ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย มีหลักการในการปฏิบัติ ดังนี้

 • สำหรับโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน ไม่ควรรักษาด้วยสมุนไพร เช่น โรคบาดทะยัก งูกัด หมาบ้ากัด วัณโรค โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • สำหรับอาการของโรคที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น ไข้สูงผิดปรกติ อาการซึม อาการไม่รู้สึกตัว การปวดอย่างรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด อาการตกเลือดจากช่องคลอด อาการท้องเดินอย่างรุนแรง ไม่ควรใช้สมุนไพรรักษา ซึ่งควรนำส่งแพทย์เพื่อรับการรักษา
 • การใช้สมุนไพร ห้ามใช้ในปริมาณที่มาก และ ห้ามใช้ติดต่อกันนานเกินไป เพราะ จะเกิดผลเสียมากกว่าการรักษาได้
 • การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย ควรได้รับคำแนะนำการใช้งานจากผู้มีความรู้ ด้านสมุนไพรและการรักษาโรคอย่างแท้จริง
 • การใช้สมุนไพร หากเกิดอาการแพ้ หรือร่างกายผิดปรกติ ควรหยุดการใช้สมุนไพรทันที

ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove