สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพร สำหรับรักษาโรค มีอะไรบ้าง


สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์ แร่ธาตุ เพื่อบำบัดโรคหรือบำรุงร่างกาย หรือ ใช้เป็นยาพิษ ตามตำรับยาแผนโบราณ พืชสมุนไพร พืชสมุนไพร สำหรับรักษาโรค สมุนไพรไทย ประโยชน์หลากหลาย และ โทษของสมุนไพร
สมุนไพร สมุนไพร พืชสมุนไพร สมุนไพรมีอะไรบ้าง

สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ พืชที่ใช้ทำเป็นยา สมุนไพร กำเนิดมาจากธรรมชาติและ มีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ ด้านสุขภาพ หากคิดถึง พืชสมุนไพร พืชสมุนไพรรักษาโรค ก็คือการรักษาโรคด้วยสมุนไพร สมุนไพรจากพืช พืชสมุนไพร ได้แก่  ชะพลู ทับทิม สะระแหน่ ขิงจีน ผักกระเฉด ชะมวง งาดำ ผักบุ้ง ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สะเดาดิน มะกรูด เป็นต้น

ผลไม้ หมายถึง ผลไม้ที่คนสามารถรับประทานได้ ซึ่งผลไม้ต่างๆ สามารถช่วยในการรักษาโรค บำรุงร่างกายต่างๆได้ ผลไม่แต่ชนิด มีรสชาติที่แตกต่างกับ หวาน เปรี้ยว หรือจืดๆ ซึ่งทุกผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลักๆผลไม่จะให้วิตามินสูง วิตามินส่วยใหญ่แล