สมุนไพรพร้อมสรรพคุณมีอะไรบ้าง พืชรักษาโรค มากกว่า 500 ชนิด

สมุนไพรไทย มากกว่า 500 ชนิด ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ความหมาย ประเภท ความสำคัญ สรรพคุณ ประโยชน์และโทษมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม

สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร

ความหมายของสมุนไพร

สมุนไพร คือ พืช สัตว์ แร่ธาตุ เพื่อบำบัดโรคหรือบำรุงร่างกาย ตามตำรับยาแผนโบราณ พืชสมุนไพร พืชสำหรับรักษาโรค สมุนไพรไทย ประโยชน์หลากหลาย และ โทษของสมุนไพร

สมุนไพรไทย หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ พืชที่ใช้ทำเป็นยา สมุนไพรไทย กำเนิดมาจากธรรมชาติและ มีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ ด้านสุขภาพ หากคิดถึง พืชสมุนไพร พืชรักษาโรค ก็คือการรักษาโรคด้วยสมุนไพร

คำว่า สมุนไพร จาก เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา หมายถึง พืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค หรือ เสริมสุขภาพ  คำว่า สมุนไพร เมื่อประกอบกับคำว่า ยา เป็น ยาสมุนไพร มีความหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ว่า ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ  ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ ยาสมุนไพร ส่วนใหญ่มาจากพืช หรือ ส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น ปัจจุบันมีรายการสมุนไพรไทยที่ขึ้นบัญชีเป็นยาหลักแห่งชาติแล้ว มีเกือบ 100 ชนิด

สรุปแล้ว สมุนไพร หมายถึง ยารักษาโรคที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ และ แร่ธาตุจากธรรมชาติที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ ประเภทของสมุนไพร สามารถแบ่งได้หลายชนิดตามลักษณะของสมุนไพร

เราได้รวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพร ประกอบด้วย ลัักษณะของสมุนไพร คุณค่าทางโภชนาการของสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร และ โทษของสมุนไพร นั้นๆ โดยรายละเอียด ดังนี้

มะลิ ดอกไม้ สมุยไพร สรรพคุณของมะลิ ดอกมะลิ ชะอม สมุนไพร ชะอม
น้ำมันกัญชา ประโยชน์ของกัญชา สมุนไพรกัญชา ต้นสายน้ำผึ้ง ต้นรวงผึ้ง สมุนไพรต้นรวงผึ้ง
คำฝอย ดอกคำฝอย สมุนไพร สรรพคุรของคำฝอย คำฝอย สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรักษาไข้หวัด สมุนไพรลดไข้ ลูกใต้ใบลูกใต้ใบ
ตังกุย โกฐเชียง สมุนไพร สรรพคุณของตังกุยตังกุย ยางนา ต้นยางนา ไม้เศรษฐกิจ สมุนไพรยางนา
หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่ง เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ สมุนไพร สมุนไพรจีนเก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
รากสามสิบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของรากสามสิบรากสามสิบ กัญชง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกัญชงกัญชง
ยี่หร่า ใบยี่หร่า สมุนไพร สรรพคุณของยี่หร่ายี่หร่า ชะมวง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณชะมวงชะมวง
จันทร์กระพ้อ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของจันทร์กระพ้อจันกระพ้อ ต้นเข็ม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยขี้เหล็กเทศ ดีปลี สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของดีปลีดีปลี
กระดังงา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระดังงากระดังงา ว่านมหาหงส์ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของว่านมหาหงส์ว่านมหาหงส์
สะแกแสง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะแกแสงสะแกแสง ว่านหางจระเข้ สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ ว่านหางจระเข้
ว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูด สมุนไพร สรรพคุณว่านชักมดลูกว่านชักมดลูก ปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเดียงปอผี
บอระเพ็ด ต้นบอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ดบอระเพ็ด ถั่งเช่า หญ้าหนอน สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่าถั่งเช่า
ปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบปีบ กานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลู กานพลู
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร บุก ต้นบุก สมุนไพร สรรพคุณของบุกบุก
เก็กฮวย ดอกเก็กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก็กฮวยเก๊กฮวย อัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของอัญชัน อัญชัน
แคนา ดอกแค สมุนไพร สรรพคุณของแคนา แคนา ต้นโสน ดอกโสน สมุนไพร สรรพคุณของโสน โสน
สุวรรณพฤกษ์ ขี้เหล็กอเมริกัน สมุนไพร สรรพคุณของสุวรรณพฤกษ์ขี้เหล็กอเมริกัน เตย สมุนไพร ใบเตย สรรพคุณของเตย เตย
พวงชมพู สมุนไพร ดอกพวงชมพู สรรพคุณของพวงชมพูพวงชมพู ข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อย
บัว บัวหลวง สมุนไพร สรรพคุณของบัวบัวหลวง โหราเดือยไก่ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่
ว่านโด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม กวาวเครือขาว กวาวเครือ สมุนไพร สรรพคุณของกวาวเครือกวาวเครือขาว
จำปา ดอกจำปา สมุนไพร สรรพคุณของจำปาจำปา ต้นยอ ลูกยอ สมุนไพร สรรพคุณของยอ ต้นยอ
ชิงชัน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชิงชันต้นชิงชัน ขี้ไก่ย่าน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของขี้ไก่ย่านขี้ไก่ย่าน
ดาวเรื่อง สมุนไพร สรรพคุณของดาวเรือง ดาวเรือง รางจืด สมุนไพร ราชาแห่งการถอนพิษ สรรพคุรของรางจืด รางจืด
ซ่อนกลิ่น ดอกซ่อนกลิ่น สมุนไพร สรรพคุณของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น ไมยราบ สมุนไพร วัชพืืช สรรพคุณของไมยราบ ไมยราบ
อินทนิน ต้นอินทนิล สมุนไพร สรรพคุณของอินทนิล อินทนิล หญ้าคา ต้นหญ้า สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา
กระทืือ สมุนไพร สรรพคุณของกระทืือ สมุนไพรไทย กระทือ ชมจันทร์ ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ชมจันทร์
มะลิ ดอกมะลิ สมุนไพร สรรพคุณของมะลิมะลิ ชะมดต้น สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชะมดต้นชะมดต้น
หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร สรรพคุณของหมามุ่ยหมามุ้ย หญ้าขัด หญ้าขัดมอญ สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าขัดหญ้าขัด
สมอพิเภก สมุนไพรตรีผลา สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมอพิเภกสมอพิเภก พลูคาว สมุนไพรไทย สมุนไพร สรรพคุณของพลูคาวพลูคาว
จำปูน ดอกจำปูน สมุนไพร สรรพคุณของจำปูนจำปูน ตรีผลา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณช่วยขับสารพิษตรีผลา
ทองพันชั่ง สมุนไพร สรรพคุณของทองพันชั่ง โทษของทองพันชั่งทองพันชั่ง สมอไทย ลูกสมอ สมุนไพร ราชาสมุนไพรสมอไทย
มะกอก สมุนไพร สมุนไพรไทย น้ำมันมะกอกมะกอก ท้าวยายม่อม แป้งท้าวยายม่อม สมุนไพร สรรพคุณของท้าวยายม่อมท้าวยายม่อม
กระวาน สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศกระวาน ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ
ดอกกระเจียว กระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของดอกกระเจียวกระเจียว นุ่น สมุนไพร สรรพคุณของนุ่น โทษของนุ่นต้นนุ่น ต้นงิ้ว
กระจับ ต้นกระจับ สมุนไพร สรรพคุณของกระจับกระจับ ต้นกาแฟ เมล็ดกาแฟ สมุนไพร สรรพคุณของกาแฟกาแฟ
ต้นย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณของใบย่านางย่านาง คาเคา โกโก้ สมุนไพร สรรพคุณของโกโก้คาเคา
คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพรผักไชยา ต้นตะขบ สรรพคุณของต้นตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทยตะขบ
อะโวคาโด ลูกเนย สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด หม่อน ใบหม่อน สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อน
ตะลิงปลิง สมุนไพรรสเปรี้ยว สมุนไพร ผลไม้ตะลิงปลิง มะดัน ผลมะดัน สมุนไพร สรรพคุณของมะดันมะดัน
แห้ว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแห้วแห้ว เผือก สมุนไพร หัวเผือก สรรพคุณของเผือกเผือก
มะขามป้อม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณมะขามป้อมมะขามป้อม ทุเรียน ราชาผมไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียนทุเรียน
มะเฟือง สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณมะเฟือง มะเฟือง มะละกอ ผลมะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ
มะพร้าว ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะพร้าว มะพร้าว อ้อย ต้นอ้อย สมุนไพร สรรพคุณของอ้อยอ้อย
ขนุน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของขนุนขนุน กระท้อน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของกระท้อนกระท้อน
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร ส้มโอ มังคุด ผลไม้ สมุนไพร มังคุด
เดือย ลูกเดือย สมุนไพร สรรพคุณของลูกเดือยลูกเดือย มะขาม สมุนไพร สรรพคุณของมะขาม มะขาม
ทับทิม ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณทับทิม ทับทิม กล้วยน้ำว้า สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ฝรั่ง ผลฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของฝรั่งฝรั่ง กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบแดง
ต้นสับปะรด สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของกระทกรก เสาวรส
ส้มแขก ต้นส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณส้มแขกส้มแขก เงาะ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเงาะเงาะ
ฟักข้าว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักข้าวฟักข้าว แก้วมังกร สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแก้วมังกรแก้วมังกร
มะตูม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะตูมมะตูม มะยม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะยมมะยม
คื่นฉ่าย สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของคื่นฉ่ายคื่นฉ่าย กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา กระเพรา
สะเดา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะเดาสะเดา มะกรูด ต้นมะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรมะกรูด
ผักโขม สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักโขม ผักโขม ขิง สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณขิง ขิง
แตงกวา สมุนไพร สรรพคุณของแตงกวา พืชสวนครัว แตงกวา สะเดาดิน ผักขวง สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินผักขวง
ผักบุ้ง ต้นผักบุ้ง สมุนไพร สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้ง มะระ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะระ มะระ
มะรุม สมุนไพร สรรพคุณของมะรุม มะรุม ฟักทอง สมุนไพร สรรพคุณของฟักทอง ฟักทอง
ผักคะน้า คะน้า สมุนไพร สรรพคุณของคะน้าคะน้า มะนาว น้ำมะนาว สมุนไพร สรรพคุณของมะนาวมะนาว
สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร สรรพคุณของสะระแหน่ สะระแหน่ กุยช่าย ใบกุบช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย
แครอท สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแครอทแครอท เห็ดหอม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดหอมเห็ดหอม
ฟักเขียว สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของฟักเขียวฟักเขียว มะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวง
มะเขือเทศ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศมะเขือเทศ ถั่วแดง สมุนไพร ธัญพืช สรรพคุณของถั่วแดงถั่วแดง
ข่า สรรพคุณของข่า สมุนไพร พืชสวนครัวข่า หอมแดง ต้นหอม สมุนไพร สรรพคุณของหอมแดงหอมแดง
พริก พริกขี้หนูสวน สมุนไพร สรรพคุณของพริกพริก ถั่วเหลือง ต้นถั่วเหลือง สมุนไพร ธัญพืชถั่วเหลือง
ถั่วเขียว ต้นถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณของถั่วเขียวถั่วเขียว ใบบัวบก บัวบก สมุนไพร สรรพคุณของใบบัวบกบัวบก
ผักชีฝรั่ง ผักชีใบเลื่อย สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง ผักแพว ผักแพรว ผักไผ่ สมุนไพรผักแพรว
มะเขือยาว สมุนไพร สรรพคุณของมะเขือยาว มะเขือยาว พริกไทย สมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร สมุนไพรไทย พริกไทย
ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้ ผัดกระเฉด กระเฉด สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเฉดผักกระเฉด
ขมิ้น สมุนไพร สมุนไพรบำรุงผิว ขมิ้น กระเทียม สมุนไพร สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม
ตำลึง ผักสวนครัว สมุนไพร ตำลึง ชะอม สมุนไพร พืชพื้นบ้าน สรรพคุณของชะอม ชะอม
ชะพลู สมุนไพร สรรพคุณของชะพลู ชะพลู งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ สมุนไพรไทยงาดำ
กระเจี๊ยบเขียว ผักสด สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียว กระชาย ขิงจีน สมุนไพร สรรพคุณของกระชายกระชาย
กระถิน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระถินกระถิน หอมหัวหใญ่ สรรพคุณหอมใหญ่ สมุนไพร หอมหัวใหญ่
ผักชี ต้นผักชี สมุนไพร ผักสวนครัวผักชี อบเชย เครื่องเทศ สมุนไพร สรรพคุณของอบเชยอบเชย
บอน ตูน สมุนไพร สรรพคุณของบอนบอน ชะคคราม ใบชะคราม สมุนไพร สรรพคุณของชะครามชะคราม
ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพร ธัญพืชถั่วเขียว ใบแมงลัก เม็ดแมงลัก สมุนไพร สรรพคุณของแมงลักแมงลัก
โหระพา ใบโหระพา สมุนไพร ผักสวนครัวโหระพา หญ้าหวาน สมุนไพร สมุนไพรหวาน สรรพคุณของหญ้าหวานหญ้าหวาน

สมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยโบราณมักจะเอาพืชที่มีสรรพคุณต่างๆใช้รักษาโรค แต่การรักษาโรคสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งจาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ สมุนไพรมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา มักจะถูกแปรรูป ด้วยการหั่น การบด ให้เป็นชิ้นเล็ก หรือ เป็นผงบดละเอียด อัดให้เป็นแท่ง ปั้นเป็นเม็ดกลมๆ เพื่อง่ายต่อการรับประทาน

พืชสมุนไพร เช่น กระวาน กานพลู และ จันทน์เทศ เป็นต้น พืชเหล่านี้มีหลายชนิดนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งอาหารไทยมักจะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบของอาหารทั้งสิ้น

สมุนไพรจากสัตว์ เป็นการนำเอาส่วนต่างๆของสัตว์ อวัยวะต่างๆมาใช้ทำยารักษาโรค มีทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์อากาศ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กระดองเต่าหับ กระดูกค่าง กระดูกงูเห่า ดีงูเหลือม น้ำนมเสือ หนังเสือโคร่ง เป็นต้น

สมุนไพรจากแร่ธาตุ เป็นการนำเอาแร่ธาตุจากธรรมาชาติ จำพวก การบูร พิมแสน เกลือ สารส้ม ดินสอพอง กำมะถันแดง เป็นต้น มาใช้ประโยชน์ด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค

สมุนไพรกับสังคมไทย

ความรู้ทางการแพทย์และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร มีการใช้มาตั้งแต่อดีตอย่างยาวนาน มีตำราทางการแพทย์โบราณมากมายใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ทั้ง ตำรายากรีก ตำรายาอินเดีย ตำรายาจีน นอกจาก การศึกษาวิจัยทางการแพทย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้สมุนไพรในการรักษาโรคอยู่

ประเทศไทยมีสมุนไพรเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร อีกทั้งการปลูกสมุนไพรมีคุณภาพต่ำลง เพราะเกษตรกรยังไม่รู้วิธีการเลือกสายพันธุ์ วิธีการปลูกที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ จึงต้องเร่งรัดส่งเสริมด้านการผลิตสมุนไพรทั้งระบบ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ฯลฯ โดยเบื้องต้นจะร่วมกับกรมป่าไม้ในการจัดพื้นที่ปลอดสารเคมีในป่าชุมชน ให้ทำการเพาะปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6,000 ไร่ ในระยะ 2 ปี และจะส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนอาชีพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560 มาตรา 55 ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยในการบริการสุขภาพ โดยบัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาส และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 69 ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับ ประเทศ และการสร้างนวัตกรรมยาสมุนไพรก็นับเป็นโอกาสทองของคนไทย

รูปแบบของสมุนไพร

สมุนไพรต่างๆนั้น มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ซึ่งลักษณะการใช้ประโยชน์นั้นมักไม่นำมาใช้ประโยชน์แบบสดๆตามลักษณะของวัตถุดิบนั้น จะต้องมีการนำมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ของแหว ของแข็ง กึ่งของเหลวกึ่งของแข็ง และ รูปแบบการอบไอน้ำหรือรมควัน รูปแบบของสมุนไพรต่างๆที่กล่าวมานั้น มีรายละเอียด ดังนี้

 • สมุนไพรในรูปแบบของเหลว ลักษณะของการนำสมุนไพรต่างๆ มาต้ม ตากแห้งและบดเป็นผงเพื่อใช้ชงเป็นน้ำดื่ม นำสมุนไพรมาดองกับเหล้า รวมถึงการผสมสมุนไพรกับน้ำและคั้นสดๆ
 • สมุนไพรรูปแบบของแข็ง เป็นลักษณะของการนำสมุนไพร มาตากแห้งจากนั้นนำมาบดเป็นผง และ ผสมกับน้ำผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลมๆ นำมารับประทานเป็นยาเม็ด
 • สมุนไพรรูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นลักษณะของสมุนไพรที่ใช้การพอก คือ นำสมุนไพรสดๆมาตำให้แหลก และ นำมาพอกแผล
 • สมุนไพรรูปอบไอน้ำหรือรมควัน จะเป็นลักษณะพิเศษ เช่น การต้มเพื่อใช้ไอน้ำจากสมุนไพร การเผาเพื่อรมควันสมุนไพร การนำสมุนไพรมาห่อในผ้านึ่งให้ร้อนและนำมาประคบกาย เป็นต้น ลักษณะนี้ใช้ในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ และ การอยู่ไฟในสตรี หลังการคลอดบุตร

หลักการใช้สมุนไพร

สำหรับการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาโรคนั้น มีหลักในการใช้สมุนไพร มีดังนี้

 • มีโรคหลายโรคที่ยังไม่สามารถพิสูจน์จากเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ว่าการรักษาด้วยสมุนไพรไม่ได้ผล เช่น งูพิษกัด สุนัขบ้ากัด โรคบาดทะยัก กระดูกหัก วัณโรค โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • ลักษณะอาการต่างๆที่มีความรุนแรงที่ต้องนำตัวส่งแพทย์ด่วน ไม่ควรรักษาด้วยสมุนไพร เช่น อาการไข้สูง ปวดหัวอย่างรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด ตกเลือดจากช่องคลอด หมดสติ เป็นต้น
 • การสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค ต้องรักษาให้ถูกส่วน ถูกวิธี และ รักษาอย่างถูกโรค
 • สมุนไพรหากเก็บไว้นานเกินไป สรรพคุณทางยารักษาโรคสามารถเสื่อมสภาพได้ ไม่ควรเก็บสมุนไพรไว้นานเกินไป
 • หากใช้สมุนไพรรักษาโรค และ เกิดอาการแพ้ต่างๆ ให้หยุดการใช้สมุนไพรทันที

คุณค่าของสมุนไพร

คุณค่าของสมุนไพรด้านการสาธารณสุข สมุนไพรเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ การบำบัดรักษาโรค ซึ่งยาแผนโบราณที่ประชาชนนิยมใช้กัน เช่น ยาหอม ยานัตถุ์ ยาบำรุงโลหิต ยาระบาย ยาแก้ร้อนใน และยาแก้ไอ เป็นต้น

คุณค่าของสมุนไพรด้านเศรษฐกิจ สมุนไพรเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ อุตสาหกรรมยาแผนโบราณมีการผลิตยาแผนโบราณที่ใช้กว่า 1,000 ชนิด ในหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยากวน ยาแผ่น เป็นต้น รูปแบบของสมุนไพรสมัยใหม่ต่างจากสมุนไพรแบบเดิมๆ

คุณค่าของสมุนไพรด้านนิเวศวิทยา พรรณพืชหลากหลายเป็นพื้นฐานสำหรับยารักษาโรค สีย้อม น้ำหอม เครื่องปรุงรสและแต่งสีมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม พืชสมุนไพรจากธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณค่าของสมุนไพรด้านการเกษตรกรรม สมุนไพรต้องปลูกแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีเป็นการพัฒนาวงการเกษตรกรรมของสังคมไทย

คุณค่าของสมุนไพรด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การใช้สมุนไพรรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่นับเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ที่บรรพบุรุษได้ลองผิดลองถูกค้นคว้าวิจัยตามธรรมชาติเหนือสิ่งอื่นใด

โทษของสมุนไพร

สำหรับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคนั้น เป็นดาบสองคม คือ มีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้สมุนไพรควรจะต้องระมัดระวัง คือ ต้องใช้อย่างถูกต้อง และ ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดโทษ ซึ่งอันตรายจากการใช้สมุนไพร มีข้อควรระวังดังนี้

 • การใช้สมุนไพรสำหรับโรคที่อันตรายหากขาดการรักษา เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหืดหอบ โรคเหล่านี้การแพทย์ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การใช้สมุนไพรรักษาเพียงช่องทางเดียว อาจทำให้อาการป่วยกำเริบหนักมากขึ้น เนื่องจากโรคเหล่านี้ใช้สมุนไพรรักษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 • สมุนไพรหลายชนิดมีพิษ การนำสมุนไพรมาใช้ให้สกัดนำพิษออกก่อน ดังนั้นความเข้าใจในสมุนไพรต่างๆจึงมีความจำเป็น เช่น ผลมะเกลือ มีสรรพคุณในการขับถ่ายพยาธิ แต่ในตำรับแนะนำให้ใช้ผลมะเกลือสดตำคั้นผสมกะทิ แต่ผลมะเกลือแก่ที่ดำมีความเป็นพิษ ทำให้มีไข้ อาเจียน ท้องเดิน และ ทำลายประสาทตา เนื่องจากผลมะเกลือที่แก่เต็มที่ มีสาร nepthalene ซึ่งมีความเป็นพิษ การใช้ผลมะเกลือจึงต้องใช้ผลมะเกลือสด การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงจึงจะไม้เกิดโทษ
 • สมุนไพรอาจมีสารเจือปน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการตรวจวิเคราะห์สมุนไพร เพื่อจะหาสารเจือปน หลายร้อยรายการ พบว่ามี arsenic ร้อยละ 60 มีร้อยละ 30 มีสารsteroids นอกจากนั้น อาจมีสารปรอทและสารตะกั่ว ปนเปื้อนด้วย

หมวดหมู่ของสมุนไพร

การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์นั้น มีหลากหลาย ซึ่งเราได้แยกสมุนไพรต่างๆ แยกตามสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของสมุนไพร มีรายละเอียด ดังนี้

ปัญหาการใช้ยาของคนไทย

นิสัยในการใช้ยาของคนไทยในปัจจุบัน คนไทยบริโภคยาอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เหมาะสมเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย และ เป็นปัญหาเดียวกันในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพถูกใช้ไปกับการบริโภคยาและประมาณ 1 ใน 3ของมูลค่าการบริโภคดังกล่าว เกิดจากพฤติกรรมการรักษาตนเองของประชาชน

ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหลายชนิด ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กระทบถึงความสิ้นเปลืองและความไม่คุ้มค่าของการใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจเชิงมหภาค การป้องกันหรือวิธีการลดพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรและสภาวิชาชีพทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์

การให้ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและวิธีการรับรู้ข่าวสารต้องไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายในชนบท ควรทบทวนหรือปรับปรุงการขายยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาครัฐและสภาวิชาชีพทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ต้องส่งเสริมให้ร้านขายยาที่มีเภสัชกรมีบทบาทและสามารถให้ความรู้กับประชาชนได้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยประชาชนไม่ต้องร่วมจ่ายในค่ารักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนจำนวนมาใช้บริการมากขึ้นเกินความจำเป็น ซึ่งภาครัฐต้องแบกรับภาระมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในด้านการซื้อยากินเองของคนไทยยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในชนบท ยังมียาในร้านขายของชำและร้านเร่ ซึ่งทำให้มีการใช้ยาที่ผิด การรักษาตนเองของชาวบ้านมีสาเหตุหลายอย่างเช่นการไปพบแพทย์ต้องเสียเวลามาก จำเป็นต้องทำ งานเก็บเกี่ยวหยุดไม้ได้ เป็นต้น ดังนั้น การแก้ปัญหาจะต้องประกอบกันหลายด้านทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเป็นพื้นฐานให้เกิดการอุปนิสัยการใช้ยาเองในคนไทย

สรุป

สมุนไพรนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ สมุนไพรก่อเกิดขึ้นตามธรรมชาติและถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคด้วยความรู้และภูมิปัญญา แม้โลกยุคใหม่จะพัฒนาด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว ยาสมัยใหม่มีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิด แต่สมุนไพรที่มีอยู่ก็ยังมีความสำคัญ จำเป็นต้องพัฒนาอย่างครบวงจร เพื่อให้คุณค่าของสมุนไพรครบทุกมิติมิติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคนั้น จำเป็นต้องได้รับการใช้งานอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองและนำเอาไปใช้ประโยชน์ โดยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงทำให้เกิดโทษอย่างร้ายแรง คำแนะนำก่อนใช้สมุนไพรรักษาโรคควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน