สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพร สำหรับรักษาโรค มีอะไรบ้าง


สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์ แร่ธาตุ เพื่อบำบัดโรคหรือบำรุงร่างกาย หรือ ใช้เป็นยาพิษ ตามตำรับยาแผนโบราณ พืชสมุนไพร พืชสมุนไพร สำหรับรักษาโรค สมุนไพรไทย ประโยชน์หลากหลาย และ โทษของสมุนไพร
สมุนไพร สมุนไพร พืชสมุนไพร สมุนไพรมีอะไรบ้าง

สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ พืชที่ใช้ทำเป็นยา สมุนไพร กำเนิดมาจากธรรมชาติและ มีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ ด้านสุขภาพ หากคิดถึง พืชสมุนไพร พืชสมุนไพรรักษาโรค ก็คือการรักษาโรคด้วยสมุนไพร สมุนไพรจากพืช พืชสมุนไพร ได้แก่  ชะพลู ทับทิม สะระแหน่ ขิงจีน ผักกระเฉด ชะมวง งาดำ ผักบุ้ง ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สะเดาดิน มะกรูด เป็นต้น

ผลไม้ หมายถึง ผลไม้ที่คนสามารถรับประทานได้ ซึ่งผลไม้ต่างๆ สามารถช่วยในการรักษาโรค บำรุงร่างกายต่างๆได้ ผลไม่แต่ชนิด มีรสชาติที่แตกต่างกับ หวาน เปรี้ยว หรือจืดๆ ซึ่งทุกผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลักๆผลไม่จะให้วิตามินสูง วิตามินส่วยใหญ่แล้วจะช่วยบำรุงร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพรผักไชยา
อะโวคาโด ลูกเนย สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโดหม่อน ใบหม่อน สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อน
ตะลิงปลิง สมุนไพรรสเปรี้ยว สมุนไพร ผลไม้ตะลิงปลิงมะดัน ผลมะดัน สมุนไพร สรรพคุณของมะดันมะดัน
แห้ว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแห้วแห้วเผือก สมุนไพร หัวเผือก สรรพคุณของเผือกเผือก
มะขามป้อม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณมะขามป้อมมะขามป้อมทุเรียน ราชาผมไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียนทุเรียน
มะเฟือง ผลมะเฟือง ผลไม้ สมุนไพรมะเฟืองมะละกอ ผลมะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ
มะพร้าว ลูกมะพร้าว สมุนไพร สรรพคุณของมะพร้าวมะพร้าวอ้อย ต้นอ้อย สมุนไพร สรรพคุณของอ้อยอ้อย
ขนุน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของขนุนขนุนกระท้อน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของกระท้อนกระท้อน
ส้้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของส้มโอส้มโอมังคุด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมังคุดมังคุด
เดือย ลูกเดือย สมุนไพร สรรพคุณของลูกเดือยลูกเดือยมะขาม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะขามมะขาม
ทับทิม ผลทับทิม สมุนไพร สรรพคุณของทับทิมทับทิมกล้วยน้ำว้า สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกล้วยกล้วยน้ำว้า
ฝรั่ง ผลฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของฝรั่งฝรั่งกระเจี๊ยบ ดอกกระเจี๊ยบ สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ
สับปะรด สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของสับปะรดสับปะรดเสาวรส สมุนไพร สรรพคุณของเสาวรส ต้นเสาวรสเสาวรส
ส้มแขก ต้นส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณส้มแขกส้มแขกเงาะ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเงาะเงาะ
ฟักข้าว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักข้าวฟักข้าวแก้วมังกร สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแก้วมังกรแก้วมังกร
มะตูม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะตูมมะตูมมะยม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะยมมะยม

ผัก หมายถึง ผัก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำมาใช้รับประทาน นำมาทำเป็นอาหาร ทั่วไป เป็นพืชที่นำมาทำเป็นอาหาร ลักษณะของผักสมุนไพร คือ ผักต่างๆตามครัวเรือน ผักเหล่านี้จะมีประโยชน์ทางสมุนไพร สามารถนำมาบำรุง และรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้

คื่นฉ่าย สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของคื่นฉ่ายคื่นฉ่ายกระเพรา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระเพรากระเพรา
สะเดา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะเดาสะเดามะกรูด ต้นมะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรมะกรูด
ผักโขม ต้นผักโขม สมุนไพร สรรพคุณของผักโขมผักโขมขิง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของขิงขิง
ต้นแตงกวา แตงกวา สมุนไพร สรรพคุณของแตงกวาแตงกวาสะเดาดิน ผักขวง สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินผักขวง
ผักบุ้ง ต้นผักบุ้ง สมุนไพร สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้งมะระ ผลมะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระมะระ
มะรุม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะรุมมะรุมฟักทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักทองฟักทอง
ผักคะน้า คะน้า สมุนไพร สรรพคุณของคะน้าคะน้ามะนาว น้ำมะนาว สมุนไพร สรรพคุณของมะนาวมะนาว
สะระแหน่ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของสะระแหน่สะระแหน่กุยช่าย ใบกุบช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย
แครอท สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแครอทแครอทเห็ดหอม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดหอมเห็ดหอม
ฟักเขียว สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของฟักเขียวฟักเขียวมะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวง
มะเขือเทศ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศมะเขือเทศถั่วแดง สมุนไพร ธัญพืช สรรพคุณของถั่วแดงถั่วแดง
ข่า สรรพคุณของข่า สมุนไพร พืชสวนครัวข่าหอมแดง ต้นหอม สมุนไพร สรรพคุณของหอมแดงหอมแดง
พริก พริกขี้หนูสวน สมุนไพร สรรพคุณของพริกพริกถั่วเหลือง ต้นถั่วเหลือง สมุนไพร ธัญพืชถั่วเหลือง
ถั่วเขียว ต้นถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณของถั่วเขียวถั่วเขียวใบบัวบก บัวบก สมุนไพร สรรพคุณของใบบัวบกบัวบก
ผักชีฝรั่ง ผักชีใบเลื่อย สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักแพว ผักแพรว ผักไผ่ สมุนไพรผักแพรว
มะเขือยาว ผลมะเขือยาว สมุนไพร สรรพคุณของมะเขือยาวมะเขือยาวพริกไทย สมุนไพร สรรพคุณของพริกไทย สมุนไพรไทยพริกไทย
ตะไคร้ พืชสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของตะไคร้ตะไคร้ผัดกระเฉด กระเฉด สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเฉดผักกระเฉด
ขมิ้น สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของขมิ้นขมิ้นกระเทียม หัวกระเทียม สมุนไพร สรรพคุณของกระเทียมกระเทียม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร สรรพคุณของตำลึงตำลึงชะอม ใบชะอม สมุนไพร สรรพคุณของชะอมชะอม
ชะพลู ใบชะพลู สมุนไพร สรรพคุณของชะพลูชะพลูงาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ สมุนไพรไทยงาดำ
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรไทยกระเจี๊ยบเขียวกระชาย ขิงจีน สมุนไพร สรรพคุณของกระชายกระชาย
กระถิน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระถินกระถินหอมใหญ่ หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่
ผักชี ต้นผักชี สมุนไพร ผักสวนครัวผักชีอบเชย เครื่องเทศ สมุนไพร สรรพคุณของอบเชยอบเชย
บอน ตูน สมุนไพร สรรพคุณของบอนบอนชะคคราม ใบชะคราม สมุนไพร สรรพคุณของชะครามชะคราม
ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพร ธัญพืชถั่วเขียวใบแมงลัก เม็ดแมงลัก สมุนไพร สรรพคุณของแมงลักแมงลัก
โหระพา ใบโหระพา สมุนไพร ผักสวนครัวโหระพาหญ้าหวาน สมุนไพร สมุนไพรหวาน สรรพคุณของหญ้าหวานหญ้าหวาน

พืช หมายถึง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ทำยารักษาโรค ซึ่งพืชต่างๆมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน และประโยชน์แตกต่างกันออกไป พืชเหล่านี้สามารถนำมารักษาอาการของโรคต่าง ๆ เพื่อใช้การส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและหายจากโรค

น้ำมันกัญชา ประโยชน์ของกัญชา สมุนไพรกัญชาต้นสายน้ำผึ้ง ต้นรวงผึ้ง สมุนไพรต้นรวงผึ้ง
ต้นคำฝอย ดอกคำฝอย สรรพคุณของคอกคำฝอยคำฝอยสรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรักษาไข้หวัด สมุนไพรลดไข้ ลูกใต้ใบลูกใต้ใบ
ตังกุย โกฐเชียง สมุนไพร สรรพคุณของตังกุยตังกุยยางนา ต้นยางนา ไม้เศรษฐกิจ สมุนไพรยางนา
หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งเก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ สมุนไพร สมุนไพรจีนเก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
รากสามสิบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของรากสามสิบรากสามสิบกัญชง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกัญชงกัญชง
ยี่หร่า ใบยี่หร่า สมุนไพร สรรพคุณของยี่หร่ายี่หร่าชะมวง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณชะมวงชะมวง
จันทร์กระพ้อ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของจันทร์กระพ้อจันกระพ้อต้นเข็ม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยขี้เหล็กเทศดีปลี สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของดีปลีดีปลี
กระดังงา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระดังงากระดังงาว่านมหาหงส์ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของว่านมหาหงส์ว่านมหาหงส์
สะแกแสง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะแกแสงสะแกแสงว่านหางจระเข้ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้
ว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูด สมุนไพร สรรพคุณว่านชักมดลูกว่านชักมดลูกปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเดียงปอผี
บอระเพ็ด ต้นบอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ดบอระเพ็ดถั่งเช่า หญ้าหนอน สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่าถั่งเช่า
ปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบปีบกานพลู ต้นกานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลูกานพลู
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรบุก ต้นบุก สมุนไพร สรรพคุณของบุกบุก
เก็กฮวย ดอกเก็กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก็กฮวยเก๊กฮวยอัญชัน ดอกอัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของดอกอัญชันอัญชัน
แคนา แคป่า สมุนไพร สรรพคุณของแคนาแคนาโสน สะโหน สมุนไพร ดอกโสนโสน
สุวรรณพฤกษ์ ขี้เหล็กอเมริกัน สมุนไพร สรรพคุณของสุวรรณพฤกษ์ขี้เหล็กอเมริกันเตย ใบเตย สมุนไพร สรรพคุณของใบเตยเตย
พวงชมพู สมุนไพร ดอกพวงชมพู สรรพคุณของพวงชมพูพวงชมพูข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อย
บัว บัวหลวง สมุนไพร สรรพคุณของบัวบัวหลวงโหราเดือยไก่ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่
ว่านโด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้มกวาวเครือขาว กวาวเครือ สมุนไพร สรรพคุณของกวาวเครือกวาวเครือขาว
จำปา ดอกจำปา สมุนไพร สรรพคุณของจำปาจำปาต้นยอ ลูกยอ ใบยอ สมุนไพรต้นยอ
ชิงชัน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชิงชันต้นชิงชันขี้ไก่ย่าน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของขี้ไก่ย่านขี้ไก่ย่าน
ดาวเรือง ดอกดาวเรือง สมุนไพร สรรพคุณของดาวเรืองดาวเรืองรางจืด สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืดรางจืด
ซ่อนกลิ่น ดอกซ่อนกลิ่น สมุนไพร สรรพคุณของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นไมยราบ สมุนไพรไทย วัชพืช สรรพคุณของไมยราบไมยราบ
อินทนิล ดอกอินทนิล สมุนไพร สรรพคุณของอินทนิลอินทนิลหญ้าคา สมุนไพร วัชพืช สรรพคุณของหญ้าคาหญ้าคา
กระทือ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระทือกระทือชมจันทร์ ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ชมจันทร์
มะลิ ดอกมะลิ สมุนไพร สรรพคุณของมะลิมะลิชะมดต้น สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชะมดต้นชะมดต้น
หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร สรรพคุณของหมามุ่ยหมามุ้ยหญ้าขัด หญ้าขัดมอญ สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าขัดหญ้าขัด
สมอพิเภก สมุนไพรตรีผลา สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมอพิเภกสมอพิเภกพลูคาว สมุนไพรไทย สมุนไพร สรรพคุณของพลูคาวพลูคาว
จำปูน ดอกจำปูน สมุนไพร สรรพคุณของจำปูนจำปูนตรีผลา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณช่วยขับสารพิษตรีผลา
ทองพันชั่ง สมุนไพร สรรพคุณของทองพันชั่ง โทษของทองพันชั่งทองพันชั่งสมอไทย ลูกสมอ สมุนไพร ราชาสมุนไพรสมอไทย
มะกอก สมุนไพร สมุนไพรไทย น้ำมันมะกอกมะกอกท้าวยายม่อม แป้งท้าวยายม่อม สมุนไพร สรรพคุณของท้าวยายม่อมท้าวยายม่อม
กระวาน สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศกระวานชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ
ดอกกระเจียว กระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของดอกกระเจียวกระเจียวนุ่น สมุนไพร สรรพคุณของนุ่น โทษของนุ่นต้นนุ่น ต้นงิ้ว
กระจับ ต้นกระจับ สมุนไพร สรรพคุณของกระจับกระจับต้นกาแฟ เมล็ดกาแฟ สมุนไพร สรรพคุณของกาแฟกาแฟ
ต้นย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณของใบย่านางย่านางคาเคา โกโก้ สมุนไพร สรรพคุณของโกโก้คาเคา

ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove