สมุนไพรไทย สมุนไพร พืชสมุนไพร สรรพคุณมีอะไรบ้าง รักษาโรค


สมุนไพร ( herb ) คือ พืช สัตว์ แร่ธาตุ ที่นำมาใช้เป็นยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย พืชสมุนไพร สมุนไพรไทย ใกล้ตัว สมุนไพรมีอะไรบ้าง สรรพคุณ การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลสมุนไพร สมุนไพรเพื่อสุขภาพ การรักษาโรคด้วยสมุนไพร ประโยชน์ วิธีการรับประทาน คำแนะนำในการใช้ และ ข้อห้าม

สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร สมุนไพรรักษาโรค

รวมรายชื่อสมุนไพร และ ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน 

ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ ต้นกระเจีียว ดอกกระเจียว สรรพคุณของกระเจียว ประโยชน์ของกระเจียวกระเจียว
ต้นกระจับ กระจับ สรรพคุณของกระจับ สมุนไพรกระจับ ต้นกาแฟ กาแฟ สรรพคุณของกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟกาแฟ ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณใบย่านางย่านาง
โหระพา ต้นโหระพา ใบโหระพา สรรพคุณของโหระพาโหระพา ผักชี ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีผักชี แห้ว ต้นแห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรแห้ว
ต้นพลูคาว พลูคาว สรรพคุณของพลูคาว ประโยชน์ของพลูคาวพลูคาว บอน ต้นบอน สรรพคุณของบอน สมุนไพรบอน เผือก ต้นเผือก ประโยชน์ของเผือก สรรพคุณของเผือกเผือก
ชะคราม ใบชะคราม สรรพคุณของชะคราม ประโยชน์ของชะครามชะคราม จำปูน ต้นจำปูน ดอกจำปูน สมุนไพรจำปูน ชะมดต้น สมุนไพร ฝ้ายผี สมุนไพรไทยชะมดต้น
ทุเรียน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียนทุเรียน หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศหมามุ้ย ขัดมอน หญ้าขัด สมุนไพร สมุนไพรไทยหญ้าขัด
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพร ใบหม่อนหม่อน อบเชย สมุนไพร สมุนไพรในครัว ต้นอบเชยอบเชย กระถิน สรรพคุณของกระถิน ประโยชน์ของกระถิน สมุนไพรกระถิน

กระทือ สมุนไพร ประโยชน์ของกระทือ สรรพคุณของกระทือกระทือ

ตะไคร้ สมุนไพร พืชสมุนไพร สมุนไพรไทยตะไคร้ หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรหอมหัวใหญ่
งาดำ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรงาดำ มะเฟือง สมุนไพร สมุนไพรไทย ผลไม้มะเฟือง ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สมนุไพรไทย พืชสมุนไพรชมจันทร์
ต้นมะลิ ดอกมะลิ สมุนไพร สมุนไพรไทยต้นมะลิ มะละกอ สมุนไพร สมุนไพรไทย ผลไม้มะละกอ กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมนุไพรกระเจี๊ยบเขียว
ไมยราบ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชล้มลุกไมยราบ มะพร้าว สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชยืนต้นมะพร้าว อินทนิน สมุนไพร สมุนไพรไทย ไม้ยืนต้นอินทนิล
ดาวเรือง ดอกไม้ สมุนไพร สมุนไพรไทยดาวเรือง ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สมุนไพรไทยส้มโอ หญ้าคา สมุนไพร สมุนไพรไทยหญ้าคา
กระชาย สมุนไพร สมุนไพรไทย ต้นกระชายกระชาย ตำลึง สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัวตำลึง ชะอม สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัวชะอม
ชะพลู สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชล้มลุกชะพลู กระเฉด สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัวผักกระเฉด ขมิ้น สมุนไพร สมุนไพรไทยขมิ้น
กระเทียม สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศกระเทียม มะเขือยาว สมุนไพร สมุนไพรไทย ผัดสวนครัวมะเขือยาว พริกไทย สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัวพริกไทย
รางจืด สมุนไพร สมุนไพรไทย ไม้ยืนต้นรางจืด ลูกยอ ต้นยอ สมุนไพร สมุนไพรไทยต้นยอ ผักชีฝรั่ง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
ซ่อนกลิ่น สมุนไพร สรรพคุณของซ่อนกลิ่น ประโยชน์ของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น บัวบก สมุนไพร สรรพคุณของบัวบก ประโยชน์ของบัวบกบัวบก ผักแพว มินต์เวียดนาม สมุนไพร สรรพคุณของผักแพวผักแพรว
กระท้อน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของกระท้อนกระท้อน ถั่วเหลือง สมุนไพร พืชตระกลูถั่ว ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก ประโยชน์ของพริกพริก
ต้นชิงชัน ชิงชัน สมุนไพร ประโยชน์ของชิงชันต้นชิงชัน โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ประฌยชน์ของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม ถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณถั่วเขียว ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
ขี้ไก่ย่าน สมุนไพร สรรพคุณขี้ไก่ย่าน ประโยชน์ขี้ไก่ย่านขี้ไก่ย่าน อ้อย สมุนไพร สรรพคุณของอ้อย ประโยชน์ของอ้อยอ้อย หอมแดง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของหอมแดงหอมแดง
ข่า สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของข่าข่า ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง ประโยชน์ของถั่วแดง สมุนไพรถั่วแดง ฟักเขียว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว
มะเขือพวง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง กวาวเครือขาว สมุนไพร สรรพคุณของกวาวเครือ ประโยชน์ของกวาวเครือกวาวเครือขาว มะเขือเทศ สมุนไพร สรรพคุณของมะเขือเทศ ประโยชน์ของมะเขือเทศมะเขือเทศ
ขนุน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของขนุนขนุน กุยช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย ยี่หร่า สมุนไพร สรรพคุณยี่หร่า ประโยชน์ของยี่หร่ายี่หร่า

แครอท สมุนไพร สรรพคุณของแครอท ประโยชน์ของแครอทแครอท

จำปา สมุนไพร สรรพคุณของจำปา ประโยชน์ของจำปาจำปา ข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อย ประโยชน์ของข่อยข่อย
บัวหลวง สมุนไพร ต้นบัว ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง ผักคะน้า สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของผักคะน้าคะน้า เห็ดหอม สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม
โหราเดือยไก่ สมุนไพร สรรพคุณของโหราเดือยไก่ ประโยชน์ของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่ เดือย ลูกเดือย สมุนไพร ประโยชน์ของเดือยลูกเดือย มะนาว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะนาวมะนาว
มังคุด ผลไม้ สมุนไพร ประโยชน์ของมังคุดมังคุด ทองนพคุณ ขี้เหล็กอเมริกัน สุวรรณพฤกษ์ สมุนไพรขี้เหล็กอเมริกัน ทับทิม ผลไม้ สมุนไพร ประโยชน์ของทับทิมทับทิม
สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร พืชสวนครัวสะระแหน่ กล้วยน้ำว้า กล้วย สมุนไพร ประโยชน์ของกล้วยกล้วยน้ำว้า ฝรั่ง สมุนไพร ผลไม้ ประโยชน์ของฝรั่งฝรั่ง
เตย ใบเตย สมุนไพร ประโยชน์ของใบเตยเตย พวงชมพู สมุนไพร สรรพคุณของพวงชมพู ประโยชน์ของพวงชมพูพวงชมพู ดอกคำฝอย ต้นคำฝอย สมุนไพร ประโยชน์ของดอกคำฝอยดอกคำฝอย
แคนา ต้นแคนา สมุนไพร ประโยชน์ของแคนาแคนา มะระ สมุนไพร พืชรสขม ประโยชน์ของมะระมะระ อัญชัน สมุนไพร ดอกอัญชัน ประโยชน์ของอัญชันอัญชัน
มะรุม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะรุมมะรุม ฟักทอง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของฟักทองฟักทอง เสาวรส สมุนไพร ผลไม้ ประโยชน์ของเสาวรสเสาวรส
โสน สะโหน สมุนไพร ดอกโสนโสน แตงกวา สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของแตงกวาแตงกวา สับปะรด สมุนไพร ผลไม้ ประโยชน์ของสับปะรดสับปะรด
กระเจี๊ยบ สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบ ประโยชน์ของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ บุก สมุนไพร สรรพคุณของบุก ประโยชน์ของบุกบุก ฟ้าทลายโจร สมุนไพร สมุนไพรไทย ประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจร
ผักขวง สะเดาดิน สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินผักขวง ผักบุ้ง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้ง เก๊กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก๊กฮวย ประโยชน์ขอเก๊กฮวยเก๊กฮวย
มะกรูด ใบมะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูดมะกรูด กานพลู สมุนไพร เครื่องเทศ สรพคุณของกานพลูกานพลู ปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบปีบ
ถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรเพิ่มสมรรถาพทางเพศ ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า ผักโขม สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของผักโขมผักโขม บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด ประโยชน์ของบอระเพ็ดบอระเพ็ด
ปอผี สมุนไพร ผักกระเดียง สรรพคุณของปอผีปอผี ว่านชักมดลูก สมุนไพร สรรพคุณของว่านชักมดลูก ประโยชน์ของว่านชักมดลูกว่านชักมดลูก ส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณของส้มแขก ประโยชน์ของส้มแขกส้มแขก
ว่านมหาหงส์ สมุนไพร สรรพคุณของว่านมหาหงส์ ประโยชน์ของว่านมหาหงส์ว่านมหาหงส์ สะแกแสง สมุนไพร สรรพคุณของสะแกแสง ประโยชน์ของสะแกแสงสะแกแสง เงาะ สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของเงาะเงาะ
ขิง สมุนไพร สรรพคุณของขิง ประโยชน์ของขิงขิง ว่านหางจระเข้ สมุนไพร สรรพคุณของว่านหางจระเข้ ประโยชน์ของว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร ต้นขี้เหล็ก สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลีดีปลี กระดังงา สมุนไพร สรพคุณของกระดังงา ประโยชน์ของกระดังงากระดังงา ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าวฟักข้าว
มะขาม สมุนไพร สรรพคุณของมะขาม ประโยชน์ของมะขามมะขาม สะเดา ผักสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาสะเดา กระเพรา สสมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกระเพรากระเพรา

ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง ประโยชน์ของชะมวง ชะมวง

จันทร์กระพ้อ จันกระพ้อ สรรพคุณของจันกระพ้อ สมุนไพรจันกระพ้อ ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
แก้วมังกร สมุนไพร สรรพคุณของแก้วมังกร โทษของแก้วมังกรแก้วมังกร กัญชง ต้นกัญชง สมุนไพร สรรพคุณของกัญชงกัญชง ผักสมุนไพร ขึ้นฉ่าย คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย
รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม ต้นมะยม มะยม สรรพคุณของมะยม สมุนไพรมะยม

พืชสมุนไพร

สมุนไพรไทย ยา สมุนไพร พืชผักสมุนไพร ใกล้ตัวต่างๆ สรรพคุณ มีอะไรบ้างพืชสมุนไพร หมายถึง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ทำยารักษาโรค ซึ่งพืชต่างๆมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน และประโยชน์แตกต่างกันออกไป พืชเหล่านี้สามารถนำมารักษาอาการของโรคต่าง ๆ เพื่อใช้การส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและหายจากโรค

สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะเดาดิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจ้อยนาง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกาเตียว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชักคราม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าขัดมอนใบยาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขัดมอนใหญ่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มเห็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจุมเห็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้คาก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณยุงปัด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณยุงกวาด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเถาย่านาง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณลับหมื่นหลวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส่าคราม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกลออือแซ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระเจียว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสามร้อยราก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหนาม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักชีช้าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสุรามิด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจวด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระแจกโมง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชั้วคราม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณม่าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมั้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสุวรรณพฤกษ์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณข้าวแตก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะลิหลวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณล้าคราม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเตียงมุน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะลิป้อม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักก้านถิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหนองบก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฉ่วงมู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฉ่องพนา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแคป่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระถินหัวหงอก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตอเบา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะตอเทศ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะตอบ้าน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระถินยักษ์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแคขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแคเค็ตถวา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแคทราย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแคแน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแคฝอย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณคาหลวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณคา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอนหอม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแดงชัน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชีช้าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักชีช้าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจั่นดิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณม้าสามต๋อน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเอื้องชัน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอนจืด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเองชัญ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณน้ำลายพังพอน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฟ้าสาง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้ากันงู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฟ้าสะท้าน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเมฆทะลาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอนเขียว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านไฟไหม้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหางตะเข้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าไก่นกคุ่ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าไฟนกคุ้ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าสามสิบสองหาบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอนจีนดำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้ไฟนกคุ่ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหนาดมีแคลน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชะมวงช้าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มควาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มพะงุน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านสามร้อยราก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอนท่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสามร้อยผัว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มมะอ้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มมะวน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะขามแขก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะบันงา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะบันงาต้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสาวร้อยผัว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะบานงา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระดังงาใบใหญ่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระดังงาใหญ่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระดังงอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกาดสะลอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฟู่จื่อ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพิษพญาไฟ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าหนอน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโกกระณต
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบัวฉัตรขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณปุณฑริก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสัตตบงกช
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกวาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกวาวหัว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกวาวเครือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตานจอมทอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกักไม้ฝอย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตองขะแหน่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจำปาเขา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจำปาทอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหนาดมีแคลน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดาวเรืองใหญ่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณคำปู้จู้หลวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพอทู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชุมเห็ดเทศ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเคล็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักกระเดียง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกาซะลอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดีปลีเชือก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตังถั่งแห่เช่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบัวอุบล
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบุณฑริก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณปัทมา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้เหล็กย่าน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตานเครือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณทองเครือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณทองกวาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโพะตะกู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะนาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสมนาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจำปากอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าปราบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าไก่นกคุ่ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าไฟนกคุ้ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าสามสิบสองหาบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบ่วงลิ่วเก็ก เฉาหู่ย้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกิมเก็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเห็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพรมดาน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจะปูโย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตุโดบุโยบูเก๊ะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณซึงเอียะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอกคอก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพญาปราบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฝักดาบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตำแย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักก้านตอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักคาวปลา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเข้าตอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตุ๊ยเฮียะเต่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฮุยจิวบักทง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตุ้ยเย่โต้ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเขี้ยวงูเขา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านมหาเมฆ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบะเหยือง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าขัดใบยาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเน่าะเค้ะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณนาคุ้ยหมี่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณอาวแดง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณลำมะเท็ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเถาวัลย์เขียว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณอึ่งฮวยอิ๋ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณอวกตักซั่ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าขัดใบยาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณลับมืนหลาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระเจียวป่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าเล็บมือหลวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากกะลิงเทศ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหม่าเหยือง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะเส็ดโคก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะเส็ดบก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณยาดนาง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจ๋วงเครือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเตอสีเบาะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระเจียวสี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพอควายเมะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะตง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระถินน้อย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระถินบ้าน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณล่าคราม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระถินไทย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระถินดอกขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมอน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณซึงเฮียะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจันทน์พอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจันทน์พ้อ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชุมเห็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชุมเห็ดใหญ่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตะสีพอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตะแบกดำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักฮองแฮง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโสนกินดอก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโสนหิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโสนดอกเหลือง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกำลังช้างเผือก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฮางจืด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเครือเขาเขียว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขอบชะนาง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะป่อง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากโมก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมวงส้ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะมวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณต้นตูน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณต้นทูน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มโมง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชวนอู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเทียนชะมด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้เหล็กเผือก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้เหล็กผี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชุมเห็ดเล็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสามสิบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านรากสามสิบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านสามสิบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบีปลาไหล
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักกระเดียง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดีปลาไหล
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเห็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักจี๊ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกิมเต่าจี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านรากสามสิบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านสามสิบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเห็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเลนเค็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชะมดต้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณลับมืนน้อย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากกระลิงเทศ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณคางเค็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพวงนาก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอนน้ำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณปีกผัวะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเห็ดถั่งเช่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตังถั่งเช่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบัว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกลาดีไอย์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบัวฉัตรชมพู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณปทุม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสัตตบุษย์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกลาดีกุบุเฮง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเผือกบอน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบอนหวาน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณศตาวรี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเครือขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจานเครือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเครือขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจอมทอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโพ้ต้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มพอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณซะโยเส่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจำปาป่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจุ๋มป๋า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมณฑาดอย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้ไฟนกคุ่ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณคิงไฟนกคุ่ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบ่วงซิ่วเก็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านโซ่วจี๋ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดาวเรืองอเมริกัน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดอกคำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณทองนพคุณ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณคำยอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหนามหญ้าราบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณก้านของ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะหงับ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าปันยอด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหงับพระพาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหญ้าจิยอบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหัวทือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระทือป่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะแวน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเฮียงแดง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตาเหิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหางหงส์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระทายเหิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะเลเต
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านกระชายเห็น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเหินคำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเหินแก้ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตาห่าน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณลันเต
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเค็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชมพูพวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหงอนนาก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเถาหัวด้วน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหางหนู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเครือเขาฮอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณอูโถว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฝ้ายผี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดอกรวงข้าว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดอกลีลา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเข็มดอกแดง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณซางเย่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโมงหอม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณ กระเจียด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเจียดกระทังหัน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณ อบเชยต้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมหาปราบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโพล่ยู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักคาวตอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณคาวทอง

ผักสมุนไพร

สมุนไพรไทย ยา สมุนไพร พืชผักสมุนไพร ใกล้ตัวต่างๆ สรรพคุณ มีอะไรบ้างผักสมุนไพร หมายถึง ผัก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำมาใช้รับประทาน นำมาทำเป็นอาหาร ทั่วไป เป็นพืชที่นำมาทำเป็นอาหาร ลักษณะของผักสมุนไพร คือ ผักต่างๆตามครัวเรือน ผักเหล่านี้จะมีประโยชน์ทางสมุนไพร สามารถนำมาบำรุง และรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้

สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือไข่ม้า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะแขว้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะแข้งคม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือป้าว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือฝรั่ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือจานมะพร้าว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือกระโปกแพะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือจาน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักแคบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักตำนิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณยำแย้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหอมป้อม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหอมผอม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหอมน้อย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณว่านพระอาทิตย์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระแอน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณระแอน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขิงทราย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมด่วน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมักเงาะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะแน่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขิงจีน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหละหนอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักกระเสดน้ำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักรู้นอน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหนอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฟักขี้หมู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฟักจิง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะฟักขม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะฟักหม่น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักบั่ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมหัวขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมบัว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกฎุกกโรหินี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วบ้านนา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะแคว้งกุลา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณลูกแว้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะเพราญวณ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจันทร์หอม เนียม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจันทร์ขี้ไก่ เนียมต้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักไม้กวาด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเฮียโกะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณประดู่ชิงชัน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดู่สะแดน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะถั่วเน่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วเน่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณอึ่งตั่วเต่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณห้อมป้อมเป้อ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักชีใบเลื่อย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหอมเทศ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมป้อมเปอะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจันทน์แดง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักไผ่น้ำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักแพ้ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกบ้า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงขี้ไก่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงขี้ควาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงช้าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงร้าน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงปี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงยาง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงเห็น 
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแตงอ้ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตาเสาะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักไซ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักสะไล
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะไห่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักไห่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเนื้อไก่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักอีฮึม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักอีฮุม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมิ้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตายอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจันจี่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหนอก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณ
ผักแว่น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกขี้นก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกมะต่อม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณปะแกว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะระตี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดีปลี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณครี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณลัวเจียะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณล่าเจียว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกน้ำเมี่ยง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมักเพ็ด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดีปลีขี้นก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมือส่าโพ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมือซาซีซู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกนก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกแจว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักปืน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักข้าวปีน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักปิ๋ม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักแพว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมหัวแดง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักอีเลิศ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขผักโขมบ้าน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักโขมหนามจีน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักโขมสวน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหละ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณอม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกขี้นก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหละ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักชีไทย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหอม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักลำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณนมวา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณช้าพลู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักทอดยอด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มกรูด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มมั่วผี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะข้าว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้กาเครือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะฟักหม่นขม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบักฟัง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฟักขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะฟักหอม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมแกง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมไทย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วแดงหลวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วนาเต็มกำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือละคร
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะแว้งช้าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเขือเทศ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะหลีดี
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมป้อม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเทียนขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักแป้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกูไฉ่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณไชอิตาเกะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณชิชิ-ชามุ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเก็ดแดง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณอีเม็ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วจิม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วมุม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วแระ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วพระเหลือง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วแม่ตาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเฮ็กตั่วเต่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักชีดอย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักจีดอย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักหอมเป
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมป้อม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักไผ่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณจันทน์โฉม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณข่าหลวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วท้องนา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากแข้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเขือน้อย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเขือพวง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโหระพาช้าง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะเพราควาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหร่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโบโกะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเห็ดดำ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพยุงแกลบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะซิก กะซิบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากพลูตั๊กแตน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วเขียว ถั่วทอง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณถั่วหนัง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณ
โชยุ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโซยาบีน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักจีฝรั่ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมป้อมกุลา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมป้อมกูลวา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมเป
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมน้อยฮ้อ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกม้า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกม่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมจันทร์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักแจว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขี้พร้า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมเล็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหอมหัว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณข่าหยวก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณฟักจีน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแฟง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณดอกจัทร์
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณโสมไทย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะโต่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกแด้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพริกแต้

ผลไม้สมุนไพร

สมุนไพรไทย ยา สมุนไพร พืชผักสมุนไพร ใกล้ตัวต่างๆ สรรพคุณ มีอะไรบ้างผลไม้สมุนไพร คือ ผลไม้ที่คนสามารถรับประทานได้ ซึ่งผลไม้ต่างๆ สามารถช่วยในการรักษาโรค บำรุงร่างกายต่างๆได้ ผลไม่แต่ชนิด มีรสชาติที่แตกต่างกับ หวาน เปรี้ยว หรือจืดๆ ซึ่งทุกผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลักๆผลไม่จะให้วิตามินสูง วิตามินส่วยใหญ่แล้วจะช่วยบำรุงร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณยานัด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณย่านนัด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณบ่อนัด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากยม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะนัด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระเจี๊ยบมอญ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือหวาย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากตูม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือมอญ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระเจี๊ยบขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มพม่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะเขือมื่น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระทกรก
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกะทันตาเถร
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสุคนธรส
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสีดา ชมพู่
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะปุ่น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะแกว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มมะนาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากฟ้า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขะนู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณนะยวยซะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสตียา
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะตู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะโต
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพิลาขาว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากลิง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเนน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากหมี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเตียน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณล่อน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณสะท้อน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเหลืองเคล่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมักคี้ล่า
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพรวน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะก่องแก้ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณพร้าว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะปิน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากนัด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากอุ๋น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแมงคุด
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณเมงค็อฟ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมักยม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกล้วยมะลิอ่อง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกล้วยตานีอ่อง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกล้วยอ่อง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกล้วยใต้
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตูม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะโอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะขุน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณยม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณขาม
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะขามไทย
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตุ่มตัง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากแกงอำเบียล
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส่ามอเกล
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณม่องโคล้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณตะลูบ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณนากอ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะหนุน
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะต้อง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะติ๋น
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณกระเจี๊ยบเปรี้ยว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณผักเก้งเค้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มเก้งเค้ง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มตะเลงเครง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มปู
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณส้มพอเหมาะ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณแกงแดง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากอึ
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณมะฟักแก้ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณหมากฟักเหลือง
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณ
มะน้ำแก้ว
สมุนไพร สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง ยาแผนโบราณ
หมักอื้อ

สมุนไพร คือ พืช ผัก ผลไม้ ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ  ซึ่งการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคนั้น ต้องนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน เราจะเรียกว่ายานอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจจะใช้สัตว์และแร่ธาตุ ต่างๆช่วยในการรักษาโรค การใช้ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ มาเป็นองค์ประกอบในการทำเป็นยารักษาโรค เราเรียกว่า เภสัชวัตถุ” แต่หากนำ พืชสมุนไพรต่างๆ มาทำอาหาร เราเรียกสมุนไพรเหล่านี้ว่า เครื่องเทศ

สรรพคุณของสมุนไพร

การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์นั้น มีหลากหลาย ซึ่งเราได้แยกสมุนไพรต่างๆ แยกตามสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของสมุนไพร มีรายละเอียด ดังนี้

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพรแก้ไอและขับเสมหะ
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยลดความดัน
สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทยลดความอ้วน
สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยขับปัสสาวะ
สมุนไพรช่วยเจริญอาหาร สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยเจริญอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพร สมุนไพรไทยสำหรับความงาม
สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทยแก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทยสำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
สมุนไพรบำรุงเหงือกและฟัน สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงเหงือกและฟัน
สมุนไพรแก้หอบหืด สมุนไพร สมุนไพรไทยรักษาหืดหอบ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพร สมุนไพรไทยแก้ท้องเสีย
สมุนไพรสมองและระบบประสาท สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงประสาท
สมุนไพรรักษาหลอดลมอักเสบ สมุนไพร สมุนไพรไทยรักษาหลอดลมอักเสบ
สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงหัวใจ
สมุนไพรช่วยลดไข้ สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยลดไข้
สมุนไพรช่วยผอนคลาย แก้นอนไม่หลับ สมุนไพร สมุนไพรไทยสำหรับคนนอนไม่หลับ
สมุนไพรบำรุงเส้นผม สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงเส้นผม
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพร สมุนไพรไทยรักษาแผล
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพร สมุนไพรไทยลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงผิว
สมุนไพรบำรุงสายตา สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงสายตา
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพร สมุนไพรไทยลดคอเลสเตอรัล
สมุนไพรรักษาสิว สมุนไพร สมุนไพรไทยรักษาสิว
สมุนไพรล้างสารพิษ สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยล้างสารพิษ
สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพร สมุนไพรไทยป้องกันมะเร็ง
สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงระบบทางเดินอาหาร
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพร สมุนไพรไทยยาระบาย
สมุนไพรแก้ปวด แก้เมื่อย สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยแก้ปวดและแก้เมื่อย
สมุนไพรบำรุงข้อและกระดูก สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงข้อและกระดูก

 

สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือ ผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ อาหารที่ผู้บริโภคเห็นความสำคัญน้อยที่สุดอย่าง ผัก นั้น กลับกลายเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากชนิดหนึ่ง แถมช่วยรักษาโรคได้อย่างไม่น่าเชื่อ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

แหล่งความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีทั้ง สมุนไพรไทย สมุนไพรลดน้ําหนัก สมุนไพรรักษาสิว สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรพื้นบ้าน และ พืชสมุนไพร สมุนไพรไทย สิ่งดีๆที่ควรรักษา รู้จักสรรพคุณของสมุนไพรไทย ยาสมุนไพรแขนงต่างๆ ผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี

รูปแบบของสมุนไพร

สมุนไพรนั้นไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ เวลาบริโภคนั้นจะต้องนำสมุนไพร มาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรักษาโรคได้ เราสามารถจำแนกรูปแบบของสมุนไพร ดังนี้

 • สมุนไพรรูปแบบของเหลว เป็นการนำเอาสมุนไพรมาต้มกับน้ำ หรือ คั้นเอาน้ำจากสมุนไพร หรือนำเอามาดองกับสุรา เป็นยาดอง
 • สมุนไพรรูปแบบของแข็ง เป็นลักษณะของยาลูกกลอน คือ การนำเอาสมุนไพรไปตากแห้ง และนำมาบดเป้นผล และ นำมาผสมกัยน้ำผึ้งและปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพื่อให้กินง่าย
 • สมุนไพรรูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นลักษณะของยกที่ใช้พอก โดยนสมุนไพรมาดตำให้แหลกหรือเหลว และนำมาพอก
 • สมุนไพรรูปแบบอื่นๆ เช่น การรำมารมควัน เพื่อใช้ในการสูดดมกลิ่น เพื่อรักษาแผล หรือ โรคเดี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ หากคิดถึง พืชสมุนไพร พืชสมุนไพรรักษาโรค ก็คือการรักษาโรคด้วยสมุนไพร สมุนไพรจากพืช  พืชสมุนไพร ได้แก่  ชะพลู ทับทิม สะระแหน่ ขิงจีน ผักกระเฉด ชะมวง งาดำ ผักบุ้ง ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สะเดาดิน มะกรูด เป็นต้น

สมุนไพรมีกี่ประเภท

สำหรับการแบบประเภทของสมุนไพรไทย นั้น เราใช้การแบ่งประเภทของสมุนไพร ออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรแผนโบราณ และสมุนไพรแผนปัจจุบัน ซึ่ง รายละเอียด แตกต่างกันอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้

 • สมุนไพรแผนโบราณ คือ สิ่งที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จาก พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งลักษณะการใช้งานในการรักษา เช่น ใช้ทำเป็นส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง ซึ่งสมุนไพรแผนโบราณ เป็นความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด จากอดีตสู่ปัจจุบัน สำหรับสมุนไพรไทย ตามแบบฉบับแพทย์แผนไทย นั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สมุนไพรไทยแผนโบราณ และสมุนไพรจีนแผนโบราณ รายละเอียดดังต่อไปนี้
  • สมุนไพรไทยแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งแพทย์ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องสำอาง
  • สมุนไพรจีนแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่ใช้ในการรักษาโรค โดยเป็นสมุนไพร ที่มีอยู่ในประเทศจีน เป็นความรู้และภูมิปัญญาการรักษาโรคที่ได้จากชนชาติจีน และสมุนไพรเหล่านี้ ส่วนใหญ่หาได้ที่ประเทศจีน หรือประเทศที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศจีน
 • สมุนไพรแผนปัจจุบัน คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่ทางการแพทย์และเภสัชกร สมัยใหม่ ได้ศึกษา และทดลองแล้ว ให้การยอมรับถึงผลของสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งสมุนไพรแผนปัจจุบัน สามารถสกัดพืช สัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบผง เม็ด น้ำ หรือ ครีม เป็นต้น เรียกลักษณะนี้ว่าการสกัดเอาสารบางชนิดจากสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

การแบ่งประเภทของสมุนไพร ตามหลักเภสัชกรรม

สำหรับประเภทของสมุนไพร ตามแบบเภสัชกร นั้น เราแบ่งสมุนไพรออกเป็นชนิดต่างๆ ตามความแตกต่างของวัตถุดิบ ประกอบด้วย พืช สุตว์และแร่ธาตุ รายละเอียดของสมุนไพรที่แบ่งตามหลักเภสัชศาสตร์ มี ดังนี้

 • พืชสมุนไพร สมุนไพรชนิดพืช สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเถท ซึ่งประกอบด้วย  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
  • ชนิดต้นไม้ อาทิ เช่น ต้นพิกุล ต้นขี้เหล็ก ต้นมะตูม เป็นต้น
  • ชนิดเถาหรือเครือ อาทิ เช่น บอระเพ็ด เถาคันแดง เป็นต้น
  • ชนิดหัวหรือเหง้า อาทิ เช่น ข่า ขิง กระชาย กวาวเครือ เป็นต้น
  • ชนิดผัก อาทิ เช่น ผักบุ้ง ผักชี ผักกาด เป้นต้น
  • ชนิดหญ้า อาทิ เช่น หญ้าแพรก หญ้าคา ตะไคร้ เป็นต้น
 • สัตว์สมุนไพร เป็นสมุนไพรที่ได้จากสัตว์ต่างๆ  สามารถแบ่งประเภทของสัตว์สมุนไพรออกเป็น 3 ประเภท คือ สัตว์บกสมุนไพร สัตว์น้ำสมุนไพร และสัตว์ปีกสมุนไพร รายละเอียด ดังนี้
  • สัตว์บกสมุนไพร อาทิ เช่น ควายเผือก หมีควาย เสือ ตุ๊กแก งู เป็นต้น
  • สัตว์น้ำสมุนไพร อาทิ เช่น ปลาฉลาม เต่า ปลาหมึก หอยสังข์ เป็นต้น
  • สัตว์ปีกสมุนไพร อาทิ เช่น นกนางแอ่น ผึ้ง เป็นต้น
 • แร่ธาตุสมุนไพร เป็นสมุนไพร ที่ได้จากแร่ะาตุต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรแร่ธาตุที่สลายตัวยาก และสมุนไพรแร่ธาตุที่สลายตัวเร็ว รายละเอียด ดังนี้
  • ชนิดสลายตัวยาก อาทิ เช่น เหล็ก ทองคำ เงิน เป็นต้น
  • ชนิดสลายตัวเร็ว อาทิเช่น สารส้ม พิมเสน เกลือ เป็นต้น

ประเภทของสมุนไพรไทย

การแบ่งชนิดของสมุนไพร ยังมีการแบ่งตามรสชาติของสมุนไพร ชนิดนั้นๆ ด้วย ซึ่ง สมุนไพร ที่มีรสชาติต่างกัน ให้สรรพคุณในการรักษาดรคที่ต่างกัน รสชาติจึงสามารถบ่งบอกประโยชน์ด้านการรักษาโรคได้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของสมุนไพรรสชาติ ต่างๆ สามารถแบ่งได้ มี 9 รสชาติ ประกอบด้วย รสฝาด รสหวาน รสเมา รสขม รสเผ็ด รสมัน รสหอม รสเค็ม และรสเปรี้ยว รายละเอียดดังนี้

 • สมุนไพรรสฝาด จะมีประโยชน์ด้านการรักษาแผล ช่วยสมานแผล ได้ดี
 • สมุนไพรรสหวาน จะมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยเพิ่มกำลังวังชา ให้กระชุ่มกระชวย เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเมาเบื่อ จะช่วยให้ขัยของเสียออกจากร่างกายได้ดี แก้พิษ ได้
 • สมุนไพรรสขม สมุนไพรรสขม ช่วยทำให้เจริญอาหาร กระตุ้นน้ำลาย แก้กระหายน้ำ และบำรุงเลือด เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเผ็ดร้อน จะมัีประโยชน์ช่วยบำรุงธาตุขัน ช่วยขับลม บำรุงระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
 • สมุนไพรรสมัน ช่วยในการแก้อาการปวดเมื่อย บำรุงเส้นเอ็น แก้ปวดเข่าปวดข้อ เป็นต้น
 • สมุนไพรรสหอมเย็น ช่วยบำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเค็ม ช่วยรักษาโรคผิวหนัง แก้ลมพิษ ได้ดี เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเปรี้ยว ช่วยแก้ไอ ขัเสมหะ บำรุงระบบการทำงานของเลือด ได้ดี เป็นต้น

สมุนไพรไทย, สมุนไพร มีอะไรบ้าง, รวมสมุนไพร,  รวมสมุนไพรไทย, สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง, สรรพคุณสมุนไพรไทย, สมุนไพรไทย สรรพคุณ, สมุนไพร-ไทย สรรพคุณ, สมุนไพร สรรพคุณ, ชื่อสมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง, เว็บสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, สมุนไพรมีอะไรบ้าง, ชื่อ สมุนไพร พร้อม สรรพคุณ, สรรพคุณของสมุนไพรไทย, ชื่อ สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง, ยาสมุนไพรมีอะไรบ้าง, สมุนไพรรวม, สมุนไพร ไทย สรรพคุณ, ส มุนไพรไทย, สมุนไพร ไทย, เรื่อง สมุนไพร เพื่อ สุขภาพ, สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง, พืช สมุนไพร และ สรรพคุณ, พืชสมุนไพร มีอะไรบ้าง, พืช สมุนไพร สรรพคุณ ทาง ยา กระโจมอกเด็ก กระโจมอก ผ้าขนหนูขายส่ง ขายผ้าเช็ดตัว ขายส่งผ้าขนหนู  ผ้าขนหนูกระโจมอก ผ้าขนหนูเด็ก  ผ้าขนหนูลายการ์ตูน ราคาส่ง  ผ้าขนสั้น ซื้อที่ไหน อาหารเจ

การเก็บเกี่ยวสมุนไพร

สำหรับการเป็บสมุนไพร เราแบ่งรสชาติ ได้ 9 รสชาติ คือ ฝาด หวาน เมาเบื่อ ขม เผ็ดร้อน มัน หอมเย็น เค็มและเปรี้ยว การนำเอาสมุนไพรมาปรุงรสนั้น จำเป็นต้องรู้รสชาติของสมุนไพรนั้นๆ การจักเก็บสมุนไพรจึงมีความสำคัญ ซึ่งตามการแพทย์แผนไทยนั้น แบ่งการจัดเก็บสมุนไพร ได้ 2 ลักษณะ คือ ตามฤดูกาล และตามเวลา

 • การจักเก็บสมุนไพร ตามฤดูกาล ใน 1 ปี จะมีฤดูการจัดเก็บสมุนไพร 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
  • ฤดูร้อน จะเก็บรากไม้ และแก่นไม้ เพราะเหมาะแก่การเก็บรากไม้และแก่นไม้
  • ฤดูฝน จะเก็บ ใบ ดอก ลูก และผล เพราะ น้ำฝนทำให้ ใบ ดอก ลูกและผลสดชื่น
  • ฤดูหนาว จะเก็บเปลือกไม้ กระพี้และเนื้อไม้ เพราะอากาศหนาวทำให้พืชผลิดเปลือกไม้มากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากความหนาว
 • การเก็บสมุนไพรตามช่วงเวลา แบ่งเป็นช่วงกลางวันและกลางคืน
  • กลางวัน
   • เวลา 06:00-09:00 น. ให้เก็บ ดอก ใบ และลูก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สดชื่น
   • เวลา 09:00-12:00 น. ให้เก็บ กิ่ง ก้าน เนื่องจากกิ่งก้านโดนแสงอาทิตย์ ให้คุณภาพดีที่สุด
   • เวลา 12:00-15:00 น. ให้เก็บเปลือกไม้และแก่นไม้ เนื่องจากความร้อนในช่วงบ่าย ทำให้เปลือกไม้และแก่นไม้คุณภาพดีที่สุด
   • เวลา 15:00 – 18:00 น. ให้เก็บราก เนื่องจากความร้อนทั้งหมดอยู่ที่ลำต้น สรรพคุณของรากจะดีที่สุดในช่วงเวลานี้
  • กลางคืน
   • เวลา 15:00 – 21:00 น. ให้เก็บราก
   • เวลา 21:00 – 24:00 น. ให้เก็บ ต้น เปลือก และแก่น
   • เวลา 24:00 – 03:00 น. ให้เก็บ กิ่ง และก้าน
   • เวลา 03:00 – 06:00 น. ให้เก็บ ใบ ดอก ลูกและผล

การแปรรูปสมุนไพร

สำหรับสมุนไพรสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสดๆ และการแปรรูป การแปรรูปประโชน์เพื่อการเก็บไว้ได้นานๆและในปริมาณมากๆ รูปแบบการแปรรูปสมุนไพร มีหลายรูปแบบ รายละเอียด ดังนี้

 • การตากแห้ง เป็นการเก็บรักษาสมุนไพรให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีทีสุด ทั้งในแง่ของคุณภาพ ปริมาณและน้ำหนัก
 • การให้มีขนาดเล็กลง เป็นการนำเอาสมุนไพรมาทำให้ขนาดเล็กลง และนำไปตากแห้ง เพื่อให้ปริมาณน้ำของสมุนไพรลดลง นิยมใช้กับ ราก เปลือก ลำต้น
 • การบดปั่นให้เป็นผง เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้งานมาก สมันโบราณนิยมนำมาตากแห้งและใช้ครกโขรกให้ละเอียด
 • การสะกัดน้ำมันหอมระเหย ในสมุนไพรบางชนิดที่มีกลิ่นหอม นำมาต้มสกันนำน้ำมันจากสมุนไพร มาปรุงเป็นยาดม ยาหอม ยาทา เป็นต้น

การเก็บรักษาสมุนไพร

สำหรับการเก็บรักษาสมุนไพร หลังจากที่เราแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานขึ้นแล้ว การเก็บรักษาก็มีความสำคัญ ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการเก็บรักษานั้น ประกอบด้วย

 • ภาชนะในการจัดเก็บ ต้องสามารถป้องกันความชื้น เนื่องจากความชื่น ทำให้สมุนไพรเสียได้ง่าย
 • การป้องกันแมลงและโรค สถานที่ต้องปราศจากการโจมตีของแมลง และไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
 • พื้นที่จัดเก็บ ต้องเป็นที่อากาศปลอดโปรง ไม่โดนแสงแดดจัด ไม่มีความชื้นมาก เป็นต้น

การปรุงยาสมุนไพร

สำหรับการนำยาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ด้วยการปรุงเพื่อรับประทาน ทา หรือประคบ นั้นมีรูปแบบการปรุงสมุนไพร ประกอบด้วย

 • การต้ม เป็นการนำเอาสมุนไพรผ่านการแปรรูป ต้ม เพื่อสกัดนำสารที่มีประโยชน์มาใช้รักษาโรค
 • ยาชง เป็นการนำเอาสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบผง มาผสมกับน้ำร้อน เพื่อนำมาดื่มกิน
 • ยาดอง เป็นการนำเอาสมุนไพร มาดอง เนื่องจากสมุนไพรบางอย่างไม่เหมาะสมต่อการทานสด การดองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้กินง่ายและได้ประโยชน์
 • การปั้นเป็นยาลูกกลอน เป็นการบดเป็นผงและผสมกับน้ำผึ้ง และปั้นเป็นก้อนให้รับประทานได้ง่าย
 • การคั้นน้ำ เป็นอีกรูปแบบ ที่นิยมใช้กับสมุนไพรสด คั้นเอาน้ำจากผล หรือ ใบของสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
 • ยาพอก เป็นลักษณะของการรักษาภายนอก เช่น แผลสด แผลติดเชื้อ เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย พร้อมรายละเอียดรูปภาพประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดทั้งสมุนไพรสด-แห้ง พบกับข้อมูลสมุนไพรไทยและสมุนไพร  พร้อมรายละเอียดเรื่องประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด  คนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์นำไปใช้ได้จริง

สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง และพืชผักสมุนไพรมีอะไรบ้าง หรือ สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง เราเป็นเว็บสมุนไพร ที่รวบรวม ชื่อสมุนไพรและสรรพคุณ ซึ่งสมุนไพรพร้อมสรรพคุณ  ได้รวบรวมความรู้มาเสนอให้เพื่อนๆได้ศึกษานำไปใช้ประโยชน์

แหล่งความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณทางยาของสมุนไพร สมุนไพรรักษาอะไรได้บ้าง พืชผักสมุนไพร สมุนไพรมีอะไรบ้าง สมุนไพรนานาชนิดมากกว่า 200 ชนิดมารวม

สมุนไพร สรรพคุณรักษาโรคต่างๆ การรักษาโรค วิธีรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร การรักษาสุขภาพ สมุนไพรกับสุขภาพ วิธีการรักษาสุขภาพ สมุนไพรสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีทั้ง สมุนไพรไทย สมุนไพรลดน้ําหนัก สมุนไพรรักษาสิว สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรพื้นบ้าน และ พืชสมุนไพร

อาหารกับสุขภาพ เป็นของคู่กัน สุขภาพที่ดีมาการอาหาร และการปฏิบัติตนที่ดี สูตรอาหารและสุขภาพ จึงมีความสำคัญกับร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพหรือน้ำสุขภาพ สามารถนำมาบำบัดและรักษาสุขภาพ การรักษาสุขภาพร่างกาย


ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการลูก
การเลี้ยงลูก

การอยู่ไฟ สำหรับสตรีหลังคลอด การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดลูก
การอยู่ไฟ
การวางแผนครอบครัว การวางแผนการมีลูก การวางแผนการเลี้ยงลูก
การวางแผนครอบครัว

การวางแผนการแต่งงาน
บทความเกี่ยวกับโรค

โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ


โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ

โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท

โรคต่างๆและการรักษาโรค

ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบ
มะเร็งท่อน้ำดี

ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับ
ตับอักเสบ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับ
ไขมันพอกตับ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาด
ตับวาย
โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ฝีที่ตับ
รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพร
แก้ไอและขับเสมหะ


สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดความดัน


สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ลดความอ้วน

สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ