สมุนไพรไทย สมุนไพร พืชสมุนไพร สรรพคุณมีอะไรบ้าง รักษาโรค


สมุนไพร คือ พืช สัตว์ แร่ธาตุ เพื่อรักษาโรคและบำรุงร่างกาย พืชสมุนไพร สมุนไพรไทย ใกล้ตัว สมุนไพรมีอะไรบ้าง ข้อมูลสมุนไพร สมุนไพรเพื่อสุขภาพ การใช้ประโยชน์สมุนไพร การรักษาโรคด้วยสมุนไพร ประโยชน์ สรรพคุณ วิธีการรับประทาน คำแนะนำในการใช้ และ ข้อห้าม

สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรต่างๆ พืชสมุนไพร

รวมรายชื่อสมุนไพร และ ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน 

ท้าวยายม่อม แป้งท้าวยายม่อม สมุนไพร สรรพคุณของท้าวยายม่อมท้าวยายม่อม ใบแมงลัก เม็ดแมงลัก สมุนไพร สรรพคุณของแมงลักแมงลัก
มะกอก สมุนไพร สมุนไพรไทย น้ำมันมะกอกมะกอก มะขามป้อม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณมะขามป้อมมะขามป้อม กระวาน สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศกระวาน
ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ ดอกกระเจียว กระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของดอกกระเจียวกระเจียว มะดัน ผลมะดัน สมุนไพร สรรพคุณของมะดันมะดัน
กระจับ ต้นกระจับ สมุนไพร สรรพคุณของกระจับกระจับ ต้นกาแฟ เมล็ดกาแฟ สมุนไพร สรรพคุณของกาแฟกาแฟ ต้นย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณของใบย่านางย่านาง
โหระพา ใบโหระพา สมุนไพร ผักสวนครัวโหระพา ผักชี ต้นผักชี สมุนไพร ผักสวนครัวผักชี แห้ว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแห้วแห้ว
พลูคาว สมุนไพรไทย สมุนไพร สรรพคุณของพลูคาวพลูคาว บอน ตูน สมุนไพร สรรพคุณของบอนบอน เผือก สมุนไพร หัวเผือก สรรพคุณของเผือกเผือก
ชะคคราม ใบชะคราม สมุนไพร สรรพคุณของชะครามชะคราม จำปูน ดอกจำปูน สมุนไพร สรรพคุณของจำปูนจำปูน ชะมดต้น สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชะมดต้นชะมดต้น
ทุเรียน ราชาผมไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียนทุเรียน หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร สรรพคุณของหมามุ่ยหมามุ้ย หญ้าขัด หญ้าขัดมอญ สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าขัดหญ้าขัด
หม่อน ใบหม่อน สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อน อบเชย เครื่องเทศ สมุนไพร สรรพคุณของอบเชยอบเชย กระถิน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระถินกระถิน

กระทือ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระทือกระทือ

ตะไคร้ พืชสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของตะไคร้ตะไคร้ หอมใหญ่ หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่
งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ สมุนไพรไทยงาดำ มะเฟือง ผลมะเฟือง ผลไม้ สมุนไพรมะเฟือง ชมจันทร์ ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ชมจันทร์
มะลิ ดอกมะลิ สมุนไพร สรรพคุณของมะลิมะลิ มะละกอ ผลมะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรไทยกระเจี๊ยบเขียว
ไมยราบ สมุนไพรไทย วัชพืช สรรพคุณของไมยราบไมยราบ มะพร้าว ลูกมะพร้าว สมุนไพร สรรพคุณของมะพร้าวมะพร้าว อินทนิล ดอกอินทนิล สมุนไพร สรรพคุณของอินทนิลอินทนิล
ดาวเรือง ดอกดาวเรือง สมุนไพร สรรพคุณของดาวเรืองดาวเรือง ส้้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของส้มโอส้มโอ หญ้าคา สมุนไพร วัชพืช สรรพคุณของหญ้าคาหญ้าคา
กระชาย ขิงจีน สมุนไพร สรรพคุณของกระชายกระชาย ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร สรรพคุณของตำลึงตำลึง ชะอม ใบชะอม สมุนไพร สรรพคุณของชะอมชะอม
ชะพลู ใบชะพลู สมุนไพร สรรพคุณของชะพลูชะพลู ผัดกระเฉด กระเฉด สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเฉดผักกระเฉด ขมิ้น สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของขมิ้นขมิ้น
กระเทียม สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของกระเทียมกระเทียม มะเขือยาว ผลมะเขือยาว สมุนไพร สรรพคุณของมะเขือยาวมะเขือยาว พริกไทย สมุนไพร สรรพคุณของพริกไทย สมุนไพรไทยพริกไทย
รางจืด สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืดรางจืด ต้นยอ ลูกยอ ใบยอ สมุนไพรต้นยอ ผักชีฝรั่ง ผักชีใบเลื่อย สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
ซ่อนกลิ่น ดอกซ่อนกลิ่น สมุนไพร สรรพคุณของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น ใบบัวบก บัวบก สมุนไพร สรรพคุณของใบบัวบกบัวบก ผักแพว ผักแพรว ผักไผ่ สมุนไพรผักแพรว
กระท้อน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของกระท้อนกระท้อน ถั่วเหลือง ต้นถั่วเหลือง สมุนไพร ธัญพืชถั่วเหลือง พริก พริกขี้หนูสวน สมุนไพร สรรพคุณของพริกพริก
ชิงชัน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชิงชันต้นชิงชัน ว่านโด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม ถั่วเขียว ต้นถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณของถั่วเขียวถั่วเขียว
ขี้ไก่ย่าน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของขี้ไก่ย่านขี้ไก่ย่าน อ้อย ต้นอ้อย สมุนไพร สรรพคุณของอ้อยอ้อย หอมแดง ต้นหอม สมุนไพร สรรพคุณของหอมแดงหอมแดง
ข่า สรรพคุณของข่า สมุนไพร พืชสวนครัวข่า ถั่วแดง สมุนไพร ธัญพืช สรรพคุณของถั่วแดงถั่วแดง ฟักเขียว สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของฟักเขียวฟักเขียว
มะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวง กวาวเครือขาว กวาวเครือ สมุนไพร สรรพคุณของกวาวเครือกวาวเครือขาว มะเขือเทศ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศมะเขือเทศ
ขนุน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของขนุนขนุน กุยช่าย ใบกุบช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย ยี่หร่า ใบยี่หร่า สมุนไพร สรรพคุณของยี่หร่ายี่หร่า

แครอท สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแครอทแครอท

จำปา ดอกจำปา สมุนไพร สรรพคุณของจำปาจำปา ข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อย
บัว บัวหลวง สมุนไพร สรรพคุณของบัวบัวหลวง ผักคะน้า คะน้า สมุนไพร สรรพคุณของคะน้าคะน้า เห็ดหอม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดหอมเห็ดหอม
โหราเดือยไก่ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่ เดือย ลูกเดือย สมุนไพร สรรพคุณของลูกเดือยลูกเดือย มะนาว น้ำมะนาว สมุนไพร สรรพคุณของมะนาวมะนาว
มังคุด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมังคุดมังคุด สุวรรณพฤกษ์ ขี้เหล็กอเมริกัน สมุนไพร สรรพคุณของสุวรรณพฤกษ์ขี้เหล็กอเมริกัน ทับทิม ผลทับทิม สมุนไพร สรรพคุณของทับทิมทับทิม
สะระแหน่ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของสะระแหน่สะระแหน่ กล้วยน้ำว้า สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกล้วยกล้วยน้ำว้า ฝรั่ง ผลฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของฝรั่งฝรั่ง
เตย ใบเตย สมุนไพร สรรพคุณของใบเตยเตย พวงชมพู สมุนไพร ดอกพวงชมพู สรรพคุณของพวงชมพูพวงชมพู คำฝอย ดอกคำฝอย สมุนไพร สรรพคุณของดอกคำฝอยดอกคำฝอย
แคนา ต้นแคนา สมุนไพร สรรพคุณของแคนาแคนา มะระ ผลมะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระมะระ อัญชัน ดอกอัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของดอกอัญชันอัญชัน
มะรุม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะรุมมะรุม ฟักทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักทองฟักทอง เสาวรส สมุนไพร สรรพคุณของเสาวรส ต้นเสาวรสเสาวรส
โสน สะโหน สมุนไพร ดอกโสนโสน ต้นแตงกวา แตงกวา สมุนไพร สรรพคุณของแตงกวาแตงกวา สับปะรด สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของสับปะรดสับปะรด
กระเจี๊ยบ ดอกกระเจี๊ยบ สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ บุก ต้นบุก สมุนไพร สรรพคุณของบุกบุก ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจร
สะเดาดิน ผักขวง สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินผักขวง ผักบุ้ง ต้นผักบุ้ง สมุนไพร สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้ง เก็กฮวย ดอกเก็กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก็กฮวยเก๊กฮวย
มะกรูด ต้นมะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรมะกรูด กานพลู ต้นกานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลูกานพลู ปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบปีบ
ถั่งเช่า หญ้าหนอน สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่าถั่งเช่า ผักโขม ต้นผักโขม สมุนไพร สรรพคุณของผักโขมผักโขม บอระเพ็ด ต้นบอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ดบอระเพ็ด
ปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเดียงปอผี ว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูด สมุนไพร สรรพคุณว่านชักมดลูกว่านชักมดลูก ส้มแขก ต้นส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณส้มแขกส้มแขก
ว่านมหาหงส์ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของว่านมหาหงส์ว่านมหาหงส์ สะแกแสง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะแกแสงสะแกแสง เงาะ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเงาะเงาะ
ขิง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของขิงขิง ว่านหางจระเข้ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยขี้เหล็กเทศ
ดีปลี สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของดีปลีดีปลี กระดังงา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระดังงากระดังงา ฟักข้าว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักข้าวฟักข้าว
มะขาม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะขามมะขาม สะเดา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของสะเดาสะเดา กระเพรา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระเพรากระเพรา
ชะมวง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณชะมวงชะมวง จันทร์กระพ้อ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของจันทร์กระพ้อจันกระพ้อ ต้นเข็ม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
แก้วมังกร สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแก้วมังกรแก้วมังกร กัญชง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกัญชงกัญชง คื่นฉ่าย สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของคื่นฉ่ายคื่นฉ่าย
รากสามสิบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของรากสามสิบรากสามสิบ มะตูม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะตูมมะตูม มะยม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะยมมะยม

พืชสมุนไพร

พืชสมุนไพร หมายถึง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ทำยารักษาโรค ซึ่งพืชต่างๆมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน และประโยชน์แตกต่างกันออกไป พืชเหล่านี้สามารถนำมารักษาอาการของโรคต่าง ๆ เพื่อใช้การส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและหายจากโรค

สะเดาดิน
จ้อยนาง
กระวานไทย
กระวานดำ
กระวานแดง
กระวานจันทร์
กระวานโพธิสัตว์
กาเตียว
ชักคราม
หญ้าขัดมอนใบยาว
ขัดมอนใหญ่
ส้มเห็ด
จุมเห็ด
ขี้คาก
ยุงปัด
ยุงกวาด
เถาย่านาง
ลับหมื่นหลวง
ส่าคราม
กลออือแซ
กระเจียว
สามร้อยราก
ผักหนาม
ผักชีช้าง
สุรามิด
จวด
กระแจกโมง
ชั้วคราม
ม่าง
หมั้ง
สุวรรณพฤกษ์
ข้าวแตก
มะลิหลวง
ล้าคราม
เตียงมุน
มะลิป้อม
ผักก้านถิน
ผักหนองบก
ฉ่วงมู
ฉ่องพนา
แคป่า
กระถินหัวหงอก
ตอเบา
สะตอเทศ
สะตอบ้าน
กระถินยักษ์
แคขาว
แคเค็ตถวา
แคทราย
แคแน
แคฝอย
คาหลวง
คา
บอนหอม
แดงชัน
ชีช้าง
ผักชีช้าง
จั่นดิน
ม้าสามต๋อน
เอื้องชัน
บอนจืด
เองชัญ
น้ำลายพังพอน
ฟ้าสาง
หญ้ากันงู
ฟ้าสะท้าน
เมฆทะลาย
บอนเขียว
ว่านไฟไหม้
หางตะเข้
หญ้าไก่นกคุ่ม
หญ้าไฟนกคุ้ม
หญ้าสามสิบสองหาบ
บอนจีนดำ
ขี้ไฟนกคุ่ม
หนาดมีแคลน
ชะมวงช้าง
ส้มควาย
ส้มพะงุน
ว่านสามร้อยราก
บอนท่า
สามร้อยผัว
ส้มมะอ้น
ส้มมะวน
มะขามแขก
สะบันงา
สะบันงาต้น
สาวร้อยผัว
สะบานงา
กระดังงาใบใหญ่
กระดังงาใหญ่
กระดังงอ
กาดสะลอง
ฟู่จื่อ
พิษพญาไฟ
หญ้าหนอน
โกกระณต
บัวฉัตรขาว
ปุณฑริก
สัตตบงกช
กวาว
กวาวหัว
กวาวเครือ
ตานจอมทอง
กักไม้ฝอย
ตองขะแหน่
จำปาเขา
จำปาทอง
หนาดมีแคลน
ดาวเรืองใหญ่
คำปู้จู้หลวง
พอทู
ชุมเห็ดเทศ
ผักเคล็ด
ผักกระเดียง
กาซะลอง
ดีปลีเชือก
ตังถั่งแห่เช่า
บัวอุบล
บุณฑริก
ปัทมา
ขี้เหล็กย่าน
ตานเครือ
ทองเครือ
ทองกวาว
โพะตะกู
สะนาย
สมนาย
จำปากอ
หญ้าปราบ
หญ้าไก่นกคุ่ม
หญ้าไฟนกคุ้ม
หญ้าสามสิบสองหาบ
บ่วงลิ่วเก็ก
เฉาหู่ย้ง
กิมเก็ก
ผักเห็ด
พรมดาน
จะปูโย
ตุโดบุโยบูเก๊ะ
ซึงเอียะ
บอกคอก
พญาปราบ
สะวง
ฝักดาบ
ตำแย
ผักก้านตอง
ผักคาวปลา
ผักเข้าตอง
ตุ๊ยเฮียะเต่า
ฮุยจิวบักทง
ตุ้ยเย่โต้ว
บุกรอ
สิงโตดำ
นางนวล
ปล้าก้อ
กระวานขาว
มะอี้
ข่าโคก
ข่าโค่ม
หมากเนิ้ง
เขี้ยวงูเขา
ว่านมหาเมฆ
บะเหยือง
หญ้าขัดใบยาว
เน่าะเค้ะ
นาคุ้ยหมี่
อาวแดง
ลำมะเท็ง
เถาวัลย์เขียว
อึ่งฮวยอิ๋ว
อวกตักซั่ว
หญ้าขัดใบยาว
ลับมืนหลาว
กระเจียวป่า
หญ้าเล็บมือหลวง
หมากกะลิงเทศ
หม่าเหยือง
กะเส็ดโคก
กะเส็ดบก
ยาดนาง
จ๋วงเครือ
เตอสีเบาะ
กระเจียวสี
พอควายเมะ
กะตง
กระถินน้อย
กระถินบ้าน
ล่าคราม
กระถินไทย
กระถินดอกขาว
มอน
ซึงเฮียะ
จันทน์พอ
จันทน์พ้อ
ชุมเห็ด
ชุมเห็ดใหญ่
ตะสีพอ
ตะแบกดำ
ผักฮองแฮง
โสนกินดอก
โสนหิน
โสนดอกเหลือง
กำลังช้างเผือก
ฮางจืด
เครือเขาเขียว
ขอบชะนาง
มะป่อง
หมากโมก
มวงส้ม
กะมวง
ต้นตูน
ต้นทูน
ส้มโมง
ชวนอู
เทียนชะมด
ขี้เหล็กเผือก
ขี้เหล็กผี
ชุมเห็ดเล็ก
สามสิบ
ว่านรากสามสิบ
ว่านสามสิบ
บีปลาไหล
ผักกระเดียง
ดีปลาไหล
ผักเห็ด
ผักจี๊ด
กิมเต่าจี้
ว่านรากสามสิบ
ว่านสามสิบ
ผักเห็ด
เลนเค็ด
ชะมดต้น
ลับมืนน้อย
หมากกระลิงเทศ
คางเค็ด
พวงนาก
บอนน้ำ
ปีกผัวะ
เห็ดถั่งเช่า
ตังถั่งเช่า
บัว
กลาดีไอย์
บัวฉัตรชมพู
ปทุม
สัตตบุษย์
กลาดีกุบุเฮง
เผือกบอน
บอนหวาน
ศตาวรี
เครือขาว
จานเครือ
เครือขาว
จอมทอง
โพ้ต้น
ส้มพอ
ซะโยเส่
จำปาป่า
จุ๋มป๋า
มณฑาดอย
ขี้ไฟนกคุ่ม
คิงไฟนกคุ่ม
บ่วงซิ่วเก็ก
ว่านโซ่วจี๋ว
ดาวเรืองอเมริกัน
ดอกคำ
ทองนพคุณ
คำยอง
หนามหญ้าราบ
ก้านของ
กะหงับ
หญ้าปันยอด
หงับพระพาย
หญ้าจิยอบ
หัวทือ
กระทือป่า
กะแวน
เฮียงแดง
ตาเหิน
หางหงส์
กระทายเหิน
สะเลเต
ว่านกระชายเห็น
เหินคำ
เหินแก้ว
ตาห่าน
ลันเต
ผักเค็ด
ชมพูพวง
หงอนนาก
เถาหัวด้วน
หางหนู
เครือเขาฮอ
อูโถว
ฝ้ายผี
ดอกรวงข้าว
ดอกลีลา
เข็มดอกแดง
ซางเย่
โมงหอม
กระเจียด
เจียดกระทังหัน
อบเชยต้น
มหาปราบ
โพล่ยู
ผักคาวตอง
คาวทอง
ไม้เท้าฤาษี
ว่านพญาหอกหลอก

ผักสมุนไพร

ผักสมุนไพร หมายถึง ผัก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่คนนิยมนำมาใช้รับประทาน นำมาทำเป็นอาหาร ทั่วไป เป็นพืชที่นำมาทำเป็นอาหาร ลักษณะของผักสมุนไพร คือ ผักต่างๆตามครัวเรือน ผักเหล่านี้จะมีประโยชน์ทางสมุนไพร สามารถนำมาบำรุง และรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้

มะเขือไข่ม้า
มะแข้งคม
มะเขือป้าว
มะเขือฝรั่ง
มะเขือขาว
มะเขือจานมะพร้าว
มะเขือกระโปกแพะ
มะเขือจาน
ผักแคบ
ผักตำนิน
ยำแย้
ผักหอมป้อม
ผักหอมผอม
ผักหอมน้อย
ว่านพระอาทิตย์
กระแอน
ระแอน
ขิงทราย
หอมด่วน
มักเงาะ
สะแน่
ขิงจีน
ผักหละหนอง
ผักกระเสดน้ำ
ผักรู้นอน
ผักหนอง
ฟักขี้หมู
ฟักจิง
มะฟักขม
มะฟักหม่น
ผักบั่ว
หอมหัวขาว
หอมบัว
กฎุกกโรหินี
ถั่วบ้านนา
มะแคว้งกุลา
ลูกแว้ง
กะเพราญวณ
จันทร์หอม
เนียม

จันทร์ขี้ไก่
เนียมต้น
ผักไม้กวาด
เฮียโกะ
ประดู่ชิงชัน
ดู่สะแดน
มะถั่วเน่า
ถั่วเน่า
อึ่งตั่วเต่า
ห้อมป้อมเป้อ
ผักชีใบเลื่อย
ผักหอมเทศ
หอมป้อมเปอะ
จันทน์แดง
ผักไผ่น้ำ
ผักแพ้ว
พริกบ้า
แตงขี้ไก่
แตงขี้ควาย
แตงช้าง
แตงร้าน
แตงปี
แตงยาง
แตงเห็น 
แตงอ้ม
ตาเสาะ
ผักไซ
ผักสะไล
มะไห่
ผักไห่
ผักเนื้อไก่
ผักอีฮึม
ผักอีฮุม
หมิ้น
ตายอ
จันจี่
ผักหนอก
ผักแว่น
พริกขี้นก
พริกมะต่อม
ปะแกว
มะระตี้
ดีปลี
ครี
ลัวเจียะ
ล่าเจียว
พริกน้ำเมี่ยง
หมักเพ็ด
ดีปลีขี้นก
มือส่าโพ
มือซาซีซู
พริกนก
พริกแจว
ผักปืน
ผักอี่ตู่
กอมก้อขาลัก
ผักข้าวปีน
มะแขว้ง
ผักปิ๋ม
ผักแพว
หอมหัวแดง
ผักอีเลิศ
ขผักโขมบ้าน
ผักโขมหนามจีน
ผักโขมสวน
ผักหละ
อม
พริกขี้นก
ผักหละ
ผักชีไทย
ผักหอม
ผักลำ
นมวา
ช้าพลู
ผักทอดยอด
ส้มกรูด
ส้มมั่วผี
มะข้าว
ขี้กาเครือ
มะฟักหม่นขม
บักฟัง
ฟักขาว
มะฟักหอม
หอมแกง
หอมไทย
ถั่วแดงหลวง
ถั่วนาเต็มกำ
มะเขือละคร
มะแว้งช้าง
เขือเทศ
สะหลีดี
หอมป้อม
เทียนขาว
ผักแป้น
กูไฉ่
ไชอิตาเกะ
ชิชิ-ชามุ
เก็ดแดง
อีเม็ง
ถั่วจิม
ถั่วมุม
ถั่วแระ
ถั่วพระเหลือง
ถั่วแม่ตาย
เฮ็กตั่วเต่า
ผักชีดอย
ผักจีดอย
ผักหอมเป
หอมป้อม
ผักไผ่
จันทน์โฉม
ข่าหลวง
ถั่วท้องนา
หมากแข้ง
เขือน้อย
เขือพวง
โหระพาช้าง
กะเพราควาย
หร่า
โบโกะ
เห็ดดำ
พยุงแกลบ
กะซิก กะซิบ
หมากพลูตั๊กแตน
ถั่วเขียว
ถั่วทอง
ถั่วหนัง
โชยุ
โซยาบีน
ผักจีฝรั่ง
หอมป้อมกุลา
หอมป้อมกูลวา
หอมเป
หอมน้อยฮ้อ
พริกม้า
พริกม่า
หอมจันทร์
ผักแจว
ขี้พร้า
หอมเล็ก
หอมหัว
ข่าหยวก
ฟักจีน
แฟง
ดอกจัทร์
โสมไทย
กะโต่
พริกแด้
พริกแต้
มังลัก
ขาวมังลัก

ผลไม้สมุนไพร

ผลไม้สมุนไพร คือ ผลไม้ที่คนสามารถรับประทานได้ ซึ่งผลไม้ต่างๆ สามารถช่วยในการรักษาโรค บำรุงร่างกายต่างๆได้ ผลไม่แต่ชนิด มีรสชาติที่แตกต่างกับ หวาน เปรี้ยว หรือจืดๆ ซึ่งทุกผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลักๆผลไม่จะให้วิตามินสูง วิตามินส่วยใหญ่แล้วจะช่วยบำรุงร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

มะเขือ
ส้มมะดัน
ส้มไม่รู้ถอย
ยานัด
ย่านนัด
บ่อนัด
หมากยม
มะนัด
กระเจี๊ยบมอญ
มะเขือหวาย
หมากตูม
มะเขือมอญ
กระเจี๊ยบขาว
ส้มพม่า
มะเขือมื่น
กระทกรก
กะทันตาเถร
สุคนธรส
สีดา
มะปุ่น
มะแกว
ส้มมะนาว
หมากฟ้า
ขะนู
นะยวยซะ
สตียา
สะตู
สะโต
พิลาขาว
หมากลิง
เนน
หมากหมี้
เตียน
ล่อน
สะท้อน
เหลืองเคล่า
หมักคี้ล่า
พรวน
มะก่องแก้ว
มะกอกไทย
มะกอกป่า
สือก้วยโหยว
โค่ยพล่าละ
แผละค้อก
เพี๊ยะค๊อก
ลำปูนล
ตุ๊ดกุ๊ก
ไฮ่บิ้ง
สันยาส่า
หมากขามป้อม
พร้าว
มะปิน
หมากนัด
หมากอุ๋น
แมงคุด
เมงค็อฟ
หมักยม
กล้วยมะลิอ่อง
กล้วยตานีอ่อง
กล้วยอ่อง
กล้วยใต้
ตูม
มะโอ
มะขุน
ยม
ขาม
มะขามไทย
ตุ่มตัง
หมากแกงอำเบียล
ส่ามอเกล
ม่องโคล้ง
ตะลูบ
นากอ
มะหนุน
มะต้อง
มะติ๋น
กระเจี๊ยบเปรี้ยว
ผักเก้งเค้ง
ส้มเก้งเค้ง
ส้มตะเลงเครง
ส้มปู
ส้มพอเหมาะ
แกงแดง
หมากอึ
มะฟักแก้ว
หมากฟักเหลือง
มะน้ำแก้ว
หมักอื้อ
กูก
กอกกุก
กอกเขา
ไพแซ
กอกหมอง
กราไพ้ย
ไพ้ย
ตะผร่าเหมาะ
กอกป่า
กันโตด
กำทวด
มั่งลู่

สมุนไพร คือ พืช ผัก ผลไม้ ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ  ซึ่งการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคนั้น ต้องนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน เราจะเรียกว่ายานอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจจะใช้สัตว์และแร่ธาตุ ต่างๆช่วยในการรักษาโรค การใช้ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ มาเป็นองค์ประกอบในการทำเป็นยารักษาโรค เราเรียกว่า เภสัชวัตถุ” แต่หากนำ พืชสมุนไพรต่างๆ มาทำอาหาร เราเรียกสมุนไพรเหล่านี้ว่า เครื่องเทศ

สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร สมุนไพรรักษาโรค

สรรพคุณของสมุนไพร

การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์นั้น มีหลากหลาย ซึ่งเราได้แยกสมุนไพรต่างๆ แยกตามสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของสมุนไพร มีรายละเอียด ดังนี้

แก้ไอและขับเสมหะ ช่วยลดความดัน
ลดความอ้วน ช่วยขับปัสสาวะ
ช่วยเจริญอาหาร สำหรับความงาม
แก้ท้องอืดและขับลม สำหรับสตรีหลังคลอด
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ บำรุงเหงือกและฟัน
รักษาหืดหอบ แก้ท้องเสีย
บำรุงประสาท รักษาหลอดลมอักเสบ
ช่วยขับประจำเดือน บำรุงหัวใจ
ช่วยลดไข้ สำหรับคนนอนไม่หลับ
บำรุงเส้นผม บำรุงเลือด
รักษาแผล ลดไขมันในเส้นเลือด
บำรุงผิว บำรุงสายตา
ลดคอเลสเตอรัล รักษาสิว
ช่วยล้างสารพิษ ช่วยถ่ายพยาธิ
ป้องกันมะเร็ง บำรุงระบบทางเดินอาหาร
ยาระบาย ช่วยแก้ปวดและแก้เมื่อย
บำรุงข้อและกระดูก

สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือ ผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ อาหารที่ผู้บริโภคเห็นความสำคัญน้อยที่สุดอย่าง ผัก นั้น กลับกลายเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากชนิดหนึ่ง แถมช่วยรักษาโรคได้อย่างไม่น่าเชื่อ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

แหล่งความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีทั้ง สมุนไพรไทย สมุนไพรลดน้ําหนัก สมุนไพรรักษาสิว สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรพื้นบ้าน และ พืชสมุนไพร สมุนไพรไทย สิ่งดีๆที่ควรรักษา รู้จักสรรพคุณของสมุนไพรไทย ยาสมุนไพรแขนงต่างๆ ผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี

รูปแบบของสมุนไพร

สมุนไพร นั้นไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ เวลาบริโภคนั้นจะต้องนำสมุนไพร มาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรักษาโรคได้ เราสามารถจำแนกรูปแบบของสมุนไพร ดังนี้

 • สมุนไพรรูปแบบของเหลว เป็นการนำเอาสมุนไพรมาต้มกับน้ำ หรือ คั้นเอาน้ำจากสมุนไพร หรือนำเอามาดองกับสุรา เป็นยาดอง
 • สมุนไพรรูปแบบของแข็ง เป็นลักษณะของยาลูกกลอน คือ การนำเอาสมุนไพรไปตากแห้ง และนำมาบดเป้นผล และ นำมาผสมกัยน้ำผึ้งและปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพื่อให้กินง่าย
 • สมุนไพรรูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นลักษณะของยกที่ใช้พอก โดยนสมุนไพรมาดตำให้แหลกหรือเหลว และนำมาพอก
 • สมุนไพรรูปแบบอื่นๆ เช่น การรำมารมควัน เพื่อใช้ในการสูดดมกลิ่น เพื่อรักษาแผล หรือ โรคเดี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ หากคิดถึง พืชสมุนไพร พืชสมุนไพรรักษาโรค ก็คือการรักษาโรคด้วยสมุนไพร สมุนไพรจากพืช  พืชสมุนไพร ได้แก่  ชะพลู ทับทิม สะระแหน่ ขิงจีน ผักกระเฉด ชะมวง งาดำ ผักบุ้ง ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สะเดาดิน มะกรูด เป็นต้น

สมุนไพรมีกี่ประเภท

สำหรับการแบบประเภทของสมุนไพรไทย นั้น เราใช้การแบ่งประเภทของสมุนไพร ออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรแผนโบราณ และสมุนไพรแผนปัจจุบัน ซึ่ง รายละเอียด แตกต่างกันอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้

 • สมุนไพรแผนโบราณ คือ สิ่งที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จาก พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งลักษณะการใช้งานในการรักษา เช่น ใช้ทำเป็นส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง ซึ่งสมุนไพรแผนโบราณ เป็นความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด จากอดีตสู่ปัจจุบัน สำหรับสมุนไพรไทย ตามแบบฉบับแพทย์แผนไทย นั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สมุนไพรไทยแผนโบราณ และสมุนไพรจีนแผนโบราณ รายละเอียดดังต่อไปนี้
  • สมุนไพรไทยแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งแพทย์ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องสำอาง
  • สมุนไพรจีนแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่ใช้ในการรักษาโรค โดยเป็นสมุนไพร ที่มีอยู่ในประเทศจีน เป็นความรู้และภูมิปัญญาการรักษาโรคที่ได้จากชนชาติจีน และสมุนไพรเหล่านี้ ส่วนใหญ่หาได้ที่ประเทศจีน หรือประเทศที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศจีน
 • สมุนไพรแผนปัจจุบัน คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่ทางการแพทย์และเภสัชกร สมัยใหม่ ได้ศึกษา และทดลองแล้ว ให้การยอมรับถึงผลของสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งสมุนไพรแผนปัจจุบัน สามารถสกัดพืช สัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบผง เม็ด น้ำ หรือ ครีม เป็นต้น เรียกลักษณะนี้ว่าการสกัดเอาสารบางชนิดจากสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

การแบ่งประเภทของสมุนไพร ตามหลักเภสัชกรรม

สำหรับประเภทของสมุนไพร ตามแบบเภสัชกร นั้น เราแบ่งสมุนไพรออกเป็นชนิดต่างๆ ตามความแตกต่างของวัตถุดิบ ประกอบด้วย พืช สุตว์และแร่ธาตุ รายละเอียดของสมุนไพรที่แบ่งตามหลักเภสัชศาสตร์ มี ดังนี้

 • พืชสมุนไพร สมุนไพรชนิดพืช สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเถท ซึ่งประกอบด้วย  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
  • ชนิดต้นไม้ อาทิ เช่น ต้นพิกุล ต้นขี้เหล็ก ต้นมะตูม เป็นต้น
  • ชนิดเถาหรือเครือ อาทิ เช่น บอระเพ็ด เถาคันแดง เป็นต้น
  • ชนิดหัวหรือเหง้า อาทิ เช่น ข่า ขิง กระชาย กวาวเครือ เป็นต้น
  • ชนิดผัก อาทิ เช่น ผักบุ้ง ผักชี ผักกาด เป้นต้น
  • ชนิดหญ้า อาทิ เช่น หญ้าแพรก หญ้าคา ตะไคร้ เป็นต้น
 • สัตว์สมุนไพร เป็นสมุนไพรที่ได้จากสัตว์ต่างๆ  สามารถแบ่งประเภทของสัตว์สมุนไพรออกเป็น 3 ประเภท คือ สัตว์บกสมุนไพร สัตว์น้ำสมุนไพร และสัตว์ปีกสมุนไพร รายละเอียด ดังนี้
  • สัตว์บกสมุนไพร อาทิ เช่น ควายเผือก หมีควาย เสือ ตุ๊กแก งู เป็นต้น
  • สัตว์น้ำสมุนไพร อาทิ เช่น ปลาฉลาม เต่า ปลาหมึก หอยสังข์ เป็นต้น
  • สัตว์ปีกสมุนไพร อาทิ เช่น นกนางแอ่น ผึ้ง เป็นต้น
 • แร่ธาตุสมุนไพร เป็นสมุนไพร ที่ได้จากแร่ะาตุต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรแร่ธาตุที่สลายตัวยาก และสมุนไพรแร่ธาตุที่สลายตัวเร็ว รายละเอียด ดังนี้
  • ชนิดสลายตัวยาก อาทิ เช่น เหล็ก ทองคำ เงิน เป็นต้น
  • ชนิดสลายตัวเร็ว อาทิเช่น สารส้ม พิมเสน เกลือ เป็นต้น

ประเภทของสมุนไพรไทย

การแบ่งชนิดของสมุนไพร ยังมีการแบ่งตามรสชาติของสมุนไพร ชนิดนั้นๆ ด้วย ซึ่ง สมุนไพร ที่มีรสชาติต่างกัน ให้สรรพคุณในการรักษาดรคที่ต่างกัน รสชาติจึงสามารถบ่งบอกประโยชน์ด้านการรักษาโรคได้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของสมุนไพรรสชาติ ต่างๆ สามารถแบ่งได้ มี 9 รสชาติ ประกอบด้วย รสฝาด รสหวาน รสเมา รสขม รสเผ็ด รสมัน รสหอม รสเค็ม และรสเปรี้ยว รายละเอียดดังนี้

 • สมุนไพรรสฝาด จะมีประโยชน์ด้านการรักษาแผล ช่วยสมานแผล ได้ดี
 • สมุนไพรรสหวาน จะมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยเพิ่มกำลังวังชา ให้กระชุ่มกระชวย เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเมาเบื่อ จะช่วยให้ขัยของเสียออกจากร่างกายได้ดี แก้พิษ ได้
 • สมุนไพรรสขม สมุนไพรรสขม ช่วยทำให้เจริญอาหาร กระตุ้นน้ำลาย แก้กระหายน้ำ และบำรุงเลือด เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเผ็ดร้อน จะมัีประโยชน์ช่วยบำรุงธาตุขัน ช่วยขับลม บำรุงระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
 • สมุนไพรรสมัน ช่วยในการแก้อาการปวดเมื่อย บำรุงเส้นเอ็น แก้ปวดเข่าปวดข้อ เป็นต้น
 • สมุนไพรรสหอมเย็น ช่วยบำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเค็ม ช่วยรักษาโรคผิวหนัง แก้ลมพิษ ได้ดี เป็นต้น
 • สมุนไพรรสเปรี้ยว ช่วยแก้ไอ ขัเสมหะ บำรุงระบบการทำงานของเลือด ได้ดี เป็นต้น

สมุนไพรไทย, สมุนไพร มีอะไรบ้าง, รวมสมุนไพร,  รวมสมุนไพรไทย, สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง, สรรพคุณสมุนไพรไทย, สมุนไพรไทย สรรพคุณ, สมุนไพร-ไทย สรรพคุณ, สมุนไพร สรรพคุณ, ชื่อสมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง, เว็บสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, สมุนไพรมีอะไรบ้าง, ชื่อ สมุนไพร พร้อม สรรพคุณ, สรรพคุณของสมุนไพรไทย, ชื่อ สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง, ยาสมุนไพรมีอะไรบ้าง, สมุนไพรรวม, สมุนไพร ไทย สรรพคุณ, ส มุนไพรไทย, สมุนไพร ไทย, เรื่อง สมุนไพร เพื่อ สุขภาพ, สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง, พืช สมุนไพร และ สรรพคุณ, พืชสมุนไพร มีอะไรบ้าง, พืช สมุนไพร สรรพคุณ ทาง ยา กระโจมอกเด็ก กระโจมอก ผ้าขนหนูขายส่ง ขายผ้าเช็ดตัว ขายส่งผ้าขนหนู  ผ้าขนหนูกระโจมอก ผ้าขนหนูเด็ก  ผ้าขนหนูลายการ์ตูน ราคาส่ง  ผ้าขนสั้น ซื้อที่ไหน อาหารเจ

การเก็บเกี่ยวสมุนไพร

สำหรับการเป็บสมุนไพร เราแบ่งรสชาติ ได้ 9 รสชาติ คือ ฝาด หวาน เมาเบื่อ ขม เผ็ดร้อน มัน หอมเย็น เค็มและเปรี้ยว การนำเอาสมุนไพรมาปรุงรสนั้น จำเป็นต้องรู้รสชาติของสมุนไพรนั้นๆ การจักเก็บสมุนไพรจึงมีความสำคัญ ซึ่งตามการแพทย์แผนไทยนั้น แบ่งการจัดเก็บสมุนไพร ได้ 2 ลักษณะ คือ ตามฤดูกาล และตามเวลา

 • การจักเก็บสมุนไพร ตามฤดูกาล ใน 1 ปี จะมีฤดูการจัดเก็บสมุนไพร 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
  • ฤดูร้อน จะเก็บรากไม้ และแก่นไม้ เพราะเหมาะแก่การเก็บรากไม้และแก่นไม้
  • ฤดูฝน จะเก็บ ใบ ดอก ลูก และผล เพราะ น้ำฝนทำให้ ใบ ดอก ลูกและผลสดชื่น
  • ฤดูหนาว จะเก็บเปลือกไม้ กระพี้และเนื้อไม้ เพราะอากาศหนาวทำให้พืชผลิดเปลือกไม้มากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากความหนาว
 • การเก็บสมุนไพรตามช่วงเวลา แบ่งเป็นช่วงกลางวันและกลางคืน
  • กลางวัน
   • เวลา 06:00-09:00 น. ให้เก็บ ดอก ใบ และลูก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สดชื่น
   • เวลา 09:00-12:00 น. ให้เก็บ กิ่ง ก้าน เนื่องจากกิ่งก้านโดนแสงอาทิตย์ ให้คุณภาพดีที่สุด
   • เวลา 12:00-15:00 น. ให้เก็บเปลือกไม้และแก่นไม้ เนื่องจากความร้อนในช่วงบ่าย ทำให้เปลือกไม้และแก่นไม้คุณภาพดีที่สุด
   • เวลา 15:00 – 18:00 น. ให้เก็บราก เนื่องจากความร้อนทั้งหมดอยู่ที่ลำต้น สรรพคุณของรากจะดีที่สุดในช่วงเวลานี้
  • กลางคืน
   • เวลา 15:00 – 21:00 น. ให้เก็บราก
   • เวลา 21:00 – 24:00 น. ให้เก็บ ต้น เปลือก และแก่น
   • เวลา 24:00 – 03:00 น. ให้เก็บ กิ่ง และก้าน
   • เวลา 03:00 – 06:00 น. ให้เก็บ ใบ ดอก ลูกและผล

การแปรรูปสมุนไพร

สำหรับสมุนไพรสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสดๆ และการแปรรูป การแปรรูปประโชน์เพื่อการเก็บไว้ได้นานๆและในปริมาณมากๆ รูปแบบการแปรรูปสมุนไพร มีหลายรูปแบบ รายละเอียด ดังนี้

 • การตากแห้ง เป็นการเก็บรักษาสมุนไพรให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีทีสุด ทั้งในแง่ของคุณภาพ ปริมาณและน้ำหนัก
 • การให้มีขนาดเล็กลง เป็นการนำเอาสมุนไพรมาทำให้ขนาดเล็กลง และนำไปตากแห้ง เพื่อให้ปริมาณน้ำของสมุนไพรลดลง นิยมใช้กับ ราก เปลือก ลำต้น
 • การบดปั่นให้เป็นผง เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้งานมาก สมันโบราณนิยมนำมาตากแห้งและใช้ครกโขรกให้ละเอียด
 • การสะกัดน้ำมันหอมระเหย ในสมุนไพรบางชนิดที่มีกลิ่นหอม นำมาต้มสกันนำน้ำมันจากสมุนไพร มาปรุงเป็นยาดม ยาหอม ยาทา เป็นต้น

การเก็บรักษาสมุนไพร

สำหรับการเก็บรักษาสมุนไพร หลังจากที่เราแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานขึ้นแล้ว การเก็บรักษาก็มีความสำคัญ ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการเก็บรักษานั้น ประกอบด้วย

 • ภาชนะในการจัดเก็บ ต้องสามารถป้องกันความชื้น เนื่องจากความชื่น ทำให้สมุนไพรเสียได้ง่าย
 • การป้องกันแมลงและโรค สถานที่ต้องปราศจากการโจมตีของแมลง และไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
 • พื้นที่จัดเก็บ ต้องเป็นที่อากาศปลอดโปรง ไม่โดนแสงแดดจัด ไม่มีความชื้นมาก เป็นต้น

การปรุงยาสมุนไพร

สำหรับการนำยาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ด้วยการปรุงเพื่อรับประทาน ทา หรือประคบ นั้นมีรูปแบบการปรุงสมุนไพร ประกอบด้วย

 • การต้ม เป็นการนำเอาสมุนไพรผ่านการแปรรูป ต้ม เพื่อสกัดนำสารที่มีประโยชน์มาใช้รักษาโรค
 • ยาชง เป็นการนำเอาสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบผง มาผสมกับน้ำร้อน เพื่อนำมาดื่มกิน
 • ยาดอง เป็นการนำเอาสมุนไพร มาดอง เนื่องจากสมุนไพรบางอย่างไม่เหมาะสมต่อการทานสด การดองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้กินง่ายและได้ประโยชน์
 • การปั้นเป็นยาลูกกลอน เป็นการบดเป็นผงและผสมกับน้ำผึ้ง และปั้นเป็นก้อนให้รับประทานได้ง่าย
 • การคั้นน้ำ เป็นอีกรูปแบบ ที่นิยมใช้กับสมุนไพรสด คั้นเอาน้ำจากผล หรือ ใบของสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
 • ยาพอก เป็นลักษณะของการรักษาภายนอก เช่น แผลสด แผลติดเชื้อ เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย พร้อมรายละเอียดรูปภาพประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดทั้งสมุนไพรสด-แห้ง พบกับข้อมูลสมุนไพรไทยและสมุนไพร  พร้อมรายละเอียดเรื่องประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด  คนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์นำไปใช้ได้จริง

สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง และพืชผักสมุนไพรมีอะไรบ้าง หรือ สมุนไพรไทย มีอะไรบ้าง เราเป็นเว็บสมุนไพร ที่รวบรวม ชื่อสมุนไพรและสรรพคุณ ซึ่งสมุนไพรพร้อมสรรพคุณ  ได้รวบรวมความรู้มาเสนอให้เพื่อนๆได้ศึกษานำไปใช้ประโยชน์

แหล่งความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณทางยาของสมุนไพร สมุนไพรรักษาอะไรได้บ้าง พืชผักสมุนไพร สมุนไพรมีอะไรบ้าง สมุนไพรนานาชนิดมากกว่า 200 ชนิดมารวม

สมุนไพร สรรพคุณรักษาโรคต่างๆ การรักษาโรค วิธีรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร การรักษาสุขภาพ สมุนไพรกับสุขภาพ วิธีการรักษาสุขภาพ สมุนไพรสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีทั้ง สมุนไพรไทย สมุนไพรลดน้ําหนัก สมุนไพรรักษาสิว สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรพื้นบ้าน และ พืชสมุนไพร

อาหารกับสุขภาพ เป็นของคู่กัน สุขภาพที่ดีมาการอาหาร และการปฏิบัติตนที่ดี สูตรอาหารและสุขภาพ จึงมีความสำคัญกับร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพหรือน้ำสุขภาพ สามารถนำมาบำบัดและรักษาสุขภาพ การรักษาสุขภาพร่างกาย


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove