สมุนไพรแก้ปวด พืชที่สรรพคุณบรรเทาปวดเมื่อย ปวดข้อ ปวดเส้น


สมุนไพรแก้ปวด พืชที่สรรพคุณใช้รักษาอาการปวดเมื่อยตามตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเส้นเอ็น ปวดข้อ และ ปวดกระดูก ช่วยฟื้นฟูร่างกาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และ คนทำงานออฟฟิต

สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้เมื่อย สมุนไพร สมุนไพรไทย

อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย มักเกิดมากในกลุ่มผู้สูงอายุ เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอยู่ในอริยาบถในนานๆ เช่น นั้นนาน เดินนาน ยืนนาน ซึ่งเมื่อเลือดลมไหลเวียนไม่ดี ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามแขน ขา เป็นต้น ลักษณะอาการปวดเมื่อย ตามตำราสมุนไพร มีพืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งลักษณะของสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย คือ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือด และ ช่วยผ่อนคลาย

สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้ปวด แก้เมื่อย จะเป็นพืชที่มีสรรพคุณด้านการกระตุ้นไหลเวียนของเลือด และ ช่วยผ่อนคลาย มักจะมีน้ำมันหอมระเหย ช่วยเพิ่มความร้อนให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ดี การรักษาอาการปวดเมื่อยควรรักษาด้วยแพทย์ที่มีความเชียวชาญ ซึ่งสมุนไพรสามารถเพียงบรรเทาอาการปวดเมื่อย แต่ลักษณะอาการปวดเมื่อยมีหลายลักษณะที่อันตราย อาจเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในอนาคต ต้องรับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง สามารถสังเกตุลักษณะอาการปวดเมื่อยที่ควรปรึกษาแพทย์ มีดังนี้

 • ปวดศีรษะเรื้อรัง อาการปวดศีรษะแบบตื้อๆและปวดร้าวลามไปบริเวณท้ายทอย กดเจ็บ มักเกิดจากกล้ามเนื้อทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเกิดการสะสมของเสียบริเวณกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อ หดตัว และขาดออกซิเจน ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค
 • ปวดคอ บ่า ไหล่ มักจะเกิดจากการนั่งยกไหล่บนโต๊ะทำงานที่ความสูงไม่เหมาะสม ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณคอหดเกร็งและตึงรั้งไปถึงบ่า ไหล่ สะบัก และ แผ่นหลัง อาการลักษณะนี้ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค
 • ปวดหลัง สะโพก และ บั้นเอว อาการเจ็บปวดลักษณะนี้อาจเกิดจากหมอนรองกระดูก จากการนั้งไขว่ห้าง บวกกับการไหลเวียนโลหิตและออกซิเจนของร่างกายที่ไม่ดี อาการลักษณะนี้ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค
 • ปวดขาและหัวเข่า มักเกิดจากการนั่งขัดสมาธิ ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณขาและเท้าไม่ดีพอ  ทำให้เป็นเหน็บ ปวดหัวเข่า และ เมื่อยขาเรื้อรัง ส่งผลกระทบให้ข้อเข่าเสื่อมง่าย อาการลักษณะนี้ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค

ข้อมูลสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการปวด และ อาการเมื่อย กล่าวถึง ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณและโทษ มีรายละเอียด ดังนี้

อัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของอัญชัน อัญชัน
ใบเตย สมุนไพร ใบเตย สรรพคุณของเตย เตย กระทือ สมุนไพร พืชท้องถิ่น สรรพคุณของกระทือ กระทือ
อินทนิน สมุนไพร ไม้ยืนต้น สรรพคุณของอินทนิน อินทนิล มะเขือยาว ผัดสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของมะเขือยาว มะเขือยาว
ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบตะขบ ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพร สมุนไพรไทย ลูกยอ
ลูกใต้ใบ สมุนไพร สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรสขมลูกใต้ใบ กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชากัญชา
คาเคา โกโก้ สรรพคุณของโกโก้ สมุนไพรคาเคา โกฐเชียง สรรพคุณของตังกุย ตังกุย สมุนไพรตังกุย
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง เก๋ากี้ สมุนไพร โกจิเบอร์รี่ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
ยางนา น้ำมันยางนา สมุนไพร สรรพคุณของยางนายางนา ตะลิงปลิง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของตะลิงปลิงตะลิงปลิง
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว ต้นนุ่น ต้นงิ้ว สมุนไพร สรรพคุณของนุ่นต้นนุ่น ต้นงิ้ว
ลูกสมอไทย สมอไทย ราชาสมุนไพร สมุนไพรไทยสมอไทย ตรีผลา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตรีผลาตรีผลา
มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร ผลไม้วิตามินซีสูงมะขามป้อม
ท้าวยายม่อม แป้งท้าวยายม่อม สมุนไพร สรรพคุณของท้าวยายม่อมท้าวยายม่อม ต้นกาแฟ กาแฟ สรรพคุณของกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟกาแฟ
ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณใบย่านางย่านาง ต้นกระเจีียว ดอกกระเจียว สรรพคุณของกระเจียว ประโยชน์ของกระเจียวกระเจียว
โหระพา ต้นโหระพา ใบโหระพา สรรพคุณของโหระพาโหระพา ผักชี ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีผักชี
แห้ว ต้นแห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรแห้ว ต้นมะยม มะยม สรรพคุณของมะยม สมุนไพรมะยม
ต้นพลูคาว พลูคาว สรรพคุณของพลูคาว ประโยชน์ของพลูคาวพลูคาว เผือก ต้นเผือก ประโยชน์ของเผือก สรรพคุณของเผือกเผือก
ชะคราม ใบชะคราม สรรพคุณของชะคราม ประโยชน์ของชะครามชะคราม รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม อบเชย สมุนไพร สมุนไพรในครัว ต้นอบเชยอบเชย
หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศหมามุ้ย ขัดมอน หญ้าขัด สมุนไพร สมุนไพรไทยหญ้าขัด
กัญชง ต้นกัญชง สมุนไพร สรรพคุณของกัญชงกัญชง ผักสมุนไพร ขึ้นฉ่าย คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพร ใบหม่อนหม่อน
ดาวเรือง ดอกไม้ สมุนไพร สมุนไพรไทยดาวเรือง
ถั่วเหลือง สมุนไพร พืชตระกลูถั่ว ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง
ผักชีฝรั่ง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก ประโยชน์ของพริกพริก
กวาวเครือขาว สมุนไพร สรรพคุณของกวาวเครือ ประโยชน์ของกวาวเครือกวาวเครือขาว
ยี่หร่า สมุนไพร สรรพคุณยี่หร่า ประโยชน์ของยี่หร่ายี่หร่า
ข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อย ประโยชน์ของข่อยข่อย
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สรรพคุณของโด่ไม่รุ้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม
ทองนพคุณ ขี้เหล็กอเมริกัน สุวรรณพฤกษ์ สมุนไพรขี้เหล็กอเมริกัน
ถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรเพิ่มสมรรถาพทางเพศ ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า
ข่า สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของข่าข่า
มะเขือพวง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
มะกรูด ใบมะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูดมะกรูด
โหราเดือยไก่ สมุนไพร สรรพคุณของโหราเดือยไก่ ประโยชน์ของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร ต้นขี้เหล็ก สมุนไพรบำรุงหัวใจชะมดต้น
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร ต้นขี้เหล็ก สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
ว่านชักมดลูก สมุนไพร สรรพคุณของว่านชักมดลูก ประโยชน์ของว่านชักมดลูกว่านชักมดลูก
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สรรพคุณของโด่ไม่รุ้ล้มโด่ไม่รู้ล้ม
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลีดีปลี
ผักขวง สะเดาดิน สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินสะเดาดิน
ผักขวง
หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรหอมหัวใหญ่
สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร พืชสวนครัวสะระแหน่
ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าวฟักข้าว
บุก สมุนไพร สรรพคุณของบุก ประโยชน์ของบุกบุก
ชะพลู สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชล้มลุกชะพลู
ตะไคร้ สมุนไพร พืชสมุนไพร สมุนไพรไทยตะไคร้
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของส้มโอ ส้มโอ
กระเพรา สสมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกระเพรากระเพรา
แคนา แคป่า สมุนไพร สรรพคุณของแคนาแคนา
กระเทียม สมุนไพร สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม
หญ้าคา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา
ไมยราบ สมุนไพร พืชพื้นบ้าน สรรพคุณของไมยราบ
 ไมยราบ
มะเฟือง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
มะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระ สมุนไพรไทย มะระ
ขิง สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของขิง ขิง
ฟ้าทลายโจร สมุนไพร สมุนไพรไทย ประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจร
มะลิ ดอกไม้ สมุยไพร สรรพคุณของมะลิ มะลิ

มุนไพรแก้ปวดเมื่อย สมุนไพรแก้ปวด การรักษาอาการปวดเมื่อย อาการปวดตามตัว อาการปวดตามร่างกาย สามารถบรรเทาอาการปวดได้ด้วยสมุนไพร สำหรับทุกท่านที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย จากโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อ และ กระดูก  สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สมุนไพร รักษา อาการ ปวด เมื่อ ย กล้าม เนื้อ ยา แก้ ปวด เมื่อ ย ตาม ร่างกาย สมุนไพรแก้ปวดขา สมุนไพรทาแก้ปวดเมื่อย ปวด ข้อ ปวด กระดูก แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย สมุนไพรจีน แก้ปวดเมื่อย

สาเหตุของอาการปวดเมื่อย

สาเหตุของอาการปวดเมื่อยนั้น สามารถแยกสาเหตุของอาการปวดเมื่อย ได้ 5 สาเหตุ คือ สาเหตุจากกล้ามเนื้อ สาเหตุจากเส้นเอ็น สาเหตุจากเส้นประสาทกดทับ สาเหตุจากข้อกระดูกและสาเหตุจากเส้นเลือด ซึ่งรายละเอียดของสาเหตุการปวดเมื่อยมี ดังนี้

 1. การปวดเมื่อยสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อ หากกล้ามเนื้อของมนุษย์ทำงานหนักมาก ทำให้เกิดอาการล้า และกล้ามเนื้อเกิดการหด เกร็ง ในการปวดจากปัญหาของกล้ามเนื้อ ที่มีอาการหนักก็จะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณหลังศอกและเอว เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน การยกของหนักในท่ายกที่ไม่ถูกต้อง ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งและเกิดการอักเสบ หรือฉีกได้
 2. การปวด การเมื่อย ที่มีสาเหตุมาจากเส้นเอ็น อาการปวดจากเส้นเอ็นจะเกิดกับส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นบ่อย เช่น หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เป็นต้น สาเหตุของการปวดเอ็น คือ อาการอักเสบของเส้นเอ็น
 3. การปวด การเมื่อย จากสาเหตุของเส้นประสาทถูกกดทับ อาการปวดที่มาจากเส้นประสาทจะมีอาการปวดแสบ ปวดร้าว อาการที่พบบ่อย คือ บริเวณกระดูกคอ สันหลัง นอกจากคอ หลังและเอวแล้ว หากเกิดอาการเส้นประสาททับหมอนรองกระดูก จะเกิดอาการปวดหลังมาก อาการปวดจะร้าวไปถึงขา ต้องพักผ่อนมากๆ
 4. การปวด สาเหตุจากข้อกระดูก ข้อกระดูกที่ทำให้ปวดมากที่สุด คือ ข้อเข้า เนื่องจากอาการข้อเข่ามีเสื่อมได้ง่าย เนื่องจากเป็นอวัยวะที่มีการรับแรงกระแทกมากที่สุด การปวดข้อ นั้นอาจะเกิดได้หลายสาเหตุนอกจากการเสื่อมของข้อกระดูก เช่น โรคเก๊าท์ การติดเชื้อที่ข้อกระดูก โรคอื่น เช่น โรครูมาตอยด์ การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การควบคุมอาหาร ช่วยลดอาหารปวดข้อได้มาก
 5. การปวด การเมื่อย สาเหตุจากเส้นเลือด ความผิดปรกติของเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง ทำให้ปวดตัว ลักษณะของการปวดจะแตกต่างกันออกไป ต้อเส้นเลือดตีบ ทำให้เลือดเดินทางไปกล้ามเนื้อลำบาก อาการปวด อาการเมื่อย จะเกิดที่กล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ  ถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบ แต่เลือดไปเลี้ยงขาไม่ได้ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหว เกิดอาการปวด และอาการปวดจะค่อยๆลดลงเมื่อเลือดเดินทางได้สะดวก

การป้องกันและรักษาหากเกิดอาการปวดเมื่อย

การป้องกันและรักษาอาการปวดเมื่อย มีหลักการในการป้องกันและรักษาอาการปวดเมื่อย ดังนี้

 • ต้องถนอมใช้งานร่างกาย ควรใช้งานอวัยวะต่างๆอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมส่งผลต่อการบาดเจ็บของร่างกาย
 • เพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงช่วยลดอาการปวดเมือย เมื่อต้องใช้กล้ามเนื้อหนักๆ การฝึกกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอ ทำให้ข้อนั้นมีความมั่นคงไม่เกิดการบาดเจ็บง่าย ๆ
 • แนวทางการพยาบาล เมื่อมีอาการเจ็บปวดเฉียบพลัน คือ การหยุดพักร่างกาย ในส่วนที่มีอาการปวดเมื่อย

สมุนไพรรักษาเส้น ยากษัยเส้นตำรับยาป้องกันโรคเส้น แก้อัมพฤกษ์ ปวดเข่า บำรุงเส้น แก้เส้นพิการ แก้ปวดหลัง แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและบำรุงร่างกาย  โรคปวดเมื่อย เป็นโรคที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในชีวิตของพวกเราไม่เคยมีอาการปวดเมื่อย

สรรพคุณสมุนไพรด้านอื่นๆ


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove