สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร และ ลำไส้ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรบำรุงระบบทางเดินอาหาร สมุนไพรไทย พืชพื้นบ้านที่ดีต่อระบบทางเดินอาหาร ช่วยลดกรดกระเพาะอาหาร รักษาแผลในกระเพาะอาหาร กระตุ้นการทำงานของลำไส้

สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคกระเพาะอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร คือ อวัยวะเที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ซึ่งประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ และทวารหนัก ความผิดปรกติของอวัยวะต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ลักษณะอาการ เช่น อาการอักเสบ อาการติดเชื้อ การแปรปรวนของระบบการทำงาน และ การเกิดเนื้อร้าย เป็นต้น แนวทางการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีเครื่องมือช่วยในการรักษาได้ ซึ่งสามารถใช้สมุนไพรเพียงการบรรเทาอาการของโรคเท่านั้น

ข้อมูลสมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาโรคทางเดินอาหาร เป็นลักษณะของพืชที่มีสรรพคุณช่วยเคลือบกระเพาะอาหารลดอาการของกระเพาะอาหารอักเสบ ช่วยขับลมลดแก๊สสะสมในลำไส้ ลดอาการอักเสบ และ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค การใช้สมุนไพรหากไม่สามารถบรรเทาอาการของโรค ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

สมุนไพรบำรุงระบบทางเดินอาหาร รักษาโรคทางเดินอาหาร กล่าวถึง ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณและโทษ มีดังนี้

ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ ชมจันทร์
ตะขบ สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของตะขบตะขบ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของกระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบแดง
คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารผักไชยา ลูกใต้ใบ สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของลูกใต้ใบลูกใต้ใบ
ตะลิงปลิง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของตะลิงปลิงตะลิงปลิง ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารถั่วเขียว
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง แมงลัก เมล็ดแมงลัก สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารแมงลัก
ทองพันชั่ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของทองพันชั่งทองพันชั่ง ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารสมอไทย
ต้นกระเจีียว ดอกกระเจียว สรรพคุณของกระเจียว ประโยชน์ของกระเจียวกระเจียว มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก
กระวาน ใบกระวาน สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารกระวาน ผักชี สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของผักชีผักชี
แห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารแห้ว ย่านาง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณใบย่านางย่านาง
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม ต้นพลูคาว พลูคาว สรรพคุณของพลูคาว ประโยชน์ของพลูคาวพลูคาว
โหระพา ต้นโหระพา ใบโหระพา สรรพคุณของโหระพาโหระพา อบเชย สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ต้นอบเชยอบเชย
ขัดมอน หญ้าขัด สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารหญ้าขัด รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ
ถั่วเหลือง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง
บัวบก สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
พริก สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของพริกพริก
ผักคะน้า สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของผักคะน้าผักคะน้า
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม
ดาวเรื่อง สมุนไพร สรรพคุณของดาวเรือง ดาวเรือง
ถั่วเขียว สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
ขนุน สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของขนุนขนุน
ข่อย สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของข่อยข่อย
แครอท สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของแครอทแครอท
จำปา สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของจำปาจำปา
ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารถั่วแดง
มะเขือเทศ สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของมะเขือเทศมะเขือเทศ
มะเขือพวง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
ยี่หร่า สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของยี่หร่ายี่หร่า
อ้อย สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของอ้อยอ้อย
ฟักเขียว สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว
ข่า สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของข่าข่า
หอมแดง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของหอมแดงหอมแดง
ชะมดต้น ฝ้ายผี สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารชะมดต้น
เดือย ลูกเดือย สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารลูกเดือย
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
บัวหลวง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
สรรพคุณของชะมวง ชะมวง ใบชะมวง สมุนไพร ชะมวง
ปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร ผักกระเดียง ปอผี
มะนาว ชนิดของมะนาว ประโยชน์มะนาว สรรพคุณมะนาว มะนาว
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของโด่ไม่รุ้ล้มโด่ไม่รู้ล้ม
ทับทิม ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณทับทิม ทับทิม
กระชาย ขิงจีน โสมไทย สมุนไพร กระชาย
ว่านมหาหงส์ สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของว่านมหาหงส์ว่านมหาหงส์
กานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลู กานพลู
ชะพลู สมุนไพร สรรพคุณของชะพลู ชะพลู
ขมิ้น สมุนไพร สมุนไพรบำรุงผิว ขมิ้น
ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร ส้มโอ
กล้วยน้ำว้า กล้วย สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารกล้วยน้ำว้า
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ ว่านหางจระเข้
มะรุม สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของมะรุมมะรุม
ชะอม สมุนไพร ชะอม
เสาวรส กระทกรกฝรั่ง ผลไม้ สมุนไพร เสาวรส
มังคุด สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร ประโยชน์ของมังคุดมังคุด
ขิง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของขิง ขิง
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
ฟักทอง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของฟักทองฟักทอง
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร พืชสมนุไพรกระเจี๊ยบเขียว
โสน สะโหน สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารโสน
มะระ สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร พืชสวนครัว มะระ
ไมยราบ สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของไมยราบ
 ไมยราบ
สับปะรด สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
มะเขือยาว สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของมะเขือยาว มะเขือยาว
แก้วมังกร สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหาร สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร

สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหาร อีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก นอกจากจะต้องทรมานกับอาการปวดท้องแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอีกด้วย กระเพาะอาหารอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารผิดเวลามากเกินไป

สาเหตุของโรคระบบทางเดินอาหาร 

สาเหตุของการเกิดโรคที่ระบบทางเดินอาหาร มักเกิดจากการกิน การรับเชื้อโรค และ อาการอักเสบของอวัยวะนั้น สาเหตุมีหลากหลาย เช่น การติดเชื้อ การรับสารปนเปื้อนต่างๆเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ อุบัติเหตุ และ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมต่อการดูแลสุขภาพ

ลักษณะอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร

อาการเบื้องต้นที่แสดงออกว่าเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร คือ  อาการปวดท้อง คลื้นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อุจจาระมีเลือด เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง เป็นต้น

การป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ การรักษาสุขอนามัย เป็นแนวทางการป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารที่ดี

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดจ้าน
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่สุก
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโอกาสปนเปื้อนสารเคมี หรือสารพิษต่างๆ
  • รักษาความสะอาดในการรับประทานอาหาร เช่น ทำความสะอาดภาชนะให้สะอาด ล้างมือให้สะอาด รับประทานน้ำดื่มสะอาด
  • การรับประทานผัก ผลไม้ แต่ต้องล้างให้สะอาดไม่มียาฆ่าแมลงเจือปน
  • พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลา

สมุนไพรบำรุงระบบทางเดินอาหาร คือ สมุนไพรที่มีฤทธิ์ดีต่อระบบทางเดินอาหาร ช่วยลดกรดกระเพาะอาหาร รักษาแผลในกระเพาะอาหาร กระตุ้นการทำงานของลำไส้ สมุนไพรไทย พืชพื้นบ้าน ช่วยบำรุงลำไส้ บำรุงกระเพาอาการ

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก