โรคตับ โรคเกี่ยวข้องกับตับ ความผิดปรกติของตับ มีอะไรบ้าง


โรคตับ ( Liver disease ) คือ ความผิดปรกติของตับ โรคเกี่ยวกับตับ ระบบการทำงานของตับผิดปรกติ สาเหตุสำคัญของโรคตับ คือ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค การป้องกันการเกิดโรคตับ การขับของเสียออกจากร่างกายผิดปรกติ

โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคติดเชื้อ

โรคตับ ตับเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีความสำคัญ ซึ่งตับอยู่ใต้ชายโครงด้านขวา มีหน้าที่ในการผลิตน้ำดี เพื่อไปย่อยไขมัน และกำจัดสารพิษในร่างกาย สาเหตุสำคัญที่มำให้เกิดโรคที่ตับ คือ การดื่มแอลกอฮอล์ และติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยข้อมูลว่าประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก

โรคตับ คือ โรคเกี่ยวกับระบบการทำงานของตับผิดปรกติ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สะสมน้ำตาล สร้างน้ำย่อยอาหาร สร้างฮอร์โมนช่วยสร้างเกล็ดเลือดของไขกระดูก ช่วยทำให้การแข็งตัวของเลือด สังเคราะห์โปรตีนและไขมัน และกำจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางน้ำดี

ถุงน้ำดีอักเสบ โรคตับ โรคไม่ติดต่อ โรคจากนิ่ว ถุงน้ำดีอักเสบ
มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบมะเร็งท่อน้ำดี นิ่วถุงน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วที่ถุงน้ำดี รักษานิ่วถุงน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี
โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคไม่ติดต่อ รักษาเบาหวานโรคเบาหวาน
โรคแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับตับอักเสบ
มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อมะเร็งตับ(liver cancer)
โรคฉี่หนู เล็ปโตสไปโรซิส โรคติดเชื้อ โรคจากหนู โรคฉี่หนู
โรคเลปโตสไปโรซิส
ตับออนอักเสบ โรคตับ โรคไม่ติดต่อ ตับอ่อนอักเสบ
ตับแข็ง ภาวะตับแข็ง โรคตับแข็ง โรคตับโรคตับแข็ง
ไวรัสตับอักเสบ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคตับ โรคไวรัสตับอักเสบบี
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาดตับวาย โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อฝีที่ตับ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับไขมันพอกตับ โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับ
โรคเหน็บชา อาการมือเท้าชา โรคระบบประสาท โรคขาดวิตามินบี1โรคเหน็บชา โรคท้องมาน โรคท้องโต โรคท้องบวม โรคตับโรคท้องมาน

โรคตับ สามารถเกิดได้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอายุ การเกิดตัวเหลือง เป็นอาการเบื้องต้นของปัญหาเกี่ยวกับโรคตับ ซึ่งสาเหตุของโรคตับต่างๆ โรคตับที่พบบ่อย คือ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันพอกตับ การติดเชื้อไวรัสที่ตับ รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคตับมีอะไรบ้าง การรักษาโรคตับ

สาเหตุของการเกิดโรคตับ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับ คือ การดื่มสุรา และการติดเชื้อไวรัสที่ตับ นอกจากนั้น โรคอื่นๆที่มีผลกับตับ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ติดเชื้อแบททีเรีย มีพยาธิเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายได้รับสารพิษ การใช้ยาบางชนิด มีเนื้อร้าย เนื้องอกหรือมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตับ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตับ เกิดจากปัจจัยต่างๆทั้งปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลเสียต่อตับ และปัจจัยภายในคือ ความผิดปรกติของตับหรืออวัยวะอื่นๆที่ส่งผลต่อการทำงานของตับปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้แยกเป็นข้อๆ ให้ดูง่าย มีรายละเอียด ดังนี้

 1. การดื่มสุรา เนื่องจากสุราทำให้ตับทางงานหนัก เมื่อตับทำงานหนัก อาจทำให้ตับทำงานได้น้อยลง และเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของตับน้อยลง ของเสียจะเกิดการสะสมในร่างกายมากขึ้น
 2. การเกิดโรคอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของตับ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง
 3. การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ตับจึงทำงานหนัก หากตับขับสารพิษไม่ทันก็ส่งผลต่อการสะสมของสารพิษในร่างกาย
 4. การติดเชื้อโรคและเชื้อโรคเข้าสู้กระแสเลือด
 5. การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 6. การกินยาบางชนิด ที่มีผลต่อการทำงานของตับ

อาการของโรคเกี่ยวกับตับ

อาการของโรคตับ มีอาการหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเป็นโรค โดยอาการหลักๆของโรคตับ คือ เจ็บชายโครงขวา ปวดท้องด้านขวาตอนบน คลื่นไส้ อาเจียน ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อุจจาระสีซีด มีน้ำในท้องมาก เท้าบวม มือสั่น เท้าสั่น มีอาการกระตุก

การตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ

การวินิจแัยโรคเกี่ยวกับตับ สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด เพื่อดูค่าเอนไซม์ของตับ การทำอัลตราซาวน์เพื่อตรวจสภาพตับ ส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีในตับ รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อตับ ไปตรวจทางพยาธิวิทยา เป็นต้น

การรักษาโรคเกี่ยวกับตับ

การรักษาโรคตับให้ได้ประสิทธิภาพ จำเป้นต้องทราบสาเหตุของโรคอย่างชัดเจน และรักษาสาเหตุของโรค จะช่วยให้หายขาดได้ การรักษาโรคเกี่ยวกับตับ รักษาอยู่ 2 ลักษณะ คือ รักษาสาเหตุของโรค และ การรักษาด้วยการประคับประครองตามอาการ
การรักษาตามสาเหตุของโรค เช่น หากติดเชื้อโรค ให้ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรค หากมีชิ้นเนื้อผิดปรกติก็ทำการผ่าตัดออก การเลิกดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การหลีกเลี่ยงการรับสารพิษทุกอย่าง
การรักษาประคับประคองตามอาการของโรค เช่น การให้ยาแก้ปวด ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น

การดูแลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับตับ

หลักการดูแลผู้ป่วยโรคตับ คือ การดูแลตัวเอง การลดเหตุปัจจัยที่ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของตับทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรายละเอียด ดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร้งครัด ทานยาให้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
 2. เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. ไม่ซื้อยามากินเอง
 4. พักผ่อนให้เพียงพอ
 5. ดื่มน้ำสะอาด และเพียงพอต่อความต้องการน้ำของร่างกาย
 6. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
 7. หลีกเลี่ยงการรับสารพิษทุกชนิด

การป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับตับ

การป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับตับ ให้หยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพื่อลดโอกาสติดเชื้อโรค ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด ควบคุมการเกิดโรคที่มีผลต่อตับ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคตับ

โรคต่างๆ


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove