โรคตับ โรคเกี่ยวข้องกับตับ ความผิดปรกติของตับ มีอะไรบ้าง


โรคตับ คือ ความผิดปรกติของตับ โรคเกี่ยวกับตับ ระบบการทำงานของตับผิดปรกติ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค การป้องกันการเกิดโรคตับ การขับของเสียออกจากร่างกายผิดปรกติ

โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคตับมีอะไรบ้าง การรักษาโรคตับ

โรคตับ ตับเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีความสำคัญ ซึ่งตับอยู่ใต้ชายโครงด้านขวา มีหน้าที่ในการผลิตน้ำดี เพื่อไปย่อยไขมัน และกำจัดสารพิษในร่างกาย สาเหตุสำคัญที่มำให้เกิดโรคที่ตับ คือ การดื่มแอลกอฮอล์ และติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยข้อมูลว่าประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก

โรคตับ คือ โรคเกี่ยวกับระบบการทำงานของตับผิดปรกติ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สะสมน้ำตาล สร้างน้ำย่อยอาหาร สร้างฮอร์โมนช่วยสร้างเกล็ดเลือดของไขกระดูก ช่วยทำให้การแข็งตัวของเลือด สังเคราะห์โปรตีนและไขมัน และกำจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบมะเร็งท่อน้ำดี
โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคไม่ติดต่อ รักษาเบาหวานโรคเบาหวาน
โรคแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับตับอักเสบ
มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อมะเร็งตับ(liver cancer)
โรคฉี่หนู โรคติดต่อ โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อโรคฉี่หนู
โรคเลปโตสไปโรซิส
ตับอ่อนอักเสบ โรคตับ การติดเชื้อ อาการโรคตับตับอ่อนอักเสบ
ตับแข็ง ภาวะตับแข็ง โรคตับแข็ง โรคตับโรคตับแข็ง
ไวรัสตับอักเสบบี โรคตับ โรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัสโรคไวรัสตับอักเสบบี
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาดตับวาย โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อฝีที่ตับ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับไขมันพอกตับ  โรคพยาธิใบไม้ตับ

โรคตับ สามารถเกิดได้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอายุ การเกิดตัวเหลือง เป็นอาการเบื้องต้นของปัญหาเกี่ยวกับโรคตับ ซึ่งสาเหตุของโรคตับต่างๆ โรคตับที่พบบ่อย คือ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันพอกตับ การติดเชื้อไวรัสที่ตับ รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาเหตุของการเกิดโรคตับ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับ คือ การดื่มสุรา และการติดเชื้อไวรัสที่ตับ นอกจากนั้น โรคอื่นๆที่มีผลกับตับ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ติดเชื้อแบททีเรีย มีพยาธิเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายได้รับสารพิษ การใช้ยาบางชนิด มีเนื้อร้าย เนื้องอกหรือมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตับ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตับ เกิดจากปัจจัยต่างๆทั้งปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลเสียต่อตับ และปัจจัยภายในคือ ความผิดปรกติของตับหรืออวัยวะอื่นๆที่ส่งผลต่อการทำงานของตับปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้แยกเป็นข้อๆ ให้ดูง่าย มีรายละเอียด ดังนี้

 1. การดื่มสุรา เนื่องจากสุราทำให้ตับทางงานหนัก เมื่อตับทำงานหนัก อาจทำให้ตับทำงานได้น้อยลง และเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของตับน้อยลง ของเสียจะเกิดการสะสมในร่างกายมากขึ้น
 2. การเกิดโรคอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของตับ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง
 3. การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ตับจึงทำงานหนัก หากตับขับสารพิษไม่ทันก็ส่งผลต่อการสะสมของสารพิษในร่างกาย
 4. การติดเชื้อโรคและเชื้อโรคเข้าสู้กระแสเลือด
 5. การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 6. การกินยาบางชนิด ที่มีผลต่อการทำงานของตับ

อาการของโรคเกี่ยวกับตับ

อาการของโรคตับ มีอาการหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเป็นโรค โดยอาการหลักๆของโรคตับ คือ เจ็บชายโครงขวา ปวดท้องด้านขวาตอนบน คลื่นไส้ อาเจียน ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อุจจาระสีซีด มีน้ำในท้องมาก เท้าบวม มือสั่น เท้าสั่น มีอาการกระตุก

การตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ

การวินิจแัยโรคเกี่ยวกับตับ สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด เพื่อดูค่าเอนไซม์ของตับ การทำอัลตราซาวน์เพื่อตรวจสภาพตับ ส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีในตับ รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อตับ ไปตรวจทางพยาธิวิทยา เป็นต้น

การรักษาโรคเกี่ยวกับตับ

การรักษาโรคตับให้ได้ประสิทธิภาพ จำเป้นต้องทราบสาเหตุของโรคอย่างชัดเจน และรักษาสาเหตุของโรค จะช่วยให้หายขาดได้ การรักษาโรคเกี่ยวกับตับ รักษาอยู่ 2 ลักษณะ คือ รักษาสาเหตุของโรค และ การรักษาด้วยการประคับประครองตามอาการ
การรักษาตามสาเหตุของโรค เช่น หากติดเชื้อโรค ให้ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรค หากมีชิ้นเนื้อผิดปรกติก็ทำการผ่าตัดออก การเลิกดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การหลีกเลี่ยงการรับสารพิษทุกอย่าง
การรักษาประคับประคองตามอาการของโรค เช่น การให้ยาแก้ปวด ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น

การดูแลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับตับ

หลักการดูแลผู้ป่วยโรคตับ คือ การดูแลตัวเอง การลดเหตุปัจจัยที่ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของตับทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรายละเอียด ดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร้งครัด ทานยาให้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
 2. เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. ไม่ซื้อยามากินเอง
 4. พักผ่อนให้เพียงพอ
 5. ดื่มน้ำสะอาด และเพียงพอต่อความต้องการน้ำของร่างกาย
 6. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
 7. หลีกเลี่ยงการรับสารพิษทุกชนิด

การป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับตับ

การป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับตับ ให้หยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพื่อลดโอกาสติดเชื้อโรค ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด ควบคุมการเกิดโรคที่มีผลต่อตับ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคตับ

โรคต่างๆ

โรคระบบประสาท
โรคตา
โรค หู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ
โรค ระบบต่อมไร้ท่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไม่ติดต่อ
โรคเด็ก
โรคติดต่อทางเพศ
โรคไต
โรคข้อและกระดูก
โรคภูมแพ้
โรคมะเร็ง
โรคพยาธิ
โรคผิวหนังโรคในช่องปาก
โรคติดต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการลูก
การเลี้ยงลูก

การอยู่ไฟ สำหรับสตรีหลังคลอด การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดลูก
การอยู่ไฟ
การวางแผนครอบครัว การวางแผนการมีลูก การวางแผนการเลี้ยงลูก
การวางแผนครอบครัว

การวางแผนการแต่งงาน
บทความเกี่ยวกับโรค

โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ


โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ

โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท

โรคสมอง โรคเกี่ยวกับระบบความจำ โรคเกี่ยวกับสมอง สมองผิดปรกติ
โรคเกี่ยวกับสมอง
โรคในช่องปาก ความผิดปรกติใชช่องปาก โรคปาก การรักษาโรค
โรคในช่องปาก
โรคกระดูก โรคข้อ เกี่ยวกับข้อและกระดูก การรักษาโรค
โรคข้อและกระดูก
โรคต่างๆและการรักษาโรค

ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบ
มะเร็งท่อน้ำดี

ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับ
ตับอักเสบ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับ
ไขมันพอกตับ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาด
ตับวาย
โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ฝีที่ตับ
ตกขาว การตกขาวผิดปรกติ การรักษาตกขาวผิดปรกติ ปัญหาตกขาว
ตกขาวผิดปรกติ
หัวใจเต้นเร็วผิดปรกติ หัวใจเต้นเร็ว โรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจเต้นเร็ว
ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ท้องผูก ขี้ไม่ออก ขี้แข็ง อาการถ่ายอุจจาระไม่ออก
โรคท้องผูก
รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพร
แก้ไอและขับเสมหะ


สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดความดัน


สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ลดความอ้วน

สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับปัสสาวะ
สมุนไพรช่วยเจริญอาหาร สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยเจริญอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับความงาม
สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
สมุนไพรไทยน่ารู้
สะเดา ผักสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดา
สะเดา
กระเพรา สสมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกระเพรา
กระเพรา
ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง ประโยชน์ของชะมวง
ชะมวง
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลี
ดีปลี
ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าว
ฟักข้าว
มะขาม สมุนไพร สรรพคุณของมะขาม ประโยชน์ของมะขาม
มะขาม
จันทร์กระพ้อ จันกระพ้อ สรรพคุณของจันกระพ้อ สมุนไพร
จันกระพ้อ
ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็ม
เข็มแดง
แก้วมังกร สมุนไพร สรรพคุณของแก้วมังกร โทษของแก้วมังกร
แก้วมังกร