ชิงชัน ( Tamalin ) พืชเศรษฐกิจ ตระกลูประดู่ สมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณใช้สมานแผล รักษาแผล บำรุงเลือด เหมาะกับสตรีหลังคลอด พบได้ตามป่าดิบแล้ง และ ป่าเบญจพรรณ

ต้นชิงชัน ชิงชัน สมุนไพร ประโยชน์ของชิงชัน

ชิงชัน ( Tamalin ) ชื่อวิทยาศาสตร์ของชิงชัน คือ Dalbergia oliveri Gamble ต้นชิงชัน พืชเศรษฐกิจ พืชตระกลูประดู่ สมุนไพร พืชสมุนไพร ประโยชน์ของชิงชัน สรรพคุณของต้นชิงชัน ใช้สมานแผล รักษาแผลเรื้อรัง บำรุงเลือด เหมาะกับสตรีหลังคลอด ต้นชิงชันพบได้ตามป่าดิบแล้ง แบะ ป่าเบญจพรรณ ขึ้นได้ดีในดินทุกประเภท

ต้นชิงชัน ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองคาย เป็น ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง เป็น ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เป็น พืชตระกลูเดียวกับต้นประดู่ สรรพคุณของต้นชิงชัน ใช้สมานแผล ช่วยบำรุงเลือด เหมาะกับสตรีหลังคลอดลูก ชิงชัน สามารถ ขยายพันธุ์โดยทางเมล็ด พบได้มากตาม ป่าดิบแล้ง และ ป่าเบญจพรรณ สามารถขึ้นได้ดีใน ดินทุกประเภท จะพบ ชิงชัน ใน พื้นความสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร

ชิงชัน ภาษาอังกฤษ เรียก Tamalin หรือ Rosewood หรือ Black-wood ชิงชันมีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า  Dalbergia oliveri Gamble ชื่อเรียกอื่นๆของชิงชัน อาทิเช่น ประดู่ชิงชัน ดู่สะแดน เก็ดแดง อีเม็ง พยุงแกลบ กะซิก กะซิบ หมากพลูตั๊กแตน เป็นต้น

ลักษณะของต้นชินชัน

ต้นชินชัน เป็น พืชยืนต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ ลักษณะของต้นชิงชัน มีลักษณะ ดังนี้

  • ลำต้น มีความสูงประมาณ 25 เมตร มีเปลือกหนา สีน้ำตาล กระเทาะล่อน เป็นแผ่นขนาดเล็ก ด้านในของเปลือกเป็นสีเหลือง ส่วย ยอด
  • ใบอ่อนของต้นชิงชัน เป็นสีแดง มีขนบางๆ
  • ใบของต้นชินชัน ออกเป็นช่อ ยาวรี รูปหอก ใบมนกลม ปลายใบมนทู่และหยักเล็กน้อย
  • ดอกของชิงชัน ออกเป็นช่อดอก มีสีขาวอมม่วง ออกตามปลายกิ่ง ฝักของต้นชิงชัน ลักษณะแบน เป็นแผ่น ผิวเรียบ มีเมล็ดภายในฝัก ลักษณะเมล็ดนูน

สรรพคุณของชิงชัน

สำหรับ การใช้ ชิงชัน ทาง สมุนไพร เพื่อการรักษาโรค นั้น จะใช้ แก่นไม้ และ เปลือก ซึ่งรายละเอียด ดังนี้

  • แก่นของชิงชัน จะมีรสฝาด สามารถนำมาใช้ บำรุงเลือด เหมาะกับสตรีหลังคลอด
  • เปลือกของชิงชัน สามารถนำมาใช้ใน การสมานแผล รักษาแผลเรื้อรังได้

ส่วน ประโยชน์อื่นๆของต้นชิงชัน นั้นนิยมนำไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น สร้างบ้าน ทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น สำหรับ ต้นชิงชัน นั้น จัดว่า เป็น พืชที่หายาก พบมากในป่า เป็น สมุนไพรพื้นบ้าน ที่ถูกถ่ายทอด ภูมิปัญญา การใช้ ต้นชิงชัน ใน การรักษาโรคต่างๆ เราจึงมีความจำเป้นที่จะต้อง บันทึก เรื่อง ต้นชิงชัน ในเชิง สมุนไพร เพื่อการนำไปใช้ ประโยชน์ต่อทางการแพทย์ ไว้

ชิงชัน ( Tamalin ) พืชเศรษฐกิจ พืชตระกลูประดู่ สมุนไพร พืชสมุนไพร ประโยชน์ของชิงชัน สรรพคุณของต้นชิงชัน ใช้สมานแผล รักษาแผลเรื้อรัง บำรุงเลือด เหมาะกับสตรีหลังคลอด ต้นชิงชันพบได้ตามป่าดิบแล้ง และ ป่าเบญจพรรณ ขึ้นได้ดีในดินทุกประเภท


ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove