การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19 มีคำถามต่างๆมากมาย เช่น โควิท-19คืออะไร อาการโควิท การรักษาโควิท แนวทางการกักตัว 14 วัน เป็นต้น

covid-19 ไวรัสโคโรน่า โรคติดต่อ โรคระบาด

1. Covid-19 คืออะไร

COVID-19 คือ โรคติดต่อที่ระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 พบการแพร่ของเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของที่มีของเชื้อโรคได้ แต่สันนิษฐานว่ามาจากค้างคาว ซึ่งองค์การอนามัยโลก ( WHO ) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ” โควิด-19 ” ( Covid-19 ) ย่อมาจาก “ coronavirus disease starting in 2019 ”

2. ไวรัสโคโรน่าการติดต่อคนสู่คนได้อย่างไร

การติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า เกิดจากการสัมผัสหรือสูดดมสารคัดหลั่งจากผู้ที่มีเชื้อโรค เช่น การพูดคุยในระยะใกล้ การอยู่ในพื้นที่ที่คนมี่เชื้อโรคตะโกน การสัมผัสหรือสูดดมละอองฝอยจากการไอจาม การรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งจากละอองฝอยสารคัดหลั่ง เป็นต้น

3. การใช้ชีวิตแบบปรกติมีความเสี่ยงการติดโควิทหรือไม่

เชื้อไวรัสโคโรน่าอยู่ในละอองฝอย สามารถอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างปรกติ ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นเชื้อโรคได้ การใช้ชีวิตแบบปรกติ มีการเดินทางไปทำงาน ออกนอกบ้าน สื่อสารกับคนทั่วไปแบบปรกติ โดยไม่มีการใส่เครื่องป้องกัน มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

4. ลักษณะของอาการโควิท-19 เป็นอย่างไรบ้าง

ผู้ติดเชื้อโควิทบางรายไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากมีร่างกายที่แข็งแรง แต่ถึงแม้ร่างกายไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ สำหรับการแสดงอาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เหนื่อยหอบ หายใจเร็ว เป็นต้น

5. Covid-19 รักษาได้หรือไม่ ถ้าติดเชื้อโคโรน่ารักษาอย่างไร

แนวทางการรักษาโควิท ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรค การรักษาใช้การรักษาประคับประครองตามอาการของโรค แต่ร่างกายสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคและรักษาตัวเองได้ และสามารถหายได้เอง โอกาสในการรักษาหายมีมากกว่าการเสียชีวิต

6. ยารักษาโคโรน่ามีหรือยัง

ยังไม่มีการยืนยันว่ามียาใดสามารถรักษาโควิทได้โดยตรง แต่มีการใช้ยาบางชนิดที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักไวรัสลงปอด โดยใช้ยาฟาพิลาเวียร์ ( Favilavir ) แต่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยามาก หากไม่มีอาการหนัก แพทย์จะไม่เลือกใช้ยาชนิดนี้ในการรักษา

7. เชื้อไวรัสโคโรน่าสามารถอยู่ในสภาพปรกติได้นานเท่าใด

มีการศึกษาไวรัสโคโรน่า พบว่าไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวโลหะ แก้ว หรือพลาสติก ได้นานถึง 9 วัน หากอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะอยู่ได้อย่างน้อย 28 วัน แต่หาก 30 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะมีชีวิตอยู่ได้น้อยลง และสามารถทความร้อนได้มากถึง 70 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัสตัวนี้จะตายเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป การใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70-90% รวมทั้งสารลดแรงตึงผิวต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก

8. แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโควิทได้หรือไม่

เอทิลแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70 – 90% สามารถทำลายโคโรนาไวรัสได้ นอกจากแอลกอฮอล์การล้างมือด้วยน้ำสะอาดและการถูสบู่อย่างถูกวิธี ก็สามารถทำลายไวรัสดควิทได้เหมือนกัน

9. การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคต้องทำอย่างไร

หากไม่จำเป็นต้องเดินทางในพื้นที่ที่มีเชื้อไวรัสแพร่ระบาด ควรพักการเดินทางก่อน แต่หากจำเป็นต้องป้องกันการติดเชื้อ ใส่เครื่องป้องกันต่างๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ เมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้อาบน้ำล้างตัว และ ล้างรองเท้า ซักผ้า และ ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการของตนเอง

10 การกักตัว 14 วัน ต้องทำอย่างไร

ต้องแยกตัวยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งคนเดียว ที่อยู่แยกจากคนในครอบครัว หากจำเป็นต้องสื่นสารให้ใช้โทรศัพท์ หรือ การสื่อสารในระยะไกลๆ ในระหว่างที่กักตัวห้ามออกมาจากพื้นที่กักตัว

11 พฤติกรรมใดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิท

การอยู่ในพื้นที่แออัดที่ต้องใช้เสียงโดนการตะโกน เช่น สนามกีฬา สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานบันเทิง รถบริการสาธารณะ นอกจากนี้ พฤติกรรมต่างๆ เช่น การทักทายด้วยการสัมผัสหน้า หรือ ตัว การกอด การจูบ การหอมแก้ม การสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา แคะจมูก แคะหู ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น การใช้จานช้อนร่วมกัน เป็นต้น

12 หากสงสัยว่าติดเชื้อโควิทต้องทำอย่างไร

หากมีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ ใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง และ มีอาการคือ มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา แล้ว โทร. 1422 รถพยาบาลมารับถึงที่พัก

13 หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ป้องกันโควิทได้หรือไม่

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สามารถช่วยป้องกันละอองฝอยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องเข้าพื้นที่ชุมชนใส่หน้ากากอนามัย ส่วนหน้ากากผ้า สามารถซักแล้วใช้ซ้ำได้

คำแนะนำสำหรับหน้ากากอนามัย ควรใส่วันเดียวแล้วทิ้ง แต่หากไม่ได้ป่วย อาจใส่ซ้ำได้อีกวัน

14 สัตว์เลี้ยง หมา หรือ แมว สามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าสุนัขหรือแมว สามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสู่คนได้

15 การจับธนบัตรมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิทหรือไม่

ธนาบัตรอาจปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิท เมื่อสัมผัสธนาบัตร ควรล้างมือให้สะอาด หรือ เลือกการใช้เงินแบบิอื่น เช่น Wallet หรือ Mobile banking เป็นต้น

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ Covid-19 มีคำถามต่างๆมากมาย เช่น โควิท-19คืออะไร อาการโควิท การรักษาโควิท แนวทางการกักตัว 14 วัน เป็นต้น เรารวบรวมคำถามต่างๆ 15 คำถามสำหรับ Covid-19

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbsdiseasesmothers and childrenhealthy foodyoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก


ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove