สมองขาดเลือดชั่วคราว อัมพฤกษ์ โรคทีไอเอ เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้เกิดร่างกายอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก วิงเวียนศีรษะ สูญเสียการทรงตัว สายตาพล่ามัวโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว โรคสมอง โรคอัมพฤกษ์ โรคทีไอเอ

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว โรคอัมพฤกษ์ ) หรือ โรคทีไอเอ ย่อมาจากคำว่า Transient ischemic attack ก็คือ สาเหตุหนึ่งของโรคอัมพฤกษ์ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติทางสมอง แต่สามารถหายเองได้ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ภาวะสมองขาดเลือด

ทำความรู้จักกับ โรคอัมพฤกษ์ คือ โรคที่เกิดจากสมองสูญเสียหน้าที่ชั่วคราว เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียง ซึ่งอาการส่วนใหญ่จะผิดปกติประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถหายเองได้ภายใน 1 วัน สาเหตุให้เกิดโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว คือ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราว ซึ่งเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองที่แข็งตัว หรือตีบ และการไหลเวียนของโลหิตทำได้ลดลงชั่วคราว และมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดในสมอง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว

สำหรับปัจจัยการเกิดโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว คือ โรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน การสูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

อาการของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว

สำหรับอาการสมองขาดเลือดชั่วคราวจะมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ร่างกายอ่อนแรง ปากเบี้ยว ควบคุมกล้ามเนื้อลำบาก พูดลำบาก วิงเวียนศีรษะ สูญเสียการทรงตัว สายตาพล่ามัว เป็นต้น อาการของโรคหลอดเลือดสมอง ที่สำคัญ คือ

 • แขน ขา อ่อนแรง ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย
 • ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท
 • พูดไม่ชัด พูดลำบาก นึกคำพูดไม่ออก
 • วิงเวียนศีรษะ เดินเซ มองเห็นภาพซ้อน

การวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว

การวินิจฉัยโรคนี้ไม่สามารถทำได้โดย การตรวจวัดสัญญาณชีพ ประกอบด้วย ความดันเลือด การหายใจ และอุณหภูมิของร่างกาย การตรวจการทำงานของระบบประสาท เช่น การทำงานของแขนขา การพูด โดยอาการผิดปกตินั้น จะเป็นไม่เกิน 1 ชั่วโมง และหายเองภายใน 24 ชั่วโมง อาจทำการตรวจเลือด เอ็กเลย์สมอง ด้วย เพื่อวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ

การวิธีรักษาโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว

สามารถทำได้โดยการให้ยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของโรค การรักษาโรค TIA คือ การให้ทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค รวมทั้งการรักษาปัจจัยเสี่ยงข้างต้นที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยงถ้าผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยง เช่น รักษาควบคุมโรคเบาหวาน เป็นต้น

การป้องกันการเกิดโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว

สามารถทำได้โดย การลดปัจจัยเสียงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มั้งหมด เช่น ควบคุมน้ำหนัก รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันการเกิดโรค ความดันดลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

 • ควบคุมอาการ ลดอาหารที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน
 • ปรับพฤติกรรมต่างๆ ไม่ทำสิ่งที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง
 • ควมคุมอาหาร ลออาหารจำพวกไขมัน ที่เป็นสาเหตุของ โรคไขมันในเลือดสูง
 • ลดความอ้วน
 • เลิกสูบบุหรี่
 • หมั่นออกกำลังกาย
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ลดความเครียด
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

โรคสมองขาดเลือดมาเลี้ยงชั่วคราว หรือเรียกย่อว่า โรคทีไอเอ (TIA,Transient ischemic attack) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ คือ อาการที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติทางสมองแล้วหายเองได้ ซึ่งอาการดังกล่าว ปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด หรือโรคอัมพาต

สมุนไพรช่วยลดไขมันในเส้นเลือด

สามารถช่วยลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคสมองขาดเลือดชั่วคราวได้ สมุนไพรช่วยลดไขมันในเส้นเลือด มีดังนี้

ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว หญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก
อะโวคาโด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด แห้ว ต้นแห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรแห้ว

สมองขาดเลือดชั่วคราว อัมพฤกษ์ โรคทีไอเอ คือ ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้เกิดร่างกายอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก วิงเวียนศีรษะ สูญเสียการทรงตัว สายตาพล่ามัว โรคนี้เกิดจากอะไร อาการของโรคเป็นอย่างไร การรักษาโรคทำอย่างไร ปัจจัยเสียงของการเกิดโรค

ภาวะไขมันสะสมในเส้นเลือดสูงกว่าปรกติ เกิดจากพฤติกรรมการกิน ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ทำให้มีความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งเป็นอันตราย

ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคจากความอ้วน โรคหลอดเลือด ภาวะอ้วน

โรคไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะไขมันสะสมในเส้นเลือดสูงกว่าปรกติ ไม่ใช่โรคติดต่อ สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เกิดจากการกินที่ไม่เหมาะสม ฝรั่งเป็นมากกว่าไทย ทำให้มีความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ

สาเหตุของการเกิดโรคไขมันในเลือดสูง

เราสามารถแบ่งสาเหตุของโรคได้ ดังนี้

 1. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม จะสังเกตุว่าในพ่อแม่ที่อ้วน ลูกก็จะอ้วนตาม
 2. ภาวะเบาหวาน การสะสมน้ำตาลในเลือดมากก็มีโอกาสไขมันในเส้นเลือดสูง จะสังเกตุว่า คนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง
 3. การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง
 4. การไม่ออกกำลังกาย เนื่องจากการบริโภคไขมันเข้าร่างกายแต่การเผาผลาญน้อยทำให้การสะสมไขมันมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง

เราสามารถแบ่งพฤติกรรมหรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ ดังนี้

 1. ภาวะน้ำหนักตัวเกิน หรือ อ้วน
 2. พฤติกรรมชอบทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ เป็นต้น
 3. ไม่ชอบออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นการเผาผลาญสารอาหารต่างๆในร่างกายรวมถึงไขมันสะสมในร่างกายด้วย หากไม่ออกกำลังกายก็จะเกิดการสะสมไขมันโดยการเผาผลาญน้อย
 4. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงได้
 5. การสูบบุหรี่

อาการของโรคไขมันเลือดสูง

โดยส่วนมากจะไม่มีอาการแสดงให้เห็น แต่สังเกตุได้จากรูปร่างของผู้ป่วย หากอ้วนมาก ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนผอม แต่คนผอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นโรคนี้ เราสามารถตรวจเลือดเพื่อหาค่าไขมันในเส้นเลือดได้

ผลข้างเคียงของภาวะไขมันในเลือดสูง

สามารถทำให้ร่างกายเกิดโรคต่างๆมากมายตามมา ดังนี้
การมีระดับไขมันในเส้นเลือดสูง มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ทำให้หัวใจขาดเลือด และอาจถึงอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ และภาวะนี้จะพบมากในผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไปและผู้หญิงอายุ55 ปีขึ้นไป

การรักษาโรคไขมันในเลือดสูง

สามารถทำได้โดยการใช้ยาและการไม่ใช้ยา รายละเอียด ดังนี้

การรักษาโดยไม่ใช้ยา

 1. ควบคุมอาหาร อาหารที่มีคอเลสเทอรอลสูง เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ กุ้ง หอย ปลาหมึก ไข่ปลา เป็นต้น ต้องไม่บริโภคมากเกินไป และต้องลดอาหารทีมีไขมันสูง เช่น อาหารผัด อาหารทอด อาหารที่ใช้น้ำมัน เนย หรือกะทิ เป็นต้น
  ลดอาหารประเภทแป้ง เช่น ปาท่องโก๋ โดนัท เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นสปาเกตตี มักกะโรนี บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น และอา หารที่มีน้ำตาลสูง
 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเผาผลาญไขมันและน้ำตาลในร่างกาย
 3. การลดน้ำหนัก หากปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 เชื่อว่าน้ำหนักจะลดโดยอัตโนมัติ

การรักษาโดยใช้ยารักษา

ยาที่ใช้รักษาจะใช้ ยากลุ่มHMG-CoA reductase inhibitor ยากลุ่มช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากลำไส้ วิตามินบีรวมชื่อNiacinและยากลุ่ม Fibrates  ซึ่งรายลละเอียด ดังนี้

 1. ยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor จะช่วยลดการผลิตไขมันจากตับ ส่งผลให้คอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และไขมันลงได้
 2. ยากลุ่มช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากลำไส้ (Cholesterol absorption inhibitor และ bile acid sequestrants)
 3. วิตามินบีรวม ชื่อ Niacin จะช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ และช่วยเพิ่มระดับไขมัน HDL ได้
 4. ยากลุ่ม Fibrates จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้

สมุนไพรช่วยลดความอ้วน

สามารถช่วยแก้ปัญหาความอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไขมันโลหิตสูง เราได้รวบรวมให้เพื่อนๆ ดังนี้

กระถิน สรรพคุณของกระถิน ประโยชน์ของกระถิน สมุนไพรกระถิน
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก ประโยชน์ของพริกพริก
เห็ดหอม สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม
ผักคะน้า สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของผักคะน้าผักคะน้า
ถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณถั่วเขียว ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
ถั่วเหลือง สมุนไพร พืชตระกลูถั่ว ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง
ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรไทยน่ารู้

สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์หรือแร่ธาตุที่ใช้เป็นยารักษาโรคหรือเสริมสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น นำมาแปรสภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง รับประทานสด การนำมาพอก การต้ม เป็นต้น
กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชา
กัญชา
ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบ
ตะขบ
ลูกใต้ใบ สมุนไพร สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรสขม
ลูกใต้ใบ
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพร สมุนไพรให้ความหวาน
หญ้าหวาน
โรคต่างๆและการรักษาโรค
โรค ( Disease ) หมายถึง ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย รวมถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ เรามาทำความรู้จักกับโรคต่างๆ
แก้วหูทะลุ โรคหูคอจมูก การรักษาแก้วหูทะลุ โรคหู
แก้วหูทะลุ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
ข้อหลุด ข้อเคลื่อน โรคข้อและกระดูก ข้อหลุดรักษาอย่างไร
ข้อหลุด
เหงือกร่น รักษาเหงือกร่น โรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน
เหงือกร่น