โรคสมองขาดเลือด ( STROKE ) ภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจากสาเหตุต่างๆทำให้เซลล์สมองตาย ทำให้เป็นอัมพาตแบบเฉียบพลัน เส้นเลือดในสมองแตก อุบัติเหตุกระแทกที่สมองรุนแรงโรคซีวีเอ โรคอัมพาต ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือด

ภาวะสมองขาดเลือด ภาษาอังกฤษ เรียก STROKE เป็นภาวะของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง โรคนี้ผู้ป่วยจะเกิดอัมพาตแบบเฉียบพลัน ไม่สามารถพูด และมองไม่เห็น สาเหตุหลักเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ทำให้สมองไม่ได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เกิดสมองตายได้ นอกจากการที่เส้นเลือดอุดตัน ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ก็เป็นสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดได้เช่นกัน

สาเหตุของการเกิดโรคสมองขาดเลือด

ภาวะสมองขาดเลือดเกิดจาก การตีบ หรือ แตก ของ เส้นเลือดในสมอง หรือ เส้นเลือดหลัก ที่จะไปเลี้ยงสมองและหัวใจ และ ผู้ป่วยที่เป็น โรคต่างๆ เหล่านี้ เช่น โรคความดันเลือดสูง ภาวะไขมันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วย โรคเก๊าท์ การสูบบุหรี่ และ การกินยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น

อาการของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด

สำหรับอาหารของโรคสมองขาดเลือด เมื่อ เซลล์สมองตาย แต่ถ้ารักษาได้ทันก็ทำให้ สมอง ไม่ตายได้ ลักษณะ อาการ ของผู้ป่วยจะมีดังนี้ คือ การมองเห็นจะไม่ชัด หรืออาจ ตาบอดระยะสั้น แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ได้ เวียนหัว อาเจียน และหมดสติ เป็น อาการของผู้ป่วย โรคสมองขาดเลือด ซึ่ง โรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจาก ภาวะสมองขาดเลือด เช่น ภาวะผนังหลอดเลือดแดงหนา สมองบวมน้ำ น้ำไขสันหลังคั่งในกะโหลกศีรษะ ปอดบวม ติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น

การรักษาสมองขาดเลือด

สำหรับการรักษาอาการของโรคสมองขาดเลือด มุ่งเน้นการควบคุมสาเหตุของโรคร่วมกับการป้องกันหลอดเลือดสมองด้วย ซี่งใช้การรักษาด้วยยารักษา และ การผ่าตัด ดังนี้

  • การรักษาด้วนการใช้ยา ซึ่งยาแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค และ ระดับความรุนแรงของโรค เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และ ยาสลายลิ่มเลือด เป็นต้น

นอกจากนี้ แพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดความดันโลหิต ยาลดคอเลสเตอรอลในเลือดกลุ่มสแตติน และยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

  • การผ่าตัดหลอดเลือดแดง แคโรติดอาเทอรี ( Carotid Endarterectomy ) เป็นการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงบริเวณคอ เพื่อกำจัดคราบไขมันออกจากหลอดเลือด ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดแดงตีบระดับปานกลางจนถึงรุนแรง
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ( Coronary Angioplasty ) เป็นการสอดท่อทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือ แขนให้เข้าไปถึงบริเวณหลอดเลือดหัวใจที่มีการอุดตัน จากใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดแดงที่อุดตัน เพื่อขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้

การป้องกันภาวะสมองขาดเลือด

สำหรับการป้องกันนภาวะสมองขาดเลือด สามารถ ทำได้โดย ลดภาวะเสี่ยงของโรค ทั้งหมด คือ ควบคุมน้ำหนัก ให้ปรกติ รักประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ ลดภาวะความเครียด ทั้งหลาย งดการสูบบุหรี่ และ การดื่มสุรา

การตรวจวินิจฉัยว่าเป็น โรคสมองขาดเลือด หรือไม่นั้น สามารถทำได้โดย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวัดคลื่นไฟฟ้าของสมอง การวัดความเร็วของกระแสเลือด การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  • การป้องกันภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งป้องกันโดยลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด และ สามารถใช้ยาป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด ได้ มียา 2 ชนิด คือ ยากลุ่มต้านเกล็ดเลือด และ ยากลุ่มต้านการจับตัวของก้อนเลือด แต่ การใช้ยารักษา ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
  • การลดการอุดตันของเส้นเลือด เป็น สาเหตุหลักของโรค นี้ เราจึงได้หา ความรู้ด้าน สมุนไพร รวบ รวมสมุนไพร  สรรพคุณ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด มาเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการดูแล และ รักษาตัวเอง ให้พ้นจากภัย ภาวะสมองขาดเลือด สมุนไพร ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด มีดังนี้
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว หญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก
อะโวคาโด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด แห้ว ต้นแห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรแห้ว

โรคหลอดเลือดสมอง ( stroke ) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจาก หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน  หรือ หลอดเลือดแตก ส่งผลให้ เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก

ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือด ( STROKE ) คือ ภาวะการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำให้เกิดเซลลืสมองตาย โรคนี้ทำให้เกิด โรคอัมพาตแบบเฉียบพลัน สาเหตุของสมองขาดเลือด คือ การอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้สมองขาดออกซิเจน นอกจากการที่เส้นเลือดอุดตันแล้ว เส้นเลือดในสมองแตก ก็เป็นสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดเช่นกัน

โรควัวบ้า ( BSE ) โรคจากสัตว์ติดต่อสู่คนคน ส่งผลต่อสมอง ทำให้อารมณ์แปรปรวน ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ ตาบอด พูดไม่ได้ ความจำเสื่อม เสียชีวิตในที่สุดโรควัวบ้า โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อ

โรควัวบ้า ภาษาอังกฤษ เรียก Bovine Spongiform Encephalopathy เรียกย่อว่า BSE เป็น โรค ชนิดหนึ่งที่เกิดกับ ระบบประสาท ในวัวและมนุษย์ ซึ่งเป็น ความผิดปรกติของโปรตีนในเยื่อสมอง เรียกว่า พรีออน (prion) ซึ่งเป็น สาเหตุของโรค โรค นี้พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1986 ในสหราชอาณาจักร และมี การแพร่ระบาด ไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา

โรควัวบ้า นี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลอง และพบว่า โรค นี้ไม่ได้ เกิดขึ้นในเฉพาะกับวัว แต่ในสัตว์อื่นๆ ก็สามารถพบได้ เช่น แพะ แกะ หมู หนู ลิง เป็นต้น การแพร่กระจาย เชื้อวัวบ้า เกิดจาก การที่สัตว์กินโปรตีนที่ผิดปรกติ ชื่อ พรีออน จากเนื้อและกระดูกของสัตว์ที่มีเชื้อวัวบ้า ซึ่ง เชื้อวัวบ้า สามารถ ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ได้ โดยโรคนี้โดยปรกติจะอยู่นาน 2-8 ปี จึงจะส่งผล กระทบต่อระบบสมอง โดยจะมีอาการ ตัวสั่น เดินกระโผลกกระเผลก ส่ายตัวไปมา ดุร้าย และ คลั่ง และ อาจมีน้ำหนักลดลง โดยปรกติ วัวที่ติดเชื้อจะตายทุกตัว

การถ่ายทอดเชื้อ โรควัวบ้า สู่คน ก็เหมือนกับสัตวือื่นคือ การบริโภคเนื้อ ที่มีสารปนเปื้อนวัวบ้า โดยอาการ จะ เกิดความผิดปรกติของประสาท รับความรู้สึก จากนั้นการเคื่อนไหวจะผิดปรกติ ความจำเสื่อม และ เสียชีวิตในที่สุด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคนี้ได้

การระบาดของโรควัวบ้า 

สำหรับการระบาดของโรควัวบ้า สามารถเกิดขึ้น 3 วิธี คือ การระบาดโดยไม่ทราบสาเหตุ การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก และ การได้รับเชื้อโปรตีนพรีออน เข้าสู่ร่างกาย

อาการของโรควัวบ้า

สำหรับอาการของโรควัวบ้า จะเริ่มจากผู้ป่วยง่วงนอน เบื่ออาหาร เมื่อยล้า ความจำเสีย ซึมเศร้า และ อารมณ์แปรปรวน การเคลื่อนไหวผิดปรกติ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ ตาบอด ไม่สามารถพูดได้ ความจำเสื่อม และเสียชีวิตในที่สุด

การตรวจวินิจฉัยโรควัวบ้า

สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรควัวบ้า สามารถทำได้โดย เจาะไขสันหลัง เพื่อนำน้ำไขสันหลังไปตรวจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ตรวจ Computerized tomography ของสมอง

การป้องกันโรควัวบ้า

สามารถทำได้โดยการ รักษาสุขอนามัย ประกอบด้วย ล้างมือ ปิดแผล ป้องกันเชื้อโรค เข้าทางแผล สวมถุงมือ เมื่อต้องอยู่ในสถานที่เสียงต่อการติดโรค รับประทานอาหารที่สุก

โรควัวบ้า เป็น โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เราจึงรวบรวม สมุนไพรบำรุงสมอง มาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้เพื่อนๆ มีดังนี้

คาเคา โกโก้ สรรพคุณของโกโก้ สมุนไพรคาเคา โกฐเชียง สรรพคุณของตังกุย ตังกุย สมุนไพรตังกุย
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว เก๋ากี้ สมุนไพร โกจิเบอร์รี่ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก อะโวคาโด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด

โรควัวบ้า เรียกย่อ BSE  คือ โรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับวัว สาเหตุของโรควัวบ้า คือ สารจากโปรตีน พรีออน ( prion ) สามารถติดต่อมายังคนและทำให้สมองเสื่อม ส่งผลให้เกิดอาการ ง่วงนอน เบื่ออาหาร เมื่อยล้า ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ ตาบอด พูดไม่ได้ ความจำเสื่อม และเสียชีวิตในที่สุด

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรไทยน่ารู้

สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์หรือแร่ธาตุที่ใช้เป็นยารักษาโรคหรือเสริมสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น นำมาแปรสภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง รับประทานสด การนำมาพอก การต้ม เป็นต้น
กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชา
กัญชา
ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบ
ตะขบ
ลูกใต้ใบ สมุนไพร สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรสขม
ลูกใต้ใบ
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพร สมุนไพรให้ความหวาน
หญ้าหวาน
โรคต่างๆและการรักษาโรค
โรค ( Disease ) หมายถึง ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย รวมถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ เรามาทำความรู้จักกับโรคต่างๆ
แก้วหูทะลุ โรคหูคอจมูก การรักษาแก้วหูทะลุ โรคหู
แก้วหูทะลุ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
ข้อหลุด ข้อเคลื่อน โรคข้อและกระดูก ข้อหลุดรักษาอย่างไร
ข้อหลุด
เหงือกร่น รักษาเหงือกร่น โรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน
เหงือกร่น