ปวดปลายประสาทหลังจากโรคงูสวัส ( Postherpetic Neuralgia ) เป็นอาการป่วยที่เกิดหลังจากป่วยโรคงูสวัส อาการมีผื่นขึ้นและปวดที่บริเวณผื่นนั้นๆ มีอาการชา และ ปวดมากโรคปวดปลายประสาท โรคงูสวัด โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท

โรคปวดปลายประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัส ภาษาอังกฤษ เรียก Postherpetic Neuralgia เป็นภาวะปวดที่ปลายประสาทโดยอาการจะปวดแสบ เหมือนของแหลมแทง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการหลายเดือน จะเกิดกับผู้สูงอายุ ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่มำให้เกิดโรคนี้ คือ อายุ การเกิดผื่นบริเวณใบหน้า การรักษาโรคงูสวัสช้าเกินไป  เป็นต้น โรค นี้ไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่ถ้าหากรักษาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้สมุนไพรประคบแผล การอาบน้ำมนต์ อาจทำให้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้เกิด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้ อันนี้แหละที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

สาเหตุของโรคปวดปลายประสาท หลังจากเป็นโรคงูสวัส พบว่า มีปัจจัยของการเกิดโรค ดังนี้

 1. ผู้สูงอายุของผู้ป่วย ยิ่งอายุมาก และเคยเป็นงูสวัด มาก่อน มีโอกาสเกิดอาการปวดปลายประสาท
 2. ตำแหน่งดรคงูสวัด หากเกิดที่ตาและหน้าอก มีโอกาสสูงที่จะเกิดปวดปลาประสาท
 3. มีประวัติการรักษาโรคงูสวัดล่าช้า มีโอกาสที่จะเกิด อาการปวดปลายประสาท
 4. เพศ พบว่าเพศหญิงมีโอกาสเกิดอาการปวดปลายประสาทจากโรคงูสวัดสูงกว่าเพศชาย

สาเหตุของการปวดปลายประสาทหลังจากเกิดโรคงูสวัส

สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคนั้น ยังไม่สาเหตุที่ชัดเจน แต่สามารถสันนิฐาน ว่าเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเส้นประสาท ทำให้การทำงานของเส้นประสาท ไขสันหลัง และสมองไม่สัมพันธ์กัน กระทบกับการตอบสนองของระบบประสาทส่วนกลาง

อาการของผู้ป่วยปวดปลายประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัส

อาการของผู้ป่วย โรคปวดปลายประสาทหลังจากโรคงูประสาท คือ จะมีผื่นและปวดที่บริเวณผื่นนั้นๆ มีอาการเหมือนมีของแหลมๆ ทุ่มแทง บางคนจะมีอาการชา และปวดมาก ถึงแม้ว่าจะสัมผัสเบาๆ  ซึ่ง อาการปวดนี้ เกิดจากเส้นประสาทผิดปกติ อาจเกิดจากกลไกเส้นประสาท รากประสาท หรือจากสมองส่วนกลาง ที่ตอบสนองเร็วผิดปรกติ โดยอาการปวดสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ในกลุ่มของอาการปวดในขณะที่ยังมีแผลงูสวัสอยู่ และปวดในขณะที่แผลงูสวัสหายไปแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 1. อาการปวด ที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังมีแผลงูสวัดอยู่ เราเรียกว่า Herpetic neuralgia โดยอาการปวดจะมีตุ่มน้ำใส
 2. อาการปวดในขณะที่แผลงูสวดหายดีแล้ว พบว่ามีอาการปวดบริเวณที่เคยเป็นแผลงูสวัด โดยมีอาการปวดเหมือนการเป็นโรคงูสวัด เราเรียกว่า Post-herpetic neuralgia

การรักษาโรดปวดปลายประสาทหลัง จากเป็นโรคงูสวัส

สพหรับการรักษา โรดปวดปลายประสาทหลัง สามารถทำได้โดย การให้ยาแก้ปวด ให้ยาชา และให้ยาต้านไวรัสไปรักษาอาการปวดเส้นประสาท ด้วย

 1. ให้ยาต้านไวรัส ที่มีชื่อว่าอะไซ โคลเวียร์ (Acyclovir) อาการตุ่มน้ำใส และอาการปวด ก็หายได้เร็วขึ้น
 2. ให้ยารักษางูสวัด โดยแนะนำว่าไม่ควรนำสมุนไพรมาปิดแผล เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคงูสวัส
 3. ให้ยารักษาอาการปวด เป็นยาแก้ปวดทั่วไป เช่น คาร์บามาซีปีน(Carbamazepine) อะมีทิพทีลีน (Amitriptyline) กาบาเพ็นติน (Gabapentin) ทรามอล(Tramal) เป็นต้น

การป้องกันการปวดหลังจากเป็นโรคงูสวัส

สามารถทำด้โดย การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดอาการงูสวัดได้สูง เช่น ผู้สูงอายุ คนที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการทำเคมีบำบัด เป็นต้น แต่ในส่วนการป้องกันการปวด เส้นประสาทนั้น ต้องให้ยาต้านไวรัสAcyclovir วิธีนี้จะสามารถช่วยลดการเกิดโรคปวดปลายประสาทหลังจากเกิดโรคงูสวัดได้

สมุนไพรแก้ปวด

ซึ่งสมุนไพรแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการปวดแผลจากผื่นคันตามแนวเส้นประสาท ได้ สมุนไพรที่ช่วยลดอาการปวด มีดังนี้

หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร
หอมหัวใหญ่
สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร พืชสวนครัว
สะระแหน่
ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าวฟักข้าว
แคนา ต้นแคนา สมุนไพร ประโยชน์ของแคนา
แคนา
กระเทียม สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศ
กระเทียม
หญ้าคา สมุนไพร สมุนไพรไทย
หญ้าคา

โรคปวดปลายประสาทหลัง จาก โรคงูสวัส ( Postherpetic Neuralgia ) เกิดขึ้นหลังจากการเกิดโรคงูสวัส โดยอาการของโรค คือ มีผื่นและปวดที่บริเวณผื่นนั้นๆ มีอาการเหมือนมีของแหลมๆ ทุ่มแทง บางคนจะมีอาการชา และ ปวดมาก ถึงแม้ว่าจะสัมผัสเบาๆ  โรคนี้เกิดกับคนอายุ 50 ปี ขึ้นไป โรคเกี่ยวกับระบบประสาท สาเหตุของโรค อาการ การรักษาโรค

โรคสมองขาดเลือด ( STROKE ) ภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจากสาเหตุต่างๆทำให้เซลล์สมองตาย ทำให้เป็นอัมพาตแบบเฉียบพลัน เส้นเลือดในสมองแตก อุบัติเหตุกระแทกที่สมองรุนแรงโรคซีวีเอ โรคอัมพาต ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือด

ภาวะสมองขาดเลือด ภาษาอังกฤษ เรียก STROKE เป็นภาวะของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง โรคนี้ผู้ป่วยจะเกิดอัมพาตแบบเฉียบพลัน ไม่สามารถพูด และมองไม่เห็น สาเหตุหลักเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ทำให้สมองไม่ได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เกิดสมองตายได้ นอกจากการที่เส้นเลือดอุดตัน ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ก็เป็นสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดได้เช่นกัน

สาเหตุของการเกิดโรคสมองขาดเลือด

ภาวะสมองขาดเลือดเกิดจาก การตีบ หรือ แตก ของ เส้นเลือดในสมอง หรือ เส้นเลือดหลัก ที่จะไปเลี้ยงสมองและหัวใจ และ ผู้ป่วยที่เป็น โรคต่างๆ เหล่านี้ เช่น โรคความดันเลือดสูง ภาวะไขมันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วย โรคเก๊าท์ การสูบบุหรี่ และ การกินยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น

อาการของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด

สำหรับอาหารของโรคสมองขาดเลือด เมื่อ เซลล์สมองตาย แต่ถ้ารักษาได้ทันก็ทำให้ สมอง ไม่ตายได้ ลักษณะ อาการ ของผู้ป่วยจะมีดังนี้ คือ การมองเห็นจะไม่ชัด หรืออาจ ตาบอดระยะสั้น แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ได้ เวียนหัว อาเจียน และหมดสติ เป็น อาการของผู้ป่วย โรคสมองขาดเลือด ซึ่ง โรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจาก ภาวะสมองขาดเลือด เช่น ภาวะผนังหลอดเลือดแดงหนา สมองบวมน้ำ น้ำไขสันหลังคั่งในกะโหลกศีรษะ ปอดบวม ติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น

การรักษาสมองขาดเลือด

สำหรับการรักษาอาการของโรคสมองขาดเลือด มุ่งเน้นการควบคุมสาเหตุของโรคร่วมกับการป้องกันหลอดเลือดสมองด้วย ซี่งใช้การรักษาด้วยยารักษา และ การผ่าตัด ดังนี้

 • การรักษาด้วนการใช้ยา ซึ่งยาแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค และ ระดับความรุนแรงของโรค เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และ ยาสลายลิ่มเลือด เป็นต้น

นอกจากนี้ แพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดความดันโลหิต ยาลดคอเลสเตอรอลในเลือดกลุ่มสแตติน และยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 • การผ่าตัดหลอดเลือดแดง แคโรติดอาเทอรี ( Carotid Endarterectomy ) เป็นการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงบริเวณคอ เพื่อกำจัดคราบไขมันออกจากหลอดเลือด ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดแดงตีบระดับปานกลางจนถึงรุนแรง
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ( Coronary Angioplasty ) เป็นการสอดท่อทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือ แขนให้เข้าไปถึงบริเวณหลอดเลือดหัวใจที่มีการอุดตัน จากใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดแดงที่อุดตัน เพื่อขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้

การป้องกันภาวะสมองขาดเลือด

สำหรับการป้องกันนภาวะสมองขาดเลือด สามารถ ทำได้โดย ลดภาวะเสี่ยงของโรค ทั้งหมด คือ ควบคุมน้ำหนัก ให้ปรกติ รักประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ ลดภาวะความเครียด ทั้งหลาย งดการสูบบุหรี่ และ การดื่มสุรา

การตรวจวินิจฉัยว่าเป็น โรคสมองขาดเลือด หรือไม่นั้น สามารถทำได้โดย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวัดคลื่นไฟฟ้าของสมอง การวัดความเร็วของกระแสเลือด การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 • การป้องกันภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งป้องกันโดยลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด และ สามารถใช้ยาป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด ได้ มียา 2 ชนิด คือ ยากลุ่มต้านเกล็ดเลือด และ ยากลุ่มต้านการจับตัวของก้อนเลือด แต่ การใช้ยารักษา ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
 • การลดการอุดตันของเส้นเลือด เป็น สาเหตุหลักของโรค นี้ เราจึงได้หา ความรู้ด้าน สมุนไพร รวบ รวมสมุนไพร  สรรพคุณ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด มาเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการดูแล และ รักษาตัวเอง ให้พ้นจากภัย ภาวะสมองขาดเลือด สมุนไพร ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด มีดังนี้
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว หญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก
อะโวคาโด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด แห้ว ต้นแห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรแห้ว

โรคหลอดเลือดสมอง ( stroke ) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจาก หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน  หรือ หลอดเลือดแตก ส่งผลให้ เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก

ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือด ( STROKE ) คือ ภาวะการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำให้เกิดเซลลืสมองตาย โรคนี้ทำให้เกิด โรคอัมพาตแบบเฉียบพลัน สาเหตุของสมองขาดเลือด คือ การอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้สมองขาดออกซิเจน นอกจากการที่เส้นเลือดอุดตันแล้ว เส้นเลือดในสมองแตก ก็เป็นสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดเช่นกัน

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove