หลอดเลือดตีบเกิดจากการสะสมของไขมันและแคลเซี่ยมที่หลอดเลือดมากเกินไป ทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอ เกิดอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ หน้ามืด เวียนศีรษะ เป็นลมหลอดเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

ปัจจุบันพบว่า สาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ มาจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด สูงเป็นอันดับ 2 เป็นรองเพียงแค่โรคมะเร็งเท่านั้น และจากตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุข ยังบ่งชี้ด้วยว่า ในช่วงระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกว่า 3 หมื่นคน คิดเป็นเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 4 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ “โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน” ที่ปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเกิดโรคนี้มากสุด และเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

โรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่ เกิดจากไขมัน และ เนื้อเยื่อสะสมในผนังของหลอดเลือด ทำให้ เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นใน ตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น ทำให้ หลอดเลือดตีบแคบลง ทำให้เลือดซึ่งนำออกซิเจนไหลผ่านได้น้อยลง ส่งผลให้ เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ จนเกิด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ซึ่งจะทำให้มี อาการเจ็บหน้าอก เกิดขึ้น หากเกิดการอุดตันของหลอดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งมักเกิดจากคราบไขมันที่สะสมอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดชั้นในแตกออกและกลายเป็นลิ่มเลือดจะ ส่งผลให้เกิด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อันนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือเสียชีวิตกะทันหันได้

สาเหตุของโรคหลอดเลือดตีบ 

สำหรับ สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ นั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนได้ทั้งหมด แต่อันตรายที่เกิดจาก การตีบของเส้นเลือด มีมาก และเราได้รวมสาเหตุหลักๆของโรคนี้ มีดังนี้

 1. แรงดันของความดันโลหิต
 2. เกิดการอักเสบจากโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน
 3. โรคติดเชื้อบางชนิดเช่น Chlamydia pneumoniae or Helicobacter pylori) หรือเชื้อไวรัสบางตัวเช่น cytomegalovirus
 4. การบริโภคไขมัน น้ำตาล มากเกินไป

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค คือ การสูบบุหรี่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุ่ง ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่ถูกต้อง เพศ อายุ และกรรมพันธ์ุ

อาการของโรคหลอดเลือดตีบ

อาการของหลอดเลือดหัวใจตีบ คือ หากเกิดหลอดเลือดตีบ อวัยวะจะขาดเลือด หากขาดเลือดที่ขา ขาก็จะเน่า ซึ่งการขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบ สามารถทำให้อวัยวะในร่างกายทุกส่วนสามารถขาดเลือดได้ อาการสำคัญ ของโรคนี้ สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • เจ็บเค้นอก ที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคหัวใจขาดเลือด คือ อาการเจ็บหนักๆ เหมือนมีอะไรมาทับหรือรัดบริเวณกลางหน้าอกหรือใต้กระดูกกลางหน้าอก อาจมีร้าวไปบริเวณคอ กราม ไหล่ และแขนทั้ง 2 ข้างโดยเฉพาะข้างซ้าย เป็นมากขณะออกแรง เป็นนานครั้งละ 2-3 นาที เมื่อนั่งพักหรืออมยาขยายหลอดเลือดใต้ลิ้นอาการจะทุเลาลง
 • เหนื่อยง่าย ขณะออกแรงหรือออกกำลังกายที่เกิดขึ้นเฉียบพลันภายใน 1–2 สัปดาห์ หรือที่เกิดขึ้นเรื้อรังเกินกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป
 • หายใจหอบ นอนราบไม่ได้ แน่นอึดอัด หายใจเข้าไม่เต็มปอด อาจมีอาการเจ็บเค้นอกร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้
 • หน้ามืด เวียนศีรษะ เป็นลม ร่วมกับอาการแน่นหน้าอก ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน
  อาการหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น เลิกสูบบุหรี่ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กำจัดความเครียด
 • การรักษาด้วยยา เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือด ยาขยายหลอดเลือด ยาควบคุมการเต้นของหัวใจ ยาลดไขมัน ยาควบคุมความดันโลหิต เป็นต้น
 • การรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนร่วมกับการสอดฝังขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด การให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือใช้เครื่องมือทางการแพทย์ชนิดพิเศษ
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

การป้องกันโรคหลอดเลือดตีบ

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบสามารถป้องกันได้ โดยการตรวจวัดระดับไขมันในเส้นเลือดอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการสูบบุหรี่ สามารถแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
 • หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • หยุดสูบบุหรี่
 • ลดความเครียด

สมุนไพรช่วยลดไขมันในเส้นเลือด สามารถช่วยบรรเทาการเกิดโรคหลอดเลือดตีบได้ เราจึงรวบรวมสมุนไพรสรรพคุณช่วยลดไขมันมาเสนอ

เก๋ากี้ สมุนไพร โกจิเบอร์รี่ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ ลูกสมอไทย สมอไทย ราชาสมุนไพร สมุนไพรไทยสมอไทย
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว หญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก

โรคหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดตีบ คือ โรคของหลอดเลือดแดงขนาดกลาง ที่มีการสะสมของไขมัน และ แคลเซี่ยม มากเกินไป จนทำให้ไปเกาะที่ผนังด้านในของหลอดเลือด เมื่อเส้นเลือดอุดตัน หรือ ตีบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอ ทำให้เกิดอาการ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ หน้ามืด เวียนศีรษะ เป็นลม การรักษาโรคหลอดเลือดตีบ


ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove