เก๊าท์ ( Gout ) ข้ออักเสบจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ทำให้เกิดผลึกที่ข้อกระดูกจนข้ออักเสบ เกิดที่หัวแม่ ปวดเท้า เท้าบวมแดง การรักษาโรคเก๊าท์ต้องทำอย่างไรโรคเก๊าท์ อาการโรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก รักษาเก๊าท์

โรคเก๊าท์ คือ โรคข้อกระดูกอักเสบ จากการสะสมตะกอนของกรดยูริกที่ข้อกระดูก ซึ่งเป็นโรคข้อและกระดูกที่พบได้บ่อยได้ทั่วไป โดยปรกติแล้วร่างกายของมนุษย์ มีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งร้อยละ 20 มักได้รับจากรับประทานอาหาร ผลึกตะกอนกรดยูริกในข้อกระดูก ส่งผลให้เกิดการอักเสบที่ข้อ จะมีอาการปวด บวม ร้อนที่ข้อกระดูก ทรมานร่างกาย โรคนี้พบในเพศชายมากว่าผู้หญิงถึง 9 เท่า แต่เพศหญิงที่มีภาวะหมดประจำเดือนมักมีอาการข้ออักเสบได้ง่าย

กรดยูริก คือ กรดที่ร่างกายสร้างขึ้นมาส่วนหนึ่ง และ เป็นกรดที่ได้จากการรับประทานอาหารจำพวกสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ อาการทะเล และ พืชผักบางชนิด กรดยูริกจะสะสมอยู่บริเวณข้อกระดูก ผนังหลอดเลือด และ ไต ซึ่งกรดยูริกจะถูกร่างกายขับออกมาทางปัสสาวะ

สาเหตุของการเกิดโรคเก๊าท์

สำหรับโรคเก๊าท์เกิดจากกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปรกติ จนเกิดผลึกสะสมตามข้อกระดูก มักเกิดที่หัวแม่เท้า ทำให้เกิดอาการข้อกระอักเสบ ปวดอย่างรุนแรง รวมถึงมีอาการบวมแดงที่ข้ดกระดูกหัวแม่เท้า ซึ่งสาเหตุของการสะสมกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปรกติ มี 2 สาเหตุหลักๆ ดังนี้

 • การสะสมกรดยูริกในร่างกายสูง มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่ีกรดยูริกสูง จนทำให้ร่างกายขับกรดยูริกออกจากร่างกายไม่ทัน
 • ความผิดปรกติของการขับกรดยูริกออกจากร่างกาย เกิดจากความผิดปรกติของไต หากไตทำงานไม่ปรกติ ความสามารถการขับกรดยูริกก็จะลดลงด้วย

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเก๊าท์

ปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงจนตกตะกอนเป็นผลึกยูริกที่ข้อกระดูก มีรายละเอียด ดังนี้

 • พฤติกรรมการรับประทาน ซึ่งอาหารที่มีกรดยูริกสูง ได้แ่ เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตส
 • ผลจากการใช้ยาบางชนิดที่ทำให้ร่างกายขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลง เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ
 • ผลข้างเคียงจากการเกิดโรคอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคสะเก็ดเงิน โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ โรคไต เป็นต้น

อาการของโรคเกาท์

สำหรับผู้ป่วยโรคเก๊าท์ จะแสดงอาการที่ข้อกระดูก โดยเฉพาะส่วนเท้า และ หัวแม่เท้า ซึ่งจะมีอาการ ปวด บวม แดง และ ร้อน บริเวณนิ้วหัวแม่เท้า โดยอาการปวดนี้มักจะเป็นๆหายๆ ลักษระอาการปวดแบบเรื้อรัง นอกจากการแสดงอาการที่หัวแม่เท้ายังสามารถปวดได้ในทุกข้อกระดูก อาการของโรคเก๊าท์ จะแสดงอาการต่างๆ ดังนี้

 1. เจ็บปวดที่หัวแม่เท้า ลักษณะอาการ คือ ปวด บวม แดง และ ร้อนที่ข้อกระดูก
 2. มีอาการปวดข้อกระดูกแบบเป็นๆหายๆ
 3. อาการปวดข้อจะมากขึ้ม เมื่อรับประทานอาหารบางชนิด เช่น สัตว์ปีก อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ และ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

แนวทางการวินิจฉัยโรคเก๊าท์

สำหร้บการตรวจวินิจฉัยโรคเก๊าท์ แพทย์จะสอบถามประวัติ ลักษณะของอาการ และ ทำการตรวจร่างกาย เพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค โดย เจาะน้ำในข้อกระดูกเพื่อตรวจดูผลึกของกรดยูริก ตรวจเลือดเพื่อดูระดับกรดยูริกในเลือด และ การตรวจ dual energy CT scan ช่วยให้แพทย์เห็นผลึกของกรดยูริกที่อยู่ในข้อกระดูก

การรักษาโรคเก๊าท์

แนวทางการรักษาโรคเก๊าท์ สามารถทำได้โดย การลดกรดยูริกในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่ให้มากเกินไป ปัจจุบันสามารถรักษาได้ด้วย การรับประทานยาละลายผลึกกรดยูริก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จำเป็นต้องรับประทานยาแบบต่อเนื่อง นอกจากการรับประทานยาลดผลึกยูริก การปรับพฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต จะช่วยให้การรักษาโรคทำได้เร็วมากขึ้น แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์
 2. ลดการกินอาหารจำพวก สัวต์ปีก อาหารทะเล
 3. ให้ดื่มน้ำให้มาก ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 4. หากเกิดอาการปวด ให้ใช้การประคบเย็น และ การพักการใช้งานข้อกระดูก การบีบนวดจะทำให้กรดยูริก กระจายตัวตามข้อมากขึ้น ทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น
 5. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาขับปัสสาวะ และ ยาลดความดันโลหิต เนื่องจากยาเหล่านี้มีฤทธิ์ทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้น
 6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 7. รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินไป

การป้องกันโรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เกิดจากกรดยูริกในร่างกายสูงกว่าปรกติ ดังนี้ การรักษาโรคเก๊าท์ต้องบำรุงไต ให้ไตทำงานอย่างปรกติ ให้ใตสามารถขับกรดยูริกออกจากร่างกายได้ และ แนวทางการป้องกันโรคเก๊าท์ก็เช่นกัน สามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยไม่รับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง แนวทางการป้องกันโรคเก๊าท์ มีดังนี้

 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ อาหารทะเลบางชนิด เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • รักษาน้ำหนักตัวใหอยู่ในภาวะปรกติ อย่าให้ร่างกายอ้วนเกินไป
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื่องจากการปัสสาวะช่วยขับกรดยูริกในร่างกายได้
 • การบรรเทาอาการปวดข้อกระดูกให้ใช้การปรพคบเย็น และ พักการใช้งานข้อกระดูก
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

โรคเก๊าท์ ( Gout ) ข้ออักเสบจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ทำให้เกิดผลึกที่ข้อกระดูก เกิดที่หัวแม่ ปวดเท้า เท้าบวมแดง การรักษาโรคเก๊าท์ทำอย่างไร สาเหตุของโรคเก๊าท์เกิดจากอาหารทะเล

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbsdiseasesmothers and childrenhealthy foodyoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก


ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove