ทักษะการอ่าน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อย เทคนิคในการแก้ไขปัญหา เรื่อง ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีเทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ปัญหานี้หมดไป ด้วยการใส่ใจในลูกให้มากขึ้น

การเลี้ยงลูก ปัญหาการอ่อนหนังสือ ลูก่อานหนังสือไม่ออก

ถ้าได้ส่งเสริมลูกให้มี นิสัยรักการอ่าน ตั้งแต่ยังเล็ก ประเด็น ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของลูก …คงไม่ใช่ ปัญหาใหญ่ อีกต่อไป….แม้จะมีข่าวด้าน การศึกษาของเด็ก ไทยตกต่ำ หรือเด็ก อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันก็ตาม ปัญหาเหล่านี้พ่อแม่ คงกังวลไม่น้อยถ้าลูกมีปัญหาดังกล่าว

 

อ่านไม่ออกเขียน  เขียนไม่ได้แก้ไขอย่างไร

เมื่อการอ่าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นขอ งการส่งเสริม ลูกให้มี ทักษะรอบด้าน ทั้งการสังเกต  การเรียนรู้  การลำดับความ  สู่การประมวลความคิดรวบยอดจึงจะเรียกว่าเป็นการอ่านที่สมบูรณ์  การเกิดการเรียนรู้การอ่านในแต่ละครั้งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3 ประการกับลูก คือ

 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ( cognitive domain ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง เช่น ความคิดรวบยอด
 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ( affective domain ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เช่น ความเชื่อเจตคติ ค่านิยม
 3. การเปลี่ยนทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ( psychomotor domain ) เพื่อให้เกิดทักษะ และ ความชำนาญ เช่น การว่ายน้ำ เล่นกีฬา

วิธีสร้างสรรค์ง่ายๆ ในการสร้างนิสัยรักการอ่านของลูก

 • สร้างเรื่องอ่าน ….. เป็นการเล่น ควรมองการเล่นของลูก เป็น หนังสือ ประเภทต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น หนังสือมีเสียง  มีรูปภาพ  รูปทรงและพื้นผิวน่าสัมผัส  สีสันสดใส  แล้วหยิบยื่นให้ลูกสู่การสัมผัสคล้ายการเล่นของเล่นตามปกติ  วิธีนี้สามารถช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และลูกก็จะหยิบ อ่านหนังสือ แทนของเล่นนั่นเอง
 • สร้างสิ่งแวดล้อม …. เสริมการอ่าน การสร้างสิ่งแวดล้อม ใน การอ่าน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ พ่อแม่ ควรจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกให้มี หนังสือ เพื่อกระตุ้น การพบเห็น สร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกับหนังสือต่างๆ มากขึ้น เช่น เวลานั่งเล่น พ่อแม่ อาจหาหนังสือที่หลากหลาย เน้นสีสันวางไว้รอบๆ ตัวลูก เพื่อให้ลูกรู้จักการหยิบจับสู่การสำรวจ และนำสู่การอ่าน
 • สร้างบรรยากาศจูงใจ … ให้อยากอ่าน บรรยากาศอาจมองเป็น เรื่องทางอามรณ์ และ ความรู้สึกของลูก  แต่ การสร้างบรรยากาศ เป็น จิตวิทยาทางด้านจิตใจ อย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม  พ่อแม่ ควรจัด มุมอ่านหนังสือ ของลูกภายในบ้าน  สร้างความเป็นกันเองใน การอ่านหนังสือ ร่วมกัน  บรรยากาศจึงมีความสัมพันธ์ในการ สร้างแรงจูงใจในการอ่าน ของลูก
 • สร้างน้ำเสียงน่าฟัง … สร้างนักอ่าน อาจมีหลายครั้งที่ลูก สนใจการอ่านหนังสือ แต่ลูกกลับ ไม่ยอมอ่านหนังสือ เอง  พ่อแม่ จึงควรอ่านเป็นแนวทางให้ลูก ด้วยการใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง และมีความแตกต่างจากอ่านแบบธรรมดา สู่ การอ่าน แบบเล่าเรื่องคล้ายนิทาน การส่งเสริมการอ่าน ลักษณะนี้ลูกจะชอบมาก  เพราะ ลูกมักจะสร้างจินตภาพจาก การอ่าน และ การฟัง สู่การประมวลผลการรับรู้นั่นเอง

ทักษะการอ่าน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อย เทคนิคในการแก้ไขปัญหา เรื่อง ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีเทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ปัญหานี้หมดไป การเลี้ยงลูก ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

“สร้างนิสัย รักการอ่าน สำหรับลูกน้อย….สู่ การเรียนรู้ การอ่าน อย่างสร้างสรรค์”

การสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด พร้อมสำหรับการเรียนรู้ สามารถสร้างได้ด้วย 11 วิธีง่ายๆ เริ่มจากพ่อแม่ เตรียมความพร้อมด้าน สถานที่ สิ่งแวดล้อม ความรัก ความเข้าใจ

Fb35เทคนิคในการเลี้ยงลูก ให้ฉลาดนั้น มีวิธี คุณพ่อ คุณแม่ ที่ อยากให้ลูกฉลาด แต่สิ่งที่สำคัญ ความฉลาดของลูก ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเอง เป็น การสร้าง ขึ้นมาอย่างมีแบบแผน ซึ่ง การที่ลูกจะฉลาด หรือไม่นั้น อยู่ที่ พ่อและแม่ ของลูกเป็นหลัก พ่อและแม่ ต้องจัด สิ่งแวดล้อม และ การส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ลูก อย่างใกล้ชิด และมีส่วนร่วม วิธีสอนลูกเรียนเก่ง มีเทคนิค ดังนี้

 

 1. การพูดคุยกับลูก บ่อยๆ การพูดกับลูก ให้พูดช้าๆ และ ชัดๆ เนื่องจากเด็กในช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษา ลูกจะมีความคุ้นเคยกับเสียงของพ่อและแม่ การพูดคุยกับลูก บ่อยทำให้เรา สามารถรับรู้ความคิด และ สอนลูก ได้อย่างถูกต้อง
 2. อ่านหนังสือ ให้ลูกฟัง ในช่วงเวลาที่ลูกยัง อ่านหนังสือไม่ออกนั้น การสร้างตัวอย่าง การรักการอ่าน ให้ลูกเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ ลูกสามารถซึมซับ นิสัยการรักการอ่าน โดยให้อ่านออกเสียงให้ลูกฟัง
 3. ตั้งใจฟังลูก น้อย อ่านหนังสือ เมื่อลูกเริ่มอ่านหนังสือ การตั้งใจฟังลูกอ่านหนังสือ อย่างตั้งใจทำให้เด็กรู้สึกว่า การอ่านหนังสือ เป็นสิ่งที่ ทำให้พ่อแม่รัก และสนใจตน เด็กจะซึมซับ นิสัยรักการอ่าน โดยธรรมชาติ
 4. ชื่นชม และ ให้รางวัล กับ ความสำเร็จของลูก การแสดงความชื่นชม ลูก เมื่อลูกประสบความสำเร็จไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเป็นสิ่งสำคัญใน การสร้างความรัก ความผูกพันธ์ และ การสร้างแรงบันดาล ใจให้ลูกมีความสุขที่จะทำสิ่งเหล่านั้นต่อไป
 5. ส่งเสริมการเล่นของลูก ในช่วงวัยเด็กการให้ลูกอยู่กับ การเรียนอย่างเคร่งเคลียด เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่การให้ลูกได้ทำ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของลูกทำให้ได้ทั้ง ความรู้ และ ความเพลิดเพลิน
 6. mom36พูดคุยเรื่องชีวิตประจำวันกับลูก การพูดคุย เป็นสิ่งสำคัญ ใน การสร้างสายใยรัก ของพ่อแม่กับลูก ทำให้ลูกกล้าปรึกษา ในทุกเรื่องกับ พ่อและแม่
 7. ส่งเสริมทักษะด้านการคำนวน กับลูก การฝึกทักษะของลูก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง การใช้ศิลปะ เสียเป็นส่วนมาก แต่ ทักษะด้านการคำนวน เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การฝึกทักษะด้านการคำนวน กับลูกบ้าง ช่วยให้ พัฒนาการของลูก ครบทุกด้าน
 8. ฝึกทักษะการแยกสีให้ลูกน้อย โดยการคุยกับลูกสอบถามเรื่องสีของสิ่งของต่างๆรอบตัว เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า ของเล่น เป็น การฝึกทักษะรู้จักการสังเกต
 9. สร้างความสนุกทุกครั้งที่ต้องไปโรงเรียน วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการอิสระ บางครั้งเด็กจะเกิดคำถามว่าทำไม พ่อและแม่ ต้องพาลูกไปโรงเรียนทุกวัน ทิ้งเค้าหรือเปล่า ดังนั้น หากลูกรู้สึกไม่สนุกเมื่อต้องไปโรงเรียนจะ สร้างปัญหาด้านการเรียน รู้ ทักษะด้านสังคม ของลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 10. จัดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ ให้ลูกภายในบ้าน การซึมซับ การเรียนรู้ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อม ให้ลูกได้พัฒนาตนเอง เช่น อ่านหนังสือ หรือ นั่งพักผ่อนกันได้ทั้งครอบครัว ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และ ช่วยให้ลูกได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้น
 11. การนอนสำหรับลูกน้อย เด็กเป็นวัยที่ต้องการการสร้างความเจริญเติบโต การพักผ่อน การนอนหลับที้เพียงพอสำหรับลูกน้อย ช่วยให้พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง สมบูรณ์ พร้อมต่อการเรียนรู้

จะเห็นได้ว่า การสร้างลูก ให้เป็น เด็กเรียนเก่ง ต้องเกิดจาก การวางแผน อย่างรอบครอบของพ่อแม่ ภายใต้ ความรักและความอบอุ่น ภายใน ครอบครัว 11 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงวิธีและข้อเสนอแนะในการนำไป พัฒนาลูก ให้เป็น เด็กเรียนเก่ง

การสร้างลูก ให้เป็น เด็กฉลาด พร้อมสำหรับ การเรียนรู้ นั้นสามารถสร้างได้ด้วย 11 วิธีง่ายๆ ซึ่งเริ่มจากพ่อแม่ เตรียมความพร้อมด้าน สถานที่ สิ่งแวดล้อม ความรัก ความเข้าใจ และ สอดแทรก การพัฒนาลูก ในด้านต่างๆ อย่างมีศิลปะ สุดท้ายแล้ว พัฒนาการของลูก จะดีมากน้อยเพียงใด นั้น ขึ้นอยู่ กับ การใส่ใจการเลี้ยงลูก ของ พ่อและแม่ เป็นหลัก

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรไทยน่ารู้

สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์หรือแร่ธาตุที่ใช้เป็นยารักษาโรคหรือเสริมสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น นำมาแปรสภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง รับประทานสด การนำมาพอก การต้ม เป็นต้น
กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชา
กัญชา
ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบ
ตะขบ
ลูกใต้ใบ สมุนไพร สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรสขม
ลูกใต้ใบ
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพร สมุนไพรให้ความหวาน
หญ้าหวาน
โรคต่างๆและการรักษาโรค
โรค ( Disease ) หมายถึง ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย รวมถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ เรามาทำความรู้จักกับโรคต่างๆ
แก้วหูทะลุ โรคหูคอจมูก การรักษาแก้วหูทะลุ โรคหู
แก้วหูทะลุ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
ข้อหลุด ข้อเคลื่อน โรคข้อและกระดูก ข้อหลุดรักษาอย่างไร
ข้อหลุด
เหงือกร่น รักษาเหงือกร่น โรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน
เหงือกร่น