การส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม สามารถสังเกตุจากบุคลิกภาพของลูก ว่าพร้อมในการเข้าระดับใด วิธีสังเกตุว่า ทักษะการเข้าสังคม ของลูกน้อยอยู่ในระดับใด

พัฒนาการเด็ก การเข้าสังคม การเลี้ยงลูก

สามารถสังเกตุจากบุคลิกภาพของลูกว่ามีความพร้อมใน การเข้าสังคม มากน้อยเพียงใด เรามีวิธีสังเกตุลูกน้อยว่า ทักษะการเข้าสังคมของลูกน้อย อยู่ในระดับใด

การส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมของลูก น้อย นั้นเด็กๆนั้นถึงแม้ว่าจะเป็น ผ้าขาว ที่พร้อมจะรับสิ่งต่างๆจาก สิ่งแวดล้อม แต่ บุคลิกภาพของลูก จะถูกถอดแบบมาจาก พฤติกรรมของพ่อและแม่ เนื่องจาก พ่อและแม่ เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด การเลียนแบบคนรอบข้าง และ สิ่งที่เด็กได้พบและเห็น มี ผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก อย่างชัดเจน

การช่วย ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่มีอยู่แล้วของลูกนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งจะเป็น ตัวช่วยผลักดัน ให้เด็กมีพฤติกรรมใน การเข้าสังคม ที่แตกต่างกันออกไป สิ่งนี้สามารถสังเกตุได้จาก การสังเกตุพฤติกรรมของลูก

การสังเกตุพฤติกรรมของลูก นั้น สามารถ สังเกตุ ได้ตลอดเวลา ว่า ลูกชอบทำ และ ไม่ชอบทำสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นขณะอาบน้ำ เล่น รับประทานอาหาร การนอน การตื่น ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนของการปรับแผนการใน การเลี้ยงลูก ให้ลูกมีพฤติกรรม และ บุคลิกภาพที่ดี ใน การเข้าสังคม

การแสดงออกทางอารมณ์ ของลูก จะเป็นสิ่งที่ บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ของเขาได้เป็นอย่างดี เราได้แยก พฤติกรรมของลูก ออกเป็น 4 พฤติกรรม ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ ปรับบุคลิกของลูกน้อย ให้พร้อมในสังคม มีรายละเอียดดังนี้

  • ลูกอารมณ์ปานกลางถึงปกติ ลูกมี พฤติกรรมการชอบเล่น และ ปฏิสัมพันธ์ กันเพื่อนๆ มีความสนใจและพอใจสิ่งรอบข้างรวมถึงสิ่งใหม่ๆรอบตัว ชอบที่จะเล่น และ เข้าหาเพื่อน แต่มีการเล่นสนุก งอแง และดื้อรันบ้างตามสถานการณ์ ซึ่งการจัดการสถานการณ์แบบนี้ต้องให้พ่อแม่ ช่วยระงับความเครียด นั้น
  • ลูกอารมณ์ดีและติดเล่น เด็กยิ้มเก่ง หัวเราะง่าย ซน และ ให้ความสนใจ กับ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เด็ก ลักษณะนี้จะอดทนต่อการรอคอยได้น้อย เด็ก ลักษณะนี้เลี้ยงง่าย ไม่ดื้อรั้น
  • ลูกมีอารมณ์เงียบขรึม เด็กไม่ซน ชอบอยู่เงียบๆ เด็กจะ มีความสามารถในการจำ สิ่งต่างๆได้ดี สามารถ มีสมาธิ อยู่กับสิ่งที่ตนเองสนใจได้เวลานาน หาก พ่อแม่ สามารถ ส่งเสริม ลูก ให้สนใจใน สิ่งที่มีประโยชน์ เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา การทำกิจกรรมพิเศษ เด็ก จะ ไม่ดื้อรั้น แต่อาจจะ ดื้อเงียบๆ ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน ง่ายๆ เด็ก จะมีความเป็น โลกส่วนตัวสูง อาจทำให้ ทักษะการเข้าสังคม ต่ำ พ่อแม่ ควรหา กิจกรรม ที่ลูกได้มีส่วนร่วม ทำงานร่วมกับคนอื่น ร่วม จะ ช่วยให้ลูกเป็นเด็กที่มีความสามารถใน การเข้าสังคม มากขึ้น
  • ลูกดื้อรั้น ลูก จะมีลักษณะในการ ไม่ชอบให้ใครขัดใจ ซึ่งมี พฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง สิ่งนี้เกิดจาก การเลี้ยงดู ที่มี การเอาใจเด็กมากเกินไป พฤติกรรม นี้เป็น พฤติกรรมที่มีปัญหาต่อการเข้าสังคม มาก ซึ่งหากปล่อยไว้นาน ลูก จะ แสดงออกทางอารมณ์ คำพูด และ การกระทำที่รุนแรง หากเด็กโตขึ้นไปจะกลาย เป็นเด็กเกเร  ไม่มีเพื่อนคบ เป็นการผลักดันให้เด็กอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่ดี กลายเป็น ปัญหาสังคม ที่ยากในการแก้ไข

แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเด็กจะมี บุคลิกภาพ แบบใด มี การแสดงออกทางอารมณ์อย่างไร บุคคลสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูก ในระยะยาว คือ พ่อและแม่ การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ ที่ดี โดยเฉพาะ ทักษะการเข้าสังคม นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ การแก้ไขและปรับบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของลูก ต้องไม่ทำให้ลูกเกิด ความเครียด และมี พฤติกรรมในการต่อต้าน และจะมี ปัญหาที่สะสม ต่ออีก

พัฒนาการของลูกน้อย วัย 5 ปีแรก มีความสำคัญ พัฒนาการที่ดี พ่อและแม่สามารถฝึกและสังเกตุ พัฒนาการของลูก ได้ ต้องฝึกลูกให้เรียนรู้อย่างพอดี ในปริมาณที่เหมาะสม

การเลี้ยงลูก แม่และเด็ก เด็กเก่ง เด็กอัฉริยะ

สำหรับ พัฒนาการของลูก น้อยนั้น เป็นที่ทราบกัน ว่าวัย 5 ปีแรกนั้นมี ความสำคัญต่อพัฒนาการ ที่ดีของลูก ซึ่ง พ่อและแม่ สามารถฝึก และ สังเกตุพัฒนาการของลูก ได้ การเรียนรู้ของลูกนั้น จำเป็นต้องมีเป็นการฝึกลูกให้สามารถ เรียนรู้อย่างพอดี และใน ปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อ ความสามารถด้านอารมณ์ และ การแสดงออกของลูก ได้

แล้ว สัญญาณ อะไรที่เป็น ตัวบ่งบอก ว่า เด็ก คนใดมี ความสามารถ ใน การเรียนรู้ มากกว่าปรกติ หรือ เป็นเด็กอัฉริยะ  ช่วงประถมวัย เด็ก ในวัยนี้เริ่มเรียนรู้และสนใจหลายสิ่งหลายอย่าง อาทิ การหัดอ่าน หัดเขียน การเข้าสังคม และสมองของเด็ก ในช่วงนี้จะ พัฒนาอย่างเต็มที่ สัญญาณ บ่งบอกว่า ลูก ของคุณนั้นเป็น เด็กฉลาด มีไหวพริบดี และ เรียนรู้ได้เร็วกว่าวัย นั้น เรา สรุปพฤติกรรมบางอย่างที่เด็ก ๆ มักชอบทำกัน มี 5 พฤติกรรม ดังนี้

  1. ชอบอ่านหนังสือ หากลูกมีความ สนใจในหนังสือ ชอบอ่าน ความหมายต่างๆที่สื่อใน หนังสือ ซึ่งลักษณะนี้ต้องแยกแยะระหว่าง ชอบหนังสือ ชอบดูหนังสือ และ ชอบอ่านหนังสือ หาก ลูก เรา สนใจ ใน เนื้อหาของหนังสือ  และ มีสมาธิในการเรียนรู้ และ อ่านหนังสือ อย่างมีสมาธิ นั้น แสดงให้เห็นว่า เด็ก มี พัฒนาการในการเรียนรู้  การอ่านหนังสือ สำหรับเรื่อง การอ่านหนังสือ นั้น พ่อและแม่ ต้องอาศัยจังหวะใน การสอนหนังสือ ให้ ลูก อ่านเองได้ โดยที่ ไม่บังคับเด็กให้อ่าน
  2. ชอบซักถาม ขี้สงสัย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เป็นมี ความสนใจในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว การตอบคำถามลูก เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กในวัยนี้ หากเด็กถามในเรื่องที่อธิบายยาก พ่อและแม่ ต้องหาคำตอบที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย พฤติกรรม นี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ เด็ก และ พ่อแม่ เนื่องจาก จะทำให้ ความสัมพันธ์ของครอบครัว แน่นแฟ้นมากขึ้น
  3. สามารถจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี หากมี กิจกรรมที่เด็กชอบ และมี ความสนใจ เป็น พิเศษ เด็ก จะ สามารถจดจำได้ โดยไม่ต้องท่องจำ เพียงแค่เห็นผ่านตา ก็ สามารถจำได้ และ สามารถทำซ้ำใหม่ได้ การที่เด็กมี ความสามารถในการจำ ที่ดี จะ บ่งบอก ว่า เด็ก จะ สามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ จากข้อมูลใน ความทรงจำของเขา
  4. เด็กมีพฤติกรรมชอบจัดเรียง การจัดเรียงสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบนั้น อาทิ เช่น การเรียงสีไม้ในกล่อง  การเรียงของเล่น เป็นต้น พฤติกรรมการชอบจัดเรียง นั้น แสดงให้เห็นว่า เด็ก มี ความสามารถในการแยกแยะ และ แบ่งประเภท รวมถึงฝึกความเป็นระเบียบไปในตัว
  5. ชอบเก็บสะสม หาก ลูก มี พฤติกรรมในการเก็บสะสม เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นมีความสนใจในเรื่องนั้นๆอย่างต่อเนื่องอย่างมี ความสุข หากเราจะสังเกตุว่า คน ที่มี ความอัฉริยะ ต้องมี ความสนใจ เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน ลักษณะนิสัยการเก็บสะสม นั้น เป็น การปลูกฝักนิสัย การสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างมีความสุข เช่นกัน

พฤติกรรม ทั้ง 5 ข้อนี้ เป็น สิ่งที่บ่งบอก ว่า ลูก เรา เป็นเด็กฉลาด ต้องได้รับ การส่งเสริม ในเรื่องที่เขาชอบอย่างจริงจัง แต่ พ่อและแม่ นั้น จำเป็น ต้องส่งเสริม ในปริมาณที่พอเหมาะ หากมากเกินไป จะทำให้ เด็กเครียด และ เกิดพฤติกรรมการต่อต้าน สิ่งที่ตัวเองรัก เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรไทยน่ารู้

สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์หรือแร่ธาตุที่ใช้เป็นยารักษาโรคหรือเสริมสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น นำมาแปรสภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง รับประทานสด การนำมาพอก การต้ม เป็นต้น
กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชา
กัญชา
ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบ
ตะขบ
ลูกใต้ใบ สมุนไพร สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรสขม
ลูกใต้ใบ
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพร สมุนไพรให้ความหวาน
หญ้าหวาน
โรคต่างๆและการรักษาโรค
โรค ( Disease ) หมายถึง ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย รวมถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ เรามาทำความรู้จักกับโรคต่างๆ
แก้วหูทะลุ โรคหูคอจมูก การรักษาแก้วหูทะลุ โรคหู
แก้วหูทะลุ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
ข้อหลุด ข้อเคลื่อน โรคข้อและกระดูก ข้อหลุดรักษาอย่างไร
ข้อหลุด
เหงือกร่น รักษาเหงือกร่น โรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน
เหงือกร่น