การศึกษาระดับปฐมวัย การให้การศึกษากับเด็ก วัย 3 ถึง 5 ขวบ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เตรียมความพร้อมก่อนประถมศึกษาศิลปะ สำหรับ เด็กปฐมวัย

การศึกษาระดับปฐมวัย คือ การให้การศึกษากับเด็ก วัย 3 ถึง 5 ขวบ เพื่อเป้าหมายหลักๆ ประกอบด้วย การเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา

การเรียนศิลปะในเด็ก เป็นการนำเอาศิลปะมาใช้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เพื่อฝึกการใช้จินตนการ และฝึกสมาธิให้กับเด็ก สมองซีกขวา เป็นสมองที่ใช้เกี่ยวกับ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ดีมาก ถ้ามีการส่งเสริมการเรียนและการใช้ศิลปะอย่างถูกต้อง จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในอนาคต

หากกล่าวถึง ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์  แล้วนักจิตวิทยาทั่วโลก เชื่อกันว่าเด็กทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสิ่งนี้สามารถพัฒนาได้ หากศิลปะนั้นถูกการเสริมและสนับสนุนภายใต้เสรีภาพ ลูกหลานของเราก็จะมีความสุขในการเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กมีความคิดร้างสรรค์ มีความมั่นใจรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม รู้จักคิด รู้จักพูด รู้จักแก้ไขปัญหา รู้จักค้นหาคำตอบหรือมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพและศักยภาพ

เรามาดูว่าเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัว เป็นอย่างไร และสังเกตุอย่างไร

 1. เด็กมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา
 2. เด็กสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยความคิดของตนเอง
 3. เด็กมีชอบสำรวจและตรวจสอบความคิดใหม่ ๆ
 4. เด็กมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง
 5. เด็กชอบสอบสวนถามหาเหตุผลของสิ่งต่างๆ
 6. มีประสาทสัมผัสที่ดีต่อความงาม

ศิลปะ จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก กระบวนการทางศิลปะ ไม่มีขอบเขตจำกัดสร้างความเพลิดเพลิน ช่วยให้เกิดความคิดต่อเนื่อง ศิลปะสำหรับเด็ก เราจำแนก ได้ดังนี้

 1. การวาดรูประบายสี
 2. การปั้น
 3. การพับกระดาษ
 4. การฉีกกระดาษ
 5. การทำสิ่งประดิษฐ์

การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ไม่ใช่จับเด็กมาเขียนมาอ่านอย่างจริงจังเหมือนกับเด็กประถม เด็กมัธยม เพราะ นั่นคือ การทำร้ายพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก และ สร้างความเครียด อย่างคาดไม่ถึง การศึกษาปฐมวัย มิใช่การบังคับให้เด็ก หรือ ลูก หลานของตน ต้องอ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่วัยอนุบาล โดยมีการเรียนพิเศษ มีการบ้าน มีแบบฝึกหัดเป็นเล่มๆ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความพร้อมของเด็กเลยว่าเด็กมี พัฒนาการด้านร่างกายเป็นอย่างไร เด็กมีการใช้มือ ควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก ได้ดีแล้วหรือยังที่บังคับให้เขาจับดินสอเขียนตามที่ผู้ใหญ่กำหนด ซึ่งเด็กบางคนยังหยิบจับอะไรได้ไม่ดีเลย

การศึกษาระดับเริ่มแรกนี้ สำคัญมาก น่าเสียดายที่คนมักจะเข้าใจผิด วัยเจ็ดปีแรกของมนุษย์นั้น กำหนดคุณสมบัติของคนเราเกือบจะทั้งหมด การให้การศึกษาในเจ็ดปีแรกของคนเราจึงสำคัญที่สุด เราอยากจะให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กและเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหน การเรียนรู้การศึกษาในเจ็ดปีแรกนี่แหละ มีความหมายที่สุด

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรไทยน่ารู้

สมุนไพร หมายถึง พืช สัตว์หรือแร่ธาตุที่ใช้เป็นยารักษาโรคหรือเสริมสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น นำมาแปรสภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง รับประทานสด การนำมาพอก การต้ม เป็นต้น
กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชา
กัญชา
ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบ
ตะขบ
ลูกใต้ใบ สมุนไพร สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรสขม
ลูกใต้ใบ
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพร สมุนไพรให้ความหวาน
หญ้าหวาน
โรคต่างๆและการรักษาโรค
โรค ( Disease ) หมายถึง ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย รวมถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ เรามาทำความรู้จักกับโรคต่างๆ
แก้วหูทะลุ โรคหูคอจมูก การรักษาแก้วหูทะลุ โรคหู
แก้วหูทะลุ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
ข้อหลุด ข้อเคลื่อน โรคข้อและกระดูก ข้อหลุดรักษาอย่างไร
ข้อหลุด
เหงือกร่น รักษาเหงือกร่น โรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน
เหงือกร่น