อาการข้อหลุด หรือ กระดูกเคลื่อน เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ มักเกิดจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา การกระแทก หกล้ม ผู้ป่วยข้อหลุดจะมีอาการเจ็บปวด การรักษาและปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อหลุดต้องทำอย่างไร

ข้อหลุด ข้อเคลื่อน โรคข้อและกระดูก ข้อหลุดรักษาอย่างไร

ข้อหลุด ( dislocation of joint ) หมายถึง ภาวะการหลุดของข้อกระดูกออกจากพื้นที่ปรกติของข้อกระดูก ทำให้ข้อกระดูกที่ไม่มั่นคง การเคลื่อนของข้อกระดูกออกจากตำแหน่งที่เคยอยู่ ทำให้เยื่อหุ้มข้อกรุดูกฉีกขาด หรือ เส้นเอ็นตรงข้อกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ และ เส้นประสาทเกิดการอักเสบ

ระดับของอาการข้อหลุด

ระดับของข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ มีดังนี้

 • ระดับข้อหลวม เป็นอาการข้อกระดูกเคลื่อนเพียงเล็กน้อย
 • ระดับทผิวข้อเคลื่อนออกจากกัน ระดับนี้ข้อกระดูกที่เคลื่อนยังมีการสัมผัสกันอยู่
 • ระดับข้อเลื่อนหลุดออกจากกันทั้งหมด เป็นระดับรุนแรง ข้อหลุดจากกันเลย

ข้อกระดูกเคลื่อน หมายถึง ภาวะที่มีการกระแทกที่ข้อกระดูกอย่างรุนแรง จนทำให้เยื่อหุ้มข้อกระดูก ฉีกขาด จนไม่สามารถยึดข้อกระดูกให้อยู่กับที่ได้ จนข้อกระดูกเคลื่อนหรือหลุดออกจากกัน อาการข้อหลุดจามีอาการเยื่อหุ้มข้อฉีกขาดร่วม

ระดับของอาการข้อเคลื่อน

ระดับของอาการข้อเคลื่อน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ มีดังนี้

 • ระดับเยื่อหุ้มข้อฉีกขาด และมีกระดูกหลุดออกมาข้างนอกด้วย
 • ระดับมีการฉีกขาดที่เยื่อหุ้มข้อ แต่กระดูกดันผ่านช่องเล็กๆมาอยู่ข้างนอก คล้ายๆกับการกลัดกระดุม
 • ระดับข้อหลุดแต่ยังอยู่ในเยื่อหุ้มข้อ

สาเหตุของการเกิดข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน

สำหรับสาเหตุของอาการข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน สามารถสรุปปัจจัยต่างๆของการเกิดโรคได้ ดังนี้

 • เกิดจากภาวะพิการโดยกำเนิด ซึ่งอาการของโรคแสดงที่ข้อกระดูกอย่างชัดเจน
 • เกิดจากการกระแทกบ่อยๆ พบมากในนักกีฬา ที่มีการกระแทกสูง เช่น รักบี้ ฟุตบอล เป็นต้น มักพบอาการหลุดจากการฉีกขาดของเอ็น พังผืด และเนื้อเยื่อที่หุ้มรอบข้อกระดูก
 • เกิดอุบัติเหตุการหกล้ม ถูกบิด ถูกตีหรือเหวี่ยง
 • เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลัน

อาการของโรคข้อหลุดข้อเคลื่อน

สำหรับอาการที่แสดงให้เห็น สำหรับอาการข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน คือ ลักษณะของข้อกระดูกไม่อยู่ในที่ปรกติ และ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและบวมมาก ตรงข้อกระดูก ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อได้ตามปกติ ซึ่งลักษณะอาการของโรคข้อหลุด สรุปอาการได้ดังนี้

 • มีอาการบวม และ ปวด ที่ข้อกระดูก เวลากดบริเวณข้อจะเจ็บมาก
 • ข้อกระดูกมีรูปร่างผิดปกติไปจากเดิม
 • ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อได้ตามปรกติ
 • มีการหดสั้นของอวัยวะ เช่น แขน หรือขา
 • เวลาคลำที่ข้อกระดูก สัมผัสหัวกระดูกที่เคลื่อนได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยข้อเคลื่อน

เมื่อพบเห็นผู้ป่วยอาการข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษา แต่ก่อนนำตัวส่งต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน เพื่อลดความรุนแรงของโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนข้อหลุด มีดังนี้

 • ต้องหาวัสดุช่วยหนุนและประครองข้อกระดูก เช่น เอาผ้าพันรั้งไม่ให้มีการดึงรั้งบริเวณข้อที่หลุด เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆที่สุด
 • ไม่ควรพยายามดึงข้อที่หลุดกลับเข้าที่เดิม เพราะ อาจทำให้เอ็นและ เนื้อเยื่อฉีกขาดมากขึ้น
 • ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล อย่าทิ้งอาการข้อหลุดไว้นานเกินไป เพราะจะรักษาลำบาก
 • ประคบเย็นช่วยลดอาการปวดเฉพาะที่ได้ชั่วคราว
 • พันผ้ายืด (Compression bandage) เพื่อไม่ให้มีเลือดออกในเนื้อเยื่อมาก ควรพันให้กระชับส่วนที่บาดเจ็บ
 • การยกร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บ ให้สูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้สะดวก เช่น การนอนวางขา หรือเท้าบนหมอน ในกรณีที่นั่ง ให้วางเท้าบนเก้าอี้ เป็นต้น

แนวทางการรักษาอาการข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน

สำหรับแนวทางการรักษา คือ ต้องนำเอาข้อกระดูกกลับเข้าที่เดิม และ เข้าเฝือก เพื่อให้ข้อกระดูกได้รักษาตัวเอง แต่หาก อาการหนัก จำเป็นต้องผ่าตัด เพื่อรักษาอาการของโรค แนวทางการรักษา ดังนี้

การรักษาด้วยการเข้าเฝือก

การเข้าเฝือก เพื่อให้ข้อต่ออยู่นิ่งๆ ซึ่งอาการบาดเจ็บจากเยื่อหุ้มข้อต่อนั้นๆ ต้องให้เวลาในการรักษาตัวของเนื้อเยื่อ โดยเฉลี่ยจะประมาณ 3-6 สัปดาห์ สิ่งสำคัญหลังดึงข้อต่อเข้าที่แล้ว ต้องให้ข้อต่อนิ่งๆ 3 สัปดาห์ เพื่อให้เอ็น พังผืด และเนื้อเยื่อ ติดกันเป็นปกติเหมือนเดิม

การรักษาด้วยการผ่าตัด

สำหรับแนวทางการรักษาด้วยการผ่าตัด จะใช้วิธีนี้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ข้อกระดูกที่เคลื่อนหรือหลุดกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือ อาการข้อต่อหลุดแบบซ้ำๆหลายครั้ง เพื่อให้อาการหายขาด ต้องเลือกใช้การผ่าตัดเท่านั้น

ข้อควรหลีกเลี่ยงสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน

ไม่ควรใช้ความร้อนในการรักษาหรือปฐมพยาบาล เพราะ จะทำให้เส้นเลือดขยายตัว และ เลือดออกมากขึ้น การรักษาให้รักษาภายใน 2 วัน จะทำให้สามารถรักษาได้ดีที่สุด

กัญชา พืชที่มีทั้งประโยชน์และโทษ มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นยารักษาโรคได้ ลักษณะของต้นกัญชา เป็นอย่างไร สรรพคุณของกัญชา ช่วยผ่อนคลาย ทำให้นอนหลับ ช่วยเจริญอาหาร โทษของกัญชา มีอะไรบ้าง

กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชา

ปัจจุบัน การครอบครองกัญชาผิดกฏหมายในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก กัญชา เป็นสารเสพติดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท สิ่งที่ทำให้กัญชาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท คือ เตตระไฮโดรแคนนาบินอล ( THC ) เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งจาก 483 ชนิด การใช้กัญชา ด้วยการเสพ สูบดม หรือ บริโภคน้ำมันกัญชา จะทำให้เกิดอาการเคลิ้ม ผ่อนคลาย และอยากกินอาหารเพิ่มขึ้น แต่ทำให้เกิดผลข้าวเคียงสามารถสังเกตุได้ คือ ปากแห้ง การเคลื่อนไหวร่างกายช้าลง ตาแดง เป็นต้น

ต้นกัญชา ภาาอังกฤษ เรียก Cannabis ชื่อวิทยาศาสตร์ของกัญชา คือ Cannabis sativa L. ชื่อเรียกอื่นๆของกัญชา เช่น ปาง ยานอ คุนเช้า คุณเช้า ต้าหมา เป็นต้น กัญชา มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย มีการปลูกมากตามแนวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย และกระจายไปทั่วโลก ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ และสหรัฐอเมริกา

ลักษณะของต้นกัญชา

ต้นกัญชา เป็นพืชล้มลุก สามารถ ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ถ้าปลูกในดินร่วนซุยและมีอาหารอุดมสมบูรณ์จะงอกงามดีมาก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ลักษณะของต้นกัญชา มีดังนี้

 • ลำต้นกัญชา ลักษณะลำต้นตั้งตรง ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนสีเขียวอมเทาและไม่ค่อยแตกสาขา ความสูงได้ประมาณ 1 เมตร
 • ใบกัญชา ลักษณะเป็นใบเดี่ยว ขนาดใบที่ฝ่ามือ ใบลักษณะเป็นแฉกๆ 5 ถึง 8 แฉก ใบยาวรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบเป็นสีเทาอ่อน ใบมีกลิ่นเหม็นเขียว
 • ดอกกัญชา ลักษณะดอกออกเป็นช่อ ดอกออกตามปลายกิ่งและง่ามใบ ดอกกัญชาเป็นสีเหลือง และ สีเขียว
 • ผลกัญชา ลักษณะเป็นผลแห้ง มีขนาดเล็ก ผลเป็นรูปรีมน ผลมีผิวเรียบและเป็นมัน สีน้ำตาล ในผลมีเมล็ดขนาดเล็กลักษณะกลมๆ

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของกัญชา

มีการศึกษาสารเคมีและสารอาหารในกัญชา พบว่ามี สารcannabinol สารcannabidiol สารtetrahydrocannabinol (THC) ย่ำมันหอมระเหยของกัญชา มีสารcannabichromenic acid สารlinolledie acid สารlecihin โปรตีน วิตามินบี1 วิตามินบี2 และ choline เป็นต้น

 • สารtetrahydrocannabinol (THC) สามารถใช้รักษาโรคได้หลายอาการ เช่น แก้ปวด ลดอาการเกร็ง รักษาอาการกล้ามเนื้อชักกระตุก รักษาโรคพาร์กินสัน รักษาโรคอัลไซเมอร์
 • สาร cannabinol สามารถใช้รักษาอาการปวด แต่สรรพคุณยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด และมีฤทธิ์ช่วยให้ผ่อนคลาย เคลิ้ม และ ทำให้ความจำเสื่อม

สรรพคุณของกัญชา

สำหรับการใช้ประโยชนืจากกัญชา ด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์จาก เมล็ด ใบ ดอก หรือ ทั้งต้น สรรพคุณของกัญชา มีดังนี้

 • เมล็ดกัญชา สรรพคุณเป็นยาชูกำลัง ช่วยเจริญอาหาร แก้ปวดท้อง แก้ท้องร่วง แก้กระหายน้ำ เป็นยาคุมกำเนิดสำหรับสตรี
 • ยอดอ่อนใบกัญชา สรรพคุณเป็นยาช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท ทำให้นอนหลับ แก้บปวด
 • ดอกกัญชา สรรพคุณช่วยผ่อนคลาย ทำให้นอนหลับ ช่วยเจริญอาหาร ช่วยขับเสมหะ
 • ใบกัญชา สรรพคุณบำรุงกำลัง รักษาโรคหอบหืด ช่วยขยายหลอดลม
 • ทั้งต้นกัญชา สรรพคุณช่วยให้ประจำเดือนมาตามปรกติ รักษาโรคผิวหนัง รักษากลากเกลือน รักษากล้ามเนื้อกระตุก

โทษของกัญชา

กัญชา มีทั้งประโยชน์และโทษ การสูบกัญชาทำให้เกิดการเสพติด ทำลายระบบประสาทและสมอง ซึ่งการใช้ประโยชน์จากกัญชา ต้องเลือกใช้เฉพาะส่วนที่มีประโยชน์ โทษของกัญชา มีดังนี้

 • การเสพกัญชา ส่งผลต่อระบบประสาทและสมอง ผู้เสพกัญชาจะมีอาการ คล้ายเมาเหล้า เซื่องซึม และ ง่วงนอน หากเสพในปริมาณมากติดตอกันนานๆ จะเกิดอาการหลอน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว หวาดระแวง ความคิดสับสน และควบคุมตัวเองไม่ได้
 • การเสพกัญชา ผู้เสพบางราย อาจสูญเสียความทรงจำได้ บางคนมีปัญหาเรื่องการทรงตัว กัญชามีฤทธิ์ทำลายสมรรถภาพทางกาย
 • การเสพกัญชาทำให้เสื่ิมสมรรถภาพทางเพศ ทำลายความรู้สึกทางเพศ ทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายลดลง
ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
โรคและการรักษาโรค

โรคฉี่หนู แล็คโตสไปโรซิส โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท
โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส

ท้องร่วง ท้องเสีย ขี้แตก โรคติดเชื้อ
ท้องร่วงจากเชื้ออีโคไล (E. coli)
ไตอักเสบ โรคไต โรคไม่ติดต่อ โรคไตอักเสบ
โรคไตอักเสบ
โรคไตรั่ว โรคไต ไตอักเสบเนโฟรติก ภาวะไตรั่ว
โรคไตรั่ว หรือ ไตอักเสบเนโฟรติก
โรคไตวายเฉียบพลัน โรคไต ภาวะไตวาย โรคไม่ติดต่อ
ไตวายเฉียบพลัน
โรคไตวายเรื้อรัง โรคไต ไตบายเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อ
ไตวายเรื้อรัง
โรคไต ภาวะถุงน้ำในไต โรคถุงน้ำในไต โรคไม่ติดต่อ
โรคถุงน้ำในไต
โรคนิ่วในไต ภาวะไตอักเสบ โรคไต โรคไม่ติดต่อ
โรคนิ่วในไต
โรคต่างๆ

โรคสมอง โรคเกี่ยวกับระบบความจำ โรคเกี่ยวกับสมอง สมองผิดปรกติ
โรคสมอง

โรคในช่องปาก ความผิดปรกติใชช่องปาก โรคปาก การรักษาโรค
โรคในช่องปาก
โรคกระดูก โรคข้อ เกี่ยวกับข้อและกระดูก การรักษาโรค
ข้อและกระดูก
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในช่องท้อง โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบขับถ่าย
ระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการหายใจ โรคปอด โรคในช่องอก
ระบบทางเดินหายใจ
โรคไต โรคระบบกรองเลือด ระบบไตผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคไต
สมุนไพร แยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรบำรุงเหงือกและฟัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงเหงือกและฟัน

สมุนไพรแก้หอบหืด สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาหืดหอบ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรสมองและระบบประสาท สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงระบบประสาท
สมุนไพรรักษาหลอดลมอักเสบ สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาหลอดลมอักเสบ
สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงหัวใจ
สมุนไพรช่วยลดไข้ สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดไข้
เรื่องสมุนไพรน่ารู้

ผักชีฝรั่ง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง

ซ่อนกลิ่น สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น
ข่า สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสวนครัวข่า
กุยช่าย สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัวกุยช่าย
ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศว่านโด่ไม่รู้ล้ม
บัว บัวหลวง สมุนไพร สมุนไพรไทยบัวหลวง

อ้อย ต้นอ้อย สมุนไพร สมุนไพรไทยอ้อย
กวาวเครือ สมุนไพร สมุนไพรไทย ทำให้นมโตกวาวเครือขาว