ไข้หวัดหมู ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ โรคติดต่อ โรคระบาด

ไข้หวัดหมู ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ โรคติดต่อ โรคระบาด

ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ เป็น โรคไข้หวัดหมู ซึ่งเป็นโรคทางเดินหายใจของหมู เชื้อโรคเป็นสายพันธ์ H1N1, H1N2, H3N2, และ H3N1 โรคนี้เป็น โรคการระบาด ในหมู แต่สามารถถ่ายทอดสู่คนได้ทางการสัมผัสน้ำลายของหมูที่ติดเชื้อ โรคนี้เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง โรคติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

Last Updated on May 28, 2017