โรคไต โรคระบบขับถ่าย โรคเกี่ยวกับไต โรคต่างๆกั

โรคไต โรคระบบขับถ่าย โรคเกี่ยวกับไต โรคต่างๆกั

โรคไต คือ โรคที่เกิดกับความผิดปกติของพยาธิสภาพของไต การขับของเสียออกจากร่างกาย การรักษาสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกายไม่ปรกติ สังเกตุจาก ปัสสาวะขุ่น