โรคในช่องปาก มีอะไรบ้าง เกี่ยวกับสุขภาพภายในช่องปาก การรักษา


โรคในช่องปาก ( Oral diseases ) คือ โรคที่เกิดอยู่บริเวณภายในช่องปาก เช่น เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมและเส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณช่องปาก ปากเป็นอวัยวะหนึ่งที่ใช้นำอาหารเข้าสู่ร่างกาย โรค มีโรคอะไรบ้าง โรคเกี่ยวกับเหงือก ฟัน ปาก และต่อมต่างๆในช่องปาก แผลในช่องปาก อาการบวม เป็นจุด เป็นแผลบริเวณช่องปาก ริมฝีปาก หรือ ลิ้น

โรคเกี่ยวกับปาก โรคในช่องปาก โรค การรักษาโรค

รวมโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก ไม่ว่าจะเป็น อาการระคายเคืองในช่องปาก แผลในช่องปาก เช่น อาการบวม เป็นจุด เป็นแผลบริเวณช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น

โรคคางทูม โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ บวมที่หลังหู
โรคคางทูม
โรคมือเท้าปาก โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย หรือ โรคมือเท้าปาก
โรคหูด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคHPV โรคติดต่อ
โรคหูด หรือ โรคติดเชื้อเอชพีวี(HPV)
นิ่วต่อมน้ำลาย ท่อน้ำลายอุดตัน โรคในช่อปาก โรคไม่ติดต่อนิ้วต่อมน้ำลาย หรือ ท่อน้ำลายอุดตัน
มะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก เป็นมะเร็งช่องปากมะเร็งช่องปาก แผลร้อนใน เป็นแผลในปาก โรคในช่องปากแผลร้อนใน
คราบหินปูน โรคในช่องปาก หินปูนเกิดจากอะไร การรักษาหินปูนคราบหินปูน เหงือกอักเสบ
ปากแห้ง โรคเหงือก
ฟันผุ กลิ่นปาก
เหงือกร่น รักษาการนอนกรน การนอนกรน แก้การนอนกรน ใหลตายการนอนกรน

เราได้รวบรวมโรคเกี่ยวกับช่องปากมาให้เพื่อนๆเป็นความรู้ ว่าโรคในช่องปากมีอะไรบ้าง อาการโรคในช่องปาก สาเหตุของโรคในช่องปาก การดูแลและรักษาโรคในช่องปาก

โรคในช่องปาก คือ การเกิดโรคที่อยู่บริเวณภายในช่องปาก เช่น เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมและเส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณช่องปาก ปากเป็นอวัยวะหนึ่งที่ใช้นำอาหารเข้าวู่ร่างกาย ถือเป็นด่านแรกก่อนที่สิ่งต่างๆจะเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นโอกาสการเกิดโรคและอักเสบที่ช่องปากก็มีมากเช่นกัน โรคที่เกิดกับช่องปากมักจะทำให้เจ็บปวด ทรมาน ทานอาหารลำบาก หากไม่ดูแลให้ดี อาจทำให้เชื้อโรคทำลายระบบประสาท และเข้าสู่กระแสเลือดเป็นอันตรายจ่ออวัยวะสำคัญอื่นๆของร่างกาย

โรคในช่องปาก ความผิดปรกติในช่องปาก โรคลิ้น โรคเหงือก

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคในช่องปาก

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเกิดโรคในช่องปากมีอะไรบ้าง เราได้รวบรวมมาเสนอต่อเพื่อนๆ เป็นปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยเกี่ยวกับตัวฟัน และปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาพและโรคอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อโรคในช่องปาก รายละเอียด ดังนี้

ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม

จะกล่าวถึงพฤติกรรมการกินเป็นหลัก ในคนที่ชอบรับประทานอาหารจำพวก รสหวานและแป้ง ทำให้สถาพผิวของฟันแปรสภาพเร็ว อาจทำให้เกิดฟันผุ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากอื่นๆตามมา และในขณะเดียวกัน เชื้อจุลินทรีย์ บางชนิดก็ทำให้เหงือกอักเสบ และเชื้อจุลินทรีย์จะสะสมอยู่บริเวณคอฟัน ซอกฟัน เมื่อเจริญเติบโตขึ้นเชื้อโรคเหล่านี้จะปล่อยสารพิษออกมา ถ้าไม่ดูแลความสะอากภายในช่องปาก ก็เป็นอันตรายตามมาได้  ดังนั้น การปรับพฤติกรรมการกิน โดย ลดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลลง และดูแลรักษาความสะอาด สามารถช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคในช่องปากได้

การรักษาความสะอาดช่องปาก

ทำเพื่อการกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่ในช่องปาก ที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคออกโดยวิธีการทำความสะอาดช่องปาก สามารถทำได้ ดังนี้

  1. การแปรงฟันให้ถูกวิธี คือ แปรงฟันทั่วทุกซี่ฟัน
  2. ใช้ไหมขัดฟัน เพื่อทำความสะอาดซอกฟัน บริเวณที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง

นอกจากพฤติกรรมการกินแล้ว พฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่ทำให้ช่องปากไม่ดี คือ การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นพิษต่อร่างกายแล้ว หากเกิดโรคที่ช่องปากและผู้ป่วยสูบบุหรี่ ความรุนแรงของโรคจะมากขึ้น เกิดฝี บวม หนอง ปวด และการรักษาก็จะยุ่งยากกว่าปรกติ การสูบบุหรี่เป็นตัวกระตุ้นให้โรคในช่องปากรุนแรงมากขึ้น

ปัจจัยเกี่ยวกับตัวฟัน

ลักษณะของฟันแต่ละคนมีความแตกต่างกัน รูปร่าง การเรียงตัว หากฟันที่มีลักษณะเป็นหลุมมีร่องลึก ฟันซ้อนกัน จะทำให้เกิดการสะสมของจุลินทรีย์ได้ง่าย เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือการใส่เครื่องมือต่างๆในช่องปาก หรือ ใส่ฟันปลอม หากไม่ได้ให้สะอาด ก็จะเกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย เช่นกัน  โรคฟันผุ สามารถพบได้ง่าย ลักษณะฟันผุที่พบ มีลักษณธเป็นหลุมและมีร่องฟัน หากไม่ได้รับการรักษาก็มีความเสี่ยงของโรคในช่องปากได้ง่าย

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพและโรคอื่นๆ

ในผู้ป่วยที่มี เช่น โรคเบาหวาน คนที่เป็นโรคเบาหวาน มีระดับน้ำตาลสูง ความหวานก็สามารถส่งผลกับฟันได้และการรักษาไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไร ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากกว่าปรกติ ในคนที่มีสภาวะน้ำลายแห้ง การที่ไม่มีน้ำลายไหลเวียน เพื่อชะล้างเศษอาหารในช่องปาก จะเกิดการสะสมของเชื้อโรคในช่องปาก เกิดโรคได้ง่ายเช่นกัน นอกจากนั้น ในคนที่มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย เช่น สตรีมีครรภ์ คนวัยหมดประจำเดือน เด็กที่เข้าสู่วัย ต้องทำความสะอาดช่องปากมากขึ้น และในผู้สูงอายุ คนร่างกายขาดสารอาหาร คนที่กินยาลดความดันโลหิตสูง คนที่เป็นโรคเกี่ยวข้องกับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ต้องรักษาความสะอาดในช่องปากให้มากกว่าปรกติ

จากสามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก เป็นสิ่งที่คนทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะทุกคนมีโอกาสเกิดโรคในช่องปากได้ทั้งหมด

สุขภาพในช่องปาก หมายถึง สุขภาพของอวัยวะภายในช่องปาก ตั้งแต่ ปาก เหงือก ฟัน รวมถึงต่อมและเส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณปาก การดูแลช่องปาก คือ การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การตรวจสุขภาพฟันกับทันตแพทย์ ซึ่งควรตรวจอย่างน้อยปีละสองครั้ง

น้ำลาย ตัวน้ำลายมีบทบาทต่อการดูแลสุขภาพภายในช่องปากอย่างไร คือ น้ำลายจะเป็นตัวซ่อมฟัน โดยนำเอาเกลือแร่ แคลเซี่ยมและฟอสเฟต ไปซ่อมฟันที่เป็นรู นอกจากนั้น น้ำลายยังช่วยลดกรดจากเชื้อแบคทีเรีย

การป้องกันโรคในช่องปากทำอย่างไร

การป้องกันโรคภายในช่องปาก สามารถทำได้โดย รับประทานอาหารให้ครบหมู่ และหลีกเลี่ยงการรักประทานอาหารจำพวกน้ำตาลและแป้ง งดบุหรี่ งดการดื่มสุรา หมั่นทำความสะอาดภายในช่องปาก และทำความสะอาดภายในช่องปากอย่างถูกวิธี

พยาธิ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยในร่างกายของสัตว์อื่นโดยเรียกว่า ปรสิต สุขภาพช่องปากที่ดีแสดงให้เห็นได้จากลักษณะและไม่มีกลิ่นปาก อาการระคายเคืองและแผลในช่องปากคืออาการบวม เป็นจุด หรือเป็นแผลบริเวณช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น ช่องปากเป็นอวัยวะที่ต้องสัมผัส เสียดสีกับสิ่งภายนอกร่างกาย และภายในช่องปากทุกวัน การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ในช่องปากจึงเกิดขึ้นได้บ่อย

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคในช่องปาก

โรคต่างๆ

โรคระบบประสาท
โรคตา
โรค หู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ
โรค ระบบต่อมไร้ท่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคติดต่อทางเพศ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไต
โรคข้อและกระดูก
โรคภูมแพ้
โรคมะเร็ง
โรคพยาธิ
โรคผิวหนัง
โรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ
โรคเด็ก

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการลูก
การเลี้ยงลูก

การอยู่ไฟ สำหรับสตรีหลังคลอด การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดลูก
การอยู่ไฟ
การวางแผนครอบครัว การวางแผนการมีลูก การวางแผนการเลี้ยงลูก
การวางแผนครอบครัว

การวางแผนการแต่งงาน
บทความเกี่ยวกับโรค

โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ


โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ

โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท

โรคต่างๆและการรักษาโรค

ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบ
มะเร็งท่อน้ำดี

ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับ
ตับอักเสบ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับ
ไขมันพอกตับ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาด
ตับวาย
โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ฝีที่ตับ
รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพร
แก้ไอและขับเสมหะ


สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดความดัน


สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ลดความอ้วน

สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ