โรคในช่องปาก เกี่ยวกับสุขภาพภายในปาก อาการและรักษาอย่างไร

โรคในช่องปาก ( Oral diseases ) โรคบริเวณเหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมและเส้นประสาทบริเวณช่องปาก แผลในช่องปาก ปวดบวม เป็นจุด สาเหตุของโรค ลักษณะของโรค การรักษาและป้องกัน

โรคในช่องปาก โรคเหงือก โรคฟัน โรคเกี่ยวกับฟัน

โรคในช่องปาก ( Oral diseases ) คือ โรคที่เกิดอยู่บริเวณภายในช่องปาก เช่น เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมและเส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณช่องปาก ปากเป็นอวัยวะหนึ่งที่ใช้นำอาหารเข้าสู่ร่างกาย โรค มีโรคอะไรบ้าง โรคเกี่ยวกับเหงือก ฟัน ปาก และต่อมต่างๆในช่องปาก แผลในช่องปาก อาการบวม เป็นจุด เป็นแผลบริเวณช่องปาก ริมฝีปาก หรือ ลิ้น

รวมโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก ไม่ว่าจะเป็น อาการระคายเคืองในช่องปาก แผลในช่องปาก เช่น อาการบวม เป็นจุด เป็นแผลบริเวณช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะของอาการ แนวทางการรักษาและป้องกันโรค มีรายละเอียด ดังนี้

คางทูม โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ การรักษาโรคคางทูม
 โรคคางทูม
โรคมือเท้าปาก โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย หรือ โรคมือเท้าปาก
หูด HPV โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคหูด หรือ โรคติดเชื้อเอชพีวี(HPV)
นิ่วต่อมน้ำลาย ท่อน้ำลายอุดตัน โรคในช่อปาก โรคไม่ติดต่อนิ้วต่อมน้ำลาย หรือ ท่อน้ำลายอุดตัน
มะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก เป็นมะเร็งช่องปากมะเร็งช่องปาก แผลร้อนใน แผลในปาก โรคไม่ติดต่อ แผลร้อนใน
คราบหินปูน โรคในช่องปาก โรค การรักษาโรค คราบหินปูน โรคเหงือกอักเสบ โรคในช่องปาก โรคเหงือก ปวดเหงือกโรคเหงือกอักเสบ
ปากแห้ง ริมฝีปากแห้ง โรคเกี่ยวกับปาก โรคไม่ติดต่อริมฝีปากแห้ง รักษาการนอนกรน การนอนกรน แก้การนอนกรน ใหลตายการนอนกรน
ฟันผุ กลิ่นปาก
เหงือกร่น รักษาเหงือกร่น โรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟันเหงือกร่น โรคเหงือก
โรคแคนดิไดอะซิส โรคติดเชื้อ ติดเชื้อราที่ช่องปาก โรคติดต่อโรคแคนดิไดอะซิส

เราได้รวบรวมโรคเกี่ยวกับช่องปากมาให้เพื่อนๆเป็นความรู้ ว่าโรคในช่องปากมีอะไรบ้าง อาการโรคในช่องปาก สาเหตุของโรคในช่องปาก การดูแลและรักษาโรคในช่องปาก

โรคเกี่ยวกับปาก โรคในช่องปาก โรค การรักษาโรค

โรคในช่องปาก คือ การเกิดโรคที่อยู่บริเวณภายในช่องปาก เช่น เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมและเส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณช่องปาก ปากเป็นอวัยวะหนึ่งที่ใช้นำอาหารเข้าวู่ร่างกาย ถือเป็นด่านแรกก่อนที่สิ่งต่างๆจะเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นโอกาสการเกิดโรคและอักเสบที่ช่องปากก็มีมากเช่นกัน โรคที่เกิดกับช่องปากมักจะทำให้เจ็บปวด ทรมาน ทานอาหารลำบาก หากไม่ดูแลให้ดี อาจทำให้เชื้อโรคทำลายระบบประสาท และเข้าสู่กระแสเลือดเป็นอันตรายจ่ออวัยวะสำคัญอื่นๆของร่างกาย

โรคในช่องปาก ความผิดปรกติในช่องปาก โรคลิ้น โรคเหงือก

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคในช่องปาก

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเกิดโรคในช่องปากมีอะไรบ้าง เราได้รวบรวมมาเสนอต่อเพื่อนๆ เป็นปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยเกี่ยวกับตัวฟัน และปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาพและโรคอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อโรคในช่องปาก รายละเอียด ดังนี้

ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม

จะกล่าวถึงพฤติกรรมการกินเป็นหลัก ในคนที่ชอบรับประทานอาหารจำพวก รสหวานและแป้ง ทำให้สถาพผิวของฟันแปรสภาพเร็ว อาจทำให้เกิดฟันผุ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากอื่นๆตามมา และในขณะเดียวกัน เชื้อจุลินทรีย์ บางชนิดก็ทำให้เหงือกอักเสบ และเชื้อจุลินทรีย์จะสะสมอยู่บริเวณคอฟัน ซอกฟัน เมื่อเจริญเติบโตขึ้นเชื้อโรคเหล่านี้จะปล่อยสารพิษออกมา ถ้าไม่ดูแลความสะอากภายในช่องปาก ก็เป็นอันตรายตามมาได้  ดังนั้น การปรับพฤติกรรมการกิน โดย ลดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลลง และดูแลรักษาความสะอาด สามารถช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคในช่องปากได้

การรักษาความสะอาดช่องปาก

ทำเพื่อการกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่ในช่องปาก ที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคออกโดยวิธีการทำความสะอาดช่องปาก สามารถทำได้ ดังนี้

  1. การแปรงฟันให้ถูกวิธี คือ แปรงฟันทั่วทุกซี่ฟัน
  2. ใช้ไหมขัดฟัน เพื่อทำความสะอาดซอกฟัน บริเวณที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง

นอกจากพฤติกรรมการกินแล้ว พฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่ทำให้ช่องปากไม่ดี คือ การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นพิษต่อร่างกายแล้ว หากเกิดโรคที่ช่องปากและผู้ป่วยสูบบุหรี่ ความรุนแรงของโรคจะมากขึ้น เกิดฝี บวม หนอง ปวด และการรักษาก็จะยุ่งยากกว่าปรกติ การสูบบุหรี่เป็นตัวกระตุ้นให้โรคในช่องปากรุนแรงมากขึ้น

ปัจจัยเกี่ยวกับตัวฟัน

ลักษณะของฟันแต่ละคนมีความแตกต่างกัน รูปร่าง การเรียงตัว หากฟันที่มีลักษณะเป็นหลุมมีร่องลึก ฟันซ้อนกัน จะทำให้เกิดการสะสมของจุลินทรีย์ได้ง่าย เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือการใส่เครื่องมือต่างๆในช่องปาก หรือ ใส่ฟันปลอม หากไม่ได้ให้สะอาด ก็จะเกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย เช่นกัน  โรคฟันผุ สามารถพบได้ง่าย ลักษณะฟันผุที่พบ มีลักษณธเป็นหลุมและมีร่องฟัน หากไม่ได้รับการรักษาก็มีความเสี่ยงของโรคในช่องปากได้ง่าย

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพและโรคอื่นๆ

ในผู้ป่วยที่มี เช่น โรคเบาหวาน คนที่เป็นโรคเบาหวาน มีระดับน้ำตาลสูง ความหวานก็สามารถส่งผลกับฟันได้และการรักษาไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไร ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากกว่าปรกติ ในคนที่มีสภาวะน้ำลายแห้ง การที่ไม่มีน้ำลายไหลเวียน เพื่อชะล้างเศษอาหารในช่องปาก จะเกิดการสะสมของเชื้อโรคในช่องปาก เกิดโรคได้ง่ายเช่นกัน นอกจากนั้น ในคนที่มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย เช่น สตรีมีครรภ์ คนวัยหมดประจำเดือน เด็กที่เข้าสู่วัย ต้องทำความสะอาดช่องปากมากขึ้น และในผู้สูงอายุ คนร่างกายขาดสารอาหาร คนที่กินยาลดความดันโลหิตสูง คนที่เป็นโรคเกี่ยวข้องกับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ต้องรักษาความสะอาดในช่องปากให้มากกว่าปรกติ

จากสามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก เป็นสิ่งที่คนทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะทุกคนมีโอกาสเกิดโรคในช่องปากได้ทั้งหมด

สุขภาพในช่องปาก หมายถึง สุขภาพของอวัยวะภายในช่องปาก ตั้งแต่ ปาก เหงือก ฟัน รวมถึงต่อมและเส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณปาก การดูแลช่องปาก คือ การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การตรวจสุขภาพฟันกับทันตแพทย์ ซึ่งควรตรวจอย่างน้อยปีละสองครั้ง

น้ำลาย ตัวน้ำลายมีบทบาทต่อการดูแลสุขภาพภายในช่องปากอย่างไร คือ น้ำลายจะเป็นตัวซ่อมฟัน โดยนำเอาเกลือแร่ แคลเซี่ยมและฟอสเฟต ไปซ่อมฟันที่เป็นรู นอกจากนั้น น้ำลายยังช่วยลดกรดจากเชื้อแบคทีเรีย

การป้องกันโรคในช่องปากทำอย่างไร

การป้องกันโรคภายในช่องปาก สามารถทำได้โดย รับประทานอาหารให้ครบหมู่ และหลีกเลี่ยงการรักประทานอาหารจำพวกน้ำตาลและแป้ง งดบุหรี่ งดการดื่มสุรา หมั่นทำความสะอาดภายในช่องปาก และทำความสะอาดภายในช่องปากอย่างถูกวิธี

พยาธิ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยในร่างกายของสัตว์อื่นโดยเรียกว่า ปรสิต สุขภาพช่องปากที่ดีแสดงให้เห็นได้จากลักษณะและไม่มีกลิ่นปาก อาการระคายเคืองและแผลในช่องปากคืออาการบวม เป็นจุด หรือเป็นแผลบริเวณช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น ช่องปากเป็นอวัยวะที่ต้องสัมผัส เสียดสีกับสิ่งภายนอกร่างกาย และภายในช่องปากทุกวัน การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ในช่องปากจึงเกิดขึ้นได้บ่อย

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก