โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคเส้นเลือด โรคระบบเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ภาษาอังกฤษ เรียก Cardiovascular disease เป็นโรคที่พบบ่อยมากในกลุ่มคนที่เครียด โดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ การมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจมักจะเกิดที่ กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น ตัวอย่างโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น ‎ความดันโลหิตสูง ‎หัวใจวาย ‎อาการโรคหัวใจ ‎โรคหลอดเลือดแดงขาตีบ เราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด มาเสนอต่อเพื่อนๆ โรคหัวใจเกิดได้อย่างไร สาเหตุของโรคหัวใจ การป้องกันและรักษาโรคหัวใจ