โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอันตราย สาเหตุการตายอันดับหนึ่ง

โรคหัวใจและหลอดเลือด ( Cardiovascular disease ) ความผิดปรกติของหัวใจ ความดันโลหิต และ หลอดเลือด มักมีอาการเรื้อรัง ลักษณะอาการ การรักษาและการป้องกันอย่างไร

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

ปัจจุบันพบว่าโรคที่เป็นสาเหตุการตายลำดับหนึ่งของประชากรโลก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ภาษาอังกฤษ เรียก Cardiovascular disease เป็นโรคที่พบบ่อยมากในกลุ่มคนที่เครียดและมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม ทั้งด้านการกินอาหารและการทำงาน สาเหตุเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ มักเกิดจากการมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือด ส่งผลต่อการไหลเวียนของโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ

เราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด มาเสนอต่อเพื่อนๆ โรคหัวใจเกิดได้อย่างไร สาเหตุของโรคหัวใจ การป้องกันและรักษาโรคหัวใจ

โรคเส้นเลือดขอด โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ โรคระบบหลอดเลือดโรคเส้นเลือดขอด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคไม่ติดต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคความดันโลหิตสูง โรคความดัน โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคความดันโลหิตสูง
หัวใจวาย ภาวะหัวใจวาย โรคหัวใจ เจ็บหน้าอกโรคหัวใจวาย
ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลับ
หัวใจเต้นเร็วผิดปรกติ หัวใจเต้นเร็ว โรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจเต้นเร็วภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
โรคชั้นประหยัด โรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคชั้นประหยัด
หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน
หลอดเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคหลอดเลือดตีบ
Atherosclerosis
หลอดเลือดที่ขาตีบ โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ
โรคซีวีเอ โรคอัมพาต ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือดโรคอัมพาต
โรคอ้วน ภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคไม่ติดต่อ ภาวะอ้วนภาวะอ้วนลงพุง
ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคจากความอ้วน โรคหลอดเลือด ภาวะอ้วนโรคไขมันโลหิตสูง
โรคหัวใจโต โรคหัวใจ ภาวะหัวใจโตโรคหัวใจโต
หัวใจสั่นพริ้ว โรคหัวใจ โรคไม่ติดต่อ โรคหัวใจเต้นสั่นพริ้วภาวะหัวใจสั่นพริ้ว
โรคซีวีเอ โรคอัมพาต ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือดภาวะสมองขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมอง โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคหลอดเลือดสมอง
โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว โรคสมอง โรคอัมพฤกษ์ โรคทีไอเอโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว
โรคอัมพฤกษ์
โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคไม่ติดต่อ รักษาเบาหวานโรคเบาหวาน
ถุงน้ำในไต โรคไต โรคไม่ติดต่อ โรคที่ช่องท้องโรคถุงน้ำในไต
ลำไส้ขาดเลือด ไส้เน่า โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคลำไส้ขาดเลือด
โรคริดสีดวงทวาร โรคระบบขับถ่าย โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคริดสีดวงทวาร
โรคท้องมาน โรคท้องโต โรคท้องบวม โรคตับโรคท้องมาน หลอดเลือดสมองแตก เส้นเลือดสมองแตก โรคสมอง อัมพฤษ์เส้นเลือดสมองแตก
ลิ่มเลือดอุดตันในปอด โรคพีอี โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดลิ่มเลือดอุดตันในปอด โลหิตเป็นพิษ ติดเชื้อในกระแสเลือด โรคเลือด โลหิตเป็นพิษ
ไวรัสอีโลบ่า ไข้เลือดออกอีโบล่า โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคไวรัสอีโบล่า โรคคาวาซากิ โรคหัดญี่ปุ่น โรคเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคคาวาซากิ หัดญี่ปุ่น
mRSA ติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส Staphylococcus aureus ติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส (MRSA)

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบหัวใจและหลอดเลือด คือ ระบบการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด ซึ่งหลอดเลือด มีหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกาย หน้าที่ของหัวใจ คือ สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ดังนั้น หลอดเลือดและหัวใจจึงเป็นอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนหลอดเลือดแดง ทำหน้าที่นำก๊าซออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น หลอดเลือดแดงไต หลอดเลือดแดงตับ หลอดเลือดแดงขา และหลอดเลือดแดงแขน ส่วนหลอดเลือดฝอย ภาษาองักฤษ เรียก Capillary เป็นหลอดเลือดส่วนปลายของหลอดเลือด เป็นส่วนที่นำเลือดที่เซลล์ของร่างกายได้รับก๊าซออกซิเจนและอาหารไปแล้ว จะนำเลือดที่ถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำกลับไปยังหัวใจเพื่อฟอกเป็นก๊าซออกซิเจนอีกครั้ง

หัวใจ ภาษาอังกฤษ เรียก Heart เป็นอวัยวะที่สำคัญมากในร่างกาย ซึ่งในหัวใจประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ ขนาดเท่ากำปั้นของคนเรา อยู่บริเวณใต้กระดูกหน้าอก ค่อนไปทางซ้าย ซึ่งหน้าที่ของหัวใจ คือ สูบฉีดเลือด เพื่อให้ออกซิเจนและธาตุอาหารไปเลืี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ หัวใจมีทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งหัวใจซีกขวาจะรับเลือดที่ใช้แล้ว และสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ ออกทางด้านซ้าย โดยทั้งไป หัวใจของคนเรา จะเต้นอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อ60 วินาที

หลอดเลือดหัวใจ มีหน้าที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกาย หลอดเลือดหัวใจจะอยู่บริเวณพื้นผิวของหัวใจ และแยกเส้นเลือดตามกล้ามเนื้อหัวใจ

สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ การมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ นอกจากนั้นยังเกิดโรคหัวใจที่ กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตัน หรือหลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมัน โปรตีนภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบัน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่คร่าชีวิตพลเมืองโลกมากที่สุด จากสถิติ พบว่า ในทุก ๆ 2 วินาที โรคหัวใจและหลอดเลือดคร่าชีวิตคนไทยชั่วโมงละ 7 คน

อาการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาการของโรคหลอดเลือดและหัวใจสามารถแสดงออกให้เราสัมผัสได้ว่าเกิดจากปัญหาของหัวใจและหลอดเลือดทำงานผิดปรกติ หลักษณะหลักๆ คือ อาการเขียวคล้ำ อาการบวม อาการความดันเลือด ซึ่งรายละเอียดของอาการต่างๆมีดังนี้

 • อาการเขียวคล้ำ คืออาการที่เกิดจากระดับของเฮโมโกลบินในเลือดผิดปรกติ มากเกินไป ทำให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อเป็นสีเขียวคล้ำ ลักษณะของความเขียวคล้ำสามารถแบ่งได้ 2 ชนิดคือ อาการเขียวค้ำส่วนกลาง และอาการเขียวคล้ำส่วนปลาย รายละเอียดของอาการเขียวคล้ำชนิดต่างๆ มีดังนี้
  1. อาการเขียวคล้ำส่วนกลาง เนื่องจากเลือดแดงมีออกซิเจนน้อยเกินปกติ อาจเกิดจากจากปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้เพียงพอ สาเหตุของอาการเขียวคล้ำส่วนกลาง ได้แก่ โรคปอด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหืด โรคถุงลมพอง โรคปอดบวม เป็นต้น
  2. อาการเขียวคล้ำส่วนปลาย เนื่องจากเลือดไหลเวียนช้ากว่าปรกติ จากมีการอุดตันของหลอดเลือดดำ ภาวะเม็ดเลือดเกิน การไหลเวียนของโลหิตล้ม เป็นต้น
 • อาการบวม เกิดจากการคั่งของน้ำในเนื้อเยื่อมากกว่าปรกติ มักพบในบริเวณที่อยู่ต่ำของร่างกาย เช่น เท้า ก้นกบเนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณนี้มีลักษณะอ่อน
 • อาการความดันเลือด การสูบฉีดเลือดเป็นหน้าที่ของหัวใจ เมื่อเกิดการผิดปรกติของหลอดแเลือดหรือหัวใจ ส่งผลถึงระดับความดันเลือด อาจจะเกิดภาวะความดันเลือดสูง หรือภาวะความดันเลือดต่ำได้

การป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ

แนวทางการป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ปัจจัยสำคัญคือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลกระทต่อหัวใจและหลอดเลือด มีดังนี้

 • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารสูงและไขมันต่ำ เช่น ผัก ผลไม้ ถั่วและธัญพืชมีคอเลสเตอรอล หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความเค็มสูงและไขมันสูง
 • งดสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
 • งดดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจวาย
 • หลีกเลี่ยงภาวะควบคุมความเครียด
 • หมั่นตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ
 • ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก