โรคระบบประสาทและสมอง สมอง ประสาท ผิดปรกติ มีอะไรบ้าง


โรคระบบประสาทและสมอง มีสาเหตุมาจากอะไร โรคทางระบบประสาท อาการ ป้องกัน รักษา อย่างไร โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางสมอง โรคระบบประสาทมีอะไรบ้าง

โรคระบบประสาท โรคประสาท ระบบควบคุมร่างกาย การรักษาโรค

แพทย์เผยว่าโรคนอนกรน และผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบประสาท โรคระบบประสาท มีสาเหตุมาจากอะไร โรคทางระบบประสาทป้องกันและรักษาอย่างไร เรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบประสาท อาการของโรคระบบประสาทเป็นอย่างไร เราสามารถป้องกันและดูแลรักษาได้ โรคระบบประสาทมีอะไรบ้าง

ระบบประสาท ภาษาอังกฤษ เรียก Nervous system ระบบประสาท คือ ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมและประสานงาน ของการทำงานในระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น ระบบประสาทจะทำให้ความสัมพันธ์ของระบบการทำงานจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและอวัยวะต่างๆทำงานอย่างการตอบสนองที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการทำงานของร่างกายและการรักษาความสมดุลของร่างกาย

โรคระบบประสาท

โรคโบทูลินัม โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคโบทูลินั่ม
โรคท้องร่วง โรคติดเชื้อ อุจจาระร่วง ขี้แตกเยื้อบุสมองอักเสบ จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
ไทยรอยด์ โรคต่อมไทรอยด์ โรคระบบฮอร์โมน เจ็บคอโรคไทรอยด์
นอนไม่หลับ โรคนอนไม่หลับ โรคไม่ติดต่อโรคนอนไม่หลับ
โรควัวบ้า โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อโรควัวบ้า
ความจำเสือม อัลไซล์เมอร์ โรคสมอง โรคความจำโรคอัลไซเมอร์
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง โรคติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคสมอง โรคระบบประสาท โรคพาร์กินสัน พาร์กินสันโรคพาร์กินสัน
โรคสมองอักเสบ โรคสมอง โรคติดเชื้อ ภาวะสมองอักเสบโรคสมองอักเสบ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคสมอง ระบบประสาท หลอดเลือดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคซีวีเอ โรคอัมพาต ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือดภาวะสมองขาดเลือด
โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก โรคหน้าเบี้ยว โรคระบบประสาท โรคอัมพาต์เบลโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
งูสวัด โรคไม่ติดต่อ ปวดเส้นประสาท โรคระบบประสาทและสมอง
โรคงูสวัด
โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมอง โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคหลอดเลือดสมอง
โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว โรคสมอง โรคอัมพฤกษ์ โรคทีไอเอโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว
โรคอัมพฤกษ์
โรคเวียนศีรษะ โรคหู บ้านหมุน โรคไม่ติดต่อโรคเวียนศรีษะ
โรคปวดปลายประสาท โรคงูสวัด โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาทปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด
โรคประสาท โรคสมอง โรคไม่ติดต่อ รักษาโรคประสาทโรคประสาท
โรคแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
กลุ่มอาการซีแฮน โรคต่อมใต้สมอง โรคต่อมไร้ท่อ ภาวะขาดฮอร์โมนหลังจากคลอดลูกโรคกลุ่มอาการซีแฮน
ถุงน้ำในไต โรคไต โรคไม่ติดต่อ โรคที่ช่องท้องโรคถุงน้ำในไต
โคม่า เจ้าชายนิทรา โรคสมอง โรคต่างๆอาการโคม่า
โคม่า เจ้าชายนิทรา โรคสมอง โรคต่างๆอาการเจ้าชายนิทรา
 โรคอะคาเลเซีย โรคระบบทางเดินอาหาร กินข้าวไม่ได้ โรคไม่ติดต่อโรคอะคาเลเซีย
(Achalasia)
โรคท้าวแสนปม โรคผิวหนังผิดปกรติ โรคไม่ติดต่อ สาเหตุของโรคท้าวแสนปมโรคท้าวแสนปม
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคระบบประสาท โรคกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
โรคซีวีเอ โรคอัมพาต ภาวะสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือดโรคอัมพาต
โรคฝีในสมอง โรคสมอง โรคติดเชื้อ ฝีที่สมองฝีในสมอง
โรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โรคเหน็บชา
โรคกระดูกทับเส้นประสาท โรคไฮเปอร์
โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคซีพี
โรคออทิสติก โรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคเนื้องอกในสมองโรคระบบประสาทถูกทำลาย
โรคสันนิบาต โรคฝีไขสันหลัง
โรคสมองฝ่อ โรคสมองพิการ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาดตับวาย

ระบบประสาทมีความสำคุญกับร่างกาย หากระบบประสาทภายในร่างกายสูญเสีย จะทำให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ เรียกว่าตายทั้งเป็นก็ว่าได้ เนื่องจากหน้าที่หลักของระบบประสาท 4 ประการไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ คือ การรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกร่างกาย การส่งข้อมูลไปยังระบบประสาทส่วนกลาง การสั่งการไปยังอวัยวะต่างๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลของร่างกาย

ระบบประสาทมีกี่ส่วน อะไรบ้าง

ระบบประสาทสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทส่วนกลาง หากจะทำความเข้าใจให้ละเอียดมากขึ้น เราจะมาอธิบาย ระบบประสาททั้ง 2 ส่วนว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ระบบประสาทส่วนกลาง ภาษาอังกฤษ เรียก Central nervous system เรียกย่อๆว่า CNS เป็นระบบประสาทที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกาย ซึ่งมี 2 ส่วนประกอบใหญ่ๆ คือ สมองและไขสันหลัง อวัยวะทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นที่ร่วบรวมเซลล์และประสาทของร่างกาย

  • สมอง ภาษาอังกฤษ เรียก Brain หน้าที่หลักของสมองคือ การจดจำ การคิด และความรู้สึกต่างๆ ในสมองมีเซลล์จำนวนมาก และเซลล์แต่ละตัวมีใยประสาท หรือเรียกว่าเนื้อเยื่อประสาท เรียกว่า แอกซอน(Axon) แลเดนไดรต์(Dendrite) สมองของมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลางและสมองส่วนท้าย รายละเอียด ดังนี้1. สมองส่วนหน้า ภาษาอังกฤษ เรียก Forebrain เป็นสมองส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรอยหยักเป็นจำนวนมาก สามารถแบ่งได้ 4 ส่วน คือ ออลเฟกทอรีบัลบ์ (Olfactory bulb)  ซีรีบรัม (Cerebrum) ทาลามัส (Thalamus)และ ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)
    2, สมองส่วนกลาง ภาษาอังกฤษ เรียก Midbrain เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากสมองส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นสถานีรับ และส่งการทำงานไปยังสมองส่วนหน้าและส่วนท้าย ซึ่งสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่กับตา การเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตา
    3. สมองส่วนท้าย ภาษาอังกฤษ เรียก Hindbrain ซึ่งประกอบด้วย พอนส์ (Pons) เมดัลลา (Medulla) ซีรีเบลลัม (Cerebellum) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย
  • ไขสันหลัง ภาษาอังกฤษ เรียก Spinal cord เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่อยู่ภายในโพรงกระดูกสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลัง(Spinal nerve) มี 31 คู่ ที่เส้นประสาทไขสันหลังจะมี รากประสาท ซึ่งรากประสามมีรากประสาทส่วนหน้าและรากประสาทส่วนหลัง ทำความรู้จักกับเส้นประสาททั้ง 31 คู่ ประกอบด้วย เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณคอ มี 8 คู่ เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณอก มี 12 คู่ เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณเอว มี 5 คู่ เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ มี 5 คู่ และเส้นประสาทไขหลังสันบริเวณกระดูกก้นกบ มี 1 คู่
  • เซลล์ประสาท ภาษาอังกฤษ เรียก Neuron เป็นเซลล์ประสาทส่วนที่เล็กที่สุดในระบบประสาท โดยสามารถแบางเซลล์ประสาทได้ 3 ชนิด ตามหน้าที่ ประกอบด้วย เซลล์ประสาทรับความรู้สึก(Sensory neuron) เซลล์ประสาทสั่งการ(Motor neuron) และเซลล์ประสาทประสานงาน(Interneuron)

ระบบประสาทส่วนปลาย ภาษาอังกฤษ เรียก Peripheral nervous system เรียกย่อๆว่า PNS ซึ่งระบบประสาทส่วนปลายจะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาท เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากร่างกายและส่งข้อมูลไปยังระบบประสาทส่วนกลาง เราเรียกว่า เซลล์ประสาทส่วนนำเข้าคำสั่ง(Afferent neurons) ระบบประสาทส่วนปลายทำหน้าที่ รับความรู้สึก ระบบประสาทส่วนปลาย มี 2 แบบ ตามลักษณะการทำงาน โดยรายละเอียด มีดังนี้

  • ระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจ ภาษาองักฤษ เรียก Voluntary nervous system เป็นระบบควบคุมกล้ามเนื้อ รับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก
  • ระบบประสาทนอกอำนาจจิตใจ ภาษาอังกฤษ เรียก Involuntary nervous system เป็นระบบประสาทที่ทำงานอัตโนมัติ เมื่อมีการกระตุ้นจากสื่งเร้าภายนอกที่อวัยวะรับสัมผัส กระแสประสาทจะถูกส่งไปยังไขสัน และส่งไปยังสมอง

โรคระบบประสาทคืออะไร

โรคระบบประสาท คือ โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท ภาวะผิดปกติของระบบประสาทที่สามารถพบบ่อย คือ การบาดเจ็บของระบบประสาทจากอุบัตติเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง โรคติดเชื้อของระบบประสาทกลาง โรคสมองเสื่อม โรคเนื้องอกและความผิดปกติทางเมตาโบลิก

โรคต่าง ๆ ของสมองและไขสันหลัง ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่าโรคระบบประสาท โรคระบบประสาท และสมอง เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยการรวบรวมข้อมูลจากสิ่งเร้าต่างๆนำผ่านเซลล์ประสาท ใยประสาท โรคระบบประสาท มีอะไรบ้าง โรคระบบประสาท มี-อะไร-บ้าง โรคระบบประสาทมีอะไรบ้าง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรค-เกี่ยว-กับ-ระบบ-ประสาท โรคระบบประสาทและสมอง หากป่วยเป็นโรคนี้ ต้องพาผู้่ป่วยไปที่ คลินิกโรคระบบประสาท ให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาททั้งทางด้าน อายุรกรรมและศัลยกรรม อาทิเช่น โรคสมอง โรคลมชัก โรคไขสันหลัง เป็นต้น

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคระบบประสาท

สมุนไพร บำรุงสมอง สมุนไพร ช่วยผ่อนคลาย แก้นอนไม่หลับ

โรคต่างๆ

โรคระบบประสาท
โรคตา
โรค หู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ
โรค ระบบต่อมไร้ท่อ
โรคในช่องปาก
โรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต
โรคข้อและกระดูก
โรคภูมแพ้
โรคมะเร็ง
โรคพยาธิ
โรคผิวหนัง
โรคเด็ก
โรคติดต่อทางเพศ
โรคหัวใจและหลอดเลือด

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการลูก
การเลี้ยงลูก

การอยู่ไฟ สำหรับสตรีหลังคลอด การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดลูก
การอยู่ไฟ
การวางแผนครอบครัว การวางแผนการมีลูก การวางแผนการเลี้ยงลูก
การวางแผนครอบครัว

การวางแผนการแต่งงาน
บทความเกี่ยวกับโรค

โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ


โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ

โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท

โรคสมอง โรคเกี่ยวกับระบบความจำ โรคเกี่ยวกับสมอง สมองผิดปรกติ
โรคเกี่ยวกับสมอง
โรคในช่องปาก ความผิดปรกติใชช่องปาก โรคปาก การรักษาโรค
โรคในช่องปาก
โรคกระดูก โรคข้อ เกี่ยวกับข้อและกระดูก การรักษาโรค
โรคข้อและกระดูก
โรคต่างๆและการรักษาโรค

ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบ
มะเร็งท่อน้ำดี

ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับ
ตับอักเสบ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับ
ไขมันพอกตับ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาด
ตับวาย
โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ฝีที่ตับ
ตกขาว การตกขาวผิดปรกติ การรักษาตกขาวผิดปรกติ ปัญหาตกขาว
ตกขาวผิดปรกติ
หัวใจเต้นเร็วผิดปรกติ หัวใจเต้นเร็ว โรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจเต้นเร็ว
ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ท้องผูก ขี้ไม่ออก ขี้แข็ง อาการถ่ายอุจจาระไม่ออก
โรคท้องผูก
รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพร
แก้ไอและขับเสมหะ


สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดความดัน


สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ลดความอ้วน

สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับปัสสาวะ
สมุนไพรช่วยเจริญอาหาร สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยเจริญอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับความงาม
สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
สมุนไพรไทยน่ารู้
สะเดา ผักสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดา
สะเดา
กระเพรา สสมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกระเพรา
กระเพรา
ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง ประโยชน์ของชะมวง
ชะมวง
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลี
ดีปลี
ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าว
ฟักข้าว
มะขาม สมุนไพร สรรพคุณของมะขาม ประโยชน์ของมะขาม
มะขาม
จันทร์กระพ้อ จันกระพ้อ สรรพคุณของจันกระพ้อ สมุนไพร
จันกระพ้อ
ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็ม
เข็มแดง
แก้วมังกร สมุนไพร สรรพคุณของแก้วมังกร โทษของแก้วมังกร
แก้วมังกร