โรคมะเร็ง สาเหตุ การป้องกัน การรักษา โรคมะเร็งเป็นอย่างไร


โรคมะเร็ง ( Cancer ) คือ ภาวะเซลล์ในร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้เกิดก้อนเนื้อ ซึ่งก้อนเนื้อ เป็นเนื้องอกร้าย โรคมะเร็งมี 4 ระยะ มะเร็งเกิดจากอะไร มะเร็งรักษาให้หายได้ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็ง โรคมะเร็งรักษาอย่างไร มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง ผิวหนัง มะเร็งตับ มะเร็งปากมด มะเร็งเต้านม

มะเร็ง โรคมะเร็ง โรค การรักษาโรค

หากพูดถึงโรคมะเร็ง โรคร้ายที่พรากชีวิตของมนุษย์จำนวนมาก แล้วมีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรทำความรู้จักกับโรคมะเร็งบ้าง มะเร็ง คืออะไร ปัจจัยของการเกิดโรคมะเร็ง คืออะไร วิธีรักษามะเร็งทำอย่างไร มะเร็งป้องกันได้หรือไม่ ทำอย่างไร การเกิดโรคมะเร็ง มะเร็งที่รักษาให้หายได้ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง มะเร็งมีอะไรบ้าง มะเร็งรักษาอย่างไร  มะเร็ง  มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง ผิวหนัง มะเร็งตับ  มะเร็งปากมด ลูกมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้

โรคมะเร็ง

มะเร็งลำไส้เล็ก โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง เนื้อร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก เป็นมะเร็งช่องปากมะเร็งช่องปาก
มะเร็งต่อมไทยรอยด์ โรคมะเร็ง ต่อมไทยลอยด์ โรคต่อมไร้ท่อมะเร็งต่อมไทรอยด์มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ การรักษามะเร็งมะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งลำไส้เล็ก โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง เนื้อร้ายโรคมะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อมะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อมะเร็งตับ(liver cancer)มะเร็งกล่องเสียง โรคมะเร็ง เสียงแหบนานๆ โรคไม่ติดต่อมะเร็งกล่องเสียง
มะเร็งปอด โรคมะเร็งปอด การรักษามะเร็งปอด โรคมะเร็งมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
โรคท้องมาน โรคท้องโต โรคท้องบวม โรคตับโรคท้องมานมะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบมะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งลิ้นมะเร็งโพรงมดลูก
มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็ง โรคระบบขับถ่าย โรคระบบสืบพันธ์มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งรังไข่
มะเร็งผิวหนังมะเร็งไต
มะเร็งช่องปากและลำคอมะเร็งปากมดูก
มะเร็งสมองมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งหลอดลมมะเร็งกระดูก มะเร็งตับอ่อน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ทางการแพทย์เรียกว่า เนื้องอกร้าย อังกฤษเรียก malignant tumor เป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ มะเร็งเป็นโรคร้ายที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก เป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุ ทุกเพศ เป็นโรคที่บุคคลทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งอย่างชัดเจน

โรคมะเร็ง ก้อนเนื้อร้าย การเกิดมะเร็ง รักษามะเร็ง

มะเร็ง ภาษาอังกฤษ เรียก Cancer เป็นภาวะเซลล์ในร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งจะเริ่มจากเซลล์เล็กๆแล้วขยายใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดก้อนเนื้อ ซึ่งก้อนเนื้อ เป็นเนื้องอกร้าย ทำให้เกิดผลข้างเคียงกับอวัยวะส่วนที่อยู่ใกล้และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อร้าย โรคมะเร็ง คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับการที่เซลล์แบ่งตัวจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้

มะเร็งสามารถเกิดได้กับทุกส่วนในร่างกายได้แก่ มะเร็ง มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง ผิวหนัง มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งมีสาเหตุจากอะไร มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร มะเร็งมีอะไรบ้าง มะเร็งรักษาอย่างไร เรารวมโรคมะเร็ง เป็นความรู้ให้เพื่อนๆ ได้รู้เท่าทันโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคมะเร็ง

หากจะกล่าวถึงปัจจัย หรือสาเหตุของการเกิดดรคมะเร็งนั้น เราสามารถแบ่งสาเหตุได้ 2 ปัจจัยหลักๆ คือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ซึ่งรายละเอียดของปัจจัยการเกิดดรคมะเร็ง มีดังนี้

 • การเกิดมะเร็งจากปัจจัยภายนอก หมายถึง การได้รับปัจจัยที่ไม่ได้เกิดจากร่างกายของมนุษย์ เป็นสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ลักษณะ เช่น การสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ การติดเชื้อต่างๆ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การถูกแสงแดด หรือรังสีอันตรายเป็นเวลานาน การรับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน เช่น การทานอาหารปิ้งย่าง ที่มีการไหม้ การทานอาหารทอด ที่ใช้น้ำมันเก่า เป็นต้น
 • การเกิดมะเร็งจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความผิดปรกติของร่างกาย เช่น ความผิดปรกติทางพันธุ์กรรม การพิการโดยกำเนิด ความบกพร่องในการเรื่องภูมิต้านทานโรค เป็นต้น

วิธีรักษาโรคมะเร็ง

การรักษาโรคมะเร็งนั้น จำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอยู่ที่การวินิจฉัยเนื้อร้ายว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งวิธีการรักษา ก็จะแตกต่างกันออกไป โดย หลักๆ ใช้การผ่าตัด การฉายรังสี การทำเคมีบำบัด เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดการรักษาโดยวิธีต่างๆ มีดังนี้

 • การรักษาโดยการผ่าตัด หากพบว่าเกิดเนื้อร้ายขึ้นในร่างกาย สิ่งแรกที่แพทย์จะทำการรักษา คือ การผ่าตัดเนื้อร้ายออก การผ่าตัดเนื้อร้ายออกจากร่างกาย วิธีนี้ไม่ได้สามารถรักษาได้กับมะเร็งชนิด และการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกก็ไม่สามารถทำให้มะเร็งหายขาดได้ เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตได้อีก โดยหลังจากผ่าตัดเนื้อร้ายออกไปแล้ว จะต้องทำเคมีบำบัดควบคู่กันไป เพื่อให้เซลล์มะเร็งฝ่อ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีก
 • การรักษาโดยการฉายรังสี จะทำการฉายแสงไปที่เซลล์มะเร็ง เพื่อทำลายก้อนเนื้อร้าย สำหรับการฉายแสงนี้สามารถรักษาได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งการฉายรังสี มีผลข้างเคียงกับผิวหนัง เช่น ผิวหนังจะแห้ง รวมทั้งมีอาการเจ็บคอ ปากแห้ง อ่อนเพลียและลิ้นไม่รู้รส เป็นต้น
 • การรักษาโดยทำเคมีบำบัด หรือที่รู้จักกันในการทำคีโม เป็นการทำลายเซลล์มะเร็ง เพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือด การทำคีโมเหมือนการให้น้ำเกลือธรรมดา แต่ระหว่างการทำคีโม อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยผู้ป่วยจะมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน และยังมีผลข้างเคียงอื่นๆตามมา เช่น ผมร่วง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นแผลในปาก และเม็ดเลือดลดลง ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย การรักษาด้วยการทำคีโมค่ารักษาค่อนข้างแพง ซึ่งต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

การป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

การป้องกันการเกิดมะเร็งนั้นสามารถป้องกันได้ โดยการลดความเสี่ยงภายนอกที่จะทำให้เกิดการสะสมของสิ่งแปลกปลอมทำให้เกิดมะเร็งในที่สุด โดยจะแยกเป็นข้อๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน มีรายละเอียดดังนี้

 1. ดูแลเรื่องน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ มากกว่าเกณฑ์ ซึ่งสาเหตุของน้ำหนักตัวที่ไม่ได้มาตราฐานต้องดูอีกทีว่า เกิดจากอะไร
 2. รักษาร่างกายให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่หักโหมจนเกินไป
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ โดยปรกติมนุษย์ต้องการการนอน 8 ชั่วโมงต่อวัน การนอนไม่เพียงพอทำให้ระบบภูมิต้านทานโรคในร่างกายลดประสิทธิภาพลง
 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และมลพิษในทุกๆด้าน หรือ การตากแดดเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการป้องกัน เป็นต้น
 5. รับประทาน อาหารจำพวก วิตามินเอ วิตามินซี กากใยอาหาร อาหารที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น
 6. หลีกเลี้ยงการรับประทานที่มีอันตรายและเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง เช่น อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง อาหารไขมันสูง อาหารทอดท อาหารปิ้งย่าง อาหารผัด อาหารที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรค เป็นต้น
 7. งดการดื่มสุรา
 8. งดการสูบบุหรี่

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

โรคและการรักษาโรค

โรคระบบประสาท
โรคตา
โรค หู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ
โรค ระบบต่อมไร้ท่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคเด็ก
โรคติดต่อทางเพศ
โรคไต
โรคข้อและกระดูก
โรคภูมแพ้
โรคพยาธิ
โรคผิวหนังโรคในช่องปาก
โรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด

ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove