โรคเด็ก โรคเกิดกับเด็ก โรคติดเชื้อ

โรคเด็ก โรคเกิดกับเด็ก โรคติดเชื้อ

โรคของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะ ร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆ ภูมิคุ้มกันโรคที่มีต่ำ ความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่