โรคเด็ก มักเกิดจากการติดเชื้อ ลักษณะของโรคที่เกิดบ่อยในเด็ก

โรคเด็ก ( Childhood diseases ) เด็กมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ทำให้ป่วยบ่อยมักเกิดจากการติดเชื้อโรค แนวทางการรักษาโรค และ การสังเกตุอาการของโรคเด็กต้องทำอย่างไร

โรคเด็ก โรคเกิดกับเด็ก โรคติดเชื้อ

โรคของเด็ก มักแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆตามช่วงวัย ภูมิคุ้มกันโรคที่มีย่อมต่ำกว่า และมักมีความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ โรคต่างๆที่เกื่ยวกับเด็ก โรคของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะ ร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆ ภูมิคุ้มกันโรคที่มีต่ำ ความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ โรคเด็ก มักเกิดจากการติดเชื้อโรค โรคที่มักเกิดกับเด็กมีโรคอะไรบ้าง เรารวมโรคต่างๆ ที่เกื่ยวกับเด็กมานำเสนอเพื่อเป็นความรู้และเพื่อป้องกันเมื่อลูกน้อยป่วย

ไข้กาฬหลังแอ่น โรค โรคติดเชื้อ ไข้กาฬหลังแอ่น E.Coli โรค การติดเชื้อแบคทีเรีย แบคทีเรียอีโคไล ติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไล ( E.coli )
โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ หลอดลมอักเสบ ตาเหล่ ตาเข โรคตา โรคไม่ติดต่อ ตาเหล่
โรคหืดหอบ โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ หายใจไม่ออกโรคหืดหอบ โรคกลาก ติดเชื้อราที่ผิวหนัง โรคผิวหนัง โรคติดต่อกลาก
ออทิสติก เด็กออทิสติก เด็กปัญญาอ่อน เด็กพิเศษโรคออทิสติก เกลื้อน โรคผิวหนัง ผิวหนังติดเชื้อรา เกิดผื่นโรคเกลื้อน
โรคไฮเปอร์ โรคสมาธิสั้น การรักษาสมาธิสั้น อาการสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้น โรคสมองพิการในเด็ก โรคซีพี โรคสมองพิการ สมองขาดออกซิเจนโรคสมองพิการในเด็ก ( โรคซีพี )
โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อ โรคเด็ก โรคติดเชื้อ โรคมือเท้าปาก
ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
 ไข้หวัด
โรคตาแดง ดวงตาอักเสบ โรคตา โรคติดต่อ โรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคต่างๆ โรคไข้เลือดออก
โรคคาวาซากิ โรคหัดญี่ปุ่น โรคเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคคาวาซากิ หัดญี่ปุ่น
ตากุ้งยิง โรคต่างๆ โรคตา โรคตากุ้งยิง
โรคฝีดาษ โรคติดเชื้อ โรคผิวหนัง โรคติดต่อ โรคฝีดาษ หรือ ไข้ทรพิษ
โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคปอดบวม
โรคท้องร่วง โรคติดเชื้อ อุจจาระร่วง ขี้แตก
โรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง โรคติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
คออักเสบ โรคเจ็บคอ โรคติดเชื้อ โรคเจ็บคอโรคคออักเสบ หรือ โรคเจ็บคอสเตรปโธรท
ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคติดเชื้อ ต่อมทอนซิล เจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบ
ลำไส้ขาดเลือด ไส้เน่า โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคลำไส้ขาดเลือด
ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษโรคท้องร่วง

เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี โดยทางกฏหมาย คือ คนที่ใช้คำนำหน้า ว่า เด็กชาย หรือ เด็กหญิง สำหรับการรักษาโรคสำหรับเด้กนั้น มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่รักษาโรคเด็กโดยเฉพาะ เรียก แพทย์เกี่ยวกับโรคเด็ก ว่า กุมารเวช สำหรับเด็กสามารถแบ่งกลุ่มของเด็กตามอายุของเด็กได้ 7 กลุ่ม ดังนี้

 • ทารกแรกเกิด ( New born หรือ Neonate ) หมายถึง เด็กไม่เกิน 30 วัน
 • เด็กอ่อน ( Infant ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 12 เดือน
 • เด็กวัยเตาะแตะ ( Toddler ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 12 เดือน ถึง 36 เดือน
 • เด็กก่อนวัยเรียน ( Preschool age ) หมายถึง เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
 • เด็กวัยเรียน ( School age ) หมายถึง เด็กอายุ 6 ถึง 8 ปี
 • เด็กวัยก่อนวัยรุ่น ( Preadolescence ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 9 ถึง 14 ปี
 • เด็กวัยรุน ( Adolescence ) หมายถึง เด็กช่วงอายุ 13 ถึง 19 ปีี

อาการป่วยที่พบบ่อยในเด็ก เช่น เป็นไข้, ชัก,อาเจียน,ไอและท้องเสีย ต้องมีวิธีดูแลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้นเสียก่อน เมื่อเด็กป่วย คุณควรทำใจเย็น ๆ แล้วดูแลรักษาลูกให้หาย แต่อย่างไรก็ตาม ทำไมเด็กเข้าเรียนใหม่จึงป่วยเป็นไข้หวัดบ่อย

สาเหตุการเกิดโรคในเด็ก

สำหรับโรคของเด็ก มีสาเหตุการเกิดโรคเหมือนโรคทั่วไปของผู้ใหญ่ แต่มีความแตกต่างกัน โดยรายละเอียด ดังนี้

 • การติดเชื้อ เนื่องจาก ภูมิต้านทานโรคของเด็กจะต่ำกว่าผู้ใหญ่ โรคจากการติดเชื้อในเด็กสามารถพบได้ทุกชนิดเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่
 • โรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิด มักเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคกลุ่มอาการดาวน์ ( Down syndrome ) เป็นต้น
 • โรคจากการมีพัฒนาการบกพร่อง เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก เป็นต้น
 • โรคจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • โรคจากการขาดสารอาหาร

การป้องกันโรคเกี่ยวกับเด็ก

 • การปรึกษาแพทย์ตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับพันธุกรรม
 • ในการตั้งครรถ์ ต้องฝากครรภ์กับแพทย์ เพื่อให้สุขภาพของมารดาและของทารกในครรภ์แข็งแรง
 • ในระหว่างการตั้งครรภ์ แม่ต้องกินอาหารมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยง อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแม่และลูกในครรถ์ เช่น อาหารหมักดอง ไส้กรอก
 • ในระหว่างการตั้งครรถ์ ต้องไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมของเด็กให้ถูกหลักอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
 • ให้เด็กรับวัคซีนพื้นฐาน ตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่แรกเกิด เช่น วัคซีนโรคตับอักเสบบี โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคคอตีบ และวัณโรค เป็นต้น

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก