โรคเด็ก โรคเด็กมีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร โรคเกิดกับเด็ก


โรคเด็ก ( Childhood diseases ) คือ โรคที่เกิดกับเด็ก โรคต่างๆที่เกื่ยวกับเด็ก โรคของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะ ร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆ ภูมิคุ้มกันโรคที่มีต่ำ ความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ โรคเด็ก มักเกิดจากการติดเชื้อโรค โรคที่มักเกิดกับเด็กมีโรคอะไรบ้าง สาเหตุของโรค การรักษาโรค และ การป้องกัน ทำอย่างไร

โรคเด็ก โรคเกี่ยวกับเด็ก โรคที่เกิดกับเด็ก โรค

โรคของเด็ก มักแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆตามช่วงวัย ภูมิคุ้มกันโรคที่มีย่อมต่ำกว่า และมักมีความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ เรารวมโรคต่างๆ ที่เกื่ยวกับเด็กมานำเสนอเพื่อเป็นความรู้และเพื่อป้องกันเมื่อลูกน้อยป่วย

ออทิสติก เด็กออทิสติก เด็กปัญญาอ่อน เด็กพิเศษโรคออทิสติก เกลื้อน โรคผิวหนัง ผิวหนังติดเชื้อรา เกิดผื่นโรคเกลื้อน
โรคไฮเปอร์ โรคสมาธิสั้น การรักษาสมาธิสั้น อาการสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้น โรคสมองพิการในเด็ก โรคซีพี โรคสมองพิการ สมองขาดออกซิเจนโรคสมองพิการในเด็ก ( โรคซีพี )
โรคมือเท้าปาก โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย หรือ โรคมือเท้าปาก
ไข้หวัด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัด
โรคตาแดง โรคตา โรคติดต่อ โรคระบาด
โรคตาแดง
ไข้เลือดออก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ยุงลายกัด
โรคไข้เลือดออก
โรคคาวาซากิ โรคหัดญี่ปุ่น โรคติดต่อ โรคเด็ก
โรคคาวาซากิ หรือ โรคหัดญี่ปุ่น
ตากุ้งยิง โรคตา หนังตาบวม ฝนังตาอักเสบ
โรคตากุ้งยิง
โรคฝีดาษ ไข้ทรพิษ โรคติดต่อ โรคระบาด
โรคฝีดาษ หรือ ไข้ทรพิษ
โรคปอดบวม โรคระบบทาเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคปอดโรคปอดบวม
โรคท้องร่วง โรคติดเชื้อ อุจจาระร่วง ขี้แตก
โรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง โรคติดเชื้อ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

คออักเสบ โรคเจ็บคอ โรคติดเชื้อ โรคเจ็บคอโรคคออักเสบ หรือ โรคเจ็บคอสเตรปโธรท
ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคติดเชื้อ ต่อมทอนซิล เจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบ
ลำไส้ขาดเลือด ไส้เน่า โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคลำไส้ขาดเลือด
ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษโรคท้องร่วง

เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี โดยทางกฏหมาย คือ คนที่ใช้คำนำหน้า ว่า เด็กชาย หรือ เด็กหญิง สำหรับการรักษาโรคสำหรับเด้กนั้น มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่รักษาโรคเด็กโดยเฉพาะ เรียก แพทย์เกี่ยวกับโรคเด็ก ว่า กุมารเวช สำหรับเด็กสามารถแบ่งกลุ่มของเด็กตามอายุของเด็กได้ 7 กลุ่ม ดังนี้

 • ทารกแรกเกิด ( New born หรือ Neonate ) หมายถึง เด็กไม่เกิน 30 วัน
 • เด็กอ่อน ( Infant ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 12 เดือน
 • เด็กวัยเตาะแตะ ( Toddler ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 12 เดือน ถึง 36 เดือน
 • เด็กก่อนวัยเรียน ( Preschool age ) หมายถึง เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
 • เด็กวัยเรียน ( School age ) หมายถึง เด็กอายุ 6 ถึง 8 ปี
 • เด็กวัยก่อนวัยรุ่น ( Preadolescence ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 9 ถึง 14 ปี
 • เด็กวัยรุน ( Adolescence ) หมายถึง เด็กช่วงอายุ 13 ถึง 19 ปีี

โรคเด็ก โรคเกี่ยวกับเด็ก โรคเด็กมีอะไรบ้าง การรักษาโรค

อาการป่วยที่พบบ่อยในเด็ก เช่น เป็นไข้, ชัก,อาเจียน,ไอและท้องเสีย ต้องมีวิธีดูแลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้นเสียก่อน เมื่อเด็กป่วย คุณควรทำใจเย็น ๆ แล้วดูแลรักษาลูกให้หาย แต่อย่างไรก็ตาม ทำไมเด็กเข้าเรียนใหม่จึงป่วยเป็นไข้หวัดบ่อย

สาเหตุการเกิดโรคในเด็ก

สำหรับโรคของเด็ก มีสาเหตุการเกิดโรคเหมือนโรคทั่วไปของผู้ใหญ่ แต่มีความแตกต่างกัน โดยรายละเอียด ดังนี้

 • การติดเชื้อ เนื่องจาก ภูมิต้านทานโรคของเด็กจะต่ำกว่าผู้ใหญ่ โรคจากการติดเชื้อในเด็กสามารถพบได้ทุกชนิดเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่
 • โรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิด มักเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคกลุ่มอาการดาวน์ ( Down syndrome ) เป็นต้น
 • โรคจากการมีพัฒนาการบกพร่อง เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก เป็นต้น
 • โรคจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • โรคจากการขาดสารอาหาร

การป้องกันโรคเกี่ยวกับเด็ก

 • การปรึกษาแพทย์ตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับพันธุกรรม
 • ในการตั้งครรถ์ ต้องฝากครรภ์กับแพทย์ เพื่อให้สุขภาพของมารดาและของทารกในครรภ์แข็งแรง
 • ในระหว่างการตั้งครรภ์ แม่ต้องกินอาหารมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยง อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแม่และลูกในครรถ์ เช่น อาหารหมักดอง ไส้กรอก
 • ในระหว่างการตั้งครรถ์ ต้องไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมของเด็กให้ถูกหลักอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
 • ให้เด็กรับวัคซีนพื้นฐาน ตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่แรกเกิด เช่น วัคซีนโรคตับอักเสบบี โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคคอตีบ และวัณโรค เป็นต้น

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคในเด็ก

โรคต่างๆ

โรคระบบประสาท
โรคตา
โรค หู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ
โรค ระบบต่อมไร้ท่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อทางเพศ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไต
โรคข้อและกระดูก
โรคภูมแพ้
โรคมะเร็ง
โรคพยาธิ
โรคผิวหนัง
โรคในช่องปาก
โรคติดต่อ

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการลูก
การเลี้ยงลูก

การอยู่ไฟ สำหรับสตรีหลังคลอด การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดลูก
การอยู่ไฟ
การวางแผนครอบครัว การวางแผนการมีลูก การวางแผนการเลี้ยงลูก
การวางแผนครอบครัว

การวางแผนการแต่งงาน
บทความเกี่ยวกับโรค

โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ


โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ

โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท

โรคต่างๆและการรักษาโรค

ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบ
มะเร็งท่อน้ำดี

ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับ
ตับอักเสบ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับ
ไขมันพอกตับ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาด
ตับวาย
โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ฝีที่ตับ
รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพร
แก้ไอและขับเสมหะ


สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดความดัน


สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ลดความอ้วน

สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ