โรคทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับปอดและการหายใจ มีอะไรบ้าง

โรคทางเดินหายใจ ( Respiratory tract disease ) ความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะโพรงจมูก คอหอย หลอดลม และปอด มักเกิดจากการติดเชื้อ ลักษณะอาการ การรักษาและป้องกันอย่างไร

โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด

โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ รวมโรคต่างๆ ที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจ และปอด ส่วนมากแล้วเกิดจากการติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร ป้องกันอย่างไร โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค ระบบทางเดินหายใจ ปอด

โรคระบบทางเดินหายใจ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ คือ รูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ขั้วปอดและปอด เป็นต้น ระบบทางเดินหายใจจะทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และขับคาร์บอนไดออกไซต์ ออกจากร่างกาย ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจส่วนมากพบว่าสาเหตุคือ การติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรตัวซัว และสารพิษ ต่างๆ รวมถึงเนื้องอก หรือ เซลล์มะเร็ง เป็นต้น

รายละเอียดของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจมี ดังนี้

กาฬโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ กาฬโรค
ไข้หวัดนก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ ไข้หวัดนก mRSA ติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส Staphylococcus aureus ติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส (MRSA)
ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
 ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ รักษาไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่
ไวรัสโคโลน่า โรคปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคไวรัสโคโลน่า 
ไข้หวักนก ปอดอักเสบ โรคติดต่อ โรคทางเดินหายใจ ไข้หวัดนก H5N1
ซาร์ส SARS ไข้หวัดมรณะ โรคติดต่อ ไข้หวัดมรณะ ซาร์ส ( SARS )
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ไข้หวัด2009 โรคติตต่อ โรคทางเดินหายใจโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ H1N1
วัณโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ วัณโรค
ไข้กาฬหลังแอ่น โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคสมองไข้กาฬนกนางแอ่น
โรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
ไข้กาฬหลังแอ่น
แอนแทรกซ์ โรคติดเชื้อ การรักษาโรค แอนแทรกซ์
โรคกาลี
โรคคอตีบ โรคระบบทางเดินหายใจ ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ ติดเชื้อที่คอ โรคคอตีบ
โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคปอดบวม
โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ หลอดลมอักเสบ
โรคพยาธิใบไม้ในปอด โรคพยาธิ โรคปอด โรคในทรงอกโรคพยาธิใบไม้ในปอด
แอสเปอร์จิลโลซิส โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ แอสเปอร์จิลโลซิสAspergillosis )
ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคติดเชื้อ ต่อมทอนซิล เจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบ
มะเร็งกล่องเสียง โรคมะเร็ง เสียงแหบนานๆ โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกล่องเสียง
โรคริดสีดวงจมูก โรคทางเดินหายใจ โรคจมูก โรคต่างๆโรคริดสีดวงจมูก โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอด โรคไม่ติดต่อ โรคทางเดินหายใจ โรคถุงลมโปร่งพอง
รักษาการนอนกรน การนอนกรน แก้การนอนกรน ใหลตายการนอนกรน มะเร็งปอด โรคมะเร็งปอด การรักษามะเร็งปอด โรคมะเร็งมะเร็งปอด
ปอดบวม ปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปอดบวม ปอดอักเสบ โรคหืดหอบ โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ หายใจไม่ออกโรคหืดหอบ
 โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก  โรคเชื้อราในปอ
โรคฮีสโตพลาสโมสิส ติดเชื้อรา ปอดอักเสบ โรคติดเชื้อโรคฮีสโตพลาสโมสิส  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
ลิ่มเลือดอุดตันในปอด โรคพีอี โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดลิ่มเลือดอุดตันในปอด  โรคปอดจากโลหะหนัก
ไข้หวัดนก H7N9 โรคติดต่อ โรคทางเดินหายใจไข้หวักนก H7N9
โรคหลอดลมอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หลอดลมอักเสบ

 

ทำความรู้จักกับระบบทางเดินหายใจ กันอย่างละเอียดกันอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันอย่างละเอียด อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ มีอะไรบ้าง และทำหน้าที่อะไรกันบ้าง รายละเอียดดังนี้

 1. รูจมูก เป็นอวัยวะส่วนนอกสุด สามารถสัมผัสได้ง่ายเป็นช่องที่ให้อาการจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายส่วนแรก
 2. โพรงจมูก ภาษาอังกฤษ เรียก Nasal cavity เป็นช่องรับอากาศและปล่อยอากาศออกจากร่างกาย เป็นส่วนที่อยู่ติดกับรูจมูก ที่โพรงจมูกนี้จะมีเนื้อเยื่อบุผิวหนังที่ทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และมีขนจมูก ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ปอด
 3. คอหอย ภาษาอังกฤษ เรียก Pharynx เป็นอวัยวะเชื่อมต่อบริเวณลำคอ เป็นจุดเชื่อมต่อของ หลอดลม หลอดอาหาร และกล่องเสียง
 4. หลอดลม ภาษาอังกฤษ เรียก trachea เป็นท่อขนาดยาวที่ต่อตรงขึงขั้วปอด เป็นทอลำเลียงอากาศเข้าสู่ปอด
 5. ขั้วปอด ภาษาอังกฤษ เรียก Bronchus เป็นจุดเชื่อมโยงหลอดลมกับปอด ซึ่งเป็นจุดแยกของปอดข้างซ้ายและปอดข้างขวา
 6. ปอด เป็นอวัยวะสำคัญในการแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งเป็นอากาศที่ใช้ในการหายใจของมนุษย์ ซึ่งภายในปอดจะมี หลอดลมฝอย  ( Bronchiole ) และ ถุงลมขนาดเล็ก ( alveolu )

เมื่อเกิดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้อวัยวะทางเดินหายใจทำงานไม่ปรกติ เราจะแยกสาเหตุของการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ เป็นข้อๆเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. สาเหตุจากการติดเชื้อ ซึ่งมีเชื้อที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปรกติ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโปรตัวซัว เป็นต้น
 2. สาเหตุจากการหายใจรับสารพิษ เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งสารพิษเหล่านั้นอาจมาทาง การระเหยสารเคมี กรด หรือโลหะหนัก เป็นต้น
 3. สาเหตุจากการสูบบุหรี่ และการเสพติดยาเสพติด ทางระบบทางเดินหายใจ
 4. สาเหตุจากอุบัตติเหตุ เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงทำให้อวัยวะทางเดินหายใจได้รับการกระทบกระเทือนทำให้การทำงานไม่ปรกติ

อาการเบื้องต้นของโรคระบบทางเดินหายใจ

ซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ จะมีอาการบ่งชี้ว่าระบบทางเดินหายใจผิดปรกติ สามารถแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

 1. อาการไอ มีเสมหะ จาม และมีไข้หวัด
 2. การหายใจลำบากหรือติดขัด แน่นหน้าอก หากมีอาการแบบนี้ให้สันนิษฐานได้ว่าเริ่มมีความผิดปรกติในระบบทางเดินหายใจแล้ว
 3. หายใจได้สั้น ไม่สามารถหายใจยาวๆและลึกๆได้
 4. เวลาหายใจ จะมีเสียงดัง
 5. มีอาการเจ็บและอักเสบในอวัยวะ เช่น จมูก คอด หรือหน้าอก
 6. ความสามารถในการกลืนมาปัญหา หากกลืนอาหารไม่ได้ แสดงว่าเริ่มมีความผิดปรกติของระบบทางเดินหายใจแล้ว
 7. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นอาการข้างเคียงของระบบภายในร่างกายเกิดการอักเสบ

การตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

สามารถทำได้หลายวิธี วิธีการตรวจโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจมี เช่น การเอกซเรย์ปอด การเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้สารกัมมันตรังสีตรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับเลือดที่ไปเลี้ยงปอด การตรวจชิ้น การส่องกล้องตรวจ การตรวจสมรรถภาพของปอด การทดสอบความไวของหลอดลม การตรวจการนอนหลับ เป็นต้น

การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

สามารถทำการรักษาได้จากสาเหตุของโรค เช่น การรักษาภาวะการติดเชื้อ การรักษาภาวะชิ้นเนื้อผิดปรกติ การักษาการอุดตันของระบบหายใจ เป็นต้น

การป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

การป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ต้องหลีกเลี่ยงการสูดดมสารพิษ และสิ่งแปลกปลอมทางอากาศทั้งหลาย รักษาสุขอนามัยให้สะอาด เพื่อลดการติดเชื้อ และการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคทั้งหลายได้

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก