โรคระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค

โรคระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค

โรคของต่อมไร้ท่อ มักเป็นโรคเรื้อรัง ต่อมไร้ท่อเป็นอวัยวะของร่างกายที่หลั่งสารที่มี ชื่อเรียกว่า ฮอร์โมน (hormones) โรคระบบต่อมไร้ท่อ  ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system disease เรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท้อ