โรคระบบต่อมไร้ท่อ มีอะไรบ้าง สาเหตุ อาการ การป้องกัน การรักษา


รวมโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ  ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system disease เรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท้อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง โรคต่อมไร้ท่อเกิดจากสาเหตอะไร สาเหตุของโรคต่อมไร้ท่อ การป้องกันและดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ทอมีอะไรบ้าง สาเหตุของโรคจากต่อมไร้ท่อ อาการ การป้องกันและการรักษา ทำอย่างไร ต่อมไร้ท่อ คืออะไร

โรคต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมไร้ทอ โรคฮอร์โมน โรคต่างๆ

โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ถือเป็นโรคเรื้อรังที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก โรคของต่อมไร้ท่อ มักเป็นโรคเรื้อรัง ต่อมไร้ท่อเป็นอวัยวะของร่างกายที่หลั่งสารที่มี ชื่อเรียกว่า ฮอร์โมน (hormonesโรคระบบต่อมไร้ท่อ  ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system disease เรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท้อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง โรคต่อมไร้ท่อเกิดจากสาเหตอะไร สาเหตุของโรคต่อมไร้ท่อ การป้องกันและดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคทางต่อมไร้ท่อ เสนอต่อเพื่อนๆ

โรคอ้วน ภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคไม่ติดต่อ ภาวะอ้วน
โรคอ้วน
โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคไม่ติดต่อ รักษาเบาหวานโรคเบาหวาน
ไทยรอยด์ โรคต่อมไทรอยด์ โรคระบบฮอร์โมน เจ็บคอโรคไทรอยด์
ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคจากความอ้วน โรคหลอดเลือด ภาวะอ้วนโรคไขมันโลหิตสูง
โรคคอพอก โรคขาดสารไอโอดีน โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคคอพอก
โรคแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
โรคแอดดิสัน โรคต่อมหมวกไต โรคฮอร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคแอดดิสัน
กลุ่มอาการซีแฮน โรคต่อมใต้สมอง โรคต่อมไร้ท่อ ภาวะขาดฮอร์โมนหลังจากคลอดลูกโรคกลุ่มอาการซีแฮน
โรคคุชชิง กลุ่มอาการคุชชิง อาการหน้าบวม โรคไม่ติดต่อโรคกลุ่มอาการคุชชิ่ง
มะเร็งต่อมไทยรอยด์ โรคมะเร็ง ต่อมไทยลอยด์ โรคต่อมไร้ท่อมะเร็งต่อมไทรอยด์
โรคเท้าช้าง โรคจากยุง โรคติดต่อ โรคต่างๆโรคเท้าช้าง
โรคแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง โรคเอสแอลอี โรคพุ่มพวง โรคลูปัสโรคเอสแอลอี

ระบบต่อมไร้ท่อ ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system ซึ่งเป็นอวัยวะที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน เพื่อควบคุม และกระตุ้นการทำงานของร่างกาย เช่น การตั้งครรถ์ การสืบพันธุ์ การย่อยอาหาร การเผาผลาญพลังงาน การดูดซึมอาหาร การควบคุมของเหลวภายในร่างกาย รวมถึงควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นต้น โดยต่อมไร้ท่อ นี้จะทำงานร่วมกับระบบประสาทและสมอง โดยฮอร์โมนต่างๆนี้ เราสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท โดยรายละเอียด ดังนี้

 1. ฮอร์โมนเปปไทด์ ภาษาอังกฤษ เรียก peptides hormone or protein hormone เป็นฮอร์โมนโปรตีน สามารถละลายน้ำได้ดี และมีโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง
 2. ฮอร์โมนอนุพันธ์โปรตีน ภาษาอังกฤษ เรียก protein derivative or amino acid derivative เป็นฮอร์โมนอนุพันธ์กรดอะมิโน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไทรอยด์
 3. ฮอร์โมนสเตอร์รอยด์ ภาษาอังกฤษ เรียก steroid hormone ฮอร์โมนชนิดนี้ไม่ละลายน้ำแต่จะสามารถละลายได้ในตัวทำละลาย เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่และอัณฑะ

ชนิดและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อในร่างกายของเรามี 8 ชนิด และมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป หากจะพูดถึงชนิดและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ต่อมไพเนียล ภาษาอังกฤษ เรียก Pineal gland เป็นต่อมที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านหลังของสมอง ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนมาลาโทนิน(malatonin) เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์มนุษย์
 2. ต่อมพิทูอิทารี ภาษาอังกฤษ เรียก Pituitary gland เป็นต่อมใต้สมอง มีขนาดเท่าผลองุ่น อยู่บริเวณ์ใต้สมองในส่วนไฮโปธาลามัส ทำหน้าที่ การผลิตฮอร์โมนที่ใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของมนุษย์
 3. ต่อมพาราไทรอยด์ ภาษาอังกฤษ เรียก Parathyroid gland เป็นต่อมที่ฝังตัวอยู่ในต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่ควบคุมแคลเซียมและฟอสเฟตในกระแสเลือด
 4. ต่อมไทรอยด์ ภาษาอังกฤษ เรียก Thyroid gland เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหลอดลม ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน ที่ใช้เพื่อการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
 5. ตับอ่อน ภาษาอังกฤษ เรียก Pancreas เป็นต่อมที่อยู่บริเวณลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ช่วยในระบบการย่อยอาหาร และควบคุมน้ำตาลในเลือด
 6. ต่อมหมวกไต ภาษาอังกฤษ เรียก Adrenal gland เป็นต่อมที่อยู่บนไต ทำหน้าที่ควบคุมการดูดโซเดียมและโพแทสเซียมในกระแสเลือดและสร้างฮอร์โมนเพศบางชนิด
 7. ต่อมไทมัส ภาษาอังกฤษ เรียก Thymus gland เป็นต่อมที่อยู่บริเวณขั้วปอด ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนสำหรับเป็นภูมิต้านทานโรค
 8. อัณฑะเพศชาย ภาษาอังกฤษ เรียก Testis เป็นต่อมเพศชาย ทำหน้าหน้าหลั่งฮอร์โมนเพศชาย
 9. รังไข่เพศหญิง ภาษาอังกฤษ เรียก Ovary เป็นต่อมเพศหญิง ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงและสร้างไข่เพื่อการเจริญของตัวอ่อน

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่ที่ส่วนหน้าของลำคอ ใต้ลูกกระเดือกลงมา มีรูปร่าง มีหน้าที่สร้าง และหลั่ง ไทรอยด์ฮอร์โมน ออกมาสู่กระแสเลือด โรคต่อมไร้ท่อ คือ โรคต่อมไร้ท่อคือ สมาคม โรค ต่อ ม ไร้ ท่อ โรคต่อมไร้ท่อ มีอะไรบ้าง โรคต่อมไร้ท่อ สาเหตุ โรคต่อมไร้ท่อ หมายถึง โรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ โรคต่อมไร้ท่อ อาการ ต่อมใต้สมองเป็นต่อมไร้ท่อแท้จริงที่อยู่ติดต่อกับส่วนล่างของสมองส่วนไฮโพทาลามัส หากมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากเกิน จะทำให้เป็นโรคอะโครเมกาลี (acromegaly)

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคทางต่อมไร้ท่อ

โรค

โรคระบบประสาท
โรคตา
โรค หู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ
โรค ระบบต่อมไร้ท่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคเด็ก
โรคติดต่อทางเพศ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไต
โรคข้อและกระดูก
โรคภูมแพ้
โรคมะเร็ง
โรคพยาธิ
โรคผิวหนัง
โรคในช่องปาก
โรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการลูก
การเลี้ยงลูก

การอยู่ไฟ สำหรับสตรีหลังคลอด การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดลูก
การอยู่ไฟ
การวางแผนครอบครัว การวางแผนการมีลูก การวางแผนการเลี้ยงลูก
การวางแผนครอบครัว

การวางแผนการแต่งงาน
บทความเกี่ยวกับโรค

โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ


โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ

โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท

โรคสมอง โรคเกี่ยวกับระบบความจำ โรคเกี่ยวกับสมอง สมองผิดปรกติ
โรคเกี่ยวกับสมอง
โรคในช่องปาก ความผิดปรกติใชช่องปาก โรคปาก การรักษาโรค
โรคในช่องปาก
โรคกระดูก โรคข้อ เกี่ยวกับข้อและกระดูก การรักษาโรค
โรคข้อและกระดูก
โรคต่างๆและการรักษาโรค

ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบ
มะเร็งท่อน้ำดี

ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับ
ตับอักเสบ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับ
ไขมันพอกตับ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาด
ตับวาย
โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ฝีที่ตับ
ตกขาว การตกขาวผิดปรกติ การรักษาตกขาวผิดปรกติ ปัญหาตกขาว
ตกขาวผิดปรกติ
หัวใจเต้นเร็วผิดปรกติ หัวใจเต้นเร็ว โรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจเต้นเร็ว
ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ท้องผูก ขี้ไม่ออก ขี้แข็ง อาการถ่ายอุจจาระไม่ออก
โรคท้องผูก
รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพร
แก้ไอและขับเสมหะ


สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดความดัน


สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ลดความอ้วน

สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับปัสสาวะ
สมุนไพรช่วยเจริญอาหาร สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยเจริญอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับความงาม
สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
สมุนไพรไทยน่ารู้
สะเดา ผักสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดา
สะเดา
กระเพรา สสมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกระเพรา
กระเพรา
ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง ประโยชน์ของชะมวง
ชะมวง
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลี
ดีปลี
ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าว
ฟักข้าว
มะขาม สมุนไพร สรรพคุณของมะขาม ประโยชน์ของมะขาม
มะขาม
จันทร์กระพ้อ จันกระพ้อ สรรพคุณของจันกระพ้อ สมุนไพร
จันกระพ้อ
ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็ม
เข็มแดง
แก้วมังกร สมุนไพร สรรพคุณของแก้วมังกร โทษของแก้วมังกร
แก้วมังกร