โรคระบบต่อมไร้ท่อ เกี่ยวกับฮอร์โมนร่างกาย ร่างกายเสียสมดุลย์

โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนร่างกาย ( Endocrine disease ) ต่อมไร้ท่อหน้าที่สร้างฮอร์โมนหากผิดปรกติจะส่งผลต่อร่างกาย เช่น อาการบวม อ้วน ผมร่วง เป็นต้น การรักษาต้องอย่างไร

โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคฮอร์โมน โรคต่างๆ โรคไม่ติดต่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ ( Endocrine system ) เป็นอวัยวะที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนทำงานร่วมกับประบบประสาทและสมอง เพื่อควบคุมและกระตุ้นการทำงานของร่างกาย เช่น การตั้งครรถ์ การสืบพันธุ์ การย่อยอาหาร การเผาผลาญพลังงาน การดูดซึมอาหาร การควบคุมของเหลวภายในร่างกาย เป็นต้น หากเกิดความผิดปรกจากต่อมไร้ท่อจะทำให้ร่างกายผิดปรกติอย่างเรื้อรังต้องเข้ารับการวินิจฉัยโรคหาสาเหตุและรักษาอย่างถูกวิธี

เราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท้อ ปัจจัยการเกิดโรค ลักษณะอาการ แนวทางการรักษาและการป้องกันโรค เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อการดูแลตนเอง เสนอต่อเพื่อนๆ

โรคคาวาซากิ โรคหัดญี่ปุ่น โรคเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคคาวาซากิ หัดญี่ปุ่น กาฬโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ กาฬโรค
โรคอ้วน ภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคไม่ติดต่อ ภาวะอ้วน
โรคอ้วน
โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคไม่ติดต่อ รักษาเบาหวานโรคเบาหวาน
ไทรอยด์เป็นพิษ โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อ โรคไทรอยด์
ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคจากความอ้วน โรคหลอดเลือด ภาวะอ้วนโรคไขมันโลหิตสูง
โรคคอพอก โรคขาดสารไอโอดีน โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคคอพอก
โรคแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
โรคแอดดิสัน โรคต่อมหมวกไต โรคฮอร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคแอดดิสัน
กลุ่มอาการซีแฮน โรคต่อมใต้สมอง โรคต่อมไร้ท่อ ภาวะขาดฮอร์โมนหลังจากคลอดลูกโรคกลุ่มอาการซีแฮน
โรคคุชชิง กลุ่มอาการคุชชิง อาการหน้าบวม โรคไม่ติดต่อโรคกลุ่มอาการคุชชิ่ง
มะเร็งต่อมไทยรอยด์ โรคมะเร็ง ต่อมไทยลอยด์ โรคต่อมไร้ท่อมะเร็งต่อมไทรอยด์
โรคเท้าช้าง โรคจากยุง โรคติดต่อ โรคต่างๆโรคเท้าช้าง
โรคเอสแอลอี โรคพุ่มพวง โรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง โรคไม่ติดต่อโรคเอสแอลอี

ระบบต่อมไร้ท่อ ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system ซึ่งเป็นอวัยวะที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน เพื่อควบคุม และกระตุ้นการทำงานของร่างกาย เช่น การตั้งครรถ์ การสืบพันธุ์ การย่อยอาหาร การเผาผลาญพลังงาน การดูดซึมอาหาร การควบคุมของเหลวภายในร่างกาย รวมถึงควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นต้น โดยต่อมไร้ท่อ นี้จะทำงานร่วมกับระบบประสาทและสมอง โดยฮอร์โมนต่างๆนี้ เราสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท โดยรายละเอียด ดังนี้

 1. ฮอร์โมนเปปไทด์ ภาษาอังกฤษ เรียก peptides hormone or protein hormone เป็นฮอร์โมนโปรตีน สามารถละลายน้ำได้ดี และมีโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง
 2. ฮอร์โมนอนุพันธ์โปรตีน ภาษาอังกฤษ เรียก protein derivative or amino acid derivative เป็นฮอร์โมนอนุพันธ์กรดอะมิโน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไทรอยด์
 3. ฮอร์โมนสเตอร์รอยด์ ภาษาอังกฤษ เรียก steroid hormone ฮอร์โมนชนิดนี้ไม่ละลายน้ำแต่จะสามารถละลายได้ในตัวทำละลาย เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่และอัณฑะ

โรคต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมไร้ทอ โรคฮอร์โมน โรคต่างๆ

ชนิดและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อในร่างกายของเรามี 8 ชนิด และมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป หากจะพูดถึงชนิดและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ต่อมไพเนียล ภาษาอังกฤษ เรียก Pineal gland เป็นต่อมที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านหลังของสมอง ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนมาลาโทนิน(malatonin) เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์มนุษย์
 2. ต่อมพิทูอิทารี ภาษาอังกฤษ เรียก Pituitary gland เป็นต่อมใต้สมอง มีขนาดเท่าผลองุ่น อยู่บริเวณ์ใต้สมองในส่วนไฮโปธาลามัส ทำหน้าที่ การผลิตฮอร์โมนที่ใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของมนุษย์
 3. ต่อมพาราไทรอยด์ ภาษาอังกฤษ เรียก Parathyroid gland เป็นต่อมที่ฝังตัวอยู่ในต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่ควบคุมแคลเซียมและฟอสเฟตในกระแสเลือด
 4. ต่อมไทรอยด์ ภาษาอังกฤษ เรียก Thyroid gland เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหลอดลม ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน ที่ใช้เพื่อการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
 5. ตับอ่อน ภาษาอังกฤษ เรียก Pancreas เป็นต่อมที่อยู่บริเวณลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ช่วยในระบบการย่อยอาหาร และควบคุมน้ำตาลในเลือด
 6. ต่อมหมวกไต ภาษาอังกฤษ เรียก Adrenal gland เป็นต่อมที่อยู่บนไต ทำหน้าที่ควบคุมการดูดโซเดียมและโพแทสเซียมในกระแสเลือดและสร้างฮอร์โมนเพศบางชนิด
 7. ต่อมไทมัส ภาษาอังกฤษ เรียก Thymus gland เป็นต่อมที่อยู่บริเวณขั้วปอด ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนสำหรับเป็นภูมิต้านทานโรค
 8. อัณฑะเพศชาย ภาษาอังกฤษ เรียก Testis เป็นต่อมเพศชาย ทำหน้าหน้าหลั่งฮอร์โมนเพศชาย
 9. รังไข่เพศหญิง ภาษาอังกฤษ เรียก Ovary เป็นต่อมเพศหญิง ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงและสร้างไข่เพื่อการเจริญของตัวอ่อน

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่ที่ส่วนหน้าของลำคอ ใต้ลูกกระเดือกลงมา มีรูปร่าง มีหน้าที่สร้าง และหลั่ง ไทรอยด์ฮอร์โมน ออกมาสู่กระแสเลือด โรคต่อมไร้ท่อ คือ โรคต่อมไร้ท่อคือ สมาคม โรค ต่อ ม ไร้ ท่อ โรคต่อมไร้ท่อ มีอะไรบ้าง โรคต่อมไร้ท่อ สาเหตุ โรคต่อมไร้ท่อ หมายถึง โรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ โรคต่อมไร้ท่อ อาการ ต่อมใต้สมองเป็นต่อมไร้ท่อแท้จริงที่อยู่ติดต่อกับส่วนล่างของสมองส่วนไฮโพทาลามัส หากมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากเกิน จะทำให้เป็นโรคอะโครเมกาลี (acromegaly)

รวมโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ  ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system disease เรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท้อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง โรคต่อมไร้ท่อเกิดจากสาเหตอะไร สาเหตุของโรคต่อมไร้ท่อ การป้องกันและดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ทอมีอะไรบ้าง สาเหตุของโรคจากต่อมไร้ท่อ อาการ การป้องกันและการรักษา ทำอย่างไร ต่อมไร้ท่อ คืออะไร

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก