โรคติดต่อ ภาวะการติดเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดสู่กันได้

โรคติดต่อ ภาวะเชื้อโรคติดต่อสู่คน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อร้ายแรง มักเกิดจากการสัมผัสเชื้อโรคในช่องทางต่างๆ ลักษณะอาการ การรักษาโรคและแนวทางการป้องกันโรค

โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศในเขตเมืองร้อนชื้น จึงมีเป็นแหล่งการเจริญเติบโตที่ดีของเชื้อโรคและแมลงต่างๆที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งประเทศเขตร้อนจะพบโรคติดต่อมากกว่าประเทศในเขตอากาศหนาว โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่สามารถติดต่อจากสิ่งมีชีวิตสู่คนได้ บทความนี้มาทำความรู้จักกับโรคติดต่อ ความหมายของโรคติดต่อ โรคติดต่อมีอะไรบ้าง สาเหตุของโรคติตต่อ โรคติดต่อมีกี่ประเภท ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดโรคติดต่อ และโรคแต่ละโรคที่เป็นโรคติดต่อนั้นเป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาและแนวทางการป้องกันโรคทำอย่างไร

โรคติดต่อ คือ ภาวะของการเกิดความผิดปรกติของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดจากผู้ที่มีเชื้อโรคที่เป็นภาหะในการเกิดโรค สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อโรคต่างๆ ที่ส่วนมากการติดต่อของโรคเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์เป็นปัจจัยร่วมอยู่ด้วย

โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการสัมผัสโดยตรง การหายใจ การกินอาหาร และช่องทางทุกช่องทางที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

E.Coli โรค การติดเชื้อแบคทีเรีย แบคทีเรียอีโคไล ติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไล ( E.coli )
ริดสีดวงตา โรคตา ตาติดเชื้อ ริดสีดวงตา ไข้หวัดนก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ ไข้หวัดนก
โรคเอดส์ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์ ไวรัสโคโลน่า โรคปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคไวรัสโคโลน่า
โรคปอดบวม ปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ ปอดบวม ปอดอักเสบ ตกขาวสีเขียวมีฟอง พยาธิช่องคลอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอด
โรคฮีสโตพลาสโมสิส ติดเชื้อรา ปอดอักเสบ โรคติดเชื้อโรคฮีสโตพลาสโมสิส โรคแคนดิไดอะซิส โรคติดเชื้อ ติดเชื้อราที่ช่องปาก โรคติดต่อโรคแคนดิไดอะซิส
โรคกลาก ติดเชื้อราที่ผิวหนัง โรคผิวหนัง โรคติดต่อกลาก โรคน้ำกัดเท้า โรคฮองกงฟุต โรคเท้านักกีฬา โรคผิวหนังโรคน้ำกัดเท้า
หูดหงอนไก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีติ่งเนื้อที่อวัยวะเพศ โรคติดต่อหูดหงอนไก่ โรคหัดเยอรมัน โรคเหือด โรคหัดสามวัน โรคติดต่อโรคหัดเยอรมัน
แผเริมอ่อน โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแผลที่หำแผลเริมอ่อน เชื้อราในช่องคลอด โรคเชื้อราในช่องคลอด โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดเชื้อราในช่องคลอด
อหิวาตกโรค โรคห่า โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินอาหารอหิวาตกโรค โรคหนองในเทียม หนองในเทียม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อหนองในเทียม
โรคท้องมาน โรคท้องโต โรคท้องบวม โรคตับโรคท้องมาน เกลื้อน โรคผิวหนัง ผิวหนังติดเชื้อรา เกิดผื่นโรคเกลื้อน
อุ้งเชิงกรานอักเสบ ปวดท้องน้อย มีเซ็กส์กับคนเป็นหนองใน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อุ้งเชิงกรานอักเสบ โรคหิด ตัวหิด โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคหิด
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาดตับวาย
โรคเท้าช้าง โรคจากยุง โรคติดต่อ โรคต่างๆโรคเท้าช้าง
โรคพยาธิใบไม้ในปอด โรคพยาธิ โรคปอด โรคในทรงอกโรคพยาธิใบไม้ในปอด
โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ หลอดลมอักเสบ
โรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
โรควัวบ้า โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อโรควัวบ้า
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง โรคติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
คออักเสบ โรคเจ็บคอ โรคติดเชื้อ โรคเจ็บคอโรคคออักเสบ
โรคเจ็บคอสเตรปโธรท
ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคติดเชื้อ ต่อมทอนซิล เจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบ
โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคต่างๆ โรคไข้เลือดออก
ไข้หวักนก ปอดอักเสบ โรคติดต่อ โรคทางเดินหายใจ
ไข้หวัดนก H5N1
ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
 ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ รักษาไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดนก H7N9 โรคติดต่อ โรคทางเดินหายใจ
 ไข้หวักนก H7N9
โรคตาแดง โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ โรคตา โรคติดเชื้อ โรคตาแดง
ตากุ้งยิง โรคต่างๆ โรคตา โรคตากุ้งยิง
เยื่อบุตาอักเสบ โรคตา เยื่อบุตาติดเชื้อ
เยื่อบุตาอักเสบ
คางทูม โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ การรักษาโรคคางทูม
 โรคคางทูม
โรคคาวาซากิ โรคหัดญี่ปุ่น โรคเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคคาวาซากิ หัดญี่ปุ่น
โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อ โรคเด็ก โรคติดเชื้อ โรคมือเท้าปาก
โรคฝีดาษ ไข้ทรพิษ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคฝีดาษ ไข้ทรพิษ
ซาร์ส SARS ไข้หวัดมรณะ โรคติดต่อ ไข้หวัดมรณะ ซาร์ส ( SARS )
หูดหงอนไก่ HPV โรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อเอชพีวี ( HPV
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ไข้หวัด2009 โรคติตต่อ โรคทางเดินหายใจไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
 ไวรัสอีโลบ่า ไข้เลือดออกอีโบล่า โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคไวรัสอีโบล่า
ชิคุนกุนยา ไข้ปวดข้อ โรคติดต่อ โรคจากยุง โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อ
วัณโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ วัณโรค
โรคฉี่หนู โรคติดเชื้อ โรคเลปโตสไปโลซิส โรคติดต่อ โรคฉี่หนู
โรคเลปโตสไปโรซิส
บาดทะยัก โรคติดเชื้อ แผลจากสนิม โรคบาดทะยัก
ไข้กาฬหลังแอ่น โรค โรคติดเชื้อ ไข้กาฬหลังแอ่น
โรคกาลี โรคแอนแทรกซ์ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคกาลี
โรคแอนแทรกซ์
ฝีคัณฑสูตร ฝีทวารหนัก โรคระบบขับถ่าย โรคติดเชื้อโรคฝีที่ทวารหนัก
โรคฝีคัณฑสูตร
ไทฟอยด์ ไข้รากสาดน้อย โรคติดเชื้อ โรค ไข้รากสาดน้อย ไทฟอยด์
โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคปอดบวม
โรคคอตีบ โรคระบบทางเดินหายใจ ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ ติดเชื้อที่คอ โรคคอตีบ
โบทูลิซึ่ม โบทูลินั่ม ติดเชื้อโรค โรคติดเชื้อ โรคโบทูลินั่ม
mRSA ติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส Staphylococcus aureus ติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส (MRSA)
โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคซิฟิลิส ( Syphilis )
กาฬโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ กาฬโรค
แอสเปอร์จิลโลซิส โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ แอสเปอร์จิลโลซิสAspergillosis )
ไวรัสตับอักเสบบี โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคหนองใน หนองใน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อโรคหนองใน
ลำไส้อักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ โรคลำไส้โรคลำไส้อักเสบ ตกขาว ตกขาวผิดปรกติ โรคสตรี โรคระบบสืบพันธ์ตกขาวผิดปรกติ
เริม โรคเริม โรคติดต่อ แผลที่ปาก เริม โลน มีเหาที่หี มีเหาที่หำ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โลน

โรคติดต่อในประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทย นั้นมีมากเนื่องจากสภาพภูมิอาการ ที่อยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เป็นอย่างดี ประเทศเขตร้อนจะมีโอกาสพบโรคติดต่อได้มากกว่าประเทศในเขตอากาศหนาว สำหรับประเทศไทย มีการออกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ในปีพุทธศักราช 2523 รายละเอียดว่าโรคติดต่อมีอะไรบ้างและโรคติดต่ออะไรต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ รายละเอียดดังนี้

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคติอต่อ

โรคติดต่อ โรคที่สามารถถ่ายทอดถึงกันได้ระหว่างคนกับคน หรือ สัตว์กับคน ผ่านการสัมผัสโดยตรง การหายใจ การกินอาหาร เป็นต้น ปัจจุบัน โรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายหลายชนิดถูกควบคุมและกำจัดไปหมดแล้ว เช่น กาฬโรค ไข้ทรพิษ ส่วน โรคติดต่อ บางชนิดยังคงพบอยู่บ้างแต่ลดความรุนแรงของโรคลง เช่น อหิวาตกโรค แต่ก็ยังคงมี โรคติดต่อ หลายชนิดปรากฎอยู่ และยังพบ โรคติดต่อ ชนิดใหม่เกิดขึ้นอยู่

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก