โรคติดต่อ หมายถึง คือมีอะไรบ้าง ป้องกันอย่างไร ความรู้โรคต่างๆ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ ที่ติดต่อกันได้ ติดต่อสู่คน สาเหตุ อาการ การรักษาโรค การป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับโรค โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ โรคที่สามารถถ่ายทอดถึงกันได้ระหว่างคนกับคน หรือ สัตว์กับคน ผ่านการสัมผัสโดยตรง การหายใจ การกินอาหาร เป็นต้น

โรคติดต่อ โรคติดต่อมีอะไรบ้าง โรคต่างๆ โรค

โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อจากสิ่งมีชีวิตสู่คน บทความนี้มาทำความรู้จักกับโรคติดต่อ ความหมายของโรคติดต่อ โรคติดต่อมีอะไรบ้าง โรคที่ติดต่อกันได้ทางตรง และทางอ้อมโดยมีเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล

โรค คือ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย โรคต่างๆ มีหลายชนิด แบ่งต่ามอวัยวะของร่างกาย และลักษณะของการเกิดโรค ซึ่ง “โรคติดต่อ” นั้นเป็นกลุ่มของโรคชนิดหนึ่งที่มีความอันตราย และสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกับมนุษย์ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคติดต่อกันว่า โรคติดต่อคืออะไร สาเหตุของโรคติตต่อ โรคติดต่อมีกี่ประเภท ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดโรคติดต่อ และโรคแต่ละโรคที่เป็นโรคติดต่อนั้น เป็นอย่างไร สาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกันทำอย่างไร

โรคติดต่อ คือ ภาวะของการเกิดความผิดปรกติของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดจากผู้ที่มีเชื้อโรคที่เป็นภาหะในการเกิดโรค สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อโรคต่างๆ ที่ส่วนมากการติดต่อของโรคเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์เป็นปัจจัยร่วมอยู่ด้วย

โรคติดต่อ โรคระบาด โรคติดเชื้อ การรักษาโรค

โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการสัมผัสโดยตรง การหายใจ การกินอาหาร และช่องทางทุกช่องทางที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

รวมโรคต่างๆ ที่สามารถติดต่อกันได้ โรคที่สามารถติตต่อจากสู่คนได้ หรือสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ อาการของโรคติตต่อเป็นอย่างไร รักษาโรคติตต่ออย่างไร ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ มากมาย

โรคเอดส์ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์
ปอดบวม ปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปอดบวม ปอดอักเสบ ตกขาวสีเขียวมีฟอง พยาธิช่องคลอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอด
โรคฮีสโตพลาสโมสิส ติดเชื้อรา ปอดอักเสบ โรคติดเชื้อโรคฮีสโตพลาสโมสิส โรคแคนดิไดอะซิส โรคติดเชื้อ ติดเชื้อราที่ช่องปาก โรคติดต่อโรคแคนดิไดอะซิส
โรคกลาก ติดเชื้อราที่ผิวหนัง โรคผิวหนัง โรคติดต่อกลาก โรคน้ำกัดเท้า โรคฮองกงฟุต โรคเท้านักกีฬา โรคผิวหนังโรคน้ำกัดเท้า
หูดหงอนไก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีติ่งเนื้อที่อวัยวะเพศ โรคติดต่อหูดหงอนไก่ โรคหัดเยอรมัน โรคเหือด โรคหัดสามวัน โรคติดต่อโรคหัดเยอรมัน
แผเริมอ่อน โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแผลที่หำแผลเริมอ่อน เชื้อราในช่องคลอด โรคเชื้อราในช่องคลอด โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดเชื้อราในช่องคลอด
อหิวาตกโรค โรคห่า โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินอาหารอหิวาตกโรค โรคหนองในเทียม หนองในเทียม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อหนองในเทียม
โรคท้องมาน โรคท้องโต โรคท้องบวม โรคตับโรคท้องมาน เกลื้อน โรคผิวหนัง ผิวหนังติดเชื้อรา เกิดผื่นโรคเกลื้อน
อุ้งเชิงกรานอักเสบ ปวดท้องน้อย มีเซ็กส์กับคนเป็นหนองใน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อุ้งเชิงกรานอักเสบ โรคหิด โรคผิวหนัง โรคติดต่อ อาการคันมีผื่นโรคหิด
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาดตับวาย
โรคเท้าช้าง โรคจากยุง โรคติดต่อ โรคต่างๆโรคเท้าช้าง
โรคพยาธิใบไม้ในปอด โรคพยาธิ โรคปอด โรคในทรงอกโรคพยาธิใบไม้ในปอด
โรคหลอดลมอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อหลอดลมอักเสบ
โรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
โรควัวบ้า โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อโรควัวบ้า
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง โรคติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
คออักเสบ โรคเจ็บคอ โรคติดเชื้อ โรคเจ็บคอโรคคออักเสบ
โรคเจ็บคอสเตรปโธรท
ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคติดเชื้อ ต่อมทอนซิล เจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบ
ไข้เลือดออก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ยุงลายกัดโรคไข้เลือดออก
ไข้หวัดนก H5N1 โรคติดต่อ โรคระบาด
ไข้หวัดนก H5N1
ไข้หวัด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ เป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดมรณะ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง โรคติดต่อ SARS
ไข้หวักนก H7N9
โรคตาแดง โรคตา โรคติดต่อ โรคระบาด
โรคตาแดง
ตากุ้งยิง โรคตา หนังตาบวม ฝนังตาอักเสบ
โรคตากุ้งยิง
เยื้อบุตาอักเสบ โรคตา โรคเกี่ยวกับดวงตา ตาอักเสบ
เยื่อบุตาอักเสบ
โรคคางทูม โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ บวมที่หลังหู
โรคคางทูม
โรคคาวาซากิ โรคหัดญี่ปุ่น โรคติดต่อ โรคเด็ก
โรคคาวาซากิ
 โรคหัดญี่ปุ่น
โรคมือเท้าปาก โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย
โรคฝีดาษ ไข้ทรพิษ โรคติดต่อ โรคระบาด
โรคฝีดาษ
ไข้ทรพิษ
ไข้หวัดมรณะ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง โรคติดต่อ SARS
โรคไข้หวัดมรณะ (Sars)
โรคซาร์(Sars)
โรคหูด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคHPV โรคติดต่อ
โรคหูด
โรคติดเชื้อเอชพีวี(HPV)
ไข้หวัดหมู ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ โรคติดต่อ โรคระบาด
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
อีโบล่า โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคระบาด
ติดเชื้ออีโบล่า
โรคไข้ปวดข้อ โรคชิกุนยา โรคติดเชื้อ โดนยุงลายกัด
โรคชิคุนกุนยา
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
วัณโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ
วัณโรด
โรคฉี่หนู โรคติดต่อ โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อโรคฉี่หนู
โรคเลปโตสไปโรซิส
โรคบาดทะยัก โรคติดเชื้อ โรคอักเสบ เป็นแผลโรคบาดทะยัก
ไข้กาฬหลังแอ่น โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจไข้กาฬนกนางแอ่น
โรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
ไข้กาฬหลังแอ่น
โรคกาลี โรดแอนแทรก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคกาลี
โรคแอนแทรกซ์
ฝีคัณฑสูตร ฝีทวารหนัก โรคระบบขับถ่าย โรคติดเชื้อโรคฝีที่ทวารหนัก
โรคฝีคัณฑสูตร
ไทยรอยด์ โรคต่อมไทรอยด์ โรคระบบฮอร์โมน เจ็บคอไข้รากสาดน้อย
ไข้ไทฟอยด์
โรคปอดบวม โรคระบบทาเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคปอดโรคปอดบวม
โรคคอตีบ โรคคอ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ
โรคคอตีบ
โรคโบทูลินัม โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคโบทูลินั่ม
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA โรคติดเชื้อ เชื้อแบคทีเรีย
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA
โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อ
โรคซิฟิลิส
กาฬโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ วิธีรักษากาฬโรค
โรคกาฬโรค
โรคแอสเปอร์จิลโลซิส Aspergillosis โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคแอสเปอร์จิลโลซิส
Aspergillosis
ไวรัสตับอักเสบบี โรคตับ โรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัสโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคหนองใน หนองใน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อโรคหนองใน
ลำไส้อักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ โรคลำไส้โรคลำไส้อักเสบ ตกขาว การตกขาวผิดปรกติ การรักษาตกขาวผิดปรกติ ปัญหาตกขาวตกขาวผิดปรกติ
เริม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคผิวหนัง โรคติดต่อเริม โลน มีเหาที่หี มีเหาที่หำ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โลน

โรคติดต่อในประเทศไทย นั้นมีมากเนื่องจากสภาพภูมิอาการ ที่อยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เป็นอย่างดี ประเทศเขตร้อนจะมีโอกาสพบโรคติดต่อได้มากกว่าประเทศในเขตอากาศหนาว สำหรับประเทศไทย มีการออกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ในปีพุทธศักราช 2523 รายละเอียดว่าโรคติดต่อมีอะไรบ้างและโรคติดต่ออะไรต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ รายละเอียดดังนี้

สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับโรคติอต่อ

ปัจจุบัน โรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายหลายชนิดถูกควบคุมและกำจัดไปหมดแล้ว เช่น กาฬโรค ไข้ทรพิษ ส่วน โรคติดต่อ บางชนิดยังคงพบอยู่บ้างแต่ลดความรุนแรงของโรคลง เช่น อหิวาตกโรค แต่ก็ยังคงมี โรคติดต่อ หลายชนิดปรากฎอยู่ และยังพบ โรคติดต่อ ชนิดใหม่เกิดขึ้นอยู่

โรคต่างๆ

โรคระบบประสาท
โรคตา
โรค หู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ
โรค ระบบต่อมไร้ท่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต
โรคข้อและกระดูก
โรคภูมแพ้
โรคในช่องปาก
โรคไม่ติดต่อ
โรคเด็ก
โรคติดต่อทางเพศ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคพยาธิ
โรคผิวหนัง
โรคมะเร็ง

ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove