โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคทางเพศ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคทางเพศ

โรคที่เกิดขึ้นจากการร่วมเพศ การมีเพศสัมพันธ์ เป็นการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การรวมเพศนั้นหมายรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ ทางช่องคลอด ปาก หรือ ทวารหนัก