โรคตา โรคสายตา โรคหนังตา โรคเกี่ยวกับตา

โรคตา โรคสายตา โรคหนังตา โรคเกี่ยวกับตา

โรคตา ทั้งหลาย โรคตาแบ่งตามสาเหตุ ได้แก่ ความผิดปกติมาแต่กำเนิด การอักเสบ อันตรายจากภายนอก การเสื่อมของอวัยวะ เนื้องอก และโรคตาที่พบร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป