โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคติดเชื้อ

โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคติดเชื้อ

สาเหตุสำคัญที่มำให้เกิดโรคที่ตับ คือ การดื่มแอลกอฮอล์ และติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยข้อมูลว่าประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก