โรคโบทูลินัม โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคโบทูลินัม โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรง

โบทูลินั่ม ภาษาอังกฤษ เรียก Botulism เป็นโรคติดเชื้อ ที่เกิดจาก toxin ติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Clostridium botulinum, Clostridium butyricum และ Clostridium baratii. เป็นเชื้อโรคที่เกิดอยู่ใต้ดิน อาหารของผู้ติดเชื้อมีความรุนแรงมาก เชื้อโรคชนิดนี้สามารถพบได้ในดิน น้ำสะอาด น้ำทะเล ฝุ่นบ้าน หรือในอาหาร เชื้อตัวนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ทางบาดแผล การหายใจ Toxin จะเข้าไปจับปลายประสาท ทำให้ปลายประสาทไม่ทำงานได้ ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

Last Updated on November 17, 2021