หลอดเลือดที่ขาตีบ โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

หลอดเลือดที่ขาตีบ โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

โรคเส้นเลือดขาตีบ เป็น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ไม่ใช้โรคติดต่อ เกิดจากระบบเลือดไม่สามารถส่งเลือดไปไหลเวียนในส่วนขาได้ เนื่องจากเกิดการตีบที่เส้นเลือด บริเวณขา หากท่านเคย มีอาการปวดขา และขาไม่มีแรง นี้เป็นอาการของโรคนี้ อย่างหนึ่ง

Last Updated on May 29, 2017