โรคเวียนศรีษะ ปวดหัว บ้านหมุน อย่าชะล่าใจ ต้องรีบรักษา

อาการเวียนศรีษะจากความผิดปรกติของหูชั้นใน และ ความผิดปรกติของระบบเลือด เลือดไหวเวียนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการโลกหมุน หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้อาเจียนโรคเวียนศีรษะ โรคหู บ้านหมุน โรคไม่ติดต่อ

โรคเวียนศีรษะ ภาษาอังกฤษ เรียก Dizziness หากท่านมีอาการ เช่น มึนหัว บ้านหมุน หนักหัว เป็นลม เป็นสัญญานว่าท่านกำลังเป็นโรคเวียนศรีษะ สาเหตุ การรักษา และการป้องกันโรคเวียนหัว อยู่ในเนื้อหา ในบทความนี้ แต่สาเหตุที่พบบ่อย โรคนี้เกิดจาก ความผิดปรกติของหูชั้นใน และความผิดปรกติของระบบเลือด

การตรวจวินิจฉัยโรคเวียนศรีษะ

แพทย์จะสังเกตุจากอาการ อยู่ 3 ส่วน ใหญ่ๆ คือ ลักษณะของอาการเวียนศรีษะ ระยะเวลาในการเวียนศรีษะ และอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวียนศรีษะ เป็นต้น  ซึ่งการตรวจวินิจฉัย จะทำการตรวจระบบหู ตรวจตา ตรวจการได้ยิน ตรวจหู คอ จมูก ตรวจชีพขจร วัดความดัน ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจการทำงานของหัวใจตรวจความเครียด ตรวจการทรงตัว และ ตรวจระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งการตรวจทั้งหมดเพื่อดูความผิดปรกติของร่างกายว่าเกิดจากจุดใดที่มหให้เกิดอาการเวียนหัว

อาการของผู้ป่วยโรคเวียนศรีษะ

ทางการแพทย์แบ่งลักษณะของอาการ เป็น 4 ชนิด คือ การเวียนศรีษะแบบโลกหมุน การเวียนศรีษะแบบหน้ามืดเป็นลม การเวียนศรีษะแบบมึนๆหนักศรีษะ และการเวียนศรีษะแบบสูญเสียการทรงตัว รายละเอียด ดังนี้

  1. การเวียนศีรษะ แบบโลกหมุน ภาษาอังกฤษ เรียก vertigo ลักษณะ คือ ผู้ป่วยจะเห็นภาพหมุน หมุนมากจนต้องหลับตา หากเปิดตาก็จะทำให้เวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน ได้ สาเหตุของอาการโลกหมุน เกิดจากความผิดปรกติของ หูชั้นใน ซึ่งโรคเกี่ยวกับหูชั้นในเช่น Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) หูชั้นในอักเสบจากเชื้อไวรัส น้ำเลี้ยงในหูชั้นในเพิ่มขึ้น เนื้องอกกดเส้นประสาท  และการบริโภคยาบางชนิด เช่น Aspirin, streptomycin, gentamicin, caffeine, alcohol และยาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และยาเกี่ยวกับโรคหัวใจ เป็นต้น
  2. การเวียนศรีษะ แบบหน้ามืดเป็นลม ภาษาอังกฤษ เรียก Fainting อาการจะเกิดขึ้นตอน นั้งหรือนอนอยู่แล้วลุกขึ้นกระทันหัน แล้วเกิดอาการ หน้ามืด ใจสั่น เหงื่อออก หน้าซีด ต้องนั้งหรือนอนสักพักก็จะค่อยๆดีขึ้น ในผู้ป่วยบางรายถึงกับคลื่นไส้อาเจียน สาเหตุของอาการแบบนี้ เกิดจาก ภาวะความดันโลหิตต่ำ และอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
  3. การเวียนศรีษะ แบบหนักศีรษะมึนๆ ลักษณะอาการแบบนี้เป็นอาการที่พบบ่อยสุดในอาการของผู้ป่วยโรคปวดศรีษะ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ความผิดปรกติของหูชั้นใน และโรคเครียด
  4. การเวียนศีรษะ แบบเสียการทรงตัว ผู้ป่วยจะไม่สามารถทรงตัวได้ ซึ่งสาเหตุของอาการลักษณะนี้ เกิดจาก ความผิดปรกติของหูชั้นใน โรคระบบประสาท โรคข้อเสื่อม โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และการใช้ยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับและยากันการชัก เป็นต้น

การป้องกันและการดูแลตนเองเบื้องต้น

สามารถทำได้โดย การนอนพัก อย่าเปลี่ยนท่าอย่างกระทันหัน หันศีรษะช้าๆ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง หลีกเลี่ยงการขับยานพาหนะ การขึ้นลงบันได หลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือขณะอยู่ในยานพาหนะ เป็นต้น

อาการเวียนหัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่เลือดไหวเวียนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ซึ่งอาการเลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ อาจเกิดจากการตีบตันในเส้นเลือด ซึ่งไขมันที่เกาะตัวในเส้นเลือดเป็นสาเหตุของการทำให้เส้นเลือดตีบตัน ดังนั้น สมุนไพรที่ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเวียนหัวได้ จึงขอแนะนำสมุนไพรช่วยลดไขมันในเส้นเลือด มีดังนี้

คาเคา โกโก้ สรรพคุณของโกโก้ สมุนไพรคาเคา คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพร ต้นผงชูรสผักไชยา
เก๋ากี้ สมุนไพร โกจิเบอร์รี่ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ ลูกสมอไทย สมอไทย ราชาสมุนไพร สมุนไพรไทยสมอไทย
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว หญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง

โรคเวียนศรีษะ ( Dizziness ) คือ ภาวะความผิดปรกติของหูชั้นใน และ ความผิดปรกติของระบบเลือด อาการเวียนหัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่เลือดไหวเวียนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการ โลกหมุน หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน โรคเกี่ยวกับระบบประสาท หูคอจมูก การรักษาโรค และ การป้องกันการเกิดโรค

Last Updated on March 26, 2024