โรคเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง 9 ลักษณะอาการโรคเบาหวาน

ภาวะฮอร์โมนอินซูลินผิดปรกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปรกติ ส่งผลต่ออาการปัสสาวะบ่อย เหนื่อยง่าย น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ โรคเบาหวาน แผลหายยาก รักษาโดยการปรับการกิน

โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคไม่ติดต่อ รักษาเบาหวาน

โรคเบาหวาน ภาษาอังกฤษ เรียก diabetes ภาวะความผิดปกติของการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ไม่เพียงพอ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าระดับปรกติ ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ มากมาย

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน

ทำความรู้จักกับฮอร์โมนอินซูลิน คือ ฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นโดยตับอ่อน หน้าที่หลักของฮอร์โมนอินซูลิน คือ นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย เพื่อนำไปใช้สร้างเซลล์ต่างๆ และสร้างพลังงานให้กับร่างกาย หากฮอร์โมนอินซูลินผิดปรกติ จะทำให้เกิดการนำน้ำตาลไปใช้น้อย เกิดการสะสมน้ำตาลในเลือดมากกว่าภาวะปรกติ

ชนิดของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน มีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดที่เกิดจากภูมต้านทานร่างกายทำลายเซลล์ และ ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน รายละเอียด ดังนี้

 1. ชนิดที่เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำลายเซลล์  หากเป็นเพราะสาเหตุนี้ จะทำให้ฮอร์โมนอินซูลิน หยุดการสร้าง หรือสร้างได้น้อยลง จำเป็นต้องรับการฉีดฮอร์โมนอินซูลิน และควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
 2. ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน อาจจะมีสาเหตุมาจาก กรรมพันธุ์ ภาวะอ้วน ไม่ออกกำลังกาย การมีลูกมาก อายุที่เพิ่มขึ้น การสร้างฮอร์โมนอินซูลินผิดปรกติ เป็นต้น

อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สามารถสรุปอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปรกติ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ปัสสาวะบ่อย
 2. ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยขึ้น
 3. กระหายน้ำ
 4. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 5. เบื่ออาหาร
 6. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 7. ติดเชื้อบ่อยกว่าปรกติ เช่น ติดเชื้อทางผิวหนัง และกระเพาะอาหาร เป็นแผลหายยาก
 8. สายตาพร่ามัว
 9. มีอาการชาบ่อย

โรคแทรซ้อนจากโรคเบาหวาน

การเกิดโรคเบาหวานทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ มากมาย เราสรุปโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ ดังนี้

 1. โรคแทรกซอนทางสายตา ภาษาอังกฤษ เรียก Diabetic retinopathy เกิดจากน้ำตาลเข้าไปในหลอดเลือดที่ลูกตา ซึ่ง หลอดเลือดเหล่านี้ฉีกขาดได้ง่าย เลือดเหล่านี้เมื่อแตก ก็จะบดบังแสงที่จะตกกระทบไปยังเลนส์ตา ทำให้การมองเห็นแย่ลง อันตรายถึงขั้นจอตาเสื่อม หรือมองเห็นจุดดำลอยไปมา และอาจจะทำให้ตาบอดได้
 2. โรคแทรกซ้อนทางไต ภาษาอังกฤษ เรียก Diabetic nephropathy มักจะทำให้ไตเสื่อม จนเกิดภาวะไตวายได้
 3. โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท ภาษาอังกฤษ เรียก Diabetic neuropathy ผู้ป่วยจะรู้สึกชา ปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือ ประกอบกับเลือดผู้ป่วยมีน้ำตาลสูง ทำให้เป็นอาหารชั้นดีของเชื้อโรคต่างๆ ระบบประสาทอาจเสื่อมได้
 4. โรคแทรกซ้อนกับหลอดเลือดหัวใจ ภาษาอังกฤษ เรียก Coronary vascular disease ในผู้ป่วยบางราย อาจจะแสดงอาการรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral vascular disease)
 5. โรคแทรกซ้อนจากแผลเรื้อรัง ภาษาอังกฤษ เรียก Diabetic ulcer

การป้องกันโรคเบาหวาน

สามารถทำได้โดยการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ

สมุนไพรช่วยลดน้ำหนัก

ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ เราจึงได้รวบรวมสมุนไพร สรรพคุณช่วยลดน้ำหนัก มีดังนี้

มะเขือพวง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
กุยช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย
ขนุน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของขนุน
ขนุน
แครอท สมุนไพร สรรพคุณของแครอท ประโยชน์ของแครอทแครอท
บัวหลวง สมุนไพร ต้นบัว ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
ฟักเขียว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว

โรคเบาหวาน ส่วนหนึ่งเกิดจากการผิดปรกติของร่างกาย แต่ สาเหตุสำคัญ คือ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกิดจากการกิน และ พฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกต้อง สำหรับคนรักสุขภาพตัวเอง ไม่อยากเป็นเบาหวาน อย่ากินน้ำตาลมาก

โรคเบาหวาน ( diabetes ) คือ ภาวะฮอร์โมนอินซูลินผิดปรกติ น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปรกติ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย อาการของโรคเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะตอนกลาง กระหายน้ำ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ แผลหายยาก สายตาพร่ามัว ชาบ่อย การรักษาเบาหวาน

Last Updated on March 25, 2024