โรคอ้วน ภาวะน้ำหนักเกินปรกติ ทำให้เกิดโรคร้ายแรงอีกหลายโรค

อ้วน ( Obesity ) ภาวะน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ปรกติ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เกิดจากไขมันสะสมในร่างกายมากกว่าปรกติ อ้วน 3 ชนิด อ้วนทั้งตัว อ้วนลูกแอบเปิล อ้วนลูกแพร์

โรคอ้วน ภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคไม่ติดต่อ ภาวะอ้วน

โรคอ้วน หรือ ภาวะน้ำหนักตัวเกิน ภาษาอังกฤษ เรียก Obesity เป็นโรคชนิดหนึ่ง ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่สามารถถ่ายทอดทางพนธุกรรมได้ เกิดจากไขมันสะสมในร่างกายมาก โดยปรกติแล้วในเพศชาย จะมีไขมันสะสมที่ไม่เกิน 23 % และในเพศหญิงจะมีไขมันสะสมไม่เกิน 30 % ซึ่งการคำนวนว่าเรามีภาวะน้ำหนักเกิน หรือไม่สามารถทำได้โดย นำน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูง และ คูณ 2 จะได้ค่าดัชนีมวลกาย ซึ่ง ค่าปรกติจะอยู่ที่ 18.5 – 23 หากค่าเกินแสดงว่ามีภาวะน้ำหนักเกิน ถ้าต่ำกว่าค่าปรกติ แสดงว่าน้ำหนักน้อยกว่าปรกติ

ประเภทของโรคอ้วน

สามารถแบ่งลักษณะของการอ้วนได้ 3 ลักษณะ อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล อ้วนแบบลูกแพร์ และอ้วนทั้งตัว รายละเอียดของการอ้วนในลักษณะต่างๆ ดังนี้

  1. อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล ภาษาอังกฤษ เรียก apple-shape obesity เป็นลักษณะอ้วนลงพุง ซึ่งขนาดของรอบเอวจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของสะโพก เกิดจากการสะสมของไขมันที่ช่องท้องจำนวนมาก
  2. อ้วนแบบลูกแพร์ ภาษาอังกฤษ เรียก pear-shape obesity ลักษณะการอ้วนแบบนี้พบมากในเพศหญิง เป็นลักษณะอ้วนชนิดสะโพกใหญ่ เกิดจากการสะสมของไขมันที่สะโพกและน่องมาก
  3. อ้วนทั้งตัว ภาษาอังกฤษ เรียก generalized obesity เป็นลักษณะของการที่ไขมันสะสมในทุกส่วนของร่างกาย

ในปัจจับัน โรคอ้วนเป็นปัญหาหลักของปัญหาทางสาธารณสุขของทั่วโลก การที่น้ำหนักตัวเกินทำให้เกิดการสะสมของโรคต่างๆ มีความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย เหมือนกับโรคเบาหวาน ที่อันตรายของโรคคือ โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความอ้วน โอกาสที่จะเกิดโรคดังนี้ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคนิ่วในถุงน้ำดี มีปัญหาในการหายใจ มีความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดโรดอ้วน

ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ พฤติกรรมการกิน ซึ่งมีการบริโภค อาหารประเภทแป้ง ไขมัน และอาหารที่มีใยอาหารน้อย รวมถึงการขาดการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายไม่เผาผลาญไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย นอกจากปัญหาเรื่องการกิน ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน การกินยาบางชนิด ซึ่งเราจะแยกสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนเป็นข้อๆ ได้ 5 ข้อดังนี้

  1. โรคอ้วนจากสาเหตุภายนอก คือ พฤติกรรมการรับระทานอาหาร ที่มีไขมันมากเกินไปทำให้เกิดการสะสมของไขมันในร่างกายมาก เกิดเป็นโรคอ้วน
  2. โรคอ้วนจากสาเหตุภายใน คือ ความผิดปรกติของร่างกายเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ต่างๆ เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง สังเกตุจากจะมีไขมันตามบริเวณต้นแขน ต้นขาและหน้าท้อง มากกว่าปรกติ
  3. โรคอ้วนจากสาเหตุของกรรมพันธุ์ ในพ่อแม่ที่มีภาวะอ้วน พบว่า 80% มีลูกอ้วน
  4. โรคอ้วนจากการกินยาบางชนิด การกินยาประเภทฮอร์โมนสเตียรอยด์เป็นเวลานาน หรือการกินยาคุมกำหนิด มีโอกาสเกิดโรคอ้วนได้
  5. โรคอ้วนจากปัจจัยทางเพศ เราพบว่าเพศหญิงมีโอกาสอ้วนมากกว่าเพศชาย
  6. โรคอ้วนจากปัจจัยอายุ เมื่ออายุมากขึ้นการเผาผลาญของร่างกายลดลง พบว่าเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป จะอ้วนง่าย

การรักษาโรคอ้วน

สามารถทำได้ โดยหลักการคือ การควบคุมอาหาร และหากภาวะอ้วนไม่ได้เกิดจากการกินที่ไม่เหมาะสม ก็ให้รักษาตามสาเหตุของโรคอ้วน ซึ่งการรักษาสามารถทำได้โดย การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต ยาช่วยดูดซึมไขมัน และการผ่าตัด เป็นต้น

โรคอ้วนเกิดจากภาวะการกินเป็นหลัก การรักษาโรคอ้วนด้วยสมุนไพร ก็มีมาช้านาน การใช้ สมุนไพรที่ช่วยลดน้ำหนักมีอะไรบ้าง เราขอเสนอ สมุนไพรช่วยลดน้ำหนัก มีดังนี้

มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณใบย่านางย่านาง
แก้วมังกร สมุนไพร สรรพคุณของแก้วมังกร โทษของแก้วมังกรแก้วมังกร หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพร ใบหม่อนหม่อน
กระถิน สรรพคุณของกระถิน ประโยชน์ของกระถิน สมุนไพรกระถิน
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก ประโยชน์ของพริกพริก
เห็ดหอม สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม
ผักคะน้า สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของผักคะน้าผักคะน้า

โรคอ้วน ( Obesity) คือ ภาวะการมีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์มาตราฐาน จัดเป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เกิดจากมีไขมันสะสมในร่างกาย โรคอ้วน แบ่งได้ 3 ชนิด คือ อ้วนทั้งตัว อ้วนลูกแอบเปิล อ้วนลูกแพร์ สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนเป็นอย่างไร โรคอ้วนมีกี่ชนิด ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วน โรคแทรกซ้อนของคนอ้วน การรักษาโรคอ้วน สมุนไพรช่วยลดน้ำหนัก

Last Updated on March 17, 2021