หูน้ำหนวก การติดเชื้อที่หูชั้นกลาง เจ็บหู มีหนองเหม็นที่หู

โรคหูน้ำหนวก ( Otitis media ) หูชั้นกลางอักเสบจนเกิดน้ำไหลออกจากรูหูและมีกลิ่นเหม็นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการมีหนองออกจากหู ปวดหู ปวดหัว เกิดฝีที่หลังหูโรคหูน้ำหนวก โรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคหู โรคหูคอจมูก

โรคหูน้ำหนวก หรือ โรคหูชั้นกลางอักเสบ ภาษาอังกฤษ เรียก Otitis media หมายถึง ภาวะการอักเสบของหูชั้นกลาง  จนเกิดน้ำไหลออกมาจากรูหู มีลักษณะใส และบางครั้งเป็นลักษณะเมือกขุ่นข้น และ มีกลิ่นเหม็น เราเรียกน้ำนี้ว่า ” น้ำหนวก 

ชนิดของโรคหูน้ำหนวก

โรคหูน้ำหนวก สามารถแบ่ง ชนิดของโรค นี้ได้เป็น 2 ชนิด คือ หูน้ำหนวกชนิดเมือกใสๆ และ หูน้ำหนวกชนิดเมือกเป็นหนอง ซึ่ง รายละเอียดของแต่ละชนิด มีดังนี้

  1. โรคหูน้ำหนวกชนิดเมือกใสๆ อาการ แบบนี้จะเกิดจาก การป่วยเป็นหวัด คัดจมูก คออักเสบ หรือโรคแพ้อากาศชนิดเรื้อรัง จะพบว่า มีการบวมที่ช่องคอ และ ต่อมหลังจมูก ส่งผลให้หูชั้นกลาง เกิดอาการ หูอื้อ ฟังไม่ชัดเจน เหมือนหูตึง และ มีน้ำขังในช่องหู อยู่ตลอดเวลา
  2. โรคหูน้ำหนวก ชนิดเป็นหนอง เป็น การติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ หูชั้นกลาง ส่งผลให้เกิด การอักเสบของหูชั้นกลาง ทำให้ มีหนองในหูชั้นกลาง น้ำหนอง จะไหลออกมามาก และพบว่า กลิ่นของน้ำหนองจะเหม็นมาก ในกรณีที่มีหนองจำเป็นต้องรีบรักษา หากไม่รักษาจะทำให้เกิด โรคแทรกซ้อน ได้ เช่น เกิดฝีหลังหู เส้นประสาทที่เลี้ยงใบหน้าอาจผิดปรกติ หน้าชา มี อาการเวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน อาจจะลามไปถึงสมอง ทำให้ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือ ฝีที่สมอง

สาเหตุของการเกิดโรคหูน้ำหนวก

เกิดจาก การติดเชื้อ เป็น เชื้อแบคทีเรีย สามารถเกิดแบบเฉียบพลันได้ ส่วนมากจะเป็นร่วมกับ โรคหวัด หรือ เกิดจากความผิดปรกติของท่อปรับความดัน ที่อยู่ระหว่างหูชั้นกลางและคอ  โดย เชื้อโรค เหล่านี้เข้าสู่หูทางคอได้  หากเกิด ภาวะหูน้ำหนวก นานเกิน 3 เดือน อาจทำให้ แก้วหูทะลุ ได้ และเกิด ภาวะหูน้ำหนวกชนิดเรื้อรัง โดย หูน้ำหนวกชนิดเรื้อรัง นี้ สามารถแยกได้ 2 ชนิด คือ หูน้ำหนวกเรื้อรัง ชนิดไม่อันตราย และ หูน้ำหนวกเรื้อรัง ชนิดอันตราย รายละเอียดของ หูน้ำหนวก ชนิดเรื้อรัง แต่ละชนิด มีดังนี้

  1. หูน้ำหนวกเรื้อรังชนิดไม่อันตราย ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นๆ หายๆ พบว่าผู้ป่วยมี ภาวะแก้วหูทะลุ อยู่แล้ว ทำให้เชื้อโรคเข้าไปในหูชั้นกลางได้ง่าย ซึ่งสามารถเข้าตามน้ำที่ไม่สะอาด ทำให้มี การอักเสบที่เยื่อบุหูชั้นกลาง  ไหลผ่านช่องแก้วหูที่ทะลุอยู่แล้วออกถึงหุชั้นนอก
  2. หูน้ำหนวกเรื้อรังชนิดอันตราย เกิดจากการเป็น โรคหูน้ำหนวก และเกิด ภาวะแทรกซ้อน เกิดจากการไม่รักษาให้ทันท่วงที ลักษณะของอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย เช่น หู ของผู้ป่วยมีอาการ ปวดหูมาก เกิดภาพซอน มีไข้สูง กล้ามเนื้อที่หน้าเริ่มควบคุมไม่ได้ ไม่ได้ยินเสียง เกิดฝีที่หู เกิดฝีที่สมอง เวียนศีรษะรุนแรง เป็นต้น หากพบอาการผิดปรกติต้องรีบนำตัวส่งทีมแพทย์โดยด่วน

อาการของผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก

เราพบว่า จะมี น้ำหนวกไหล ออกมาจากหู มีอาการ ปวดที่หู ความสามารถในการฟังเสียงลดลง ในกรณีที่เกิด ภาวะแทรกซ้อน จะมีอาการอื่นๆ ที่หนักมาก เช่น ไม่ได้ยินเสียง หน้าเบี้ยว เกิดฝีที่หู เกิดฝีที่สมอง เป็นต้น

การรักษาโรคหูน้ำหนวก

สำหรับการรักษาโรคนี้ รักษาด้วยการแก้ไขการติดเชื้อ และ บรรเทาอาการต่างๆ ซึ่งใช้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด เจาะแก้วหู เป็นต้น

การป้องกันโรคหูน้ำหนวก

สามารถทำได้โดย การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเป็นหวัด และ สิ่งสกปรกที่อาจเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะหู

โรคเกี่ยวกับหูคอจมูก

ไข้หวัด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ เป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
โรคคางทูม โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ บวมที่หลังหู
โรคคางทูม
โรคหูด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคHPV โรคติดต่อ
โรคหูด
โรคติดเชื้อเอชพีวี(HPV)
โรคคอตีบ โรคคอ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ
โรคคอตีบ
โรคหูดับ โรคหูดับเฉียบพลัน โรคหู ไม่ได้ยินเสียงโรคหูดับ ฉับพลัน

โรคหูน้ำหนวก ( Otitis media ) คือ ภาวะการอักเสบของหูชั้นกลาง จนเกิดน้ำไหลออกมาจากรูหู มีลักษณะใส เป็นเมือกขุ่นข้น และ มีกลิ่นเหม็น เรียกว่า ” น้ำหนวก ” โรคหูชั้นกลางอักเสบ  เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการของโรคหูน้ำหนวก มีน้ำออกมาจากหู มีหนองออกมาจากหู ปวดหู ปวดหัว มีฝีที่หลังหู การรักษาหูน้ำหนวก สาเหตุของหูน้ำหนวก การป้องกันทำอย่างไร