หูด HPV โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ

หูด HPV โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ

Human Papillomavirus เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งมากกว่า 100 สายพันธุ์ ทำให้เกิดหูดตามอวัยวะต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ทางพันธุกรรม และ ทางเพศสัมพันธ์ทั้งชายและหญิง

Last Updated on January 20, 2020