โรคหูดับ โรคหูดับเฉียบพลัน โรคหู ไม่ได้ยินเสียง

โรคหูดับ โรคหูดับเฉียบพลัน โรคหู ไม่ได้ยินเสียง

โรคหูดับ เฉียบพลัน ภาษาอังกฤษ เรียก Sudden Hearing Loss (SHL) การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุหนึ่งจากหลายสาเหตุของการเกิดโรคนี้ การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นภาวะการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน ส่วนใหญ่ผู้เป็นโรคหูดับจะมีอาการสูญเสียการได้ยินข้างเดียว

Last Updated on May 29, 2017