โรคหิด ตัวหิด โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ

โรคหิด ตัวหิด โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ

โรคหิดสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสกับคนที่มีตัวหิดอาศัยอยู่ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วย โรคหิด มี 2 ประเภท คือ โรคหิดต้นแบบ และ โรคหิดนอร์เวย์

Last Updated on January 20, 2020