หลอดเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

หลอดเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

หลอดเลือดตีบ ภาษาอังกฤษ เรียก Atherosclerosis โรคหลอดเลือดตีบ เป็นโรคของหลอดเลือดแดงขนาดกลาง ที่มีการสะสมของไขมัน และแคลเซี่ยม มากเกินไปจำทำให้ไปเกาะที่ผนังด้านในของหลอดเลือด เมื่อมีการเกาะมากเกินไปก็ทำให้อุดตัน หรือตีบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายตามอวัยวะต่างๆ ไม่พอ

Last Updated on May 26, 2017