โรคหลอดอาหารอักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ แสบคอ

โรคหลอดอาหารอักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ แสบคอ

โรคหลอดอาหารอักเสบ ภาษาอังกฤษ เรียก esophagitis โรคหลอดอาหารอักเสบ คือ ภาวะการอักเสบที่เยื่อบุอาหาร โดย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อไวรัส หรือ ภาวะกรดไหลย้อย ส่วนการใช้บางชนิดก็สามารถ ทำให้เกิด โรคหลอดอาหารอักเสบ ได้

Last Updated on May 19, 2017