วัณโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ

วัณโรค โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ

วัณโรค ภาษาอังกฤษ เรียก Tuberculosis หรือ TB(tubercle bacillus) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยผู้ป่วย วัณโรค จะมี อาการวัณโรค คือ ไอเรื้อรัง เบื่ออาหาร

Last Updated on November 17, 2021