บาดทะยัก โรคติดเชื้อ แผลจากสนิม

บาดทะยัก โรคติดเชื้อ แผลจากสนิม

บาดทะยัก ได้ สาเหตุหนึ่งของการตาย  สูงในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศในแถบเอเชีย อาฟริกา อเมริกาใต้ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มด้อยการพัฒนา

Last Updated on January 19, 2020