โรคติดเชื้อ ติดเชื้อแบคทีเรียMRSA โรคจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคติดเชื้อ ติดเชื้อแบคทีเรียMRSA โรคจากเชื้อแบคทีเรีย

ติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA เกิดจากเชื้อ Staphylococcus เชื้อโรคชนิดนี้ สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งโรคที่ไม่รุนแรงจนถึงโรครุนแรง เช่น ผิวหนังอักเสบ ฝี ระบบทางเดินอาหารเป็นพิษ เกิดปอดบวม ลิ้นหัวใจอักเสบ ข้อ ข้อติดเชื้อ เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดสามารถทำให้เสียชีวิตได้

Last Updated on January 29, 2020