โรคตาแดง เยื่อบุตาขาวอักเสบ ขยี้ตาแรงๆ แสบตา เจ็บตา

ตาแดง Conjunctivitis เยื่อบุตาขาวอักเสบ มี 2 แบบ ตาแดงเฉียบพลัน ตาแดงเรื้อรัง สาเหตุจากการป่วยไข้ อดนอน ขยี้ตา ติดเชื้อที่ตา แนวทางการรักษาและป้องกันมีอะไรบ้าง

โรคตาแดง โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ โรคตา โรคติดเชื้อ

โรคตาแดง คือ ความผิดปรกติของตาขาว ซึ่งเกิดอาการแดงมากผิดปรกติ จัดเป็นโรคตาชนิดหนึ่ง ทางการแพทย์เรียก โรคเยื่อตาขาวอักเสบ ( Conjunctivitis ) ดวงตาสีแดงจัดจากการอักเสบและเส้นเลือดฝอยที่ดวงตาขยายตัว สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการขยี้ตาแรงๆ เป็นต้น

ประเภทของโรคตาแดง

สำหรับการแบ่งประเภทของโรคตาแดง สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ โรคตาแดงเฉียบพลัน และ โรคตาแดงแบบเรื่อรัง ซึ่งแบ่งตามความอันตรายของอาการตาแดง โดยรายละเอียด ดังนี้

 • โรคตาแดงเฉียบพลัน เป็นลักษณะของอาการตาแดงที่อันตรายน้อย ได้แก่ ตาแดงจากภูมิแพ้ ตาแดงจากต้อลมและต้อเนื้อ ตาแดงจากเส้นเลือดฝอยแตก และ ตาแดงตามฤดูกาล
 • โรคตาแดงอันตราย ลักษณะอาการแตแดงที่มีความอันตรายและเป็นอาการเรื้อรัง ได้แก่ ตาแดงจากการติดเชื้อหนองใน ตาแดงจากต้อหินเฉียบพลัน ตาแดงจากงูสวัด

สาเหตุของโรคตาแดง

ภาวะเยื่อบุตาขาวแดง เกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งร่างกายสามารถรักษาอาการตาแดงให้หายเองได้ภายใน 14 วัน ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้ตาแดง มีรายละเอียด ดังนี้

 • การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอาการตาแดง จากการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา เครื่องสำอาง การเล่นน้ำในที่เดียวกัน
 • การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เช่น แมลงเล็กๆ เศษฝุ่น เป็นต้น
 • ติดเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อไวรัสที่พบบ่อย คือ Adenoviruses และ Herpes Simplex viruses
 • ติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อย คือ Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae และ Haemophilus influenzae
 • ภาวะจากโรคภูมิแพ้ การได้รับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ น้ำหอม เครื่องสำอาง ควันบุหรี่ ไรฝุ่น หรือแม้แต่ยาหยอดตาบางชนิด เป็นต้น

อาการของโรคตาแดง

สำหรับการแสดงอาการของโรคตาแดง จะเห็นความผิดปรกติที่ตาขาว ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างชั้ดเจน โดยส่วนมากอาการโรคตาแดงจะเกิดกับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยสามารถสังเกตุอาการต่างๆได้ดังนี้

 • เยื่อบุตาขาวแดง
 • ปวดเบ้าตาเล็กน้อย
 • รู้สึกคันตาและเคืองตา
 • น้ำตาไหล
 • เปลือกตาบวม
 • หากติดเชื้อลุกลามไปยังกระจกตา ส่งผลให้สายตาพร่ามัว

การรักษาโรคตาแดง

สำหรับแนวทางการรักษาอาการตาแดง หากเกิดจากการอักเสบ หรือ มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตาทำให้เยื่อบุตาอักเสบ ร่างกายจะมีกลไกลในการขับสิ่งแปลกปลอมออกมาเอง สังเกตุจากน้ำตาและขี้ตา เมื่อสิ่งแปลกปลอมออกจากตาหมด ดวงตาจะค่อยๆกลับมาปรกติเอง ภายใน 2 สัปดาห์

สำหรับอาการตาแดงจากการติดเชื้อไวรัส สามารถใช้น้ำตาเทียม ช่วยลดอาการระคายเคือง และ การประคบเย็น เพื่อลดการอักเสบ และ ใช้ยาหยอดตาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย และหากอาการตาแดงจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาด้วย ยาหยอดตาช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

หากมีอาการปวดตาอย่างรุนแรง สายตาพร่ามัว ตาแดงจัด มีจุดขาวเล็กๆที่กระจกตา ควรพบแพทย์ฉพาะทางเพื่อรับการวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด

การป้องกันโรคตาแดง

แนวทางการป้องกันโรคตาแดง สามารถป้องกันได้จากการป้องกันดวงตาจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

 • หมั่นล้างมือให้สะอาด
 • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา
 • ไม่ใช้ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้าห่ม ร่วมกับผู้ป่วยอาการตาแดง
 • สำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ หากมีอาการผิดปรกติให้หยุดการใช้คอนแทคเลนส์จนกว่าอาการจะหายสนิท
 • พักการใช้สายตาและพักผ่อนให้เพียงพอ