โรคชั้นประหยัด โรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

โรคชั้นประหยัด โรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน โรคหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

โรคชั้นประหยัด คือ ภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน ทำให้เกิดการอักเสบ หากทำให้ลิ่มเลือดอุดตัน อาจทำให้ลิ่มเลือดเข้าสู่ปอดและหัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่นั่งนานๆ และไม่ค่อยได้ขยับตัว โรคนี้พบครั้งแรกในผู้ป่วยที่เดินทางในเครื่องบินชั้นประหยัดบ่อย จึงเรียกชื่อโรคนี้ว่าโรคชั้นประหยัด

Last Updated on May 29, 2017