โรคฉี่หนู โรคติดต่อ โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อ

โรคฉี่หนู โรคติดต่อ โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อ

โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส ภาษาอังกฤษ เรียก leptospirosis โรคที่มากับน้ำท่วม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบททีเรียทำให้เกิดการอักเสบของตับ การอักเสบของไต

Last Updated on May 29, 2017